مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی دارای کلید واژه های تاکیدی:

موسیقی و عناصر آن، گونه های موسیقی ایران، موسیقی درمانی و هیجان، تاریخچه موسیقی‌درمانی، تعریف عملیاتی موسیقی درمانی، اصول نظری موسیقی درمانی، موسیقی درمانی غیر فعال‌ ( PMT )، گونه های موسیقی درمانی، موسیقی درمانی فعال‌ ( AMT )، موسیقی درمانی در روانشناسی، موسیقی و موضوع‌های تحولی و آموزشی، رابطه موسیقی و تحریک، موسیقی همراه با بازخورد زیستی، فعالیت‌های گروهی موسیقایی، اهداف موسیقی درمانی، فنون موسیقی درمانی، جدول ارتعاشات موسیقی، موسیقی و تصورات هدایت شده‌ (GIM)، درمان با گفتار آهنگین‌ ( MIT )، فن موسیقی درمانی تنظیمی، رهیافت تم درمانی به رواندرمانی‌، رهیافت تم درمانی در موسیقی، طبقه‌بندی روانشناختی تم‌های موسیقی، تم های بنیادین روان درمانی، روش های موسیقی درمانی، تاثیر موسیقی درمانی بر افسردگی، موسیقی درمانی برای کودکان، کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه موسیقی درمانی، در 57 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : DOC
💠تعداد صفحات : 57
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره موسیقی درمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی

موسیقی زبان جهانی شناخته شده ای است که قادر است سدهای فرهنگی، آموزشی، زبانی، ذهنی و هیجانی را از میان ببرد و با خط مشی فکری، حسی و عاطفی، خطوط ارتباطات بین فرهنگی را ارتقاء بخشد و تعاملات بین اقوام را تسهیل نماید (جانسون و رهولی دیویس ، 1996). اثر موسیقی در بیان و القای عواطف و هیجانات باعث شده تا افراد وقت زیادی را صرف شنود آن کنند (جاسلین و اسلوبودا ، 2001). در حقیقت بخش مهمی از ادراک موسیقی به خاطر پاسخ القاء شده هیجانی آن می باشد و این خود انگیزه ای قوی را برای تداوم شنود موسیقی فراهم می کند (پانسب ، 1995).

استفاده از موسیقی درمانی در جهت مطالعه اثرات آن بر انسان تحت دو فاکتور اصلی موسیقایی یعنی صورت (فرم) و معنا (محتوا) مورد بحث و تامل می باشد. فرم و معنا دو عنصر سازنده موسیقی هستند که بنابر تبعات متفاوت ساختاری مایه های متنوعی از عواطف و هیجانات را در شنوده موجب می شوند. صورت در موسیقی شامل عناصر و ارکانی چون ریتم، اکسانت، طنین، اجرا، تمپو، و معنا نیز دربر گیرنده ساختار فواصل، زیرایی و مدگردی می باشد (زاده محمدی، 1384) (مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی).

اگر چه هر یک از این عناصر موسیقی در ایجاد شکل زیبا شناسی ملودی نقش دارند اما عدم ترکیب برخی از این عناصر تداخلی را در مفهوم موسیقی ایجاد نخواهد کرد. در مقابلف اساس موسیقایی یک قطعه بر ترکیب دو رکن اولیه موسیقی یعنی ریتم و ملودی قرار دارد (ساتو و همکاران، 2007). علاوه بر این، ضرباهنگ یا همان تمپو عنصر مهم دیگری است که شکل ریتمیک یک ملودی را در سرعت زمانی خاص تنظیم می کند. در حقیقت بخش اصلی القای هیجانات منوط به سرعت اجرایی ریتم در یک قطعه موسیقایی می باشد.

تاریخچه موسیقی‌درمانی

از ابتدای تاریخ، بشر از موسیقی‌ برای‌ شفا استفاده‌ می‌کرده است. در فرهنگ ابتدائی قبایل آفریقائی، فردی بـه نـام شامان (طبیب، جادوگر) رهبر‌ موسیقی، طبیب‌ و روحانی قبیله بود. شامان از موسیقی برای خروج امراض از کالبد بیماران استفاده می‌کرد. داود پیامبر مردی بود کـه‌ در‌ نـواختن چنگ ماهر بود و صوتی گوشنواز داشت و از اینکار برای آرام‌ کردن‌ پادشاه زمان خوداستفاده می‌کرد. چینی‌های قـدیم و تـمدن‌ هـندو‌ نیز‌ موسیقی را شفابخش می‌دانستند. یونانیان نیز از برنامه‌های موزیکال‌ برای تصفیه‌ و پالایش احساسات استفاده می‌کردند. و رومی‌ها موسیقی را عـلاج طـاعون و درمانبی‌خوابی می‌دانستند (مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی).

در اوایل‌ قرون وسطی بوتیوس مرجعبا نفوذ موسیقی،به‌ تاثیر‌ فراوان موسیقی‌ بر رفتارهای‌ معنوی‌ فـرد تـاکید داشـت که به دنبال آن‌ موسیقی‌ رکن مهمی در آموزش جوانان آن دوره شد و از آن به بعد‌ آموزش‌ موسیقی مانند سـایر مـوارد زندگی به وسیله‌ کلیسا تنظیم می‌شد. در دوران رنسانس‌ نیز، اعتقاد‌ بر این بودکه موسیقی مقاومت‌ مـردم‌ را در مـقابل امـراض بیشتر می‌کند بخصوص شیوع بیماری طاعون که اهمیت حیاتی در آن‌ زمان‌ داشت. از قرن هفدهم تا نیمه‌ قرن‌ هـجدهم، موسیقی با‌ حـفظ اهـمیت خود، به‌ عنوان‌ یک امداد پزشکی برای خانواده‌ های‌ سلطنتی‌ مورد توجه قرار داشت نویسندگانی مـانند اسـپنر و شکسپیر نیز کوشیدند تا در این دوران جایگاه‌ علمی‌ و پذیرفته‌ای از موسیقی در درمان آسیب‌های روانی‌ و…ایجاد‌ کنند.

در طول‌ قرن‌ نوزدهم‌ استفاده از مـوسیقی در بـرنامه‌های‌ آموزشی نابینایان و ناشنوایانآمریکا، افزایش پیدا کرد. و به علت کاربرد موسیقی در درمان، زمینه ایجاد حرفه(موسیقی‌درمانی) در قرن بـیستم مهیا‌ شد. در قـرن بیستم، تحقیقات فراوانی پیرامون تاثیرات پزشکی و روان‌شناسی‌ موسیقی، انجام‌ شـد‌ در‌ طـول جـنگ جهانی‌ اول، برای تمرین‌های‌ مفاصل و ماهیچه‌های صدمه‌ دیده، فعالیت‌های موزیکی تـوصیه شـد و از آن زمان فعالیت‌های موسیقی‌درمانی به صورت حرفه‌ای شاخص و سازمان‌یافته، توسعه‌ یافت(زاده محمدی، 1389).

تاثیر موسیقی درمانی بر افسردگی

همانطور که گفته شد استفاده از موسیقی در جهت مطالعه اثرات آن بر انسان تحت دو فاکتور اصلی موسیقایی یعنی صورت (فرم) و معنا (محتوا) مورد بحث و تامل می باشد. فرم و معنا دو عنصر سازنده موسیقی هستند که بنابر تبعات متفاوت ساختاری مایه های متنوعی از عواطف و هیجانات را در شنوده موجب می شوند. صورت در موسیقی شامل عناصر و ارکانی چون ریتم، اکسانت، طنین، اجرا، تمپو، و معنا نیز دربر گیرنده ساختار فواصل، زیرایی و مدگردی می باشد (زاده محمدی، 1384). نتیجه اثرات ترکیبی این عناصر تغییرات در دو بعد اصلی هیجان یعنی برانگیختگی و ولنس است که در طول شنود موسیقی در مخاطب القا می شوند (گومز و دانسر ، 2007).

در حقیقت، موسیقی براساس زیرساختهای خود و با تغییر و مدلاسیون بهنگام می تواند در این دو بعد اصلی هیجان اثری مستقیم داشته باشد. برانگیختگی یا همان تشدید پاسخ هیجانی است که در راستای مواجهه با عناصر موسیقایی چون تمپو، اکسانت و ریتم در دو طیف برانگیختگی بالا و پایین تغییر می یابد در واقع برانگیختگی، درجه بالا و پایین فعالیت فیزیولوژیکی است که تحت تاثیر محرک هیجانی تغییر می یابد (جاسلین و اسلوبودا، 2001). در حالی که ولنس بعد عاطفی پاسخ هیجانی است که به صورت عاطفه ی مثبت و منفی در برابر عناصری چون مد، پیچیدگی هارمونی و ریتم القا می گردد (گومز و دانسر، 2007) (مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی)

گزارشات پرسشنامه ای به دست آمده نشان می دهد، برانگیختگی شامل صفاتی می شود که حالات فیزیولوژیکی و شدت هیجانی (همچون تنش، آرامش، فعالیت و یا ضعف) را شامل می شود. در حالی که ولنس، صفاتی را در بر می گیرد که به عنوان احساسات از آنها یاد می شود (همچون غم، شادی، دلسردی، افسردگی، دلتنگی)( جاسلین و اسلوبودا، 2001).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره موسیقی درمانی

پیشینه تحقیق موسیقی درمانی + منابع فارسی

جوهری فرد، رضا. (1386). مبانی موسیقی درمانی بالینی. مجله تازه های رواندرمانی، شماره 45 و 46:63-40.
جوهری‌فرد، رضا. (1384). بنیان‌های‌ نظری و بالینی تم‌درمانی،فصلنامه پزشکی-اجتماعی هوم،سال‌ دوم،شماره 5 و 4.
جوهری‌فرد،رضا(5831).تم‌درمانی:بررسی اثرات روان‌شناختی تم‌های درمانی‌ موسیقی،اولین‌ کنگره هنر درمانی ایران،تهران:دانشگاه شـهید بهشتی
باجغلی،کیوان؛ شریفی، مسعود و گلی، فرزاد(1382).وضعیت قانونی پزشکی مکمل و جایگزین در ایران و جهان.فصلنامه آموزشی پژوهشی سلامت‌ برتر،سال‌ دوم،شماره دوم و سوم،صص 117-99.
کاپلان، هارولد و سالورک، بنیامین. (بی تا)چکیده روانپزشکی‌ بالینی، ترجمه نصر اله پورافکاری(1383)، تهران: انتشارات آزاده.(پیشینه تحقیق موسیقی درمانی)

بلانر،آدام. (بی تا). درون‌پردازی: روان‌درمانی با شیوه‌های نمایشی، ترمه حسن حق‌شناس و حمید اشـکانی(1383)، تهران: انتشارات رشد.
زاده مـحمدی،علی (1389). کابردهای موسیقی درمانی در روان‌پزشکی و روان‌شناسی، تهران:انتشارات‌ اسرار دانش.
زاده محمدی، علی. (1384). مقدمه ای بر زیباشناسی موسیقی ایرانی. مجله هنر موسیقی، شماره 60: 11.
ابوالقاسمی، شهنام. (1386). روان شناسی رشد (با تاکید بر بهداشت روانی و راهکارهای تشخیصی، درمان و تربیتی). تنکابن: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
احدی، حسن و جمهری، فرهاد. (1389). روان شناسی رشد: نوجوانی و بزرگسالی (جوانی میان سالی و پیری). تهران: نشر آینده درخشان.

احمدی، سید احمد. (1382). روان شناسی نوجوانان و جوانان شامل ویژگی های زیستی، شخصیتی، رفتاری، شغلی و جنسی. اصفهان: انتشارات مشعل.
بای، محبوبه. (1391). استرس ها و پریشانی های دوران نوجوانی بلوغ. پیوند، شماره 390 و 391: 63-59.برک، لورا. (2007). روان شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی). ترجمه یحیی سید محمدی (1387). جلد دوم، تهران:نشر ارسباران.(پیشینه تحقیق موسیقی درمانی)
بیابانگرد، اسماعیل. (1389). روان شناسی نوجوان. چاپ سیزدهم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
خدایاری فرد، محمد؛ و پرند، اکرم. (1390). استرس و روش های مقابله با آن. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
زهرا کار، کیانوش. (1387). مشاوره استرس (پیشایندها، پیامدها و راهبرهای درمانی استرس). تهران: انتشارات بال.

بخشی از منابع لاتین

Johnston, K., Rohaly-Davis, J., (1996). An Introduction to Music TherapyHelping the Oncology Patient in the ICU. Critical Care Nurse Quarterly18: 54-60.
Juslin P., Sloboda J.A., (2001). Music and Emotion: Theory and Research. Oxford: University Press.
Pansepp J., (1995). The Emotion Source of “Chills” Induced by Music, Music perception, 13: 171-207.
Satoh, M., Takeda, K., Kuzuhara, S., (2007). A Case of Auditory Agnosia with Impairment of Perception and Expression of Music: Cognitive Processing of Tonality, European Neurology, 58: 70-77. (پیشینه تحقیق موسیقی درمانی)
Zatorre, R.J., Chen, L.J., Penhune, B.V., (2007). When the Brain Plays Music: Auditory-motor interactions in Music Perception and Production, Nature Publishing Group, 8: 547-558.

Limb J.C., (2006). Structural and Functional Neural Correlates of Music Perception, The anatomical record, 288A: 435-446.
Pietro, M.D., Laganaro, M., Leemann, B., Schnider, A., (2004). Receptive Amusia: Temporal Auditory Processing Deficit in a Professional Musician Following a Left Temporo-parietal Lesion, Neuropsychologia,42: 868-877.
Gomez P., Danuser B., (2007). Relationships between Musical Structure and Psychophysiological Measures of Emotion, Emotion, 7: 377-387.
Kallinen K., (2003). Emotional Responses to Single-Voice Melodies: Implications for Mobile Ringtones, Human-Computer Interaction, 797-800.(پیشینه تحقیق موسیقی درمانی)

Husain G., Thompson W.F., Schellenberg E.G., (2002). Effects of Musical Tempo and Mode on Arousal, Mood, and Spatial Abilities, Music Perception, 20: 151-171.
Loewy, A. (1997) Music Therapy and P&Liatrio Pain, Cherry Hill, N.J. Jeffrey Books. * Lounasmaa, C.V. (1993). Magneto- oncephalography, Theory instrumentation, and applications to noninvasive studies of the working human brain. Review of Modern Physics, 65.413-497.
Pacchetti, C., Aglieri, R., Marcini, F., Marignoni, E., Nappi, G, (1998). Active music therapy and Parkinson’s disease: methods, Functional Neurology, 13 (1): 57-67.
Reinhardt, A., Rohthom, H., & Schwabe, C. (1986). Regulative Music Therapy (RMT) in dep ressive discase. Psychiatry and Neurological Medicine, 38 (9): 547 (53).

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1515
6 فروش 1515 بازدید