نویسنده
تاریخ انتشار
۷ فروردین ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5369 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

پیشرفت تحصیلی چیست، مدرسه و پیشرفت تحصیلی، اهمیت پیشرفت تحصیلی، موانع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، راهکارهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، تعاریف پیشرفت تحصیلی، معیارهای پیشرفت تحصیلی، عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی، خانواده و پیشرفت تحصیلی، طبقه اجتماعی و اقتصادی خانواده و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی، سایر عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی، علایق و عوامل مربوط به دانش آموز، انگیزه، خانواده و محیط خانواده، برنامه ریزی، عوامل مربوط به مدرسه و معلم، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت، مفهوم انگیزش، دیدگاه های مطرح شده در مورد انگیزش، دیدگاه رفتاری، دیدگاه انسان گرایی، دیدگاه شناختی، مفهوم انگیزش پیشرفت و در ادامه….

تفاوت های شخصیتی در انگیزش پیشرفت، گرایش های انگیزش دی سی، انگیزش تسلط، رابطه میان نیاز به پیشرفت و عملکرد آن، پایداری در انجام تکالیف، خطرجویی، تکمیل تکالیف ناتمام، تفاوت های جنسیتی در انگیزش پیشرفت، انگیزش پیشرفت خود مختار در مقابل اجتماعی، انگیزش پیشرفت و سازندگی اجتماعی، خود اثر بخشی و انگیزش پیشرفت، نطریه ی اسناد و انگیزش پیشرفت، بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، رابطه پرخاشگری با میزان ناامیدی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، سوابق پژوهشی مرتبط با پیشرفت تحصیلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 132
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Pishraft_Tahsili

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی موضوعی است که بخصوص درحال حاضر مورد توجه مقامات کشورهای جهان است و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تاثیر داشته باشد (عواملی مثل خانواده، محیط خانواده، زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی) اختصاص یافته است. پیشرفت تحصیلی از راه های مختلف و با معیارهای متفاوت مشخص می شود معیار دیگر مشخص نمودن پیشرفت تحصیلی، محاسبه نمرات دانش آموزان در یک درس است، شیوه دیگر استفاده از مجموع نمرات دروس یک سال می باشد و معیار دیگر تشخیص پیشرفت تحصیلی، در طی چند سال و یا یک دوره تحصیلی است (دودانگه 1386).

ابراهیم زاده، (1398) معتقد است که پذیرش یک مقیاس چند بعدی از پیشرفت تحصیلی به جای مقیاس تک بعدی از پیشرفت تحصیلی مفید تر است، زیرا میانگین نمرات درسی کلاس برای هر مجموعه از دوره تحصیلی ،پیش بینی کننده بهتر از پیشرفت تحصیلی می باشد تا ترکیب مجموعه ای از دروس متفاوت تحصیلی در یک مقیاس واحد، بنابراین می توان مقیاس های پیشرفت تحصیلی یک فرد را در یک حیطه خاص مانند علوم و غیره تحت عنوان «معدل کلاسی ویژه» در نظر گرفت (مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی).

انگیزه پیشرفت (مبانی نظری و پیشنه تحقیق انگیزه پیشرفت) تمایل فرد است به اینکه کاری را در قلمرو خاص به خوبی انجام دهد و عملکردش را به طور خود جوش ارزیابی کند. غالبا از رفتارهای پیشرفت گرایی به انگیزه پیشرفت پی می بریم مانند پافشاری بر انجام تکالیف دشوار، سخت کوشی یا کوشش در جهت یادگیری در حد تسلط و انتخاب تکلیف که به تلاش نیاز دارد (ماسن و همکاران؛ به نقل از یاسایی،1390).

پیشینه تحقیق (پژوهش) پیشرفت تحصیلی

سر آبادانی تفرشی، بلوردی و قیاسی (1390) پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه اضطراب رایانه ای (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه) با انگیزه پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و جنسیت دانشجویان جانباز و ایثارگر شهر تهران:1389″ انجام دادند. نتایج پژوهش در مورد 200 دانشجوی مورد مطالعه نشان داد که بین انگیزه پیشرفت تحصیلی و اضطراب رایانه ای ضریب همبستگی 262/0- و حدود اطمینان نود و پنج درصد وجود دارد.

رحیمی و یداللهی (1390) پژوهشی با عنوان “رابطه اضطراب رایانه دانش آموزان دوره متوسطه با رشته تحصیلی، جنسیت و پیشرفت درسی زبان انگلیسی” بر روی 2004 دانش آموز دختر و پسر از هشت استان کشور انجام دادند. یافته های این پژوهش نشان داد که بین اضطراب رایانه و رشته تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد؛ بدین ترتیب که میزان اضطراب رایانه دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک در مقایسه با دانش آموزان رشته های دیگر کمتر است.

هیروکاوا و همکاران (2002) طی مطالعاتی به این نتیجه رسیدند که یادگیرندگان در مواجهه با عوامل استرس زا، واکنش های متفاوتی در ابعاد رفتاری، شناختی، هیجانی و فیزیولوژیک نشان می دهند. به عبارتی دیگر، وقتی یادگیرندگان با یک موقعیت استرس زای مشابه مواجه می شوند، در مقایسه با دیگران پاسخهای استرس بیشتری نشان می دهند (پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی).

آلبرکتسن (2003) در پژوهشی پیرامون استرس و شادکامی دریافت که تجربه استرس احساس شادکامی را کاهش می دهد و سلامت روانی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. انگ، هوان، برامان (2007) در پژوهشی با تمرکز بر نقش الگوی فرهنگی جمع گرا در مقابل فردگرا، در تجربه استرس تحصیلی یادگیرندگان دریافتند که در فرهنگ های جمع گرا با توجه به عامل انتظارات خانواده افراد استرس تحصیلی بیشتری را در مقایسه با فرهنگ های فردگرا تحمل می کنند. آمادو پیرو (2005) رابطه شادکامی و رضایتمندی را با وضعیت اجتماعی، اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

منابع فارسی و غیر فارسی

میرزاخانی، مهین. (1388). رابطه حمایت ادراک شده در اوایل زندگی، عزت نفس و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
میرزایی تنشیزی، پ، پورشهریاری، م، شیبانی، ا.(1388). مقایسه اثربخشی آموزش برنامه بهزیستی ذهنی و روش شناختی – رفتاری فوردایس در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای شهر اصفهان. مجله علمی پژوهش دانشگاه علوم پژشکی شهید صدوقی یزد، دوره 17، شماره 4 ، 302-291.
نجمی، رضا. (1382). شادمانی در روابط اجتماعی با دیگران. تهران، نشر آراء (مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی).
نوری، ر، کلیشادی، ر، ضیاء الدینی،ح، (1389). بررسی استرس های شایع دانش آموزان شهر تهران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال 28، شماره 105 ، 12-10.
وروینکاری. زنده باد شادی. ترجمه ویدا پروین، چاپ اول، تهران، نشر دایره، 1371، ص 38.
هوایی، علیرضا. (1389). تأثیر آموزش مهارت های زندگی برخودکارآمدی و استرس تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی.

Reynolds, J. R; & Baird, C. (2010). Is there a Downside to shooting for the sharp? Unrealized Iducational expectations and symptoms of depression. American sociological Review .
RoJas ,M.(2007). Heterogenity in the relationship between income and happiness :Aconceptual – referent –therapy .Journal of Economic psychology ,28,1-14 .
Salovey ,A& Rothman,A.j;& Detweler ,L.B,& steward ,W.T.(2000).Emotional states and Physical health .American psychologist ,55(1),110-121.
Street, H; & Nathan , P; & Durkin, K; & morling, J; & Dzahari ,MA, Carson , J, Etal. Understanding The relationships between well being , goal setting and conceptual – referent – therapy explanation. Journal Of Economic Psychology , 28 , 1-14.
Torsheim, T; & wold, B .(2003). School- related stress social support and distress prospective analysis Of reciprocal muhilevel relationship. Scand inavian J psychology, 44, 53-59.
Trevorg; & mazzucchellia; & Robert; & kana; & clares; & Rees.(2010). A behavioral activation intervention for well-being : A meta-analyesis school of psychology perth westen Australia , 105-121.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

2 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی

 1. مرجان صفایی

  سلام.
  به جرات می تونم بگم یکی از جامع ترین و به روز ترین پیشینه هایی بود که دانلود کردم، واقعا ممنونم ازتون.

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود مرجان عزیز.
   خوشحالیم که این فایل رضایت خاطر شما رو به خودش جلب کرد.
   موفق و پیروز باشید.

 2. مصطفی

  سلام.
  امکانش هست بعد از خرید فایل را در واتساپ برایم بفرستید…؟

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود مصطفی جان.
   بله بعد از خرید با شماره پشتیباتی ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ پیام بدبد تا فایل براتون ارسال بشه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *