نویسنده
تاریخ انتشار
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3562 بازدید
26,800 تومان٪19 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی Mindfulness منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) ذهن آگاهی Mindfulness دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تاریخچه ذهن آگاهی، تعریف مفهومی ذهن آگاهی، ذهن آگاهی چیست، نظریه های ذهن آگاهی، دیدگاه های ذهن آگاهی، مولفه های ذهن آگاهی، عوامل موثر بر ذهن آگاهی، مدل روانی آموزش ذهن آگاهی، پیام اصلی ذهن آگاهی به بیماران، ابعاد ذهن آگاهی، پیش بینی ذهن آگاهی، گستره ای بر ذهن آگاهی، مهارت اصلی در ذهن آگاهی، ذهن آگاهی یا حضور در لحظه، تکنیک های ذهن آگاهی، چه چیزی در ذهن آگاهی یاد گرفته می شود، تمرینات مدیتیشن و ذهن آگاهی و در ادامه…

تعریف عملیاتی ذهن آگاهی، بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی از جهات مختلف، نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی، رابطه بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان، رابطه ذهن ‌آگاهی با تاب‌آوری، درمان ذهن آگاهی کودک محور، الگوی ساختاری ذهن آگاهی و کیفیت خواب، اثربخشی مداخله‌ی ذهن آگاهی، ذهن آگاهی از تئوری تا درمان، رابطه ی ذهن آگاهی و راهبردهای مقابله ای، رابطه ذهن آگاهی و فراهیجان، تقویت رابطه مبتنی بر ذهن آگاهی، سوابق پژوهشی مرتبط با ذهن آگاهی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 46
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Zehn_Agahi

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی Mindfulness

ذهن آگاهی یکی از مباحث جدید در حوزه فرد و خانواده است (آلن، 2006). مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یکی از درمان های شناختی – رفتاری نسل سوم یا موج سوم قلمداد می شوند. ذهن آگاهی شکلی از مراقبه است که ریشه در تعالیم و آئین های مذهبی شرقی خصوصاً بودا دارد علایق روان شناسان در برگیرنده شناخت قواعد درمانی، آگاهی از محدودیت های رویکردهای درمانی کنونی، شیفتگی کنونی جامعه غربی به شرق و گرایش جهانی به یکپارچه سازی روان درمانی است (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی) (بلتکرتز، 2016).

ذهن آگاهی به عنوان فرآیند توجه کردن به تجارب لحظه به لحظه و هم چنین به عنوان ترکیب خودتنظیمی توجه با نگرش کنجکاوانه، پذیرا بودن، و پذیرش تجارب فرد توصیف شده است (یوان ، 2014). هم چنین چنانکه کابات زین می گوید ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به طریقی خاص، معطوف به هدف، در زمان حال و بدون قضاوت و پیش داوری است. از طریق تمرین ذهن آگاهی فرد می آموزد که در لحظه، از حالت ذهنی خود، آگاهی داشته و توجه خود را به شیوه های مختلف متمرکز کند. (زندر، 2015).

افزایش آگاهی لحظه به لحظه، توانایی مشاهده افکار و هیجان ها (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان + ابعاد هیجان) به عنوان پدیده های گذرا را پرورش می دهد، بدین ترتیب تمایل فرد برای واکنش خودکار به شیوه های عادت وار یا آسیب زننده کاهش می یابد (زاتور، 2005). برخی دیگر نیز در پژوهش خود متوجه شدند که افکار و احساسات می توانند با همدیگر در یک چرخه معیوب و آسیب زا تعامل نمایند. به واسطه راهکار درمانی ذهن آگاهی، بیمار تشخیص می دهد که نگهداری چنین احساساتی ناکارآمدند و از لحاظ روانی تخریب کننده هستند (یوان، 2010).

پیشینه تحقیق (پژوهش) ذهن آگاهی Mindfulness

در پژوهشی که توسط دباغی، افسر نژاد و بولهری انجام شد نشان داد که آموزش ذهن آگاهی میزان مصرف مواد اضطراب و کژکاری اجتماعی را در سوء مصرف کنندگان مواد کاهش و سلامت و روان آنها افزایش می دهد. در پژوهشی که توسط دکتر حسینی کاویانی، فروزان جواهری، دکتر هادی بحیرانی به عنوان اثر بخشی درمان مبتنی ذهن آگاهی در کاهش افکار خود آیند منفی, نگرش کار آمد, افسردگی و اضطراب نشان داد که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی، اضطراب (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و افسردگی) نگرش ناکار آمد و افکار منفی مؤثر است یافته ها در این زمینه نشان می دهد که احتمالا تغییر در پیشگیری از عود دخیل باشد( سگال و همکاران (2012 )

لی باون و مارلات (2014) در پژوهشی نشان دادند که ذهن آگاهی می تواند به خوبی اثار منفی وسوسه که از قویترین پیش بینی کننده ها عود در میان سایر پیش بینی کننده هاست را کاهش می دهد. همچنین در تحقیق دیگر، برینتون، بوتزین، کازینز و همکاران در پژوهشی نشان دادن که ذهن آگاهی می تواند آثار مثبت خود را در بهبود وضعیت خواب ناکافی و بی کیفیت از مهمترین عوامل افزایش عود است اعمال کند.

گارتند ویست، چانون و هاوارد (2013) در پژوهشی نشان دادن که ذهن آگاهی با کنترل توجه و تنظیم هیجانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنظیم هیجانی) مرتبط است و از این رو می توان با افزایش کنترل بر سر نخ های دیداری مصرف الکل و مواد در درمان این اختلالات مؤثر واقع شود. بردیر ولانگ و همکاران در پژوهشی به اثبات رساندن که درمان ذهنی آگاهی در کاهش استرس مؤثر است استرس یکی از مهمترین مؤلفه های سوء مصرف مواد است.

منابع فارسی و لاتین

هاشمی، لادن و جوکار، بهرام (1395). بررسی رابطه بین تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه. آرشیو SID.
صادقی، سپیده. قادری، زهرا. جاهدی، سهیلا (1393). اثر بخشی گشتالت درمانی و شناخت درمانی بر بهبود کیفیت زندگی جانبازان. مجله ارمغان دانش.
سیدمحمودی، سیدجواد. رحیمی، چنگیز و محمدی، نوراله (1394). عوامل موثر بر تاب آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی. پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 1 (1)، 14-5.
شاکری نیا، ایرج و محمدپور، مهری (1389). رابطه استرس شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن. فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. سال چهاردهم، 2، 169- 161.
جوادی، رحم خدا. آقا بخشی، حبیب. رفیعی، حسن. عسگری، علی. بیان معمار، احمد و عبدی زرین، سهراب (1390). رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پرخطر. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی).

Lee, K. H., Bowen, S., & Bal, A. F. (2014). Psychosocial outcomes of Mindfuiness- Based Relapse Prevention in incarceratered substance avusers in Taiwan: Apreliminary stuxy.
Miclnhk, J., Burg, J., & Hei denteich, T. (2012). DDn’t Forget you Body: Mindfulness, Embodiment, and the Threatment of Depression Mindfubiess, 3(3): 190-9.
Pareson. J.(2002). Understanding Family resiliency jornal of clinical psychology. Volum 58. Issuse3. Page 233.246.
Potek, R. (2012). Mindfulness as a school based prevention program and its effect on adolescent stress, anxiety and emotion regulation: New York University.
Witkiewitz, K., Marlatt, G., & Walker, D. (2005), MindFulness- based relapse prevention For alcohol and Substance use disorders. J Cogn Psychother, 19(3), 211- 228.
Witkiewitz, K., & Bowen, s. (2010). Depressio nocraving, and suvstance use following a randomized trial of mindfulness- based relapsepre vention.
Zander, T. O., Kothe, C., (2011). Towards passive BCI: applying BCI technology for human- machine systems in general.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با 09371500937 تماس بگیرید.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.

3 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی

 1. مصطفی

  واقعا فکرشو نمیکردم ساعت ۴ صبح پاسخگوی مشکلم در دانلود این فایل باشید….!!! واقعا ممنونم ازتون.

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود مصطفی جان.
   انجام وظیفه س، موفق باشید.

 2. معصومه

  سلام.
  رمز دوم ندارم چطور می تونم این فایل رو خریداری کنم..؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود وقت بخیر.
   با شماره پشتبانی ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ تماس بگرید. می تونید هزینه را از طریق کارت به کارت پرداخت کنید.

 3. متین ( خریدار محصول )

  درود، رفرنس دهی درون متنی خیلی کم و ضعیفه متاسفانه !!

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود بر شما.
   دقیقا بفرمایید منظورتون از کم و ضعیف بودن رفرنس دهی چیست..!! فایل زیپ را بعد از دانلود بصورت کامل اکستراکت کرده اید..؟ درون اغلب فایل ها اپدیت قرار داده میشه که باید از ان ها هم استفاده کنید، باز اگه مشکلی هست با شماره پشتیبانی تماس بگیرید که بتوانیم بهتر راهنمایی کنیم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *