قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.