نویسنده
تاریخ انتشار
۸ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5123 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره یا خودانگاره منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) خودپنداره یا خودانگاره دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی خودپنداره، تعریف عملیاتی خودپنداره، اهمیت خود و خودپنداره، ویژگی های خود، خود سازمان یافته، خودپویا، شکل گیری خود و خودپنداره، عوامل موثر بر خودپنداره، ابعاد بنیادی خودپنداره، مولفه های خودپنداره، خودپنداره فردی، خود پنداره اجتماعی، خودآرمانی با توجه به خودپنداره شخصی فرد، خودآرمانی با توجه به خودپنداره های اجتماعی فرد، خودپنداره مثبت، خودپنداره منفی، خود پنداره کاذب، علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره، حمایت اجتماعی، انواع حمایت اجتماعی و در ادامه…

منابع حمایت اجتماعی، مبانی نظری حمایت اجتماعی، چارچوب نظری حمایت اجتماعی، راﺑﻄﮥ اﺑﻌﺎد ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، رابطه بین خودپنداره مثبت و عزت نفس، ارتباط خود پنداره و عزت نفس در دانشجویان، ارتباط خود پنداره و عزت نفس در دانش آموزان، رابطه خودپنداره و احساس مثبت به همسر، رابطه خود پنداره و کیفیت زندگی، سوابق پژوهشی مرتبط با خودپنداره یا خودانگاره در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 59
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

khodpendareh

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره یا خودانگاره

دلیل عمده ایجاد خودپنداره را باید در رابطه فرد با جامعه اش، بخصوص در دوران پر اهمیت کودکی و نوجوانی جست و جو کرد. پدید امدن خودپنداره، رفتار و واکنش دیگران نسبت به فرد بخصوص کودک است . در این خصوص یک نظریه معتقد است که برای دیدن خود، واکنش های موجود را می ببینیم، بسیاری از تحقیقات حاکی از این مطلب هستند که تصویر و پنداره هر فرد از خود وابسته به تصویری است که دیگران از او دارند زیرا یک فرد می تواند ان را ارزیابی و تصویری که از خود دارد را تغییر دهد. والدین یکی از منابع شکل گیری خودپنداره و احساس ارزش نسبت به خود در کودکان و نوجوانان هستند.

رشد شخصیت (مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت) و هسته وجود آن یعنی خود جنبه دینامیک و پویایی دارد. به طوری که خود یک فرایند است نه فراورده و مسیر است نه مقصد. بنابراین خود و رشد و تکامل آن هیچ گاه پایان پذیر نیست و سکون نمی پذیرد. بلکه همواره در جهت شدن یا ضرورت به پیش می رود که البته این فرایند و سیرگاه روندی دشوار و دردناک دارد و شرایط و عوامل محیطی گاه آن قدر محرومیت زا می گردند که خود از این تعالی و تکامل باز می ماند و راه پیشرفت و صعود آن سد می گردد (تقی زاده، 1397).

با رشد تدریجی کودک، وی خود را با دیگران مانند خواهر، برادر، همسالان و دوستان مقایسه می کند که این مقایسه یکی از منابع اصلی ایجاد خودپنداره در اوست. مثلا اگر برادر یا خواهر کودک با هوش و زرنگ باشد و او دایما از انان عقب بیفتد کودک خود را کم هوش تصور می کند و یا اگر همسایه های کودک ثروتمند باشند وی خود را فقیر احساس می کند (بیابانگرد، 1394).

پیشینه تحقیق (پژوهش) خودپنداره یا خودانگاره

حسن زاد و حسینی (1394) به بررسی ارتباط بین خودپنداره کلی و عملکرد تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی) دانش آموزان پرداختند. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان متوسطه شهرستان بندر ترکمن هستند که کل آنها 3506 نفر است. آزمودنی های این پژوهش 325 دانش آموز دوره متوسطه است. نتایج نشان داد بین خود پنداره و عملکرد دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. بین خودپنداره کلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد و به عبارتی خودپنداره در پایه های مختلف تحصیلی متفاوت است.

اغلب مطالعات اخیر که به بررسی مفهوم حمایت اجتماعی پرداخته اند آن را به وسیله ی کارکردهایی که در روابط اجتماعی می تواند داشته باشد، تعریف کرده اند. سیدنی کوب کارکرد منابع اجتماعی حمایت را شامل دستیابی به منابع اطلاعاتی که شخص به آن علاقه دارد، دریافت کمک مالی، مورد محبت و احترام قرارگرفتن و این که بخشی از شبکه ی حمایتی به طور متقابل بودن، تعریف کرده است و معتقد است که جنبه های گوناگون حمایت به میزان زیادی با یکدیگر در ارتباطند و به آسانی در زندگی روزمره قابل تفکیک نیستند (نیکورز،1395)

از نظر کوهن و آنتونی (1980) حمایت اجتماعی ترکیبی از سه عنصر عاطفه، تصدیق و یاری است. عاطفه شامل ابزار عشق و محبت است و تصدیق، آگاهی در رفتار و بازخوردهای مناسب می باشد و کمک شامل مساعدت مستقیم است مانند پول قرص دادن و یاری دادن در انجام کارها (نیکورز، 1395). حمایت اجتماعی عبارت است از کسب اطلاعات، کمک های مادی، طرح یا توصیه بهداشتی، حمایت عاطفی از سوی دیگرانی که فرد به آنها علاقه مند است و یا ارزشمند تلقی می شوند، مانند همسر، بستگان، دوستان و نیز تماس با نهاد های مذهبی (مسعود نیا، 1393).

منابع فارسی و لاتین

کلدی، علیرضا؛ سلحشوری، پروانه (1391). بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم،شماره چهارم.
سجودی، عادل (1394). بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
دلپسند،کامل؛ ایار، علی؛ خانی، سعید؛ محمدی،پریخان (1395). حمایت اجتماعی و جرم:مطالعه تطبیقی جوانن مجرم و عادی شهر ایلام. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
نشاط، رویا (1395). پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس نگرش به نقش جنسیتی و حمایت اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
هاشمیان، نفیسه(1396). بررسی رابطه ساده و چندگانه حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای با سلامت روان در دانشجویان دانشکده ادبیات شهید باهنر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره یا خودانگاره).

Cohen S.& Wills TA.(2002).stress,social support, and the buffering hypothesis.psychol Bull.98:310-57.
Hawks SR,Hull ML,Thalman RL,Richins PM (2009).Review of spiritual health: definition ,role,and intervention strategies in health promotion, Am I health promot;9(5):371-8.
HUNLER,o,s. &Genc,O Z,T,I.(2005).The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction. Contemporary family therapy, 27(1),123-136 .
Roberts,K,A,(1992). A sociological overview: mental health implication of religion-c,New York,Guilford,108-141.
Trief PM, Ploutz-Snyder R, Britton KD and Weinstock RS(2004). The relationship between marital quality and adherence to the diabetes care regimen. Ann Behav Med; 27(3): 148-54.
Yang,Ke-ping, mao,Xiu-ying,2007,Astudy of nurses spiritual intelligence: Across-sectional questionnairs survey, I nternational journal of Nursing studies 44, 999-1010.
Yinger,J.Milton,(1996).A structural examination of religion, journal for the scientific study of religion,VOL.8,pp.88-990

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره یا خودانگاره

 1. حسین نژاد

  یک مبانی نظری و پیشینه تحقیق کامل و به روز؛ اگر براتون مقدوره واترمارک شهر فایل رو از روی فایل بردارید با تشکر….

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود وقت بخیر.
   واترمارک شهر فایل جهت رعایت کپی رایت بر روی فایل های ورد قرار داده می شوند، هرچند کسی توجهی به رعایت کپی رایت نداره…..!!! حذف واتر مارک در برنامه ورد از مسیر Design و Watermark و Remove Watermark به آسانی امکان پذیر است، موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *