مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان های تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان های تحصیلی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان های تحصیلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان های تحصیلی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف هیجان های تحصیلی، هیجان تحصیلی چیست، تاثیر هیجان بر یادگیری، مؤلفه های هیجان، ویژگی های هیجان، هیجان های تحصیلی، مفهوم هیجان های تحصیلی، نظریه ها و دیدگاه های هیجان تحصیلی، نظریه کنترل ارزش، الگوی شناختی- اجتماعی، الگوی اسنادی، بافت فرهنگی اجتماعی، جنسیت و هیجان های تحصیلی، هیجان های نتایج آینده، هیجان های نتایج گذشته، هیجان تحصیلی پکران، رابطه هیجان های تحصیلی با عملکرد تحصیلی، نقش چشم‌انداز زمان در هیجان تحصیلی، هیجان های مثبت و منفی، هیجان های فعالیت، نظیم و تحول هیجان های تحصیلی، ارزیابی های پیشایند هیجان های تحصیلی، ارتباط ارزیابی ها و هیجان های پیشرفت، چرخه های بازخوردی هیجان ها، پیشایندها و پیامدها، هیجان تحصیلی و عملکرد درسی، آموزش ترغیبی و هیجان های تحصیلی، بررسی نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی، نقش هویت تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی، ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و در ادامه ….

رابطه هیجان های تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان، رابطه هیجان های تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان، نقش چشم‌انداز زمان در هیجان تحصیلی دانش‌آموزان، مدل یابی پیشرفت تحصیلی بر اساس هیجان های تحصیلی، پیش بینی هیجان های تحصیلی مثبت و منفی بر اساس الگوی سه عاملی و پنج عاملی شخصیت، نقش میانجی گر هیجان های تحصیلی در رابطه بین محیط یادگیری سازنده‌گرا، رابطه هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان معلمان و والدین با عملکرد تحصیلی، نقش هیجان های تحصیلی در سلامت ذهنی دانش آموزان، هیجان تحصیلی پکران، نقش چشم‌انداز زمان در هیجان تحصیلی دانش‌آموزان، سبک شناختی_هیجان تحصیلی و عملکرد درسی، رابطه هیجان تحصیلی با درگیری تحصیلی، شواهد تجربی در رابطه با متغیرهای پژوهش در داخل و خارج ایران و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 63 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 63
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

Hayejan_Thasil

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان های تحصیلی

هیجان های تحصیلی آن دسته از هیجان هایی هستند که مستقیما با فعالیت های تحصیلی یا نتایج پیشرفت تحصیلی (مبانی نظری پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی) ارتباط دارند. طبق نظر پکران و همکاران (۲۰۰۶) به لحاظ موضوعی دو نوع هیجان تحصیلی وجود دارد. یکی، هیجان فعالیت که به فعالیتهای تحصیلی وابسته است، دیگری، هیجان پیامدی که با نتایج فعالیت های تحصیلی ارتباط دارد. این دو نوع هیجان را از نظر زمان به هیجان های آینده نگر مثل امیدواری به کسب موفقیت و ناامیدی و اضطراب از شکست، هیجان های گذشته نگر مانند احساس غرور و افتخار یا شرم از کسب نتایج تقسیم می کنند. (جمال زاده، 1394).

هیجان های تحصیلی را از نظر ارزشمندی نیز به هیجان های مثبت، مثل لذت، امیدواری، و غرور، و هیجان های منفی مانند خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی دسته بندی می کنند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان های تحصیلی) (پکران، ۲۰۰۶ نقل از نیکدل، ۱۳۹۱) هیجان ها و احساس ها از جمله ابعاد شخصیتی دانش آموزاند که در سراسر فرآیند یادگیری حضور دارند و بر خودگردانی یادگیری دانش آموزان تأثیرگذارند. پکران (۲۰۰۶)، می توان هیجان های ویژه ی یادگیری، آموزش و پیشرفت تحصیلی را شناسایی و با عنوان « هیجان های تحصیلی» معرفی کرد.

منظور از هیجان های تحصیلی، هیجان هایی است که به طور مستقیم در پیوند با فعالیت های پیشرفت یا پیامدهای پیشرفت هستند . هیجان های تحصیلی هم هیجان های مرتبط با پیامدهای موفقیت یا شکست در فعالیت های پیشرفت مثل غرور، اضطراب یا شرم را در برمی گیرد و هم هیجان های مرتبط با فعالیت، را شامل می شود. لذت منبعث از یادگیری، خستگی ناشی از آموزش های کلاسی و ناکامی ها و عصبانیت های ناشی از تکالیف دشوار نمونه هایی از هیجان های مرتبط با فعالیت تحصیلی است. (شفلد، 2014).

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی هیجان های تحصیلی

امروزه در روانشناسی هیجان، ارزیابی های مرتبط با فرد و موقعیت، تعیین کننده های حیاتی هیجان های انسان تلقی می شوند اگر بخواهیم از زاویه ای تربیتی و تحصیلی به موضوع نگاه کنیم، باید گفت که این ارزیابی ها مهم هستند زیرا می توانند رابط عوامل موقعیتی فرض شوند و در پرورش هیجان ها نقشی مثبت و مؤثری ایفا کنند برخی از ابعاد و جنبه های ارزیابی که برای توصیف هیجان های انسان پیشنهاد شده است عبارت اند از: تناسب ارزش و هدف، انتظار و احتمال، کنترل پذیری و پتانسیل مقابله، خود علیتی در برابر معلول دیگران بودن و فهم و شناخت رویدادهای برانگیزانندهی هیجان (روز یمن ، ۲۰۰۱).

نظریه کنترل ارزش فرض می کند که دو گروه از ارزیابی ها با هیجان های تحصیلی بیشتر ارتباط دارند: ۱- کنترل ذهنی بر فعالیت های پیشرفت تحصیلی و نتایج این فعالیت ها (مانند انتظار پشتکار در مطالعه و این که این پشتکار به موفقیت منجر شود) ۲- ارزش ذهنی این فعالیتها و نتایج آنها (مانند اهمیت ادراک شده موفقیت) (کوئتز و همکاران، ۲۰۰۶)

اصطلاح “کنترل ذهنی ” ارزش به اثر على ادراک شده یک عامل بر اعمال و نتایج اشاره دارد اصطلاح “ارزش ذهنی” ارزش ادارک شده فعالیتها و نتایج آنها را نشان می دهد. در رابطه با کنترل ذهنی، انتظارات و اسناد مربوط با ارتباط علمی بین یک موقعیت پیشرفت و فرد فعالیت های آن فرد در جهت پیشرفت و نتایج این فعالیت ها مهم می باشند، انتظارات على و استاد علی هردو به روابط على مربوط هستند، اما به ارزیابی های متفاوت برمی گردند، انتظارات على شناخت های مربوط به آینده هستند که در جهت کشف ارتباط بین علتها و اثرات آینده آنها عمل می کنند.

منابع فارسی و لاتین

ابراهیمی قوام، صغری (۱۳۹۱) ویژگی های مدارس برانگیزاننده، نشریه مدارس کار آمد شماره ۱.
اتکینسون، ریتا ال (۱۳۸۶). زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه محمدتقی براهنی، ۱۳۸۶)، تهران: رشد.
اتکینسون، ریتا ال (۱۳۸۶). زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه محمدتقی براهنی، ۱۳۸۶)، تهران: رشد.
آزادپروره فاطمه (۱۳۹۳). بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با خلاقیت هیجانی و هیجان های تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر کاشمر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان های تحصیلی)
بانشی، على رضاء صمدیه، هادی؛ اژه ای، جواد(۱۳۹۳). اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای هیجانات تحصیلی و خود تنظیمی. سال هجدهم، شماره ۴/ زمستان ۱۳۹۳
بانشی، علیرضا؛ صمدیه. هادی و اژهای، جواد (۱۳۹۳). اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای هیجانات تحصیلی و خودتنظیمی. سال هیجدهم، شماره ۴/ زمستان ۱۳۹۳
بخشی پور رودسری: عباس و دژکام محمود (۱۳۸۴). تحلیل عاملی تأییدی مقیاس عاطفه مثبت و منفی.

Andressa, H. Mavrikaki, E. Dermitzaki, T. (2015). Adaptation of the students motivation towards science learning questionnaire to measure Greek students’ motivation towards biology learning. International Journal of Biology Education, 78-93.
Antonucci, T. (1990). Social support and social relationships. In R, Bins & L.
Asikainen, Henna. Hailikari, Telle & Mattson, Markus.(2017). The interplay between academic emotions, psychological flexibility and self-regulation as predictors of academic achievement. Journal of Futher and Higher Education.1-15.
Avay. J.B., Petera, J.L. & West, B.J. (2006).Positive Psychological Capital: A new approach for under standing absenteeism, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13,667-693.
Avey, J. Luthans, F. & Yousef,C. (2010). The additive value psychological capital in predicting workplace attitudes and behaviors. Journal of Management.
Avey, J.B., Luthans, F. & Youssef, C.M. (2006). The additive value pf positive state in predicting work attitudes and behaviors. Journal of Management, 11, 117-148.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان های تحصیلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
21,900 تومان
تعداد بازدید: 0
3 فروش 0 بازدید