نویسنده
تاریخ انتشار
۹ اسفند ۱۳۹۹
تعداد بازدید
4988 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

ارزیابی مدل باورهای خودکارآمدی معلمان، نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین هوش هیجانی، باورهای خودکارآمدی معلم، خودکارآمدی معلمان و پیامدهای آموزشی و یادگیری آن، احساس خودکارآمدی معلمان و پیامدهای آن برای دانش آموزان و خود معلمان، باورهای خودکارآمدی معلمان تازه کار، باورهای خودکارآمدی معلمان با تجربه، تقویت و بهبود باورهای خودکارآمدی معلمان با تجربه، اندازه گیری خودکارآمدی معلمان، الگوهای نظری در مطالعه خود کارآمدی معلمان، دیدگاه فریدمن و کاس مدلی از خودکارآمدی معلم بافت کلاس و مدرسه، الگوی خودکارآمدی معلم در کلاس و مدرسه اقتباس از فریدمن و کاس، مدل چند بعدی تشانن-موران و همکاران (احساس خودکارآمدی معلمان)، رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، رابطه ی رضایت شغلی با خودکارآمدی معلمان و در ادامه…

خودکارآمدی دانش آموزان، راهبردهای آموزشی استیپک برای بهبود خودکارآمدی دانش آموزان، دیدگاه سول درباره ی ویژگی های دانش آموزان با خودکارآمدی بالا و پایین، تعریف خودکارآمدی، نظریه شناختی- اجتماعی، باورهای خودکارآمدی، منابع باورهای خودکارآمدی، اجزای خودکارآمدی، ابعاد خودکارآمدی، ) منابع رشد خود کارآمدی، فرایندهای مرتبط شونده با خودکارآمدی، مراحل رشد خودکارآمدی، خودکارآمدی و عاملیت انسانِی، ابعاد عاملیت انسانی، جنسیت و خودکارآمدی و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 75
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان

اگر چه از لحاظ تاریخی، مبانی نظری خودکارآمدی معلم به دو نظریه یادگیری اجتماعی راتر و نظریه شناختی-اجتماعی بندورا باز می گردد، اغلب پژوهش ها و ابزارهای سنجش این حیطه در سال های اخیر به استناد دیدگاه بندورا شکل گرفته است باورهای خودکارآمدی معلم عبارت است از قضاوت های معلم درباره توانایی خود برای بدست آوردن نتایج مطلوب از فعالیت و یادگیری های دانش آموزان، حتی در ارتباط با دانش آموزانی که انگیزه چندانی نداشته و در یادگیری مشکل دارند اعتقاد بر این است که باور، بر فعالیت ها، تلاش و پشتکار معلم در آموزش تأثیرگذار خواهد بود(بندورا، 1997).

آشتون و وب(1986) جز اولین کسانی بودند که مطابق الگوی شناختی-اجتماعی بندورا مدل چند بعدی برای کارآمدی معلم ارائه دادند. گاسکی و پاسارو(1994) توصیف کردند انتظارات نتایج را به عنوان قضاوت های افراد که درباره نتایج احتمالی رفتارهای خاص در شرایط معمول می سازند در حالی که انتظارات کارآمدی، باورهای افراد درباره توانایی هایشان برای به دست آوردن سطوح خاصی از عملکرد در موقعیت های معین تعریف می شود.

تشانن – موران و همکاران (2001) باورهای خودکارآمدی معلم را این گونه تعریف نموده اند: باور یک معلم نسبت به توانایی اش برای سازمان دادن و به اجرا درآوردن اعمال لازم و ضروری برای انجام موفقیت آمیز یک تکلیف تدریس مشخص در یک بافت ویژه تعریف می کنند. اگر چه کارآمدی معلم با تدریس اثربخش اشتباه گرفته می شود، اما همین باورهای خودکارآمدی دقیقاً منعکس کننده تدریس اثربخش می باشند(به نقل از گنسر و کاکیراوغلو، 2007). به عبارت دیگر، از نظر برگمن و همکاران، (1977) خودکارآمدی معلم به عنوان « متغیری که بر مبنای آن یک معلم باور می کند که او برای تحت تأثیر قرار دادن عملکرد دانش آموزان توانایی دارد» تعریف شده است.

پیشینه داخلی و خارجی خودکارآمدی معلمان

اکبری بورنگ و امین یزدی (1388) رابطه ی باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان را در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی بررسی کردند نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه ی باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان منفی و معنادار (42/0-) است. همچنین بین معدل دیپلم و باورهای خودکارآمدی رابطه معنادار وجود دارد و بین خودکارآمدی دختران و پسران تفاوت معنادار وجود ندارد.

دیره و بنی جمالی (1388) سهم عوامل انگیزشی خودکارآمدی، اهداف تسلط و ادراک سودمندی تکالیف را در میزان استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری را در میان دانش-آموزان دبیرستانی بوشهر بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که عامل خودکارآمدی قدرت پیش-بینی اهداف تسلط و سودمندی تکالیف را دارد. نتایج تحلیل مسیر آشکار کرد که خودکارآمدی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تأثیر بر اهداف تسلط و سودمندی تکالیف بر راهبردهای شناختی و فراشناختی تأثیر می گذارد. خودکارآمدی همچنین از طریق تأثیر بر راهبردهای شناختی و فراشناختی می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی نماید.

درمانگارا لیم، لاو و نی (2007) نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و اهداف پیشرفت را در راهبردهای یادگیری، رهایی از تکلیف، رابطه با هم کلاسی ها و نتایج پیشرفت تحصیلی را بررسی کردند نتایج این پژوهش نشان داد در حالی که ارزش تکلیف تنها اهداف تبحری را پیش بینی می کند، خودکارآمدی هر کدام از سه نوع اهداف تبحری، عملکردگرایی و عملکردگریزی را پیش بینی می نمایند. اهداف تبحری و عملکردگرایی هر دو پیش بینی کننده مثبت راهبردهای یادگیری عمیق و رابطه با هم کلاسی ها هستند همچنین هدف تبحری به طور منفی با رهاسازی تکلیف و به طور مثبت با یادگیری سطحی تداعی دارد، در مقابل اهداف عملکردگریزی به طور مثبت پیش بینی کننده یادگیری سطحی و رهایی تکلیف، و به طور منفی پیش بینی کننده رابطه با هم کلاسی هاست.

منابع فارسی و لاتین

احمدیان، طه. (1394). بررسی رابطه خلاقیت و خودکارآمد پنداری در دانش آموزان متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
احمدیان، فاطمه. (1394). رابطه شیوه های فرزند پروری با خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان. پایان-نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
اعرابیان، اقدس. (1393). بررسی نقش خودکارآمدی، خودتنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان سال دوم دبیرستان رشته علوم تجربی شهرستان شهرکرد. پایان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.
اعرابیان، اقدس، خداپناهی، محمدکریم، حیدری، محمود، و صالح پور، بهرام. (1393). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله روانشناسی.
اکبری بورنگ، محمد، و امین یزدی، سید امیر. (1394). باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه-های آزاد خراسان جنوبی. افق دانش، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان).

Diseth, A. (2011). Self efficacy, goal orientation and learning strategies as mediator between preceding and subsequent academic achievement. Learning and Individual Differences, 21, 191-195.
Dweck, c. S. (1986). Motivational process affecting learning. American Psychologist, 41, 1041-1048.
Part- Sala, M., and Redford, p.(2010). The Interplay between motivation, self efficacy, and approaches to studying. British Journal of Educational Psychology, 80, 283- 305.
Allinder, R.M.(1994). The relationship Between efficacy and the instructional practices of special education teacher and consultants. Teacher Education and Education. 17,86-95.
Anderman, E. M. & young, A. J. (1994). Motivation and strategy use in science: Individual differences and classroom effects. Journal of Research in science Teaching, 31, 811- 831.
Anderson, B,D & Makezi.(2002). A model of the perceived competence of conflict strategies in psychology Abstracts.Vol 77.NO1.
Ashton, P, T.& Webb, R. B. (1986). Making difference: Teachers sense of efficacy and student achivment. New York . Longman.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان

 1. کافی نت یاس

  من مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان را دانلود کردم؛ همون لحظه لینک دانلود داد و فایل رو دانلود کردم اما به ایمیلم چیزی نیومده..!!

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   پوشه Spam ایمیلتان را چک بفرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *