نویسنده
تاریخ انتشار
۲ مرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5117 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) اثربخشی سازمانی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی اثربخشی سازمانی، اثربخشی سازمانی چیست؟، ادغام معیارهای اثربخشی، تفاوت اثربخشی و کارایی، سبک های رهبری و اثربخشی سازمانی در سازمان ها، اثربخشی سازمانی و هوش سازمانی، مولفه های اثربخشی سازمانی، عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی، نظریه های اثربخشی سازمانی، دیدگاه های اثربخشی سازمانی، ابعاد اثربخشی سازمانی، پیش بینی اثربخشی سازمانی، موانع اثربخشی سازمانی، افزایش اثربخشی سازمانی، کارایی سازمانی، شاخص های اثربخشی سازمانی، رابطه بین اثربخشی سازمانی و موضع کنترل مدیران، ارزیابی اثربخشی سازمانی و کیفیت وظایف، اثربخشی سازمانی و نقش سیستم اطلاعات مدیریت، طراحی الگوهای اثربخشی سازمانی، رابطه انطباق‌پذیری سازمانی با اثربخشی سازمانی و در ادامه…

تعریف عملیاتی اثربخشی سازمانی، اهمیت اثربخشی سازمانی، معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی، مدل‌های اثربخشی سازمانی، الگوی هدف، الگوی سیستمی، الگوی ذینفعان استراتژیک، الگوی ارزش‌های رقابتی، الگوی عدم اثربخشی، الگوی اثربخشی سازمانی پارسونز، اشتیاق شغلی با اثربخشی سازمانی، تأثیر راهبردهای توسعه مدیریت بر اثربخشی سازمانی، رویکردهای چهارگانه اثربخشی سازمانی، رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی، سوابق پژوهشی مرتبط با اثربخشی سازمانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 34
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Asarbakhshi_Sazemani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی یا Organizational effectiveness مفهومی است که نشان دهنده میزان محقق شدن اهداف بلند مدت و یا کوتاه مدت یک مجموعه است. اثربخشی مفهومی کلی دارد و به صورت ضمنی دربر گیرنده تعدادی از متغیرهاست. هنگام تعیین اثربخشی سازمان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی) حدود یا میزانی که هدف‌های چندگانه تأمین شده‌اند، سنجیده و مورد قضاوت قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر، این موضوع مشخص می‌کند که مجموعه موردنظر تا چه میزان توانسته اهداف ترسیم شده سازمان را محقق کند. لازم به ذکر است که این مفهوم در کنار کارآیی، معنای بیشتری به خود می‌گیرد و مشخص کننده بهره‌وری سازمانی نیز است. (یزدان پناه، امیرشقاقی، 1396).

اثربخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست، بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می‌باشد. اثربخشی سازمانی روشی است که سازمان‌ها چگونگی تحقق موفقیت‌آمیز ماًموریت‌ هایشان را از طریق راهبردهای سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به عبارت ساده‌تر اثربخشی سازمانی، معمولاً در قالب میزان یا درجه‌ای است که در آن، یک سازمان اهدافش را به دست می‌آورد. اولین دیدگاهی که راجع به اثر بخشی ارائه گردید (احتمالاً در طی دهه ۱۹۵۰) بسیار ساده بود. در این دیدگاه اثر بخشی بعنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهدافش را محقق می سازد تعریف شده بود. اما با گسترش علم مدیریت و سازمان محدودیت این تعریف روشن تر گردید. (راجرز و گیلبرت، 2014)

رابینز اثربخشی سازمانی را به عنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خود را تحقق بخشیده و همچنین حدی که توانسته است ذینفعان استراتژیک خود را شناخته و خواسته‌ هایشان را برآورده کند تعریف می‌کند. هوی و میسکل اثربخشی را این گونه تعریف کرده‌اند: توانایی مدیر برای داشتن موقعیت ممتاز در مذاکرات با محیط خود برای کسب منابع کمیاب و با ارزش. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) اثربخشی سازمانی

داکشینا، دایاماتی (2015) در پژوهشی با عنوان رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی) اثربخشی سازمانی و نتایج برنامه ها در سازمان های غیردولتی که در هند انجام دادند. به این نتایج رسیدند که، رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی را به وجود می آورد و فرهنگ سازمانی، شرایط و کیفیت زندگی کاری را متحول می سازد. و این تحول اثربخشی سازمانی را در سازمان های غیردولتی افزایش می دهد. در واقع رهبری تحولی به طور مستقیم بر اثربخشی سازمانی تأثیر ندارد. بعلاوه اثربخشی سازمانی، نتایج تضمین شده برنامه ها را بهبود می بخشد.

حق شناس، واحدیان (1393) در پژوهشی رابطه کیفیت زندگی کاری و اثربخشی سازمانی در مدارس متوسطه استان کردستان انجام داد و بدین نتیجه رسید است که، بین دو متغیر کیفیت زندگی کاری و اثربخشی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. از میان مولفه های های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه تأمین فرصت رشد و سپس مؤلفه قانون گرایی بیشترین تأثیر را بر اثربخشی سازمانی دارند. نوری و همکاران (1395) طی پژوهشی با عنوان” فرهنگ رفتار بهره ورانه و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش” به این نتیجه رسید که مدیریت دانش کاملاً در رابطه بین فرهنگ رفتار بهره ورانه و اثربخشی سازمانی و نسبتاً در رابطه بین راهبرد و اثربخشی سازمانی نقش میانجی را بازی می کند.

با توجه به تعاریف، نظریات، دیدگاه ها و پژوهش های داخلی و خارجی مطرح شده در این فصل، باید گفت که اثربخشی سازمانی، تحت تاثیر عوامل سازمانی و فردی بسیاری است. درباره اینکه چه عاملی باعث می شود سازمان به اثربخشی لازم برسد نظریه های مختلفی بیان شده است. اما همه این نظریه ها در یک چیز اتفاق نظر دارند و آن اینکه، در کنار عوامل دیگر (امکانات، تکنولوژی و …) نیروی انسانی مهمترین عامل در اثربخشی فردی، گروهی و سازمانی است.

منابع فارسی و غیر فارسی

حیدری، علی (1390). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول .فصلنامه یافته های نو در روانشناسی.
فرخ نژاد، ایمان (1392). ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری بر اثربخشی سازمانی اداره کل امور اقتصاد و دارایی شهرستان اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره سوم.
محسن پور، فضل ا…(1388). بررسی تأثیرات مدیریت مشارکتی بر اساس دوایر کیفیت بر رضایت شغلی پرستاران از دیدگاه هرزبرگ. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش.
فردی پور، حسین (1390) .بررسی کیفیت زندگی کاری واحدهای حسابداری ادارات آموزش و پرورش مناطق نوزده گانه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران.
نعامی، عبدازهرا (1394) شناسایی عوامل پش بینی خشنودی و بررسی روابط آنها با خشنودی شغلی و رابطه متغیر اخیر با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی کارکنان کارخانه های اهواز. پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی).

Lecy, D. (2012). Non-governmental and not-for-profit organizational effectiveness. A Modern Synthesis.
Manzoor, Q. A. (2011). Impact of employee’s motivation on organizational effectiveness. Business Management and Strategy.
Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (2010). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurements, 30.
Kim. D. (2016). Relationship between job characteristics and organizational citizenship behavior: The mediational role of job satisfaction. Journal of Social Behavior and Personality.
Alotaibi, A. G. (2005). Antecedents of organizational citizenship behavior: A study of public personnel in Kuwait. Journal of Public Personnel Management.
Cole, J. (2005). A study of relationship on bureau of investigation officials, quality of work life, safety and job satisfaction. Journal of Applied Psychology0
Peeter , M.H.(2003). The relationship of organizational justice and organizational citizenship behavior: conflict or compatibility? Journal Pengurusan.
Podsakoff, P., & Mackenzie, S. B. (1990). Organizational citizenship behavior the quantity of work group performance. Journal of Applied psychology.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی

 1. مازیار حقیقی

  سلام.
  من اینترنتم در زمان دانلود فایل قطع شد، متاسفانه ایمیلم را بدرستی وارد نکردم لطفا راهنمایی کنید.

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود مازیار عزیز.
   جای نگرانی نداره با شماره ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ تماس بگیرید یا تیکت ارسال کنید تا فایل براتون ایمیل بشه، مضاف بر اینکه در پروفایل کاربری، قسمت دانلود های من، لینک فایل بصورت همیشگی قابل دریافت و دانلود هستش.
   موفق باشید🙂

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *