نویسنده
تاریخ انتشار
۲۴ تیر ۱۳۹۹
تعداد بازدید
3750 بازدید
قیمت اصلی 49,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,900 تومان است.٪45 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری پیشینه تحقیق ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات و پیشینه پژوهش در مورد ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان کلید واژه های تاکیدی:

سابقه تاریخی و نقش ارتباطات، مفهوم فایول از پل ارتباطی، ارتباطات چیست، تعاریف ارتباطات، هدف از برقراری ارتباط، انواع ارتباطات، تقسیم بندی انواع ارتباطات بر مبنای عکس العمل در محیط استوار، ارتباطات یک جانبه، ارتباطات دو جانبه، انواع ارتباطات از نظر جهتی که پیام در سطوح سازمانی طی می کند، ارتباطات افقی، ارتباطات عمومی، ارتباطات مورب، ارتباطات در سازمان، ارتباط غیر رسمی، ارتباط رسمی، محاسن ارتباطات غیر رسمی، شیوه های ارتباط، ارتباط مکاتبه ای، ارتباط کلامی، ارتباط غیر کلامی، شکلهای ارتباط، فرایند ارتباطات، مدل فرایند ارتباطات….

الگوی ارتباطی برلو، ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرایند متقابل، موانع برقراری ارتباط، کارکردهای ارتباطات، نقش ادراک در ارتباطات، ویژگی های یک ارتباط موثر، رفتار تأثیر گذار چیست؟، نقش بیان موثر در ارتباطات، چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات، نقش شما در بهبود ارتباطات، ارتباطات محور توسعه، پیشرفت ارتباطات، انواع ارتباطات در سازمان، سازمان تصادفی، سازمان های انگلی، سازمان یک طرفه، سازمان دو طرفه یا متقابل، سازمان متعالی و برتر، اهمیت ارتباطات سازمانی، مدیریت ارتباطات سازمانی، اهمیت ارتباطات در مدیریت، ارتباطات و مشکلات مدیریت، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان، در 91 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

? نوع فایل : Doc
?تعداد صفحات : 91
? گارانتی بازگشت وجه دارد.
? رفرنس دهی استاندارد دارد.
? منابع فارسی و انگلیسی دارد.
? ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
? شماره تماس پشتیبانی: 0937 – 150 -0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان

نظریه پرداز پیشگام مدیریت، هانری فایول، تقریباٌ نخستین کسی بود که مسأله ارتباطات را به تفضیل تجزیه و تحلیل کرد و برای آن راه حل معنی دار ارائه داد. واژه انگلیسی Communication به معنی ارتباطات از کلمه لاتین کامیونیس به معنی «مشترک» مشتق شده است. هنگامی که با دیگران ارتباط برقرار می کنیم‌، در واقع زمینه «مشترکی» برای تفاهم فیمابین به وجود می‌آوریم . ارتباطات عبارت از مجموعه مهارت های گوش کردن ،حرف زدن ،‌خواندن و نوشتن است که ما هر روز برای انجام وظایف و مسئولیت های خویش به آنها دست می زنیم .

علاوه بر اینها وضع ظاهر و چهره و قیافه و منش و رفتاری که آگاهانه یا ناخودآگاه از خود نشان می دهیم جزء لایتجزای مجموعه ارتباطات ماست (مصدقی ، 1380 . ص2). قرن بیست و یکم را از یک چشم انداز عصر ارتباطات می دانند . عصر نزدیک شدن قاره های پنجگانه جهان به یکدیگر. امروزه هر اتفاق کوچک و بزرگی در سراسر جهان از طریق ماهواره های دیجیتال در اختیار بیننده تلویزیون قرار می گیرد . شاید یک صد سال پیش کمتر کسی تصور می کرد که روزی بتوان بازی فینال جام جهانی را به خانه های میلیاردها انسان آورد.

در این شرایط ارتباطات اهمیت بسیاری می یابد و انسان در خانواده سبز خود یا سازمانی که در آن کار می کند تلاش می کند با تعهد سازمانی و شناخت فرایند ارتباط ،‌موانع موجود را از سر راه بردارد اما پرسش مهم این است که ارتباطات چیست؟ (ایمانی، آذرخش و اسماعیل تبار ، 1383 . ص58). ارتباط عبارتست از فرایند انتقال پیام و برقراری تفاهم بین دو نفر یا بیشتر مشروط بر آنکه معنای مورد نظر فرستنده پیام را گیرنده نیز دریافت کند. از نظر فنی ارتباط وقتی موفقیت آمیز است که تفاهم دو جانبه حاصل شود (صائمیان،1377. ص22).

پیشینه تحقیق ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان + مدیریت ارتباطات سازمانی

گروهی از اندیشمندان و متخصصین رشته مدیریت بر این عقیده اند که ارتباط مسئله اصلی روابط بین سازمان های صنعتی و تجاری است. در حال حاضر می توان ادعا کرد که بزرگترین مشکل بین طبقات مختلف اجتماع، عدم تفاهم بین افراد آن اجتماع است. در اثبات این ادعا همین بس که باید اذعان کرد که احساسات عواطف و عقاید افراد و نیز فرامین و دستورالعمل ها ، تشویق وتذکر و توبیخ ، ستایش و انتقادات از طریق فرایند ارتباطات رد و بدل می شود . به عبارت دیگر ارتباط وسیله ای است که تمام مبادلات و تفاهم بین اعضاء سازمان به وسیله آن صورت می گیرد.

از طریق ارتباطات است که اطلاعات بین مدیران و کارکنان مبادله می گردد. اطلاعات عبارت است از دانش و درک گیرنده ا زپیامی که دریافت می کند اهمیت ارتباطات در مدیریت سازمان تا حدی است که بدون ارتباط ، امکان هیچ نوع سرپرستی وجود ندارد. در سازمان ها فرایند تصمیم گیری ، ‌برنامه ریزی‌، سازماندهی، ارزشیابی، رهبری بدون برقرارکردن ارتباط مفهومی ندارد. گروهی عقیده دارند که هر سازمانی باید دارای یک شبکه ارتباطی بسیار قوی باشد و سرعت ارتباط نشانه هماهنگی امور سازمانی است ار طریق فرایند ارتباطی است که افراد سعی می کنند، رفتار دیگران را به نحوی تغییر دهند و یا در آن ها نفوذ نمایند که موجب رفع نیازمندی های خودشان گردد.

مدیران سازمانی در ایجاد ارتباط با همکاران خود وظیفه حساس و موثرتری را به عهده دارند. مدیران برای انجام هر یک از وظایف مدیریت یعنی «برنامه ریزی» سازماندهی‌، هماهنگی، ‌رهبری تحول آفرین، ‌تقسیم کار و واگذاری مسئولیت و اختیار، ‌تصمیم گیری، ‌رهبری و نوآوری نیازمند برقراری ارتباط با کلیه اعضاء در تمام زیر مجموعه های سازمانی هستند . داشتن ارتباط مستقیم و مداوم با کارکنان از مهمترین اموری است که مدیران باید مورد توجه قرار دهند.

منابع فارسی و لاتین

1- آذرخش، تقی، ایمانی، محمد نقی ، اسماعیل تبار، مهدی، از آغاز تا پست مدرن، 1383، انتشارات فرهنگ سبز، صص 6 و 58.
2- آذرنگ، عبدالحسین، 1378، شمه ای از اطلاعات و ارتباطات، نشر کتابدار، ص 27.
3- اقتداری، علی محمد، 1380، سازمان و مدیریت، تهران، مولوی، ص 26 و 105.
4- الوانی، سید مهدی، 1372، مدیریت عمومی، نشر نی،ص پیشینه تحقیق ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان 88 .
5- الوانی، سید مهدی، پژوهشی در زمینه برخی از مشکلات سازمانی و عدم ارضای نیازهای کارکنان، مدیریت دولتی، تهران، مرکز مدیریت دولتی، 1369، ص 53.
6- بهرنگی، محمد رضا، 1378، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، ص 98.
7- پرهیزگار، کمال، 1368، روابط انسان در مدیریت، تهران، انتشارات اشراقی، صص 217 و 225 و 230 .
8- جاسبی، عبدالله، 1368، نظارت و کنترل سازمانی از دیدگاه اسلام، مرکز مدیریت دولتی، صص 242 و 244 و 245.

40- Arthur G. Bdian,(1986) , International Edition, PP 518- 538.
41- Appold, Barbara , (2006) , “A case study of the impact od teachers with awareness of the process communication model on student achievement”. Ed . D ., central Michigan Univarsity.
42- Barney. B. Jay, Griffin W. Ricky.(1992), The Management of organization. USA: Houghton Mifelin company.
43- Barnard, A. and barrett, K, (1951) , An Exprimental Approach to organization communication, Perssonnel, P. 366.
44- Harper, Lois, (2006), “A compostite semantic communications framework for representation of agent communication language semantics”. Ph. D. the university of Alabama in Huntsville.
45- Li, Hongjun, (2002), “I,telligent distributed fault and performance Management for communication networks”. Ph. D. University of Maryland college park.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری پیشینه تحقیق ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان

 1. میترا حسنی دوخت

  سلام.
  از یک سایت دیگه دانلود کرده بودم اما کامل نبود ، مبانی نظری پیشینه تحقیق ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان که شما جهت اپلود قرار دادید هم منابع به روزی داره هم خیلی جامع و کامل بود
  یک دنیا سپاس.

  • Knightمدیر سایت

   میترای عزیز سلام.
   سعی ما در شهر فایل رضایت خاطر مشتریان هست و خواهد بود.
   موفق باشید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *