نویسنده
تاریخ انتشار
۲۷ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3671 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه برخورد والدین و نوجوان منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) نحوه برخورد والدین و نوجوان دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

نقش عاطفی و اخلاقی خانواده، مقام و موقعیت کودک در خانواده، خانواده و تربیت اجتماعی، خانواده و تربیت اخلاقی، نقش روانی و اجتماعی خانواده‌ها در برخورد با فرزندان، جو روانی- عاطفی خانواده، نقش خانواده بر رشد و تکامل استعداد، خانواده با کارکرد نامطلوب، انواع خانواده با کارکرد نامطلوب، مرزهای خانواده و فرزندان، درگیری و اصطکاک بین والدین، تغییر رفتار والدین نسبت به عملکرد فرزندان خود، ارتباط مؤثر والدین با فرزندان در محیط خانواده، دل‌بستگی مؤثر والدین و فرزندان، همدلی، ابعاد نحوه برخورد والدین و نوجوان و در ادامه…

ابزار عواطف مثبت، پذیرش غیرمشروط، آسیب شناسی فرزند پروری، شیوه فرزند پروری از نظر بامریند، الگوهای جدید فرزند پروری بامرید، اقتدار منطقی، مردم سالار، دستور دهنده، استبدادی- آمرانه، غیراستبدادی آمرانه، غیر متعهد، محبت کافی، فرزند پروری از نظر شیفر، والدین با محبت و آزاد گذارنده، والدین با محبت و محدود کننده، والدین متخاصم و آزاد گذارنده، والدین متخاصم و محدود کننده،  خصوصیات سبک‌های فرزند پروری، سبک‌های فرزند پروری والدین، ویژگی های نحوه برخورد والدین و نوجوان و در ادامه…

ارتباط الگوهای ارتباطی با تعارضات والدین و فرزندان، سن و تعارضات والدین – نوجوان، جنسیت و تعارضات والدین- نوجوان، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه نحوه برخورد والدین و نوجوان، بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین، مهارت‌های رفتاری والدین با فرزندان، ارتباط ادراک رفتار والدین با طرحواره های ناکارآمد اولیه، سوابق پژوهشی مرتبط با نحوه برخورد والدین و نوجوان در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 73
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Nahve_Barkhord_Valedin

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه برخورد والدین و نوجوان

در تربیت فرزندان، خانواده دارای اهمیت و جایگاه مشخصی است؛ اما آنچه در اینجا مطرح می گردد این است که چگونه می‌توان این نهاد مقدس را به معنای حقیقی خود، آن‌طور که شایسته است برای فرزندان و سایر اعضای خانواده آماده و مجهز نمود؟ (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده) در جواب باید اذعان داشت که بهترین راه و ابزار در این امر، آموزش به افراد خانواده، بخصوص والدین محترم است. تحولات بسیاری در جوامع ایجادشده است (روحی و همکاران، 1395).

تحلیل‌های نظری و تجربی بسیاری به ارتباط مؤثر والدین با فرزندان اختصاص‌یافته است و برای آن اهمیت و ارزش خاصی قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مطالعات و تحقیقات فراوانی به اثر فرزند بر هر یک از والدین و دیگر اعضای خانواده و یا بر کل خانواده (مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده) به‌ عنوان یک رابطه دوجانبه و تأثیر متقابل توجه داشته‌اند، اما بررسی مبانی روان‌شناختی ارتباط مؤثر و مطلوب والدین بر فرزندان از مهم‌ترین مسائل در حریم خانواده و سلامت روانی آن تلقّی می‌شود. آگاهی و شناخت کافی و عمیق از این مبانی می‌تواند ما را در پرورش شخصیت سالم فرزندان در خانواده یاری رساند و روش‌های مناسب و مؤثر را برای چگونگی و نحوه ارتباط والدین با فرزندان به دست دهد (هافمن؛ ترجمه حیدری، حسن دوست، 1390).

مطالعات بر روی کودکان نشان می‌دهد که سرزنش و خرده‌گیری دائمی، پرخاش و انتقاد شدید میان والدین آثار سویی بر کودک می‌گذارد. کودک نیازمند محبت است و اگر میانه والدین که مهمترین مرکز تأمین نیازهای عاطفی اوست به هم بخورد، بزرگ‌ترین لطمه روانی را بر کودک وارد خواهد کرد. چنین کودکی در آینده وقتی به تشکیل خانواده بنماید، نمی‌تواند روابط موفقی با همسر خود برقرار نماید و حتی از پذیرش مسئولیت در آینده عاجز خواهد بود (مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه برخورد والدین و نوجوان).

پیشینه تحقیق (پژوهش) نحوه برخورد والدین و نوجوان

جنیفر و پاترسون (2014) در تحقیق خود که هدف آن بررسی جو عاطفی خانواده با بزهکاری نوجوانان بوده است، پی بردند که بهترین پیش بینی کننده بزهکاری نوجوانان چگونگی رابطه آنها با والدین خود بوده است. به این معنی که بد بودن روابط نوجوانان و والدین آنها مسبب بزهکاری آنها بوده است. هافمن (1997)، بعد از مطالعاتی به این نتیجه رسید که کودکان والدین مستبد، مطیع و فرمانبردار هستند. رفتار آن ها توأم با پرخاشگری است، احساس ناامنی می کنند، از خود استقلال کافی ندارند، در میان هم بازی های خود محبوبیت زیادی ندارند و برای حقوق دیگران احترام زیادی قایل نیستند و در مورد انتقاد دیگران بی تفاوتند و از ثبات عاطفی کمی برخوردارند.

شهدی، منصور ؛ب هادری، جعفر (1393) نتایج پژوهش نشان داد پیشرفت تحصیلی با سبک فرزندپروری (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری) مقتدرانه رابطه مثبت معنی دارو با سبک های فرزندپروری سهل گیر و مستبدانه رابطه منفی و معنی داری دارد. نهایتاً با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص شد که شیوه تربیتی مقتدرانه پیش بینی کننده قوی برای متغیر پیشرفت تحصیلی است. بنابراین از آنجایی که شیوه تربیتی والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد لذا آموزش والدین درباره شیوه های تربیتی نوجوانان می تواند باعث موفقیت تحصیلی آنان در تحصیل شود.

ریواند و همکاران، (2011) هرچه میزان حمایت و پاسخ دهی والدین در شیوه تربیتی بالاتر باشد، میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان بالاتر است. یافته های بامریند (1967 ) نشان داد که فرزندان والدین مقتدر، بسیار خوب پرورش می یابند آنها شاد و سرحال هستند، در تسلط یابی بر تکالیف جدید اعتماد به نفس دارند و از موفقیت تحصیلی بالاتری نیز برخوردارند.

منابع فارسی و غیر فارسی

خدایاری فرد، محمد و سهرابی، فرامز (1390). روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، تهران: آوای نور.
وندرزندن، جیمز دبیلو، (1394) روانشناسی رشد. ترجمه حمزه گنجی، تهران، چاپ هفتم، انتشارات بعثت .
هیلگارد، ارنست؛ اتکینسون، ریچارد زمینه روانشناسی، ترجمه محمد نقی براهنی، (1383) تهران. انتشارات ساوالان.
خانزاده، عباسعلی؛ طاهر، محبوبه؛ سدنوری، سید زهرا (1395) شیوه تعامل فرزند والد و گرایش به جنس مخالف، مجله اعتیاد پژوهی.
طوسی، نرگس خاتون. (1392). ادراک نوجوان از جو روانی اجتماعی خانواده، پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد، تربت جام.
یعقوبی، کژال. سهرابی، فرامرز (1393). بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی. فصلنامه مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء.
ناهیدی، م (1396). بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با شکل گیری ویژگی های شخصیتی سخت رویی و خودشکوفایی نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه برخورد والدین و نوجوان).

Argys, L. M. and Ress, D. I. (2006). Birthorder and Risky adolescent behavior.Economic Inqiry. 44, 215–233.
Eisenberg, N. & Fabes, R.A. (2010). Contemporaneous and longitudinal ediction of children sympath from dispositional regulation and ology,34.
Hoghughi, M., & Long,N. (2014). Hand book of parenting. London, SAGE Publication Jansen, E., Daniels, L. A., & Nicholson, J. M.(2012). The dynamics of parenting and earlyfeeding– constructs and controversies: Aviewpoint. Early Child Development and Care,182, 967-981.
Jennifer, L. & Patterson, C. J. (2009). Delinquency Victimization, and substance use among Adolescents Journal of Family Psychology, 20, 3, 526-530.
Lawrence, E & Bradbury, T.N (2007). Trajectories of change in physical aggression and marital satisfaction. Journal of family psychology, 21 (2), 236-247.
Sadock, B. J. & Sadock, V. A. (2013). Synopsis of Psychiatry, Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry, Ninth Edition, Lippincott, Willi, Williams & Wilkins Sigel, Larryand & Jonseph, Senna (1994) Juvenile Delinquency , sixthedition.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه برخورد والدین و نوجوان

 1. حسین واحدی

  از معدود سایت هایی هستید که میشه با خیال راحت ازش خرید کرد، پاسخگویی شما در ساعت ۲ بامداد واقعا برام لذت بخش بود….

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود جناب واحدی.
   سپاس از لطف بیکران شما، بی شک انجام وظیفه بوده است.
   موفق باشید🙏

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *