نویسنده
تاریخ انتشار
۱۹ تیر ۱۴۰۲
تعداد بازدید
772 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل خطر لرزه ای با شبیه سازی مونت کارلو، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این مبانی نظری را به ضرس قاطع می توان بروز ترین و جامع ترین پیشینه پژوهش تحلیل خطر لرزه ای دانست.

رویکرد مونت کارلو در تحلیل خطر لرزه ای، روش های برآورد خطر زمین لرزه، چارچوب کلی تحلیل خطر زلزله، مطالعه لرزه زمین ساخت و مدلسازی چشمه های لرزه ای، چهار گام اساسی تحلیل خطر ویژه، توسعه مدل لرزه خیزی، انتخاب رابطه کاهندگی یا مدل برآورد جنبش های قوی زمین، تحلیل خطر احتمالی و تعینی زلزله، چشمه های لرزه ای، لرزه زمین ساخت، توسعه مدل لرزه خیزی، تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف طرح شتاب، مبانی پهنه بندی لرزه ای و روش های تحلیل خطر زمین لرزه و در ادامه…

شبیه سازی مونت کارلو، کاتالوگ لرزه خیزی، داده های زلزله های تاریخی ( قبل از سال 1900 میلادی)، نمونه داده های زلزله دستگاهی، تحلیل خطر زلزله به روش احتمالاتی، مطالعات تحلیل خطر لرزه ای، تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی بر مبنای روش شبیه سازی مونت، ارائه ی مدل تهیـه ی نقشه ی خطر لرزه ای، سوابق پژوهشی مرتبط با تحلیل خطر لرزه ای در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 26
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق تحلیل خطر لرزه ای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل خطر لرزه ای

دو روش مقدماتی تخمین خطر لرزه ای وجود دارد. اولین روش، رویکرد تعینی است. که حرکت زمین در سایت با استفاده از یک یا چند زمین لرزه با بزرگا و مکان مشخص محاسبه می شود. ممکن است سناریوهای زلزله ی تعینی بر مبنای رخدادهای واقعی زلزله های گذشته باشد. یا سناریوهای فرضی باشد که از تحلیل های لرزه شناسی و اطلاعات زمین شناسی بدست آمده است.

روش دوم، روش احتمالاتی است. که سهم همه ی زلزله های ممکن در اطراف سایت، ترکیب می شود تا حرکت زمینی که دارای احتمال تجاوز مشخصی در یک دوره زمانی است بدست آید. هرکدام از رویکردها دارای مزیت هایی هستند و معایبی نیز دارند. احتمال یک زلزله ی تعینی در یک دوره زمانی مخصوصا برای رخدادهای با بزرگای خیلی زیاد، به سختی به دست می آید. (سلیمانی، 1390).

برای شبیه سازی نبود قطعیت های متغیرهای ژئوتکنیکی ساده ترین شکل، نمونه برداری تصادفی (تولید نمونه های تصادفی) از هر کدام از متغیرها به تعداد لازم (چندین تکرار) است. تا توزیع واقعی آن متغیر مطابق با توزیع احتمالاتی تعریف شده به دست آید. معمول ترین روش برای این منظور روش شبیه سازی مونت‌ کارلو است. در تحلیل پایداری شیب ها، متغیرهای با درجات بالاتر عدم قطعیت به صورت تصادفی شبیه سازی می شوند.

این متغیرها دربر دارنده زاویه اصطکاک درونی، چسبندگی، وزن واحد حجم توده لغزشی و ژرفای سطح آب زیر زمینی است. در این روش شمار زیادی از متغیرهای خاک از راه توزیع احتمالاتی سازگار تولید می شوند. برای هر سری از متغیرهای ورودی مقدار مربوط به ضریب اطمینان با استفاده از مدل شیب بی نهایت یا مدل بلوک لغزشی نیومارک به دست می آید. در شبیه سازی مونت کارلو شمار زیادی از مقادیر ضریب اطمینان برای نمونه 1000 مقدار با تکرار ورود داده های متغیر تصادفی تولید می شود. (رجبی و همکاران، 1393).

پیشینه تحقیق تحلیل خطر لرزه ای + شبیه سازی مونت کارلو

مورو و همکاران در سال 2016 در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر زلزله آماتریس آگوست 2016 بر منحنی خطر لرزه ای ایتالیا عنوان نمودند. این زلزله در 24 آگوست 2016 در منطقه ی لرزه خیرزی در محدوده ی مرکزی ایتالیا به وقوع پیوسته است. جهت بررسی تاثیر این زلزله بر منحنی های خطر لرزه ای زلزله های شدید به وقوع پیوسته در این محدوده ی مورد بررسی در بین سال های 2004 تا 2016 در شکل زیر نشان داده شده است. جهت مقایسه مدل های ارائه شده توسط زلزله های قدیمی و جدید منحنی زیر ارائه شده است. اعداد نشان داده شده در کنار نقاط تیره رنگ نشان دهنده ی شماره ی رکورد های ارائه شده در شکل بالا می باشند.

رجبی و همکاران در سال 91 کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در تحلیل خطر زمین لغز ش های ناشی از زمین لرزه در منطقه منجیل انجام داده اند. که نتایج حاصل نشان می دهد مقایسه پهنه های با خطر بالا در نقشه احتمالاتی به دست آمده با استفاده از شبیه سازی مونت کارل، با زمین لغز ش های ناشی از زمین لرزه منجیل در محدوده مورد مطالعه همپوشانی قابل ملاحظه ای نشان می دهد. (رجبی و همکاران، 1393).

در سال 2012 آستوریانس و همکاران با استفاده از روش PSHA و ورش مونت کارلو تحلیل خطر لرزه خیزی را انجام داده اند که نتایج حاصل عملکرد خوبی از این روش را ارائه می دهد (Assatourians et al,2012). در سال 2012 یزدانی و همکارنی تحلیل خطر لرزه خیزی را با روش مونت کارلو برای شبیه سازی نرخ سالانه حرکت زمین لرزه های مشکوک در شهر تهران انجام دادند. نتایج شبیه سازی در مناطق مختلف تهران دارای سازگاری با زمین لرزه های متوسط تا بزرگ است (Yazdani et al ,2012).

منابع فارسی و لاتین

بوستان، الهام و طاهرنیا،نادیا 1393، پهنه بندی لرزه ای شهر کرج و نواحی مجاور. فصلنامه آموزشی و تخصصی زمین.
نوروزی، امیدوار، مهمدی، 1395، تحلیل ریسک مخاطرات چندگانه شهری در اثر سیل و زلزله، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره هفتم.
پرتابیان، عبدالرضا؛ فتوحی، صمد و ریگی، حامد 1395، استفاده از روش احتمالاتی در پهنه بندی خطر لرزه ای استان سیستان و بلوچستان. مجله مخاطرات محیط طبیعی.
رجبی ع،خامه چیان م،مهدوی فر. کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در تحلیل خطر زمین لغزش های ناشی از زمین لرزه مطالعه موردی: زمن لرزه منجیل،فصلنامه علوم رمین بهار 1393، سال بیست و سوم.
قاسمی دستجردی, محمدجواد؛ غلامرضا قدرتی امیری و سید علی رضویان امرئی1393. ارائه مقادیر بیشینه شتاب بر روی سنگ بستر و تعیین پارامترهای لرزه خیزی شهر کاشان. اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی.

Tavakoli B (2013). Prediction Of Strong Motion And Hazards Uncertiainties, Acta Universitatias Upplsala.

ZHENMING WANG , Seismic Hazard Assessment: Issues And Alternatives, Pure And Applied Geophysics.

Musson, R.M.W., 2016 , The Use Of Monte Carlo Simulations For Seismic Hazard Assessment In The UK.: Annali Di Geofisica.

S,Nath , S. Thingbaijam,2012, Probabilistic Seismic Hazard Assessment Of India, Seismological Research Letters Volume 83, Number 1.

Assatourians, K., Atkinson, G.M., 2012, Eqhaz: An Open‐Source Probabilistic Seismic‐Hazard Code Based On The Monte Carlo Simulation Approach: Seismological Research Letters.

MURRU, TARONI, AKINCI,  FALCONE,What Is The Impact Of The August 24, 2016 Amatrice Earthquake On The Seismic Hazard Assessment In Central Italy, ANNALS OF GEOPHYSICS.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل خطر لرزه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *