نویسنده
تاریخ انتشار
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4956 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی درمانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) موسیقی درمانی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

موسیقی درمانی چیسیت، تاریخچه موسیقی‌درمانی، تعاریف موسیقی‌درمانی، موسیقی درمانی در روانشناسی، مولفه های موسیقی درمانی، عوامل موثر بر موسیقی درمانی، موسیقی و عناصر آن، گونه های موسیقی ایران، موسیقی و هیجان، اصول نظری موسیقی درمانی، ابعاد موسیقی درمانی، تأثیر روش های موسیقی درمانی بر اضطراب، اثربخشی موسیقی درمانی بر بهبود افسردگی، موسیقی درمانی در اسلام، موسیقی و مشاوره‌، گونه‌های موسیقی درمانی، موسیقی درمانی غیر فعال‌ (PMT)، موسیقی درمانی فعال‌ (AMT)، موسیقی و موضوع‌های تحولی و آموزشی، موسیقی و تحریک، موسیقی همراه با‌ بازخورد‌ زیستی، فعالیت‌های گروهی موسیقایی، اهداف موسیقی درمانی، تحول جسمانی، تحول اجتماعی، تحول شناختی، بیان خود/خود آگاهی‌ و خلاقیت، برخورد با استرس، مهارت های ارتباطی، مهارت های آمـوزشگاهی/رفتاری، مهارت های حرکتی، مهارت های هیجانی، مهارت های اجتماعی، سایر مهارت ها، بررسی اثربخشی موسیقی درمانی سنتی ایرانی و در ادامه…

تعریف مفهومی موسیقی درمانی تاثیر موسیقی درمانی بر افسردگی، فنون موسیقی درمانی، بازآوایی، پیایندی، یکپارچگی، بداهه نـوازی‌، جدول ارتعاشات موسیقی، آرام سازی‌ و موسیقی‌، مراحل فن RM، موسیقی و تصورات هدایت شده‌ (GIM)، فن موسیقی درمانی تنظیمی ، درمان با گفتار آهنگین‌ (MIT)، رهیافت تم درمانی به رواندرمانی‌، رهیافت تم درمانی در موسیقی، طبقه‌بندی روانشناختی تم‌های موسیقی، تم‌های آرام‌ساز، تم‌های خلق‌ساز، تم‌های جسمانی ساز،موسیقی درمانی برای سالمندان، مداخله موسیقی درمانی در کاهش درد و استرس، تاریخ موسیقی درمانی در بیمارستان‌های ایران، تاثیر موسیقی درمانی بر شدت درد بعد از عمل، تأثیر موسیقی درمانی غیرفعال بر نشانه ها نارسایی ارتباطی، اثربخشی موسیقی درما‌‌نی همراه با تن آرامی بر فشار خون، سوابق پژوهشی مرتبط با موسیقی درمانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 45
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Musighi_Darmani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی درمانی

موسیقی‌درمانی رشته‌ای است که برای درمان‌ و توانبخشی‌ اختلالات‌ جـسمی‌ و روانـی گوناگون از موسیقی بهره می‌گیرد و موسیقی درمانگر مـتخصصی اسـت که بـا اسـتفاده ازکـاربرد موسیقی در درمان، با توجه به وضعیت و نـیاز بـیمار، برنامه‌های موزیکال مختلفی را طراحی و به کار‌ می‌بندد. موسیقی درمانگر فردی است که در رشته مـوسیقی‌درمانی تـحصیل و دروس دانشگاهی آن را می‌گذراند. وی فرد تعلیم‌ دیده‌ای است که بـا فعالیت‌های موزیکی، نظم می‌بخشد و تـلاش مـی‌کند تا با مراجعان ارتباط‌ درمانی‌ پیـدا کند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی درمانی).

موسیقی درمانی، همانند سایر شیوه‌های رواندرمانی، برای مداخلات درمانی خود نـیازمند تکنیک ها و فـنونی اسـت. از ابتدای تاریخ، بشر از موسیقی‌ برای‌ شفا استفاده‌ می‌کرده است. در فرهنگ ابتدائی قبایل آفریقائی، فردی بـه نـام شامان (طبیب، جادوگر) رهبر‌ موسیقی، طبیب‌ و روحانی قبیله بود. شامان از موسیقی برای خروج امراض از کالبد بیماران استفاده می‌کرد. چینی‌های قـدیم و تـمدن‌ هـندو‌ نیز‌ موسیقی را شفابخش می‌دانستند (لاجوردی و همکاران، 1396).

بدین ترتیب، رهیافت مـوسیقی درمـانی نـیز همچون سایر‌ مـداخلات‌ ذهـن-بدن، معتقد به‌ وحدت ذهن-بدن، بیدار سازی نـیروها و تـوانش های درونی فرد، ارتباط و احساس یگانگی با طبیعت و اصلاح سبک زندگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا) است. در طول‌ قرن‌ نوزدهم‌ استفاده از مـوسیقی در بـرنامه‌های‌ آموزشی نابینایان و ناشنوایان آمریکا، افزایش پیدا کرد. و به علت کاربرد موسیقی در درمان، زمینه ایجاد حرفه موسیقی‌درمانی در قرن بـیستم مهیا‌ شد. در قـرن بیستم، تحقیقات فراوانی پیرامون تاثیرات پزشکی و روانشناسی‌ موسیقی، انجام‌ شـد‌ در‌ طـول جـنگ جهانی‌ اول، برای تمرین‌های‌ مفاصل و ماهیچه‌های صدمه‌دیده، فعالیت‌های موزیکی تـوصیه شـد و از آن زمان فعالیت‌های موسیقی‌درمانی به صورت حرفه‌ای شاخص و سازمان‌ یافته، توسعه‌ یافت (نژاد صفری و محمدی، 1395).

پیشینه تحقیق (پژوهش) موسیقی درمانی

در طی دهه‌های اخیر، هزاران‌ پژوهش‌ تـجربی و مـنظم در ارتباط‌ با‌ تأثیرات زیست شناختی، روانشناسی و جامعه‌شناسی مـوسیقی صـورت گرفته اسـت. یکی از جـامع‌ترین مـطالعات، پژوهش، فراتحلیل‌ استندلی‌، گتسیر، لنگر و گلس‌ به سال 1992 است. ایشان بـا مطالعه تمامی منابع‌ منتشر شده و منتشر نشده موسیقی‌ درمانی‌ تا سال 1986، پنجاه و پنج‌ پژوهش قابل بـررسی را برای‌ شده و مـنتشر نشده موسیقی درمانی تا سال 1986، پنـجاه و پنـج پژوهـش قـابل بـررسی را برای تحلیل‌ و بـررسی انـتخاب نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد که به‌ طور‌ کلی، هفت روش عمده برای‌ مداخلات موسیقی و موسیقی درمانی در سرتاسر جهان بـه کـار رفـته است.

جاکبسون‌ (2011) در امریکا در زمینه ارتباط‌ بین‌ تنش‌ عضلات‌ و اضطراب (مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس و اضطراب) پژوهش هایی انجام‌ داد. وی مـتوجه شد که با رها کردن عضلات‌ اسکلتی‌ بدن، به تدریج ذهن آرام‌تر می‌شود و از میزان‌ اضطراب و تنش فرد کاسته می‌شود. او این‌ فن‌ را‌ آرام‌سازی پیشرونده‌ نامید. هربرت بنسون‌ و همکارانش (2010)، براساس نوعی مراقبه‌ به نام مراقبه مـتعالی‌ یا‌ TM، شـیوه‌ای‌ را پیشنهاد کردند که بدون توسل به فضایی عرفانی، می‌توان‌ به وضعیت آرامش رسید.

در سـال 1918 اوا واسیلیوس‌، از بنیانگذاران موسیقی درمانی علمی، تم‌ها را به چهار‌ گروه‌ تقویتی‌، محرک‌، آرام‌بخش‌ و‌ خواب‌آور تقسیم‌ نمود و معتقد بود که‌ بین‌ مـوسیقیدان‌ و شـنونده، هماهنگی و ارتباطی مؤثر، برقرار گردد. در موسیقی عامه پسند ایرانی مایه های عربی و غربی رواج زیادی پیدا کرده، خصوصآ در نوع پاپ ایرانی، مایه های ایرانی و غربی مخلوط و در نوع کوچه بازاری کافه ای مایه های عربی و ایرانی مخلوط شده اند. درباره انواع موسیقی عامه پسند ایرانی، دکتر ساسان فاطمی پژوهشگر – طبقه بندی و نظریاتی را مطرح کرده که در اینجا بخش هایی از آن نقل به معنا می شود.

منابع فارسی و لاتین

ملک شریف، علی. (1394). مقدمه ای بر زیباشناسی موسیقی ایرانی. مجله هنر موسیقی، شماره 60: 11.
جوهری فرد، رضا. (1386). مبانی موسیقی درمانی بالینی. مجله تازه های رواندرمانی، شماره 45 و 46:63-40.
معتمدی. (1394). بنیان‌های‌ نظری و بالینی تم‌درمانی،فصلنامه پزشکی-اجتماعی هوم،سال‌ دوم،شماره 5 و 4.
علیمردانی، مازیار (1396). کابردهای موسیقی درمانی در روان‌پزشکی و روانشناسی، تهران:انتشارات‌ اسرار دانش.
کاپلان، هارولد و سالورک، بنیامین. (بی تا) چکیده روانپزشکی‌ بالینی، ترجمه نصر اله پورافکاری(1383)، تهران: انتشارات آزاده.
بلانر،آدام. (بی تا). درون‌پردازی: روان‌درمانی با شیوه‌های نمایشی، ترمه حسن حق‌شناس و حمید اشـکانی(1383)، تهران: انتشارات رشد.
حسینی ،رضا (1396). تم‌درمانی: بررسی اثرات روا‌شناختی تم‌های درمانی‌ موسیقی، اولین‌ کنگره هنر درمانی ایران،تهران: دانشگاه شـهید بهشتی
باجغلی، کیوان؛ شریفی، مسعود و گلی، فرزاد(1382).وضعیت قانونی پزشکی مکمل و جایگزین در ایران و جهان.فصلنامه آموزشی پژوهشی سلامت‌ برتر،سال‌ دوم،شماره دوم و سوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی درمانی).

Limb J.C., (2016). Structural and Functional Neural Correlates of Music Perception, The anatomical record, 288A: 435-446.
Pietro, M.D., Laganaro, M., Leemann, B., Schnider, A., (2004). Receptive Amusia: Temporal Auditory Processing Deficit in a Professional Musician Following a Left Temporo-parietal Lesion, Neuropsychologia,42: 868-877.
Gomez P., Danuser B., (2007). Relationships between Musical Structure and Psychophysiological Measures of Emotion, Emotion.
Kallinen K., (2013). Emotional Responses to Single-Voice Melodies: Implications for Mobile Ringtones, Human-Computer Interaction, 797-800.
Husain G., Thompson W.F., Schellenberg E.G., (2012). Effects of Musical Tempo and Mode on Arousal, Mood, and Spatial Abilities, Music Perception, 20: 151-171.
Loewy, A. (1997) Music Therapy and P&Liatrio Pain, Cherry Hill, N.J. Jeffrey Books. * Lounasmaa, C.V. (1993). Magneto- oncephalography, Theory instrumentation, and applications to noninvasive studies of the working human brain. Review of Modern Physics.
Pacchetti, C., Aglieri, R., Marcini, F., Marignoni, E., Nappi, G, (2010). Active music therapy and Parkinson’s disease: methods, Functional Neurology.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی درمانی

 1. مصطفی

  من مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی درمانی را دانلود کردم؛ نیاز‌ به یک مبانی در مورد روش های ایجاد شادی در کودکان دارم؛ چطور می تونم ازتون کمک بگیرم..؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   از قسمت سرچ باکس وبسایت شهر فایل نام مبانی نظری مد نظرتون را جستجو بفرمایید؛ در صورت عدم وجود فایل با شماره پشتیبانی شهر فایل تماش بگیرید؛ با تشکر.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *