نویسنده
تاریخ انتشار
۶ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
2935 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حل مسئله اجتماعی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) حل مسئله اجتماعی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

حل مساله اجتماعی چیست؟، تاریخچه حل مساله اجتماعی، عوامل موثر حل مساله اجتماعی، اهمیت حل مساله اجتماعی، مهارت های حل مسئله، الگوهای حل مسئله، مراحل حل مسئله، آموزش روش حل مسئله، آموزش حل مساله اجتماعی، حل مسئله اجتماعی دانش آموزان، حل مسئله اجتماعی کودکان، حل مسئله اجتماعی در افسردگی، حل مسئله اجتماعی کودکان پیش دبستانی، مولفه های حل مسئله اجتماعی، نظریه ها و دیدگاه های حل مسئله اجتماعی، ابعاد حل مسئله اجتماعی، بررسی رابطه بین توانایی حل مسئله اجتماعی با افسردگی و هراس اجتماعی، تأثیر حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی، تأثیر حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی، اثربخشی حل مسئله اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی دانش آموزان، اثربخشی حل مسئله اجتماعی بر مؤلفه های کفایت اجتماعی و در ادامه…

تعریف عملیاتی حل مساله اجتماعی، تعریف حل مساله اجتماعی، ویژگی های حل مسئله اجتماعی، ارزیابی مدل نقش مهارت حل مسأله اجتماعی و سرمایه روانشناختی، بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت، پیش بینی توان حل مسأله اجتماعی بر اساس سبک های شناختی، نقش مهارت‌ها حل مسئله اجتماعی بر عزت نفس، حل مسئله اجتماعی و بهزیستی ذهنی، حل مسئله اجتماعی و نشخوار فکری، سوابق پژوهشی مرتبط با حل مسئله اجتماعی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 44
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Hale_Masaleh_Ejtemaie

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حل مسئله اجتماعی

اصطلاح Social problem solving در زبان فارسی معادل های متفاوتی را تجربه کرده است که گاه استنباط افراد نیز از بکارگیری آن در زبان فارسی را دستخوش تغییر نموده است. حل مسئله یک مهارت حیاتی برای زندگی در عصر حاضر است و یادگیری آن برای همگان ضروری است.حل مسئله اجتماعی به حل مسئله در شرایط طبیعی اشاره دارد و به عنوان فرایند رفتاری- شناختی است که فرد از طریق آن تلاش می کند که راه های تطبیقی یا مؤثر رویارویی با موقعیت های پیش آمده زندگی روزمره را کشف یا تعیین کند. در جوامع امروز افرادی که در ارتباط با دیگران برای رسیدن به اهداف خود و حل مسائل پیشینه رفتاری جامعه پسند دارند، بعید است به روش های نامعقول روی آورند. (طاهریان و روانخواه، 1396).

صاحب نظران کارکردگرا با تأکید بر ایده نظم و هماهنگی کارکردی عناصر و مؤلفه‌های نظام اجتماعی، مسائل اجتماعی را کژکارکردهای خرده نظام‌های اجتماعی دانسته و آن‌ها را صرف‌نظر از تغییرات اساسی و بنیادی‌ قابل حل می‌دانند. صاحب‌نظران دیدگاه تضاد، مسائل اجتماعی را زاییده عملکرد نامناسب نظام اجتماعی می‌دانند و برای حل آن‌ها به راه‌حل‌های رادیکال باور دارند. طرفداران کنش متقابل، ضمن مدنظر قراردادن کنش متقابل افراد و گروه‌های انسانی، بر راه حل‌های میانه تأکید نموده‌اند. (جان. موون و همکاران، 2015)

توانایی حل مسئله و حل مسئله اجتماعی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعریف مسئله و حل مسئله) یک مهارت حیاتی در زندگی، در عصر حاضر است. این مهارت در ارتقاء بهداشت روانی مؤثر است، در عین حال ناتوانی در حل مسئله اجتماعی با بعضی از مشکلات عاطفی مرتبط است. در سال‌های اخیر دیدگاه‌های جدیدتری با رویکرد پست‌ مدرن در برابر مسائل اجتماعی مطرح شده‌اند که به جای تأکید بر عوامل ساختاری و عینی، بر عوامل ذهنی و عنصر آگاهی و نسبیت تأکید دارند. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق حل مسئله اجتماعی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) حل مسئله اجتماعی

ویلیام جانسون، تیلور گیلبرت (2015) در تحقیقی با عنوان حل مسئله اجتماعی به عنوان تعدیل کننده استرسورهای خاص و علائم افسردگی بارداری (مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی پس از زایمان) این فرضیه را مطرح کرده است که تصور می شود تحت سطوح استرس مشابه حل مسئله موثرتر باعث خواهد شد که علائم افسردگی با احتمالی کمتری تجربه شود. این فرضیه در یک نمونه 150 نفری از زنان باردار افریقایی امریکایی ارزیابی شد.

از شرکت کنندگان درخواست کردند تا مجموعه ای از پرسشنامه ها را که شامل مقیاس افسردگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و افسردگی) پس از تولد ادینبورگ، زمینه یابی تجارب زندگی، مقیاس تجربه بارداری و پرسشنامه حل مسئله اجتماعی. در میان مولفه های حل مسئله اجتماعی سوگیری منفی به مسئله قوی ترین ارتباط را با علائم افسردگی داشت. سبک حل مسئله منطقی با علائم افسردگی در این مطالعه ارتباط نداشت. هر چهار مولفه حل مسئله (PPO، NPO، ICS و AS) علائم افسردگی را بهبود بخشید.

آصفیان، روح بخش و همکاران (1393) در پژوهشی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر سهل انگاری (تعلل) و کمال گرایی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی) دانشجویان را مورد مطالعه قرار دادند. روش پژوهش طرح پژوهشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 29 دانشجویی که همزمان دارای سهل انگاری (تعلل) و کمال گرایی بودند، از میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تاکستان انتخاب شدند و در دو گروه 14 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل به گونه تصادفی جایگزین شدند. در این پژوهش از مقیاس سهل انگاری بروس تاکمن و مقیاس کمال گرایی اهواز استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، از طریق آمار توصیفی و استنباطی، نتایج نشان داد که آموزش مهارت های مدیریت زمان در کاهش سهل انگاری (تعلل) و کمال گرایی دانشجویان موثر است.

منابع فارسی و غیر فارسی

نوری قاسم آبادی ربابه، طهماسیان کارینه، ایروانی سارا. (1389). مهارت هایی برای زندگی. تهران: هنر آبی.
لوگان آندره. (1385). نگرانی و اضطراب. ترجمه شجاع رضوی محمدرضا. نشر بنیاد پژوهش های اسلامی: مشهد.
مایکنبام، دونالد (2000) آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (چاپ سوم). ترجمه سیروس مبینی ،(1384) تهران: انتشارات رشد.
لطفی نیا ،حسین وهمکاران. بررسی اثربخشی درمان حل مساله در کاهش شدت افسردگی دانشجویان.مجله پزشکی دانشگاه تبریز.
کرمی، داود. (1388). میزان شیوع اهمالکاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی. اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی).
کهرازهی فرهاد‌، آزاد فلاح‌ پرویز، ‌ اللهیاری عباسعلی. (1392). بررسی‌ اثربخشی‌ آموزش‌ مهارت های‌ حل‌ مسئله‌ در کاهش‌ افسردگی‌ دانش‌آموزان‌.
شهنی ییلاق منیجه، مهرابی زاده هنرمند مهناز، حقیقی جمال، سلامتی سید عباس. (1395). بررسی شیوع تعلل و تاثیر روشهای درمان شناختی – رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق حل مسئله اجتماعی).

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A metaanalytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin.
Cooper CL. (2010). Mental capital and wellbeing. Stress and Health.
Vasilevskaia, Tatian. (2011). Social problem solving as a moderator in the relationship between pregnancy-specific stressors and depressive symptoms. Dissertation for Doctor of Philosophy. DREXEL UNIVERSITY.
Walters. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology.
McMurran, M. and Christopher, G. (2009). Social problem solving, anxiety and depression in adult male prisoners. Legal and Criminological Psychology.
Ramirez, S., Lukenbill, J. (2008). Psychometric Properties of the Zung Self-Rating Anxiety Scale for Adults with Intellectual Disabilities (SAS-ID). Journal of Developmental and Physical Disabilities,.
Rathus, S.A. (2007). Psychological disorders. In Psychology: Concepts and connections (8th ed. pp. 437-442). CA: Thomson Wadsworth.
Keogh E, Bond FW, Flaxman PE. (2006). Improving academic performance and mental health through a stress management intervention.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق حل مسئله اجتماعی

 1. شاه بهرامی ( خریدار محصول )

  محتوای مبانی ۱۰/۸ اما پشتیبانی ۱۰/۱۰ واقعا فکرشو نمیکردم ساعت ۲ بامداد پاسخگوی حل مشکل من در آن زیپ کردن فایل باشید…!! ممنونم ازتون

  • ShahreFileمدیر سایت

   درود. خواهش می کنم انجام وظیفه س، مشکل از آنتی ویروس سیستم تون بود و باید برای لحظاتی غیر فعالش می کردید، موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *