مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد تهیه و گردآوری شده است این فایل پیشینه پژوهش داخلی و خارجی اضطراب امتحان و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهمومی اضطراب امتحان، علایم اضطراب امتحان، نظریه های اضطراب امتحان، نظریه روانکاوی، نظریه رفتارگرایی، نظریه های وجودی، دیدگاه زیست شناختی، نظریه های شناختی، اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و راﻫﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ آن، بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان، انواع اضطراب امتحان، کاهش اضطراب امتحان، عوامل موثر در کاهش اضطراب امتحان، اثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان، درمان اضطراب امتحان و راه پیشگیری از آن، شرایط استرس زا در فصل امتحانات، تأثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر اضطراب امتحان، دلایل بنیادی شیوع اضطراب امتحان، بررسی و مقایسه سطح اضطراب، تأثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان، تاثیر آموزش توجه آگاهی بر کاهش اضطراب، تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب امتحان و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 84 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 84
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان

اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی، رابطه تنگاتنگ با عملکرد و پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد اضطراب امتحان با شخصیت و اعتماد به نفس دانش آموزان نیز ارتباط دارد به طوریکه در دانش آموزان درونگرا و دانش آموزان با اعتماد به نفس کم شایع تر است اضطراب امتحان اصطلاح کلی است که به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد را درباره توانایی هایش دچار تردید می کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند موقعیت امتحان است، موقعیت هایی که فرد را در معرض ارزشیابی قرار می دهند و مستلزم حل مشکل یا مسئله هستند.

بنابراین می توان چنین اظهار داشت که فرد دچار اضطراب امتحان مواد درسی را می داند اما شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان نشان دهد افراد دارای اضطراب امتحان با لا به فعالیت های نامربوط وا داشته می شوند که این رفتارها به عملکرد آسیب رسانده یا آن را مختل می کنند ساراسون (2008) اضطراب امتحان را نوعی اشتغال به خود می داند که با خود کم انگاری و تردید درباره توانایی های خود مشخص می شود و غالبا به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش های فیزیولوژیک نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی) فرد منجر می گردد.

در نتیجه که یک رابطه معکوس معنا دار بین نمرات اضطرابی و نمرات امتحانی وجود داشته باشد همانطور که ذکر شد اغلب مطالعات تأکید بر وجود رابطه قوی بین عملکرد تحصیلی و سطح اضطراب امتحان دارند در صورتیکه در بعضی از مطالعات این ارتباط با شدت کمتر مشاهده شده و در یک مطالعه هی چ رابطه معنی داری مشاهده نشده است.(به نقل از لشکری پور و همکاران،1385).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان

ادبیات و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان

اختلال اضطراب امتحان از شایعترین طبقات اختلالات روانی است در مطالعه ملی ابتلای همزمان، گزارش شده است که از هر چهار نفر یکی واجد معیارهای تشخیصی لااقل یک اختلال اضطرابی است، و میزان شیوع دوازده ماهه این اختلال ها 7/17 درصد است. زنان با شیوع مادام العمر 5/30 درصد در مقایسه با مردان باشیوع مادام العمر 2/19 درصد، بیشتر ممکن است دچار یک اختلال اضطرابی شوند دست آخر که با افزایش طبقه اجتماعی- اقتصادی از شیوع اختلالات اضطرابی کاسته می شود (کاپلان و سادوک، 2012).

فروید معتقد است که اولین تجربه اضطراب در بدو تولد اتفاق می افتد نوزاد از محیط امن رحم به یک موقعیت جدید و نا آشنایی وارد می شود و ناگهان در می یابد که ممکن است نیازهای نهاد فوری ارضا شوند  بنابراین اضطراب اولیه الگویی برای اضطراب های دیگر می شود.بر می گردیم به نوع دوم از سه نوع اضطرابی که فروید بیان نموده است، اضطراب روحی همان ترس از تنبیه بوسیله فراخود است که به دنبال تاب نیاوردن در برابر معیارهای طبیعی ناشی از رفتار واقعی یا بلقوه‌ای که نهاد فرمان به آن می دهد بوجود می آید (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان).

این سه نوع اضطراب بصورت احساس گناه بروز می کند نوع سوم اضطراب روان رنجوری در نتیجه تهدید نهاد به تحت فشار قرار دادن خود و به دنبال آن ابراز رفتار پرخاشگرانه یا لذت جویانه که از نظر اجتماعی غیر قابل قبول باشد بوجود می آید کودک در گذشته بخاطر این نوع رفتار شدیدا تنبیه می شده است بنابراین پیش‌بینی تنبیه بیشتر اضطراب بالا می برد خود سعی می کند تکانه های نهاد را سرکوب می کند و فرا خود نیز ناظر این جریان است اما چون این سرکوبی تا حدی موفقیت آمیز است اضطراب مبهم و فراگیری به فرد دست می دهد.

پیشینه پژوهش داخلی و خارجی اضطراب امتحان

نتایج تحقیقات بیرشک، پرویزی، شاکر و عاطف (1389) در مورد همبودی اختلال اضطراب و افسردگی (مبانی نظری پیشینه تحقیق اضطراب و افسردگی) با اعتیاد در افراد معتاد مثبت ارزیابی شده و حکایت ازوجود این دو اختلال به صورت همبود در معتادین می کند لازم به ذکر است که یافته های تحقیقات جمعه پور( 1388) هم تحت عنوان اثر بخشی شناخت درمانی درکاهش نگرش های ناکارآموز و باورهای مرتبط با مواد در معتادین هم در این راستا می باشد در ضمن تحقیقات نریمانی ( 1391) هم با موضوع تأثیر روان درمانی شناختی – رفتاری در ترک اعتیاد و توان بخشی افراد معتاد هم مؤید همین نکات و اثر بخشی این درمان است در زمینه اثربخش بودن این گونه درمان در معتادین می توان به تحقیق بحیرایی، جواهری ، و کاویانی (1394) اشاره کرد که یافته های این محققین اشاره به اثربخش بودن این درمان دارد.

اولین تحقیقی که علاوه بر تحقیقات ذیل در مورد هم زمانی اضطراب با اختلال مصرف ماده اشاره میشود نشان میدهد که بین اضطراب و حساسیت اضطرابی و احتمال ابتلا به اعتیاد و تداوم آن ارتباط مثبتی وجود دارد به گونه ای که بیشترین میزان ابتلا به اضطراب و سپس اختلال مصرف مواد در افرادی با عواطف و افکار منفی وجود دارد ،این پژوهش که در جامعه ی (88=n) صورت گرفت قویاً ارتباط مثبت بین متغیرها را(اضطراب و اعتیاد) تایید می کند.(دی هاس و همکاران ،2011 ). در پژوهشی که توسط ولنتیز و همکاران (2010) با عنوان همبودی حملات وحشت زدگی و افسردگی با رفتارهای سوء مصرف مواد مخدر در اواخر دوران بلوغ صورت پذیرفت نتایج حاکی از آن است که اختلالات اضطرابی مخصوصا پانیک و بعد افسردگی در شروع و تداوم رفتارهای سوء مصرف مواد در جوانان نقش به سزایی داشته است.

منابع فارسی و لاتین

ابراهیمی ، سهیلا.(1389).بررسی رابطه گریز دختران 12 تا 18 سال شهر تهران با میزان اعتماد بنفس آنها با مشکلات اجتماعی. رساله دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران.
ابوالقاسمی، شهنام .(1392). اثر بخشی رفتار درمانی شناختی ، دارویی و پلاسیبو در درمان اضطراب تعمیم یافته. رساله دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران.
آتش پور، سید حمیدوگل پرور،محسن و آقایی ،اصغر.(1391).روانشناسی اعتیاد وسبب شناسی و درمان. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی ( خوارسگان).
آزاد ،حسین .(1392).آسیب شناسی روانی.(چاپ هفتم).تهران : بعثت (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان)
اتکینسون؛ریتا ال و اتکینسون ،ریچارد سی واسمیت ،ادواردی و بم ، داریل ج و نولن ، سوزان.(1386).زمینه روانشناسی هیلگارد(ترجمه محمد نقی براهنی ،بهروز بیرشک ،مهرداد بیک،رضا زمانی ،سعید شاملو ،مهرناز شهر آرای،یوسف کریمی،نیسان گاهان، مهدی محی الدین ، کیانوش هاشمیان). تهران : رشد.(2012).
احمدی ،سید احمد .(1382).مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی . تهران: انتشارات دانشگاه اصفهان.
اخوت،ولی ا..و جلیلی،احمد.(1392).افسردگی.تهران:دانشگاه تهران.

Bakken . K., A.S. Landheim, P. Vaglum.(2005).Substance-dependent patients with and without social anxiety disorder: Occurrence and clinical differences: A study of a consecutive sample of alcohol-dependent and poly-substance-dependent patients treated in two counties in Norway.Journal of Drug and Alcohol Dependence, Volume 80, Issue3,Pages321-328.
Berman,M.&D.Brown(2000),The Power of Metaphor,UK:Grown House Publishing .
Burns,G.W.(2000),101 Healing stories: Using Metaphor in theraphy , NY:john Wiley & Sons .
Chisolm. Margaret S.; Michelle Tuten; Emily C. Brigham; Eric C. Strain; Hendre E. Jones. (2004).Relationship between Cigarette Use and Mood/Anxiety Disorders among Pregnant Methadone-Maintained Patients. Journal of Affective Disorders, Volume 111, Issues 1-3,Pages165-175.
Curry. John F, Karen C. Wells, John E. Lochman, W. Edward Craighead, Paul D. Nagy.(2001).Group and family cognitive behavioral therapy for adolescent depression and substance use.Cognitive and Behavioral Practice, Volume 8, Issue 4, Pages 367-376.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
26,900 تومان
تعداد بازدید: 0
0 فروش 0 بازدید