مبانی نظری پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده

مبانی نظری پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده دارای کلید واژه های تاکیدی:

الگوهای ارتباطی خانواده، مفهوم خانواده، ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، جهت گیری گفت و شنود، الگوهای ارتباطی خانواده چیست، جهت گیری همنوایی، انواع الگوهای ارتباطی خانواده، خانوادهای توافق کننده، خانواده های کثرت گرا، خانواده های محافظت کننده، خانواده های بی قید، ارتباط خانوادگی، الگوها و شیوه های رفتار والدین، فرزند پروری مقتدرانه، فرزندپروری مستبدانه، فرزند پروری آسان گیرانه، فرزندپروری بی اعتنا ، الگوهای ارتباطی خانواده و تعارضات فرزندان و والدین، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه الگوهای ارتباطی خانواده، در 45 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 45
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی:  0937 150 0937

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده

مبانی نظری پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده

خانواده چیزی بیش از مجموعه افرادی است که در یک فضای مادی و روانی خاص به سر می برند. خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های خاص خود را دارد. این نظام اجتماعی مجموعه ای از قواعد و اصول را ابداع و برای اعضای خود نقش های متنوعی تعیین می کند. علاوه بر این، خانواده از یک ساختار نظامدار قدرت برخوردار است، صورت های پیچیده ای از پیام رسانی های آشکار و نهان را بوجود می آورد، و روش های مذاکره و مسئله گشایی مفصلی را در اختیار دارد که به آن اجازه می دهد تا تکالیف مختلفی را با موفقیت به انجام برساند.

در نین نظامی، افراد به وسیله علایق و دلبستگی های عاطفی نیرومند، دیرپا، و متقابل به یکدیگر متصل شده اند. ممکن است از شدت و حدت این علایق و دلبستگی ها در طی زمان کاسته شود، لیکن باز هم علایق مزبور در سراسر زندگی خانوادگی به بقای خود ادامه خواهند داد (گلدن برگ و گلدن برگ، 1934؛ ترجمه حسین شاهی برواتی و نقشبندی، 1392).

بر هیچ کس پوشیده نیست که خانواده مامن آرامش و جایگاه به شکوفا رساندن استعدادهاست. افراد در درون خانواده از هم تاثیر می پذیرند و بر هم تاثیر می گذارند. مسلما شکوفایی افراد خانواده، متاثر از عملکرد درونی خانواده است (جهانگیر، 1391). عملکرد خانواده در اصل اشاره به ویژگی های سیستمی خانواده دارد. به بیان دیگر عملکرد خانواده یعنی توانایی خانواده در هماهنگی یا انطباق با تغییرت ایجاد شده در طول حیات، حل کردن تعارض ها، همبستگی میان اعضا و موفقیت در الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز میان افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده (پورتس و هاول ، 1992؛ به نقل از کرامتی و کاوه، 1384).

ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده

خانواده همواره به عنوان مهم ترین سیستم انسانی مورد توجه بوده است. والاتزویک، بیوین و جکسون (1967، به نقل از کلارک و شیلدز ، 1997) خانواده را سیستمی قانون گذار تعریف می کنند که اعضای آن به طور مداوم در حال تعریف مجدد ماهیت روابط خود بر مبنای الگوی ارتباطاتشان هستند. در واقع، شناخت انواع مختلف الگو و سبک های ارتباطات خانوادگی علاوه بر توصیف، به پیش بینی و توضیح عملکرد خانواده و توصیه ها و تجویزهای مربوط به آن کمک می کند. محققان سعی کرده اند الگوهای ارتباط خانوادگی را بشناسند و طبقه بندی کنند (فیتزپاتریک و ریچی ، 1994؛ به نقل از فیتیزپاتریک، 2004).(مبانی نظری پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده)

یکی از مدل های مطرح در خانواده که به تعاملات در خانواده و نقش آن در سازگاری موثر با محیط پرداخته است مدل الگوی ارتباطی خانواده است. اصولا مفهوم الگوی ارتباطی خانواده یا طرح واره های ارتباط خانواده، ساختار علمی از دنیای ظاهری خانواده است که براساس ارتباط اعضای خانواده بایکدیگر و اینکه اعضاء چه چیزی به یکدیگر می گویند و چه کار انجام می دهند و اینکه چه معنایی از این ارتباطات دارند، تعریف می شود(کوئرنر و فیتزپاتریک،a 2002).

در مدل اولیه الگوهای ارتباطی خانواده دو بعد جهت گیری اجتماعی و جهت گیری مفهومی معرفی شده (مک لئود و چافی ، 1972) که در فرم تجدید نظر شده (ریچی و فیتزپاتریک، 1990؛ کرنر و فیتزپاتریک، 2002)، به دو بعد جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی تغییر نام داد.

ارتباط خانوادگی

برای سازگاری با تغییرات ناشی از بلوغ و نوجوانی تغییر الگو های شکل گرفته در روابط فرزند-والدین نه برای فرزندان و نه برای والدین کار چندان ساده ای نیست. ولی ایجاد ارتباط موثر و جوی پذیرا در خانواده مشکلات و تضاد های مرحله انتقال از کودکی به نوجوانی را کاهش می دهد (بارنز و اولسون ، 1985؛ گروت وانت و کوپر ، 1983؛ یونیس ، 1983؛ به نقل از ماسن و همکاران؛ ترجمه یاسایی، 1387). در مطالعه ای که در مورد خانواده های بهنجار انجام شد معلوم شد که در خانواده هایی که ارتباط بین والدین و نوجوانان بهتر بود همبستگی خانواده، سازگاری و احساس رضایت هم بالاتر بود (بارنز، اچ. و اولسون، 1986؛ به نقل از ماسن و همکاران؛ ترجمه یاسایی، 1387).

در حقیقت ارتباط موثر سبب می شود که اعضای خانواده بتوانند بین جدایی از یکدیگر و همبستگی با یکدیگر تعادلی برقرار کنند(بارنزو اولسون، 1985؛ گروت وانت و کوپر، 1983؛ یونیس، 1983؛ به نقل از ماسن و همکاران؛ ترجمه یاسایی، 1387) بر عکس، مطالعات مربوط به روابط والدین و فرزند در خانواده های نا به سامان یا خانواده هایی که فرزند نابهنجار دارند یا یکی از والدین مشکل روانی دارند نشان داده است که والدین و فرزندان در این خانواده ها قادر به برقراری ارتباط موثر با یکدیگر نیستند (گولد اشتاین ، بیکر و جانسون ، 1980؛ راتر ، 1980؛ واین ، سینگر ، بارتکو و توهی ، 1976؛ به نقل از ماسن و همکاران؛ ترجمه یاسایی، 1387).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده

پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده + منابع فارسی

بولتن، رابرت. (1999). مهارت های ارتباطی. چگونه صراحت لهجه داشته باشیم. به دیگران گوش دهیم و اختلافها را حل کنیم. ترجمه منصور شاه ولی (1380). شیراز: دانشگاه شیراز.
بهزادی، بهناز و سروقد، سیروس. (1391). بررسی رابطه انعطاف پذیری خانواده و سبک های هویت با نقش واسطه گری گرایش به تفکر انتقادی در دختران نوجوان. زن و مطالعات خانواده، سال چهارم، شماره پانزدهم:80-63.
بهزادی، بهناز و سروقد، سیروس. (1391). بررسی رابطه انعطاف پذیری خانواده و سبک های هویت با نقش واسطه گری گرایش به تفکر انتقادی در دختران نوجوان. زن و مطالعات خانواده، سال چهارم، شماره پانزدهم:80-63.
تجلی، فاطمه و اردلان، الهام. (1389). رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با خود کار آمدی و سازگاری تحصیلی. مجله روان شناسی، سال چهاردهم، شماره1: 78-62.(مبانی نظری پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده)

حسینی، خسرو امیر. (1384). خانواده خوشبخت، فرزند موفق: روان شناسی تربیت فرزند(از تولد تا ازدواج). تهران: انتشارات عارف کامل.
رحیمی، مهدی؛ خیر، محمد. (1386). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش اموزان دوره متوسطه شهر شیراز. مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم، شماره 1: ص 25-5.
شهرکی ثانوی، فریبا؛ نویدیان، علی؛ انصاری مقدم، علیرضا؛ فرجی شوی، مهدی. (1390). بررسی رابطه ی الگو های ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی نوجوانان. فصلنامه مشاوره و روان درمانی، شماره 1: ص 104-101.
صبری، مصطفی؛ البرزی، محبوبه؛ و بهرامی، محمود. (1392). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دبیرستانی. اندیشه های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 9، شماره2: 63-35.

صیدی سارویی، محمد؛ فرهند، صدف؛ امینی، مرضیه؛ و حسینی، سیده مریم. (1392). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روان شناختی با واسطه گری تاب آوری در بیماران ام. اس. روش ها و مدل های روان شناختی، سال سوم، شماره یازدهم: 38-17.

منابع لاتین

Berzonsky, M.D., & Kuk, L.S. (2000). Identity status, identity processing style, and the transition to university. Journal of Adolescent Research, 15: 81-98.
Beyers, w. & Goossens, L. (2008). Dynamics of perceived parenting and identity formation in adolescence. Journal of Adolescence, 31, 165-184.
Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism.Clinical Psychology Review,1-11.

Chang, E. C. (2001). Optimism and pessimism: Implications for theory, research, and practice. Washington, DC: American Psychological Association; 1-13.
Clark, R., Shields, G. )1997(. Family moderators of the relation between hassles and behavior problems in inner city youth. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 278-292.
DePaul, N. (2006). Healthy family functioning relationship advice & relationship tips. Council for Relationships, (215), 382-680
Dickstein, S. (2007). Family mealtime functioning, maternal depression, and early childhood outcomes. Journal of Family Psychology, 12, 23-40.
Dollinger, S.M. (1995). Identity styles and the five-factor model of personality. Journal of Research in Personality, 29, 475-479 .

Duries, B., Soenens, B., & Beyers, W. (2004). Personality, identity style and religiosity, Journal of Personality.
Duriez, B., Soenens, B., & Beyers, W. (2004). Religiosity, Personality, and Identity: An integrative study among late adolescents in Flanders (Belgium). Journal of Personality, 72, 877-910 .(پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده)
Duriez, B., & Soenens, B. (2006). Personality, identity styles, and religiosity: An integrative study among late and middle adolescents. Journal of Adolescence Research, 29, 119-135.
Duriz, B., Smits, L., & Goossens, L .(2008). The relation between identity styles and religiosity in adolescence: Evidence from a longitudinal perspective. Personality and Individual Differences. 44, 1022-1031.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1819
6 فروش 1819 بازدید