نویسنده
تاریخ انتشار
۴ اسفند ۱۳۹۹
تعداد بازدید
5069 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده (کارکرد خانواده) منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه عملکرد خانواده (کارکرد خانواده) دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده، راهبردهای خانواده، رویکردها و دیدگاه های تبیین خانواده، دیدگاه راهبردی، کارکردهای اساسی خانواده، مدل فرایند کار کرد خانواده، کارکرد زیستی، کارکرد فرهنگی-تربیتی خانواده، کارکرد اجتماعی خانواده، کارکرد اقتصادی خانواده، عملکرد خانواده چیست؟ مبانی نظری عملکرد خانواده مک مستر و بوئن، مهمترین کارکرد خانواده، خانواده از دیدگاههای جامعه شناسی، خانواده از دیدگاه ههای روانشناسی، انواع و اشکال خانواده، کارکردهای خانواده از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی، ارزیابی خانواده و کارکردهای آن از دیدگاه روانشناسی، مدل مک مستر از کارکرد خانواده، الگوی مک مستر در مورد ارزیابی عملکرد خانواده، دیدگاه بوئن در مورد عملکرد خانواده، ژنوگرام خانواده و در ادامه…

عملکرد خانواده، عملکرد خانواده و کمال گرایی، خانواده‌های کـارآمد‌ و خانواده‌های ناکارآمد، ، ابعاد مهم عملکرد خانواده، رابطه عملکرد خانواده با سبک‌های مقابله با فشار روانی، بررسی رابطه عملکرد خانواده اصلی و کیفیت زندگی، نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی، نقش عملکرد خانواده و عملکرد تحصیلی، نقش عملکرد خانواده و بحران هویت، وسعت ابعاد خانواده، بد کار کردی رشدی خانواده، بد کارکردی نظام خانواده و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 106
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

تعریف مفهومی عملکرد خانواده یعنی، توانایی خانواده در هماهنگی یا انطباق با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل کردن تعارض ها، همبستگی میان اعضا و موفقیت در الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز میان افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده است (پورتس و هاول، 1992؛ به نقل از مجردکاهانی و قنبری هاشم آبادی، 1390) عملکرد خانواده در جهت حفظ و ارتقای بـهداشت و سـلامت جـسمانی و نیز فراهم‌ کرن‌ شرایط‌ لازم برای رفع‌ نیازهای بدنی اعـضا، کارکرد زیـستی خانواده نامیده می‌شود بررسی ابعاد این‌ کارکرد‌ و توجه به بدکارکردی‌های خانواده‌ در این زمینه، می‌تواند خانواده‌ها را در جهت ارتقای این نوع‌ کارکرد یـاری‌ کـند.

عملکرد خانواده در زمینه‌ی حفظ، اصلاح و ارتقای‌ ساختارها‌ و فرایندهای اجتماعی در سطوح قومی، منطقه‌ای‌ و جهانی،کارکرد اجتماعی خـانواده نـام دارد. مهم‌ترین‌ وظیفه‌ای که خانواده‌ در این زمینه بر‌ عهده‌ دارد، محافظت از خود است. در صورتی کـه خـانواده در جهت حفاظت از خود به عنوان هسته‌ی اولیه‌ی نـهادهای اجـتماعی، موفق شـود، در کارکرد اجتماعی خود، توفیق یافته است.

عملکرد خانواده در جهت تـولید کـارآمد، انباشت مناسب‌ و مصرف بهینه‌ی‌ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سرمایه‌ها و امکانات اقتصادی جامعه، کارکرد اقتصادی خانواده را تشکیل مـی‌دهد در گـذشته و نیز در برخی از خانواده‌های‌ روستایی یا در بـرخی از خـانواده‌ها در جوامعی چـون چـین، نقش اقـتصادی خانواده به شکل‌ جامع‌تری‌ جریان دارد. خـانواده‌ای روسـتایی که در آن تمامی مراحل تولید کشاورزی به‌ عنوان یک وظیفه‌ی خانوادگی تلقی می‌شود و تـمامی اعـضا از مرحله‌ی تولید تا مصرف کالاهای کـشاورزی، نقش ایفا می‌کنند، نمودی از کارکرد جامع اقـتصادی‌ را‌ بـه نمایش‌ می‌گذارد در چین خانواده‌هایی وجود دارنـد کـه به مثابه‌ی یک‌ واحد تولیدی عمل می‌کنند. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده) (احمدی، 1394).

 

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی عملکرد خانواده + کارکرد خانواده

احمدی و همکاران (1394) درپژوهشی روی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه تیزهوش و عادی در شهر همدان روی 350 آزمودنی دریافتند که نمره هوش هیجانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی) و تمام خرده مقیاس های آن در دانش آموزان تیزهوش به طور معنی داری بالاتر از دانش آموزان عادی بود، و خودتنظیی در بعد فراشناخت میانگین تیزهوشان بیشتر از دانش آموزان عادی بود. زارع و همکاران (1396) پژوهشی تحت عنوان تأثیر نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی سطوح بالای یادگیری در درس فیزیک انجام دادند در این تحقیق روش نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد.

صادقی (1394 ) در پژوهش خود تحت عنوان تعیین نقش کارکرد خانواده بر خودتنظیمی و خودکارآمدی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی) دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه نشان داد که بین خودکارآمدی فرزندان معلمان تربیت بدنی و خودکارآمدی فرزندان رشته های غیر از آن تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین خودتنظیمی فرزندان معلمان تربیت بدنی و خودتنظیمی فرزندان رشته های غیر از تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

لوپز (2016) درپژوهشی در دانشگاه چایل تحت عنوان آموزش اولیه برنامه مداخله اجتماعی که هدف این برنامه ها تأثیر روانشناختی آموزش بر محیط های قابل انتقاد دریافت که راهبردهای آموزشی که توسط تیم روانشناسی در موقعیت هایی که ارتباط خانواده-مدرسه ضعیف بود، موثر واقع شد.

زو پانسیس و کاوسیس (2016) در پژوهشی با نام پیش بینی ویژگی های شخصیتی افراد در ارتباط با پدران و مادران بر روی 674 دانش آموز دریافتند که شخصیت می تواند بر اساس منبع کنترل درونی و نوع تجربه شخصی مورد قضاوت قرار گیرد توافق پذیری با اعتماد به نفس در ارتباط با هر دو والد همبستگی دارد و ثابت می کند که حمایت طلبی در ارتباط با مادر رابطه منفی دارد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده).

منابع فارسی و لاتین

سلیمان نژاد،ا ; و حسینی نسب،س.د. ( 1396). تأثیر تعاملی آموزش راهبردهای خودتنظیمی و سبک های شناختی دانش آموزان بر عملکرد حل مسئله ریاضی، مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری.
شولتز،د. (2006) .نظریه های شخصیت.ترجمه کریمی،ی . جمهری، ف. نقشب ندی، س . گودرزی، ب . بحیرایی،ه . و نیکخو،م. (1393). تهران: ارسباران.
صابر ،ف. (1390). مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای حل مسئله در مردان معتاد و غیر معتاد . پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه گیلان.
عبدی، س؛ باباپور، ج ؛ و صادری اسکویی، ا. (1394). رابطه ی ویژگی های شخصیت و سلامت روان شناختی با توجه آگاهانه به حال در دانشجویان، مجله ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی.
عسگری، پ؛ و مرعشیان، ف. (1397). رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اضطراب کامپیوتر با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. یافته های نو در روان شناسی، (پیشینه تحقیق عملکرد خانواده)

Baum, A , Graunberg , N. G(1991).Gender , stress , and health. Health psyc hology. 10 , 80 – 85
Byrne Barbura . m , the maslach Burnout inventory: Testing for factorial validity teachers, J , of occupation and organization , Psyc:6g pp 197-212.1993
Christina Maslach , wilmar B. Schaufeli , Michael D. Leiter. (2001) Job burnout. Annuol Review of Psychology , 52 , Pg 397-422
Esther. R, and et al , A Canadian –Datch Comparison of teachers burnout. Psychological reports , 1997, 81, 371 – 382
fristad.M.A(1989).A comparison of the McMaster 8 circumplex family assessment instruments. Journal of Marital and family therapy 15:174-183
Ivan W.Miller,Christiane E.Ryon,Gabor I.keitner,Duane S.Bishop and Nathan B.E pstein(2000),the McMaster Approach to families. Theory, assessment,treatment and research, Journal of family therapy 22:168-189
Janice S. Gomez, Ron C . Michaelis (1995) . An assessment of burnout in humun service providers . Journal of Rehabilitation
Jonathon R.B. Halbesleben , M . Ronald Buckley (2004). Burnout in Orgonizational life. Journal of Management 30,

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

4 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

 1. مرتضی علیخانی

  سلام.
  امکانش هست بعد از خرید فایل را در واتساپ برایم ارسال کنید..؟

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود.
   بله بعد از خرید با شماره ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ تماس بگیرید تا فایل براتون در واتساپ ارسال بشه.

 2. مازیار عمارلویی

  سلام
  دست مریضاد میگم بهتون واقعا کامل و جامع بود مخصوصا بخش پیشینه ش، خدا خیرتون بده کارم راه افتاد..

 3. توحید

  سلام.
  ۳ فایل مجزا یعنی ۳ تا مبانی نظری و پیشینه تحقیق متفاوت..؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   بله ۳ عدد فایل ورد قابل ویرایش که بعد از خرید از حالت zip خارج کرده و قابل دسترس هستش.

 4. حسن نژاد ( خریدار محصول )

  سلام.
  حین دانلود فایل اینترنتم قطع شد، به ایمیلمم چیزی ارسال نشده…!! لطفا راهنمایی کنید.

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   فایل به ایمیل شما مجددا ارسال شد، در همچین مواردی لطفا پوشه Spam اینباکس ایمیلتان را هم چک بفرمایید. اگر باز مشکلی بود با شماره پشتیبانی شهر فایل تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *