نویسنده
تاریخ انتشار
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4895 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرین و فعالیت بدنی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرین و فعالیت بدنی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تمرین و فعالیت بدنی چیست، هرم فعالیت بدنی، فعالیت فیزیکی، آمادگی جسمانی، مفهوم تمرین و فعالیت بدنی، فعالیت قدرتی، تمرین مقاومتی، تمرین وزنه‌ای، فعالیت استقامتی، فـعالیت‌هاى هـوازى و غـیرهوازى، فعالیت بدنی و اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، تاثیر روانی و اجتماعی ورزش، تاثیرات فیزیولوژیک ورزش، انتخاب ورزش مناسب برای دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، تأثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی، بررسی نقش فعالیت بدنی در سلامت جسمانی، ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان، تأثیر تمرینات پیلاتس و ایروبیک بر شادکامی، سوابق پژوهشی مرتبط با تمرین و فعالیت بدنی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 38
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Faaliat_Badani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرین و فعالیت بدنی

پژوهش های بسیاری نشان داده اند که شطوح دوپامین و نور اپی نفرین با انجام فعالیت های بدنی افزایش می یابد. این همان کاری است که داروهایی مانند ریتالین انجام می دهند. یکی از مشکلاتی که دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی در اثر استفاده از داروها با آن مواجه می شوند، احساس خستگی و خواب آلودگی است. خواب کم نیز یکی از عوامل کاهش تمرکز است. پژوهش ها نشان می دهد که انجام فعالیت بدنی و ورزش مناسب سبب بهبود زمان خواب این دانش آموزان می شود. فعالیت های هوازی با افزایش تولید انتقال دهنده های عصبی، رشد سلول های جدید و بهبود اجرای حرکتی کمک می کند.

ورزش هایی که به هماهنگی و نوع ویژه ای از مهارت حرکتی نیاز دارند نیز به بهبود شبکه های سیناپسی مغز کمک می کنند. از جمله این ورزش ها می توان به هنرهای رزمی و صخره نوردی اشاره کرد. برخی دیگر از ورزش ها مانند تنیس و اسکیت نیز ترکیبی از فعالیت هوازی و مهارت حرکتی هستند که برای این دانش آموزان بسیار جذاب و مناسب است. به طور کلی می توان فت ورزش و بیش فعالی یک ترکیب بسیار موفق هستند(اشراقی و همکاران، 1394).

تمرین بدنی یا نرمش هر نوع فعالیت بدنی است که آمادگی جسمانی، تندرستی و سلامت کلی را افزایش داده یا حفظ می کند. به هرگونه فعالیت یا حرکت بدن که در اثر انقباض و انبساط عضلات اسکلتی ایجاد شده، نیازمند صرف انرژی است، فعالیت بدنی گفته می شود . گروه بندی انواع فعالیت بدنی با توجه به تعریف آن بر اساس میزان زمان اختصاص یافته در طول روز را به انواع فعالیت بدنی حین انجام کار، فعالیت بدنی حین نقل و انتقال و یا فعالیت بدنی بعنوان تفریح و استراحت گروه بندی می کنند.

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی تمرین و فعالیت بدنی

کوثری و همکاران (1391) پژوهشی با هدف بررسی تأثیر یک برنامه فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی (مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال بیش فعالی و نقص توجه) و کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا انجام دادند. در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 20 کودک (7 /0 ± 8 /8 سال) مبتلابهاختلال HFA و 10 کودک (4 /1 ± 9 /7)مبتلا به اختلال ADHD از بین جوامع مورد نظر به صورت کاملاً تصادفی و براساس پیش آزمون انتخاب شدند.

مجموعه آزمون تبحر حرکتی برونینکس – اوزرتسکی برای کودکان ADHD و آزمون رشد حرکتی درشت –ویرایشدومبرای کودکان HFA مورد استفاده قرار گرفت. برنامه حرکتی منتخب (برنامه حرکتی اسپارک) که شامل فعالیت های تقویتی، بازی و ورزش برای کودکان است، به مدت 18 جلسه برای کودکان ADHD و 12 جلسه برای کودکان ADHD اجرا شد. آزمون K-S جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون های t همبسته و t مستقل و آزمون لوین و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین ها استفاده گردید. در کودکان ADHD و HFA تمرین برنامه حرکتی منتخب در گروه تجربی تغییرات معناداری در اکثر متغیرها ایجاد کرد ولی در مورد گروه کنترل اینگونه نبود.

کلیلک، ویدن و کلوتا (2009) در پژوهشی با هدف اثر بخشی فعالیت های ورزشی بر اضطراب (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب + اختلال های اضطرابی) و خلقی انجام دادند. برای این منظور 65 کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی 14-6 سال را 32 کودک مبتلا به اختلال یادگیری مورد مقایسه قرار دادند. نتایج پزوهش آنها حاکی از آن بود که کودکانی که در سه یا بیشتر از فعالیت های ورزشی شرکت کرده بودند میزان اضطراب و افسردگی کمتری را نشان دادند نسبت به کودکانی که در کمتر از سه فعالیت ورزشی شرکت کرده بودند.

منابع فارسی و انگلیسی

اشراقی، امیر؛ کبیری، زینت؛ سالک پور، مینا. (1394). ورزش، فعالیت بدنی و دانش آموزان بیش فعال. رشد آموزش تربیت بدنی، شماره 54: 51-48.
بادامی، رخساره؛ نزاکت الحسینی، مریم؛ رجبی، فهیمه؛ جعفری، منصوره. (1393). تاثیر شاخص توده بدنی بر اجری مهارت های بنیادی کودکان شش ساله شهر اصفهان. رشد و یادگیری حرکتی، دوره 6، شماره 3: 414-397.
بخشی پور، الهام؛ رهنما، نادر؛ سورتیجی، حسین؛ اسکندری، زهرا؛ ایزدی نجف آبادی، سارا. (1392). تاثیر برنامه ایروبیک و بازی درمانی گروهی بر تعادل کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. پژوهش در علوم توانبخشی، 9 (2): 170-161.
بهرام، محمد ابراهیم؛ عصاریان، فاطمه؛ عطوف، فاطمه؛ تقدسی، محسن؛ عکاشه، نگار؛ و عکاشه، گودرز. (1393). بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی اینتروال دویدن بر درمان کودکان دختر مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه.دو ماهنامه فیض، دوره 18، (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرین و فعالیت بدنی).

Leemrijse, C., Meijer, O., Vermeer, A., Lambregts, B., & Ader, H. J. (1999). “Detecting individual change in children with mild to moderate motor impairment: The standard error of measurement of the Movement ABC”. Journal of Clinical Rehabilitation, 13, PP: 420–429.
Lehner-Dua, L. L. (2001). The effectiveness of Russell A. Barkley’s parent training program on parents with school-aged children who have ADHD on their perceived severity of ADHD, stress, and sense of competence. New York: Hofstra University.
Miyahara, M., Tsujii, M. Hanai, T., Jongmans, M., Barnett, A., Henderson, S., Hori, M., Nakanishit K. and Kageyama, H. (1998). “The Movement
Pan CY, Tsai CL, Chu, CH.(2009). Fundamental movement skills in children diagnosed with autism spectrum disorders and attention deficit hyperactivity disorder. J Autism Develop Disord; 39(12): 1694-705.
Panksepp J, Burgdorf J, Turner C, Gordon N.(2003). Modeling ADHD-type arousal with unilateral frontal cortex damage in rats and beneficial effects of play therapy.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرین و فعالیت بدنی

 1. روشنک‌ تقی مومنی

  چرا فایل‌ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرین و فعالیت بدنی در قالب پی دی اف وجود نداره فقط ورد بود…؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   روال کار به اینصورت است که کلیه فایل هایی که به اشتراک می گذاریم دارای فرمت قابل ویرایش Doc بوده تا به راحتی قابلیت کپی و پیست داشته باشه؛ در ضمن تبدیل فایل word به pdf کار سختی نیست؛ اگر قادر به انجام اینکار نیستید به شماره پشتیبانی سایت پیام یا تماس بگیرید؛ موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *