مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنظیم هیجانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنظیم هیجانی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنظیم هیجانی فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است ادبیات و پیشینه پژوهش تنظیم هیجانی به همراه پیشینه داخلی و پیشینه خارجی تنظیم هیجانی بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کاملترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه تنظیم هیجانی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

موضع گیری نظری در خصوص تنظیم هیجانی، تاریخچه هیجان، راهبردهای تنظیم هیجان، تعریف هیجان، ابعاد هیجان، چند نوع هیجان وجود دارد؟، اجزای هیجان، وظایف هیجان‌ها، فیزیولوژی هیجان‌ها، آثار هیجان، هیجان ها چه فایده ای دارند؟، دیدگاه های مربوط به هیجان، نظریه جیمز- لانگه، نظریه شاختر ـ سینگر، نظریه ارزیابانه، نظریه رفتارگرایی، دیدگاه زیستی، دیدگاه شناختی، الگوی رابطه ای هیجان لازاروس، درون مایه های هسته ای و رابطه ای برای هر هیجان و … در ادامه کلید واژهای زیر را در برگرفته است.

الگوی عملکردی هیجان، مدلی از سیاروچی-جان-رومرتس-کاپوتی، هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانای ذهنی، نظریه گلمن به عنوان نظری مختلط از هیجان، نظریه بار در مورد الگوی مختلط هیجان، هیجان خواهی، ویژگی های افراد هیجان خواه، زیاد هیجان خواه، کم هیجان خواه، راه کارهای مقاوم سازی خود، تنظیم و کنترل هیجان ها، چگونه می توان هیجان خود را تنظیم کرد؟، تنظیم هیجان و ابعاد سلامت روانشناختی، تنظیم هیجانی در جانبازان و … در 68 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 68
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تنظیم هیجانی

ادبیات و پیشینه تحقیق تنظیم هیجانی

یکی از مشکلات اصلی که پژوهشگران هیجان با آن روبرو هستند فهمیدن علت یا علت های هیجان است در این بررسی علیتی دیدگاه های متعددی مطرح شده است که دیدگاه های زیستی، روان تکاملی، شناختی، رشدی، روانکاوی، اجتماعی، جامعه شناختی، فرهنگی و انسان شناختی از جمله آنها هستند (اکبرزاده، 1382)  هیجان ها چند بعدی هستند هیجان ها به صورت پدیده های ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی وجود دارند هیجان ها واکنش های زیستی هم هستند آنها پاسخ های بسیج کننده انرژی اند که بدن را برای سازگار شدن با هر موقعیتی که روبرو می شویم آماده می سازند برای مثال خشم، نوعی میل انگیزشی در ما ایجاد می کند تا کاری انجام دهیم که معمولا آن را انجام نمی دهیم، مثلا با یک دشمن بجنگیم یا به یک بی عدالتی اعتراض کنیم بنابراین می توان گفت هیجان ها پدیده های اجتماعی نیز هستند. (گلمن، 1383).

هر فرد از هیجان، برداشت خاصی دارد و با توجه به اطلاعات و گرایش های خود، تعریفی از هیجان ارائه می دهد  تعریفی که روانشناسی ارائه می دهد دامنه ای بسیار گسترده ای را در بر می گیرد روان شناسی با تکیه بر یافته های خود به توضیح این واژه می پردازد هیجان در افراد به دنبال محرک های بیرونی و گاهی درونی ظاهر می شود به هیجان، عاطفه نیز گفته می شود که عمدتا در قالب هایی مثل: ترس، خشم، اندوه، شادمانی و لذت، عشق، شگفتی، نفرت و شرم، بروز پیدا می کند برای مثال، انسان وقتی با یک واقعه خطرناک مواجه می شود، بی اختیار، نشانه های آمادگی برای گریز و فرار از لحاظ جسمی و فیزیولوژیک در او به وجود می آید که به آن حالت هیجان، «ترس» گفته می شود. (ناسل ، 2004).

فصل دوم پایان نامه پیشینه پژوهش تنظیم هیجانی

پژوهش ها نشان می دهد که تنظیم هیجان سازگارانه با عزت نفس و تعاملات اجتماعی مثبت مرتبط است و افزایش در فراوانی تجربه هیجانی مثبت باعث مراقبه مؤثر با موقعیت های استرس زا می شود (گراس، 2004) و حتی رفتارها و فعالیت های مناسب در پاسخ به موقعیت های اجتماعی را بالا می برد (توگاد و فردریکسون، 2004). تحقیقات نشان داده است که راهبردهای تنظیم هیجان با پریشانی روانشناختی مرتبط بوده (گارنفسکی و کرایج، مبانی نظری و ادبیات پیشینه تنظیم هیجانی،2010).

نظریه سالووی و مایر (1999؛ به نقل از خسروجاوید، 1381) بر این باور استوار بود که تعدادی از مهارت های ویژه وجود دارد که در همه انها یا دقت مهم است یا کارایی، دقت در شناخت و درک حالات هیجانی خود و دیگران و کارایی در تنظیم و کنترل استفاده از هیجان ها و ابعاد و آن در رسیدن به اهداف. به نظر سالووی و مایر در هوش هیجانی چهار جنبه اساسی وجود دارد: 1- شناخت هیجان ها 2- درک هیجان ها 3– تنظیم هیجان ها 4- استفاده از هیجان ها بنابراین داشتن این مهارت ها می تواند برای فرد نتایج مثبت به همراه آورد.

مهارت های شناسایی و درک هوش هیجانی با همه اهمیت هایی که دارند معمولا ما را وادار نمی کنند که درباره هیجان ها کاری انجام دهیم معنای جمله این نیست که شناسایی و درک هیجانها به هیچ تلاشی نیاز ندارند بلکه مهارت ها بیشتر در این باره  اند که چگونه در برابر هیجان های زندگی واکنش نشان می دهیم (خسروجاوید، 1381). امتیازهای تنظیم موفقیت آمیز بسیار واضح وجذاب است و برای کمک به این تنظیم تکنیک های بسیاری وجود دارد به نظر سالووی و مایر (1999؛ به نقل از خسروجاوید، 1381).

پیشینه داخلی و خارجی تنظیم هیجانی

محمدی، صالح زاده ابرقوئی و نصیریان (1394)، در پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در مردان تحت درمان با متادون انجام شد، نتایج حاکی از این بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود تنظیم شناختی هیجان مردان تحت درمان با متادون تاثیر داشته است. در پژوهشی که ایران دوست، نشاط دوست و نادی (1393)، با عنوان تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن انجام دادند، نتایج حاکی از این بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی و زیر مقیاس های سلامت روانی و جسمانی آن را در شرکت کنندگان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش داده است.

نتایج پژوهش رجبی و یزدخواستی (1393) درباره اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به بیماری ام اس نشان داد که درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به بیماری ام اس مؤثر بوده است. حسینی، رضایی و آزادی (1392)، در پژوهشی تحت عنوان، تاثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودمدیریتی بیماران دیابتی نوع 2، نشان دادند که این درمان بر اتقای خودمدیریتی بیماران دیابت نوع 2 کارآمد و موثر است.

ویهوف، اوسکام، اسکرورز و بالمیجر (2012، مبانی نظری و ادبیات پیشینه تنظیم هیجانی) به بررسی فراتحلیل مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد که روی درمان بیماران مبتلا به دردهای مزمن بکار گرفته شده اند، پرداخته اند. در این مطالعه فراتحلیلی روی مطالعه پژوهشی که بر روی 1235 بیمار مبتلا به درد مزمن انجام گردید، مشاهده شد که اثربخشی رویکردهای درمانی نوین نامبرده با اینکه از رویکرد شناختی رفتاری اثربخش تر نیستند اما از اثربخشی قابل قبولی برخوردارند و می توانند به عنوان درمان های جایگزین مطرح شوند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنظیم هیجانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
29,000 تومان
تعداد بازدید: 0
0 فروش 0 بازدید