مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناامیدی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناامیدی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناامیدی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه پیشینه تحقیق ناامیدی دارای کلید واژه های تاکیدی:

ناامیدی، علل پیدایش ناامیدی، علل فردی ناامیدی، علل جسمانی ناامیدی، علل روانی، ذهنی، ناامیدی، عمده ترین علل مرتبط با ناامیدی، بررسی عوامل محیطی ناامیدی، محیط طبیعی و ناامیدی، سن و ناکامی، محدودیت های بیولوژیکی و ناامیدی، پیچیدگی ساختمان روانی و ناامیدی، محیط اجتماعی و ناامیدی، افکار و اندیشه ذهنی ما و ناامیدی، واکنش های ناشی از ناامیدی، مقابله با پرخاشگری های ناشی از ناامیدی، دیدگاه البرت الیس در مورد مقابله با ناامیدی، اصول سیزده گانه نظریه الیس در مورد ناامیدی، مقابله با ناامیدی از دیدگاه الیس، روانشناسی ناامیدی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه ناامیدی، در 30 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 30
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناامیدی

امید نمادی از سلامت روانی و توانایی باور داشتن به احساس بهتر در آینده است اما ناامیدی، نقطه مخالف امید و از خصوصیات و مظاهر اصلی افسردگی است (تانگ، 2015). محققان بر این باورند که فرد ابتدا ناامید و سپس افسرده می شود. ناامیدی بر سلامتی و روابط اجتماعی فرد اثر منفی داشته و فاکتور خطری برای افسردگی و خودکشی می باشد (بریتون، دابرستین، کانر، هیسل، هیسک و کانول، 2008). اهمیت امید شاید بواسطه پیامدهای عدم وجود امید بهتر مورد فهم قرار گیرد. ناامیدی یک وضعیت وخیم است که منجر به افزایش یأس، افسردگی و نهایتاً فقدان اشتیاق به زندگی می شود (فولکمن، 2013). ناامیدی عبارت است از یک حالت روانی که فرد در راه رسیدن به یکی از هدف ها و نیاز های مدنظر خود به مانع و مشکل مواجه گردید.

به عبارت دیگر فرد در فعالیت های خود با نیروهای مخالفی برخورد نماید که کوشش های او را خنثی می کنند، و مانع از ارضای نیاز یا هدف او می گردند. انسان در زندگی خود و در اجتماعی که در آن به سر می برد، همواره با بحران های مختلف روبه رو می شود. مسائلی که او را از رسیدن به اهداف کمال جویانه اش باز می دارد و مانع از پیشرفت مادی و معنوی وی می گردد. و تعادل جسمی و روانی او را به هم می ریزد که این امر موجب بروز اختلالات عاطفی و رفتاری می شود تعارض و ناکامی موضوع تحقیقاتی است که روان شناسان در این زمینه انجام داده اند تا با شناخت عمل ناکامی به مقابله با آن جلوگیری نمایند و در نتیچه راه را برای رسیدن به آرمان های عالیه انسان هموار نمایند (ارونسون، 2003؛ ترجمه شکرکن، 1396).

علل پیدایش ناامیدی

روانشناسان علل پیدایش ناامیدی را به علل فردی – محیطی تقسیم می کنند:

الف) علل فردی ناامیدی

1- علل جسمانی ناامیدی 2- علل روانی، ذهنی، ناامیدی بهره هوشی فردی دارای بهره هوشی متوسط به دلیل فشار اطرافیان دست به انتخاب رشته ای می زند که متناسب با هوش و استعداد او نیست او نمیتواند در آن رشته موفق باشد و دچار ترس از شکست و ناامیدی می شود. تعارض وقتی بین دو انگیزه تعارض وجود داشته باشد یکی از آنها موجب ناامیدی دیگری می گردد. مانند دانش آموزی که همزمان در مقابل دو امر مورد علاقه قرار می گیرد و مجبور است یکی از آن دو را انتخاب کند. تخیلات واهی گاه علت ناامیدی را می توان در علاقه فرد به تحقق بخشیدن تخیلات فراوان یا بی پایان او دانست، آن هم تخیلاتی که با واقعیت بیرونی و عقلانی قابل انطباق نیست (خدیوی زند، 1389).

ب) بررسی عوامل محیطی ناامیدی، که خود به چند دسته تقسیم می گردد

1- محرومیت های فرهنگی، اجتماعی، وقتی تامین منافع فردی یا منافع جمعی در تضاد قرار گیرد، بویژه در نظامهای که منافع جمع بر فرد مقدم است. فرد برای اجرای خواسته های خود، احساس محرومیت کرده و دچار ناامیدی می شود، ویژگیهای خاص فرهنگی می تواند زمینه ساز محرومیت ها باشد، مثلا در مورد انتخاب همسر نظر والدین به فرزندان تحمیل شده و این امر علاوه بر آنکه آنان را دچار محرومیت های عاطفی کرده، ناامیدی را مضاعف می کند.

2- عوامل اقتصادی تامین برخی از خواسته ها منوط به داشتن امکانات مالی و مادی است، اگر برای یک خانواده داشتن منزل شخصی هدف باشد، بدلیل عدم استطاعت خرید خونه میسر نگردد، پی آمد آن نامیدی است (خدیوی زند، 1389).

پیشینه تحقیق ناامیدی

ناامیدی اساسا یک تجربه به پاسخ ذهنی نسبت به ایجاد مانع در ارضای نیازهای فرد است» هرچه خواسته و نیاز های انسان از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، ناامیدی عمیق تر و تحمل آنها مشکل تر است. پس ناامیدی می تواند گاه شدید و گاه سطحی و ساده باشد. چنان که دانش آموزی از خریدن کتابی دلخواه محروم می شود و دیگری از قبول نشدن در پایان سال تحصیلی، هر دو محرومیت را تجربه کرده اند. اما یکی محرومیت کم و دیگری آن را حدی گسترده تر آزموده است، لذا دانش آموز دوم غمی عمیقتر دارد و ممکن است سال دوم علاقه به درس خواندن و تحصیل را از دست بدهد (ایمانی، 1390).

واکنش به ناکامی نوعی باور غیر منطقی است که وقتی کارها آن طور که باید پیش نمی رود یا مطابق میل شما انجام نمی گیرد و یا مردم برخلاف آنچه که مورد نظر شماست رفتار می کنند، دچار آشفتگی می شوید، گرفتارشدن به این آشفتگی یک باور است که یقینا غیر منطقی است. سرچشمه فرضیه ناکامی پرخاشگری طرز فکر غیر عاقلانه واکنش به ناکامی است، وقتی به شدت ناکام می شوید و یا در حدتان بی عدالتی می شود و طرد می شوید باید احساس کنید که خیلی افتضاح شده و فاجعه هولناکی رخ داده است.

این طرز تفکر غلط است؛ زیرا ناکام شدن احساس طبیعی است، ولی حزن و اندوه شدید و طولانی یک موضوع غیر منطقی است چرا که اولا: دلیلی وجود ندارد که وقایع و حوادث متفاوت با آن چیزی باشند که طبیعتا هستند ثانیا: حزن و اندوه شدید نه تنها موجب تغییر موقعیت نمی شود بلکه اوقات آن را بدتر نیز می کند.. (نینان و درایدن، 2006؛ ترجمه دهقانی و گنجوی، 1389)(مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناامیدی).

منابع فارسی و انگلیسی

ارونسون، الیوت (2003). روانشناسی اجتماعی. ترجمه شکرکن (1396)، چاپ یازدهم، رشد.
خدیوی زند، محمد مهدی (1389). پرخاشگری و ناکامی، انتشارات تربیت چاپ اول.
سیف، علی اکبر (1390). تغییر رفتار و رفتار درمانی: نظریه ها و روش ها ( چاپ پانزدهم) .تهران: نشر دوران.
ریو، جان مارشال (2009). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی (1394). ویرایش.
ویندی درایدن، مایکل نینان (2006) درمان شناختی (فنون و نکات اصلی) ترجمه محسن دهقانی آناهیتا گنجوی (1389). رشد.
فلاحی، آرزو، فلاحی، پرستو، نعمت شهربابکی، بابک، هاشمیان، معصومه و دانشور، فاطمه. (1394). تبیین دلایل اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه های شهر سنندج: مطالعه ای با رویکرد تحلیل محتوا. سلامت اجتماعی، دوره 3، شماره 1، 10- 1. (پیشینه تحقیق ناامیدی).

Folkman S. (2013). Stress, coping, and hope. In: Carr BI, Steel J eds, Psychological Aspects of Cancer. New York: Springer 2013:119-27.
Tong, E. (2015). Hope and Hopelessness. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), 197-201.
Britton, P., Duberstein, PR., Conner, KR., Heisel, MJ., Hirsch, JK., & Conwell, Y. (2008). Reasons for Living, hopelessness, and suicide ideation among depressed adults 50 years or older. Am J Geriatr Psychiatry, 16(9): 736-41.
Baines, L., Jones, A., & Christiansen, Ch. (2016). Hopelessness and alcohol use: The mediating role of drinking motives and outcome expectancies. Addictive Behaviors Reports, 4: 65-69.
Błachnio, A., & Przepiorka, A. (2016). Personality and positive orientation in Internet and Facebook addiction. An empirical report from Poland. Computers in Human Behavior, 59, 230-236.
Li, W., Zhang, W., Xiao, L., & Nie, J. (2016). The association of Internet addiction symptoms with impulsiveness, loneliness, novelty seeking and behavioral

14,900 تومان
تعداد بازدید: 494
1 فروش 494 بازدید