نویسنده
تاریخ انتشار
۱ مرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5120 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) عملکرد تحصیلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعریف مفهومی عملکرد تحصیلی، مولفه های عملکرد تحصیلی، عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی، موانع عملکرد تحصیلی، ابعاد عملکرد تحصیلی، پیش بینی عملکرد تحصیلی، عملکرد تحصیلی دانشجویان، عملکرد تحصیلی دانش آموزان، تعریف پیشرفت تحصیلی، نظریه های عملکرد تحصیلی، نظریه انتظار معلم، الگوهای انگیزشی، الگوی یادگیری شناختی، تئوری یادگیری اجتماعی، دیدگاه های عملکرد تحصیلی، ارتباط عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی، عوامل افت تحصیلی، انواع شکست های تحصیلی، مفاهیم مربوط به تکرار پایه، علل ترک تحصیل، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی، تاریخچه ارزیابی عملکرد، ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان، اهداف عملکرد تحصیلی و در ادامه…

تعریف عملیاتی عملکرد تحصیلی، تعریف نظری عملکرد تحصیلی، پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سازگاری، مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مولفه های هوش عاطفی، تفاوت عملکرد تحصیلی در نیمرخ‌های یادگیری فعال و باورهای انگیزشی، اثربخشی خودمهارگری هیجانی بر عملکرد تحصیلی، رابطه نگرش دینی با عملکرد تحصیلی، بررسی و شناخت عوامل موثر در یادگیری و عملکرد تحصیلی، پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی، رابطه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری با مؤلفه‌های عملکرد تحصیلی، تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی، الگوی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی براساس ابعاد کیفیت زندگی و در ادامه…

روابط علّی بین هدف‌های پیشرفت و عملکرد تحصیلی، پیش‌بینی عملکرد تحصیلی از طریق خودکنترلی، خودمختاری و خودآگاهی، رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی، بررسی رابطۀ میان باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی، پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سرزندگی تحصیلی، تبیین مدل عملکرد تحصیلی بر اساس انگیزش تحصیلی، پیش بینی عملکرد تحصیلی با توجه به ابعاد هویت تحصیلی، سوابق پژوهشی مرتبط با عملکرد تحصیلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 148
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Amalkarde_Tahsili

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی Academic performance عبارت است از درجه و میزان موفقیت فرد در امتحانات پایان ترم تحصیلی مدارس که از نمره صفر تا بیست تعیین می گردد. عملکرد تحصیلی بالا در دانش آموزان یکی از هدف های مهم نظام آموزشی است. در تحقیقات و پژوهشگران همه سعی دارند تا عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان را پیدا کنند و آن را در محیط آموزشی به کار ببرند. عملکرد تحصیلی باید طوری تنظیم و هدایت شود که رشد و یادگیری در یادگیرندگان افزایش پیدا کند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی).

به اعتقاد شلی. ای. تیلور، 1999 اهداف اساسی هر نظام آموزشی فراهم آوردن شرایط و استفاده از شیوه های نوین و مفید است تا فراگیران به کمک آن ها بتوانند، حداکثر توانمندی های خود را بروز داده و به موفقیت های بیشتری نائل آیند. شاخص چنین پیشرفت عملکرد تحصیلی است که شامل زیر مجموعه های متعددی از جمله خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت، کاهش اضطراب، فقدان کنترل پیامد و استفاده از راهبردهای مناسب برای مطالعه است. خودکارآمدی یعنی اطمینان داشتن به خود در زمینه تحصیلی و فعالیت های آموزشی، انگیزش عامل نیرو بخش رفتتار است و فقدان کنترل پیامد به معنی این است که لزوما با افزایش کارکرد، تغییری در نتیجه دلخواه تحصیلی حاصل نمی شود (لیندا سودیفت، 2012).

عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تأثیر می‌گذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهار دسته عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرده. در حقیقت عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر وابسته تحت تأثیر یک عامل نیست، بلکه عوامل متعددی نظیر استعداد تحصیلی، عوامل شناختی مانند هوش عمومی، خود کار آمدی تحصیلی، راهبردهای خود تنظیمی، ساختار کلاس درس (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک محیط کلاس) انگیزش تحصیلی، توانایی یادگیرندگان، آموزش معلمان و انگیزش یادگیرندگان بر روی آن تأثیر دارند (مرادیان و همکاران، 1393).

پیشینه داخلی و خارجی عملکرد تحصیلی

آصفیان و همکاران (1395)، به بررسی ارتباط خودپنداره و فرسودگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شده است در نمونه ای به تعداد 400 دانش آموز پایه سوم و چهارم دبیرستان شهر اردبیل که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نتایج آن حاکی از این است که، بین خودپنداره تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی) فرسودگی تحصیلی و زیر مقیاس های آن با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج رگرسیون چندمتغیری بی علاقگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی به عنوان قوی ترین پیش بینی عملکرد بودند.

روحانی راد و حاج محمدی (1393)، به بررسی عوامل تعیین کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری رشته حسابداری با استفاده از شبکه عصبی پرداختند. در یک پژوهش از نوع پیمایشی با نمونه ای به تعداد 450 دانشجو دانشگاه های آزاد رشته حسابداری تهران بوده است نتایج نشان داد که در تعیین عملکرد تحصیلی دانشجویان متغیرهای علاق] نوع دیپلم و جنسیت از اهمیت بیشتری برخوردارند. یازیسی، سییاز و آلتون (2011) در پژوهش خود به پیش بینی خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی پرداخته بودند. آن ها در نتایج خود بیان داشتد که جنس و خودکارآمدی می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند. همچنین پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است.

جورج و مارتین (2014) در پژوهش نقش انگیزش، خودکارآمدی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی) و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را نسبت به درس آمار و روش تحقیق مورد بررسی قرار داد، و نتایج پژوهش نشان داد که نگرش و خودکارآمدی به طور قابل توجهی می توانند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند. کارول و همکاران (2016) در پژوهش خود خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی را در دانش آموزان دبیرستانی استرالیا مورد بررسی قرار دادند، و نتایج آنها حاکی از این بود که، خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی اثرمثبت و معناداری دارد.

منابع فارسی  و لاتین

پیری، موسی (1396)، طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه ریزی درسی مدرسه محور، دانشگاه تربیت معلم تهران.
پروین، لارنس و جان، اولیوربی (1392) شخصیت نظریه پژوهش. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: آبپز
یابانگرد، اسماعیل (1388) روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، تهران: انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان.
پارسا، عبدالله (1391) بررسی عوامل موثر بر برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده در دوره های کارشناسی شیراز، دانشگاه شیراز.
بیرامی، منصور و بهادری، خسرو (1386) ارتباط شیوه های تربیتی والدین، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی مدارس شهر ایلخچی، مجله علوم تربیتی.
پورسعید، سید مسعود،(1390)، طراحی الگوی توسعه ی منابع انسانی کارآفرین براساس نظریه ی یادگیری اجتماعی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی.
بهرامی، هادی؛ عباسیان فرد، مهرنوش (1395) خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران سال تحصیلی 96-95، (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی).

Bandura, A, (2016), Adolescent development from an agnatic perspective.
Bandura, A, (2015), self-Efficacy: Exercise of control .New York:.w.h.freeman company.
school seudents. The mediatiny effects of academic aspions and delinquency.Journal of Adslescence.
Cohen D,(2017), Avalibility of High school Extracurricular Sports Programs And High Risk Behaviors.journal of school health.
Guest A,( 2014), Aschoolevel Analaysis of Adolescent ExtracuricularActivities delinquencyand depratyion. Journal of youth.
Carroll, A.M, Houghton, S,wood, R .unsworth, K, Hattie, J,Gordon, L & Bowe r,J,(2009), Self-efficacy and acaedemic achivement in australian high.
Lilian, K.Y,(2015),Astudy of the attitu de,self-efficacy,Effort andadademic achivement students towards research mothods andstatistics.Journal. Educational.studies.
Chang, B.G & Solomon, J, (2014), Stereotype threat test Anxiety, and 5)specific self-efficacy as predictors of promothion Exam performance.Group& Organization management.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

 1. میترا نجفی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی؛ شامل ۳ تا فایل با کلیدواژه های متفاوت و مهمتر از همه منابع بروز واقعا کارم راه افتاد؛ ممنون از سایت خوبتون.

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   سپاس از دیدگاه انرژی بخش شما؛ موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *