مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد  توسط وبسایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل، پیشینه پژوهش داخلی و خارجی سبک های فرزندپروری و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

مؤلفه های سبک های فرزندپروری، عوامل موثر بر شیوه های فرزند پروری، عوامل تعیین کننده فرزندپروری، فاکتورهای مهم در فرزند پروری، ابعاد مهم در ارتباطات والد- کودک، انواع سبک های فرزند پروری، مقیاس دو بعدی شافر در سبک های فرزندپروری، سبک های فرزند پروری از نظر مک کوبی و مارتین، سبک های فرزندپروری از نظر دان دینک میر( پدر)- گری مکی- دان دینک میر(پسر)، سبک های فرزندپروری راتر، الگوی فرزندپروری شیفر، الگوی زیگلمن، سبک های فرزندپروری بامریند، اریکسون و سبک های فرزندپروری، والدین با محبت و آزاد گذارنده، والدین با محبت و محدود کننده، والدین متخاصم و محدود کننده، والدین متخاصم و آزادگذارنده، تغییرات تاریخی در مفهوم سبک فرزندپروری و در ادامه…

راه های انتخاب روش های تربیتی، مسئولیت و سلامت روانی والدین، ویژگی های کودکان، محیط منابع استرس و حمایت، تعریف سبک های فرزندپروری، طبقه اجتماعی و پرورشی کودک، کنش های متقابل بین والدین و کودک و ترتیب تولد، شخصیت و نگرش ها و رفتار والدین، تکنیک های والدین جهت اعمال کنترل، سنخ شناسی فرزندپروری، سبک فرزندپروری سهل گیر، سبک فرزندپروری بی اعتنا، سبک فرزندپروری مقتدر، سبک فرزندپروری مستبد یا سلطه گر، روابط والدین- فرزندان در ادوار مختلف، تغییر در الگوی تربیت فرزندان در ایران، انواع تیپ های خانواده و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 109 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 109
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

سبک های فرزند پروری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری + نظریه ها

اصطلاح فرزند پروری از ریشه پریو (Pario) به معنی « زندگی بخش » گرفته شده است هر خانواده (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده) شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد این شیوه ها که سبک های فرزند پروری نامیده می شود که متاثر از عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … می باشد(جمعه نیا و قربانی) بنابر نظریه تحول روانی اریکسون، شکل گیری شخصیت برطبق مراحل و بر اساس رشد بدنی که تعیین کننده کشش فرد نسبت به جهان خارجی و هشیار شدن وی نسبت به آن است، تحقق می پذیرد بر اساس مراحل هشت گانه روانی– اجتماعی اریکسون اهداف و سبک های فرزندپروری والدین در مراحل مختلف رشد تغییر می کند.

درمرحله اول رشد روانی- اجتماعی که اعتماد دربرابر عدم اعتماد است و از تولد تا 18 ماهگی را شامل می شود، هدف اصلی فرزند پروری پاسخگویی به نیازهای فرزند است در مرحله دوم که خود مختاری در برابر شرم و تردید نامیده شده و از 18 ماهگی تا 3 سالگی را در بر می گیرد، هدف اصلی کنترل رفتار فرزندان می باشد برای کودکان 3 تا 5 سال که در مرحله ابتکار در برابر احساس گناه به سر می برند، هدف عمده فرزند پروری والدین باید پرورشخود مختاری کودک باشد در مرحله چهارم که اریکسون آن را کارایی در برابر احساس حقارت می نامد و سنین 5 تا 11 سالگی را شامل می شود، هدف اصلی فرزند پروری، ترقی دادن و پیشرفت کودک است در سنین نوجوانی و مرحله احساس هویت در برابر پراکندگی نقش، هدف اصلی والدین تشویق به استقلال و حمایت های عاطفی است(برک، 2010).

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی شیوه های فرزند پروری + سبک های فرزند پروری

آزادی (1392) در پژوهشی به بررسی شیوه های فرزند پروری، توقعات و انتظارات والدین با کمرویی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی) دختران سال دوم دبیرستان پرداخت نتایج پژوهش نشان داد، بین شیوه فرزند پروری استقلال در امور شخصی با کمرویی دختران رابطه منفی معنا داری وجود دارد از سوی دیگر بین شیوه فرزند پروری تنبیه و سرزنش والدین با کمرویی دختران، رابطه معنا داری مشاهده نشد در حالی که بین ترتیب تولد فرزندان و نوع رشته تحصیلی آنها با میزان کمرویی رابطه مثبت معنا دار مشاهده شد. که میزان کمرویی در فرزندان اول خانواده بیشتر از فرزندان دوم و یا بیشتر خانواده است (پیشینه تحقیق شیوه های فرزندپروری).

مظلوم (1392) در پژوهشی به بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری والدین با پایگاه هویت در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران پرداخت نتایج نشان داد که رابطه بین روش های تربیتی والدین (کنترل ومحبت) و وضعیت های هویت در نوجوانان معنا دار می باشد همچنین رابطه بین وضعیت های هویت و جنسیت و رابطه بین تحصیلات پدر و کنترل (بالاوپایین) معنا دار بود.

سی چتی و توت (19989 شرایط خانوادگی کودکانی که مورد بدرفتاری قرار می گیرند به پرورش نحوه گردانی هیجانی، هم دلی، همدردی، خودپنداره و مهارت های اجتماعی آسیب می رسانند به مررو زمان این کودکان مشکلات جدی یادگیری، سازگاری و از جمله شکست تحصیلی، افسردگی شدید، مشکلات با همسالان، سوء مصرف مواد و بزهکاری نشان می دهند( به نقل از برک، ترجمه سید محمدی، 1389) ویکیس و گروسک (1989) علاوه بر خصوصیات شخصیتی والدین شناخت و اعتقادات آنان در مورد انگیزه ها و توانایی های کودک در روش های انضباطی آنان تاثیر می گذارد گودنا (1985) اهداف والدین دراجتماعی کردن و نیزعقاید آنان در مورد کودکان و شیوه های فرزند پروری به طور عمده محصول فرهنگ آنان است( به نقل از ماسن و همکاران،1988 ترجمه یاسایی، 1389).

منابع فارسی و لاتین

آزادی،شهد خت.(1382)، بررسی رابطه شیوه فرزند پروری والدین با کمرویی دختران.پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران،دانشگاه الزهرا.
آقا محمدیان، حمید رضا،حسینی، سید مهران(1384)، روانشناسی بلوغ ونوجوانی،مشهد،دانشگاه فردوسی.
احمد وند،محمد علی .(1384)،بهداشت روانی. تهران:دانشگاه پیام نور.
اعزازی،شهلا.(1385)، جامعه شناسی خانواده.تهران:روشنگران ومطالعات زنان.
اعزازی،شهلا.(1387)، جامعه شناسی خانواده.تهران:روشنگران ومطالعات زنان.
اکبری خرازی،پریسا.(1380)، بررسی شیوه های فرزند پروری وعزت نفس درکودکان مبتلا به اختلالات یادگیری درگروه سنی10-7 سال درشهر تهران. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزندپروری)
انصاری،مسعود.(1379)، روانشناسی جرائم وانحرافات جنسی(چاپ دوم)،تهران.نشر اشراقی.
ایزد پور،علی رضا(1380)، بررسی شیوه های فرزند پروری پدران و مادرانی که فرزندانشان از مهد کودک استفاده می کنند.پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران:دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری).
دهقانی،عبدالله.(1379)، مقایسه بین شیوه های فرزند پروری وخود تنظیمی تحصیلی وتاثیر بر موفقیت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز.

Baumrind D.(1991). Effective parenting during the early adoiescent transition in P.A. Cowan & E.M.Hetherington(Eds).Family tranaition.(vol.2 pp.111-163).millsdalenj:Erlbaum.
Smith, P.R.(2009). Resilience: Resistance factor for depressive symptom, Journal of psychiatric and mental health nursing . 16, 823-830
Black, k. & M. Lobo(2008). “a Conceptual review of family resilience factor”. Journal of family nursing 14(1):33
Steinhardt,M&Dolbier,C(2008). Evaluation of a resilience inter vention to enhance, coping symptamatology. Journal of American college health, 56(4), 445-453.
Hart, et al, matsuba,M.,D. (2007). “Psychological and social-structural influences on commitment to volunteering.” Journal of research in personality 41(4): 889-907
Jopp,D.,Rott,C,psychology and again (2006). Adaptation in very old ago: Exploring the role of Resources, Beliefs, and Attitudes for centenarians happiness.
Mondel, G.& Mullet, E.& Brown, G.(2006). Cultivating resiliency a guide for parent and school personal. Phublished by scholastic press.
8-Brooks,E,J.(2006). Strengthening Resilience in children and youths maximizing opportunities through schools. Children&schools, Apr 2006, 28,(2)proquest nursing& Allied health source.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری

 1. مریم صفری

  سلام.
  فوق العاده جامع و کامل بود دلم نیومد تشکر نکنم ازتون.

  • Wish & Me

   درود.
   ممنون که برامون انرژی مثبت میفرستید، موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
32,000 تومان 26,900 تومان
تعداد بازدید: 1373
0 فروش 1373 بازدید