نویسنده
تاریخ انتشار
۲۴ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5353 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف

مبانی نظری و پیشیه تحقیق احساس تعلق به مدرسه منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) احساس تعلق به مدرسه دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

احساس تعلق به مدرسه چیست، تعریف احساس تعلق به مدرسه، احساس تعلق در روانشناسی، نیاز به احساس تعلق داشتن، مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل دهنده آن، حس تعلق چیست؟، مفهوم احساس تعلق، مولفه های احساس تعلق به مدرسه، عوامل موثر بر احساس تعلق به مدرسه، ابعاد احساس تعلق به مدرسه، احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی، رابطه بین احساس تعلق به مدرسه با درگیری تحصیلی، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ، نظریه های احساس تعلق، نظریه آدلر، علاقه اجتماعی، سبک زندگی، نظریه آبراهام مازلو، نظریه ویلیام گلاسر، گلاسر و نظریه نیازها، نظریه بالبی، دلبستگی، موضوعات دلبستگی، به چه کسی دلبسته شویم؟، انواع دلبستگی، ثبات دلبستگی، احساس تعلق در نوجوانی، نقش فرهنگ مدرسه در پیش بینی احساس تعلق به مدرسه و در ادامه….

تعریف عملیاتی احساس تعلق، تعریف مفهومی احساس تعلق، رابطه احساس تعلق به مدرسه با سلامت، تاثیرات احساس تعلق به مدرسه، پیامد احساس تعلق به مدرسه، بررسی رابطه‌ی احساس تعلق به مدرسه با انگیزه‌ی پیشرفت، جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه، نقش احساس تعلق به مد‌رسه د‌ر پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی، رابطه فرهنگ مدرسه و احساس تعلق به مدرسه، احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی دانش‌آموزان، مقایسه سرزندگی تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه، مدل یابی تاثیر سبکهای هویت بر احساس تعلق به مدرسه، رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و احساس تعلق به مدرسه، سوابق پژوهشی مرتبط با احساس تعلق به مدرسه در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 52
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Ehsase_Taloq_Madreseh

مبانی نظری و پیشیه تحقیق احساس تعلق به مدرسه

نیاز به تعلق، که به آن حس تعلق نیز گفته می شود، به یک نیاز عاطفی انسان برای عضویت در یک گروه و پذیرفته شدن در آن اشاره دارد. احساس تعلق به مد‌رسه می‌تواند‌ د‌ر اد‌راک مثبت نوجوان از خود‌، د‌یگران، ارتباط و علاقه به د‌یگران و همچنین احساس مسئولیت نسبت به امور مد‌رسه مؤثر باشد‌. واژه­ های معادل احساس تعلق به مدرسه عبارت‌ اند از: دل‌بستگی به مدرسه، پیوند با مدرسه، مشارکت در مدرس و جامعه مدرسه ­ای ولی به‌ طور کلی تمام این واژه­ ها به یک مفهوم اشاره دارند و آن‌ هم احساس جزئی از کل بودن در مدرسه و احساس مسئولیت و اهمیت داشتن سرنوشت مدرسه و میزان رسیدن به اهداف مورد نظر در مدرسه است (لطفیان؛ کامران، 1396)

تعریف روانشناختی تعلق مدرسه‌ای این است که دانش آموزان تا چه اندازه خودشان را به عنوان افراد با ارزش و مورد احترام جامعه مدرسه درک می‌کنند. یک معنی تعلق، انگیزش اصلی انسان برای رفتار تعریف شده است. تعلق مدرسه‌ای یا احساس اینکه فرد به عنوان عضوی از جامعه مدرسه مورد ارزش و احترام است، با پیامدهای رفتاری شامل انگیزش و پیشرفت بالایی ارتباط دارد (جک ریچاردز و همکاران، 2014).

اگر دانش آموز در جمع همکلاسانش فاقد جایگاه اجتماعی مطلوب و منزلت متناسب با آنچه که گمان می‌کند باشد، فرآیند کسب دانش و پیشرفت تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی) مختل می‌شود و از طرفی به دلیل این که در می‌یابد که مورد توجه و علاقه افراد دیگر نمی‌باشد، تمایل به انزوا و تنهایی پیدا می‌کند و از میزان ارتباطات اجتماعی خود تا حد زیادی می‌کاهد همین حالت گوشه گیری و گریز از دیگران به تدریج تصورات منفی از خود، احساس عدم کارایی و بی کفایتی همراه با کاهش در عزت نفس را بدنبال دارد (مبانی نظری و پیشیه تحقیق احساس تعلق به مدرسه).

پیشیه (پژوهش) تحقیق احساس تعلق به مدرسه

براون واوانر مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی بریتانیا در 2015 ارائه شده است، تعلق و هویت اجتماعی با توجه به تغییرات جدید و به ویژه جهانی شدن و فناوری ارتباطی و دنیای مجازی بوده است. این تحقیق به دنبال پاسخ به این مسائل انجام شده است: تعلق خاطر افراد در قرن بیست و یکم در بریتانیا چگونه است؟ چه راه‌های جدیدی در تعریف هویت و حس تعلق شکل گرفته است؟ چه عواملی مبنای این حس در قرن جدید هستند؟

در این تحقیق، تعلق اجتماعی نسبت به خانواده، دوستان، مکان، هویت ملی، نژاد، قومیت، طبقه، هویت سیاسی، مذهب، سبک زندگی، هویت حرفه‌ای، تعلق آفلاین و دنیای مجازی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که 88 درصد از مردم خانواده را، 60 درصد دوستان را و بیش از یک سوم ملیت را مهم‌ترین بخش تعلق خاطر خود دانسته‌اند. تعلق حرفه‌ای و یا شغلی و روحیه تیمی و منافع مشترک نیز در حال افزایش بوده و حتی تعلق تیمی افراد از تعلقات سیاسی، مذهبی، طبقه، قومیت و وابستگی سیاسی نیز بیشتر بوده است.

ابولقاسمی، ملک محمدی (1395) در پژوهشی به بررسی مقایسه احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی) و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مدارس هوشمند (مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات) و مدارس عادی سال سوم دبیرستان شهر اصفهان پرداختند. نتایج تحقیق بیان کننده این بود که بین دانش آموزان مدارس هوشمند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش) و عادی شهر اصفهان در متغیرهای فوق تفاوت معناداری وجود دارد و دانش آموزان مدارس هوشمند دارای انگیزه پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه (به همراه شش مولفه آن) بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی این شهر بودند.

منابع فارسی و غیر فارسی

کران ول ( 2013) غلبه بر استرس، ترجمه مهرآیین. ب، (1395) ،تهران:انتشارات جاودانه خرد.
لوتانز.ف ( 1989 ) رفتار سازمانی ترجمه سرد. غ (1372) ،تهران: انتشارات بانک مرکزی ایران.
کالات. ج، (2007) روانشناسی فیریولوژیک، ترجمه یحیی سید محمدی (1387). تهران: انتشارات روان.
ملانی کینگ، د(1388)راه های شناخت و مقابله با استرس شغلی، ترجمه فرهمند. تهران: انتشارات دانژه.
ماسن.پ، (2006)، رشد وشخصیت کودک، ترجمه: مهشید یاسایی (1395) چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز.
لارنس پروین؛ الیور جان؛ (1396). شخصیت نظریه و پژوهش. مترجم: محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، نشر، آییژ، چاپ دوم.
ملکوتی.ک، بجشایی.م، بابایی.غ، (1397) رتبه بندی رویدادهای استرس زا و ارتباط آن به اختلالات روانی در جمعیت عمومی زاهدان. فصلنامه اندیشه و رفتار.
نجاریان، بهمن. (1391) بررسی ساده چندگانه متغیر های عزت نفس، اضطراب، کمال گرایی با ابراز وجود دانشجویان (1391). مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران،دوره سوم (مبانی نظری و پیشیه تحقیق احساس تعلق به مدرسه).

Resnicke.M.D&bearman.P.S&blum.R.W&bauman.K.E(2013)protectingadolescentsfrom harm:finding from the national longitudinal study of adolescent health. Journal of the American medical associa on,278,38-82.
Roeser.R&medhley.C&urdan.T(2015) perceptions of the school psychological environment and early adolescents psychological and behavior functioning in school:the mediating role of goals and belonging journal of educational psychology,3,408-422.
Shochet,m.lan.smyth,Tanya(2009)the Impact parental attachment on adolescent perception of the school connectedness, journal of clinical child and adolescent psychology ,car saline qld 4034.
Schachter,s(2002)cognitive,social and psychological determinants of emotional stat,69,379-399.
Skinner.f(2001)beyond freedom and dignity.new York:knopf.
Smith.g.r(2014)adolescent with gender identity disorder who were accepted for sex reassignment journal of the American academiy of chid and adolescent pshychiatry,40,472-481.
Spitz.r.a(2010)hospitalism an inquiry into the psychiatric conditions in early childhood the psychiatric study of the child,1,35-74.
Wittchen.H.U&stein.m.b&Kessler.R.C&(1999)social fear and social phobia in a community sample of adolescents and young adult:prevalence,risk factors and comorbidity.journal of psychological medicine,29,309-323.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشیه تحقیق احساس تعلق به مدرسه

 1. پویا

  سلام وقت بخیر، میخواستم بدونم منابعی که در این فایل استفاده شده از سال ۱۳۹۵ به بعد یا ۲۰۱۵ به بعد را شامل می شود یا خیر؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود وقت شما هم بخیرو نیکی.
   بله منابع فایل به روز و کامله و سعی شده کلیه مفاهیم رو پوشش بده، موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *