نویسنده
تاریخ انتشار
۲۵ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5203 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) خودپنداره تحصیلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی خود پنداره یا خودانگاره، خودپنداره چیست؟، خودپنداره و احساس ارزشمندی، خودپنداره تحصیلی چیست، تعریف عملیاتی خودپنداره‌ تحصیلی، تعریف مفهومی خودپنداره‌ تحصیلی، ابعاد خودپنداره‌ تحصیلی، نقش خودپنداره در موفقیت تحصیلی، خودپنداره تحصیلی دانش آموزان، خودپنداره تحصیلی دانشجویان، خودپنداره تحصیلی کودکان استثنایی، بررسی نقش خودپنداره تحصیلی، مولفه های خودپنداره‌ تحصیلی، پیش بینی خودپنداره‌ تحصیلی، تاثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و هیجان های تحصیلی مثبت و منفی، خود ایده‌آل یا آرمانی، اهمیت مفهوم خود و خودپنداره، پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودپنداره تحصیلی، رابطه‌ی میزان ناامیدی و خودپنداره تحصیلی و در ادامه…

حس انسجام و خودپنداره تحصیلی، جوانب مختلف خود پنداره، عوامل مؤثر بر خودپنداره‌ی تحصیلی، دیدگاه‌های نظری در مورد خودپنداره، دیدگاه کارل راجرز، دیدگاه ابراهام مزلو، دیدگاه آلفرد آدلر، دیدگاه کوپر اسمیت، بررسی نقش خودپنداره تحصیلی و سبک های تفکر، خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان، پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس خودپندار تحصیلی، بررسی همبستگی خودپنداره تحصیلی و جو یادگیری، سوابق پژوهشی مرتبط با خودپنداره تحصیلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 48
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Khodpendareh_Tahsili

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی

در فرایند یاددهی- یادگیری، نگرش مثبت افراد نسبت به قابلیت‌ها و توانایی‌های خود می‌تواند نقش بسیار مهمی در کیفیت و فعالیت‌های آموزشی آنها داشته باشد. اغلب دانش آموزانی که پیشرفت مطلوبی ندارند و پیوسته دچار افت تحصیلی می‌شوند، درباره استعداد‌های تحصیلی و توانایی های یادگیری خود، تصویر ذهنی منفی و محدود کننده‌ای دارند، که بر اثر تعمیم بخشیدن به تجربیات قبلی و نحوه تربیت و آموزش در مراحل مختلف زندگی و در طی دوران تحصیل بوجود می‌آیند (شهیدفر، یوسیفیان، محمدی، 1396).

به اعتقاد کارل راجرز (1983) استعداد و توانایی فرد، به عنوان مهمترین عامل موفقیت در یادگیری و پیشرفت تحصیلی او می‌باشد. با توجه به تحقیقات زیادی که در موضوع تصور از خود و موفقیت تحصیلی انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که نگرش و تصور دانش‌آموز نسبت به خودش، دامنه و میزان موفقیت او را در مدرسه و تحصیل آشکار می‌سازد. بنابراین اگر کسی در مدرسه موفق می‌شود، این وضعیت موجب تقویت خود پنداره مثبت در او می‌گردد. به گونه‌ای مشابه، خود پنداره مثبت (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره یا خودانگاره) نیز دستیابی به انتظارات مثبت درباره چگونگی حصول موفقیت فرد را تسهیل می‌کند (تورنس، واتسون، 2014).

خودپنداره‌ تحصیلی کلی در سال‌های اولیه‌ی تحصیل به تدریج در حال شکل گیری است. همچنان که فرد سال های تحصیلی را پشت سر می‌گذارد، تصوری مثبت و منفی از خودش در امر تحصیل نیز کسب می‌کند. اگر دانش آموز در فعالیت های یادگیری خود در اکثر تکالیف یادگیری و طی چندین سال تحصیلی احساس موفقیت و شایستگی کند، و این شایستگی نیز از سوی دیگران به وی اطلاع داده شود، در ارتباط با تکالیف تحصیلی یک نوع احساس کلی ارزشمندی کسب می‌کند و بر عکس اگر در انجام تکالیف آموزشگاهی احساس شکست کند، احساس عدم کفایت و شایستگی کلی در او ایجاد می‌شود (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) خودپنداره تحصیلی

ریچارد و جانسون (2014) مطالعه‌ای با موضوع خود پنداره تحصیلی در نوجوانی: رابطه با موفقیت و کارایی گروهی بندی در مدارس، انجام دادند و به بررسی بیش از 1600 دانش‌آموز 14 تا 15 ساله پرداختند. این پژوهش نشان داد که: خود پنداره تحصیلی دانش‌ آموزان، اما نه خود پنداره کلی آن‌ها، با میزان کارایی گروه‌بندی در مدرسه مرتبط است. جنبه‌های خاص خود پنداره تحصیلی با تعداد سال‌هایی که دانش‌ آموزان، گروه‌ بندی را در زبان انگلیسی، ریاضی و زبان، تجربه کرده بودند؛ ارتباطی نداشت؛ اما با موقعیت دانش‌آموز در سلسله‌ مراتب گروه‌ بندی مرتبط بود. دانش‌آموزانی که در گروه‌ های با قابلیت بالا قرار داشتند، به‌ طور قابل‌ ملاحظه‌ای از خود پنداره بالایی نسبت به دانش‌ آموزانی که در گروه‌های باقابلیت پایینی قرار داشتند، برخوردار بودند. همچنین اهداف دانش‌ آموزان برای یادگیری در آینده، به‌شدت تحت تأثیر خود پنداره ناشی از دستاوردهای او، قرار می‌گیرد.

محمدیان، شریفی و همکاران (1395) پژوهشی با عنوان: بررسی رابطه بین خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی) در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام داد. این پژوهش با مطالعه 363 دانش‌آموز که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده بودند؛ انجام شد. یافته‌های پژوهش یک رابطه نزدیک بین خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی نشان داد. همچنین خود پنداره تحصیلی، عملکرد کلی در درس ادبیات و ریاضی را با قدرت و به‌ صورت مثبت پیش‌بینی می‌کند.

به‌طور خلاصه، بین مؤلفه‌های اضطراب امتحان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان) عملکرد تحصیلی، ادراک از رفتار معلم، باورهای خودکارآمدی و میزان کارایی گروه‌ بندی، با خودپنداره‌ی تحصیلی رابطه وجود دارد. همچنین، خودپنداره‌ی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری پایین‌تر از دانش آموزان عادی است. آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی، آموزش خودگردان و ورزش صبحگاهی بر خودپنداره‌ی تحصیلی مؤثر بوده؛ اما تأثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر خودپنداره‌ی تحصیلی مورد تأیید نیست.

منابع فارسی و غیر فارسی

واندنبرگ، فردریک. (1396). جامعه‌شناسی جورج زیمل. ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: نشر توتیا.
وادزورث، بی، (1378). روان‌شناسی رشد، تحول شناختی و عاطفی از دیدگاه پیاژه. ترجمه سید امیر امین یزدی و جواد صالحی فدردی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
نوری ثمرین، شهرام؛ خرم بیاتیانی، غلامرضا و سراج‌ خرمی، (1392). بررسی رابطه کمال‌گرایی با رضایت از زندگی و پرخاشگری در بین دانش‌ آموزان دبیرستانی. فصلنامه پژوهش‌ روانشناختی.
نیکدل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی‌اله؛ عربزاده، مهدی؛ و کاووسیان،جواد. (1391). رابطه خود پنداره تحصیلی، هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان. فصلنامه روانشناسی.
ودادیان، زهرا؛ قنبری هاشم‌آبادی، بهرام علی و مشهدی، علی. (1393). بررسی اثربخشی گروه‌درمانی چند خانواده‌ای بر حل تعارضات والدین – فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 15-14 ساله شهر مشهد.
یارمحمدی واصل، مسیب؛ قنادی، فاطمه و مقامی، حمید. (1392). بررسی رابطه‌ی خودپنداره‌ی تحصیلی با عملکرد ریاضی در دوره‌ی راهنمایی. پژوهش در نظام‌های آموزشی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی).

Tsang. J, Carpenter. T,Roberts. J. A, Frisch. M. B & Carlisle. R. D. (2014). Why are materialists less happy? The role of gratitude and need satisfaction in the relationship between materialism and life satisfaction.
Waterman. A. S, Schwartz. S. J, Conti. R. (2008). The implications of two concep-tions of happiness (hedonic enjoyment and eudaimonia) for the understanding of intrinsic motivation. Journal of happiness studies.
Zhao. J, Wang. Y,& Kong. F. (2016). Exploring the mediation effect of social support and self-esteem on the relationship between humor style and life satisfaction in Chinese college students. Personality and individual differences.
Walsh. S. D, Harel-Fisch. Y,& Fogel-Grinvald. H. (2015). Parents, teachers and peer relations as predictors of risk behaviors and mental well-being among immigrant and Israeli born adolescents. Social Science &Medicine.
Piko. B. F, & Hamvai C. H. (2010).Parent, school and peer-related correlates of adolescents’ life satisfaction.Children and Youth Services Review.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی

 1. میترا صانعی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی را خریداری و دانلود کردم میشه در تلگرامم این فایلو برام بفرستید…؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   به شماره پشتیبانی شهر فایل پیام ارسال کنید انجام وظیفه میشه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *