نویسنده
تاریخ انتشار
۵ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3135 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان پیشرفت منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) هیجان پیشرفت دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف عملیاتی هیجان پیشرفت، تعریف مفهومی هیجان پیشرفت، نظریه های هیجان پیشرفت، دیدگاه های هیجان پیشرفت، عوامل مؤثر بر بهبود هیجانات پیشرفت، پیشایندهای هیجانات پیشرفت، پیشایندهای نزدیک هیجانات پیشرفت (ارزیابی های ارزش و کنترل)، پیشایندهای فردی دور (اهداف پیشرفت، باورها و مزاج)، پیشایندهای اجتماعی و تدریس کلاسی، ابعاد هیجان پیشرفت، پیش بینی هیجان پیشرفت، نقش واسطه ای هیجان های پیشرفت با فرسودگی تحصیلی، رابطه هیجان های تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان، رابطه هیجان های تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان، هیجان های پیشرفت و خودنظم‌جویی تحصیلی در دانشجویان، هیجان های پیشرفت و خودنظم‌جویی تحصیلی در دانش آموزان و در ادامه…

نقش هدف‎های پیشرفت در پیش‎بینی هیجان‎های ‎پیشرفت، نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی و پیشرفت، اثربخشی آموزش نظم جویی هیجان پیشرفت بر هیجان های منفی و مثبت، نقش واسطه ای هیجان های پیشرفت در رابطه میان جو روانی-اجتماعی، دسته بندی سه بعدی هیجانات پیشرفت، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های هیجان پیشرفت، هیجان های فعالیتی، هیجان های پیامدی، طبقه بندی انواع هیجانات پیشرفت، هیجان های نتایج آینده، هیجان نتایج گذشته، هیجان های فعالیت، ارزیابی های پیشایند هیجانات پیشرفت، ارتباط ارزیابی ها و هیجانات پیشرفت، فرض های بنیادی کنترل – ارزش و هیجان های پیشرفت، چرخه های بازخوردی هیجان ها پیشایندها و پیامدها و در ادامه…

هیجان پیشرفت چیست، تنظیم و تحول هیجانات پیشرفت، گسترش و تبلور هیجانات در طول سال های مدرسه، تأثیر هیجانات بر انگیزش یادگیری و موفقیت دانش آموزان، پیشایندها و پیامدهای هیجان تحصیلی، نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت در رابطه باورهای خودکارآمدی، سوابق پژوهشی مرتبط با هیجان پیشرفت در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 57
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Hayejane_Pishraft

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان پیشرفت

محیط های تحصیلی پر از هیجان های پیشرفت هستند نظیر لذت یادگیری، امیدواری، غرر، اضطراب، خشم، شرم، ناامیدی و خستگی. این هیجان ها برای انگیزش، یادگیری، عملکردریال رشد، هویت و سلامت دانشجویان و دانش آموزان بسیار اهمیت دارند بارچفلد و فرنزل، 2011). هیجان های پیشرفت در موقعبت های تحصیلی مختلف به وقوع می پیوندند نظیر حضو در کلاس، مطالعه کردن و در موقعیت آزمون. این محیط ها با توجه به کارکردشان و همچنیم ساختار اجتماعی متفاوت هستند برای مثال لذت حاصل از آموزش های کلاسی ممکن است متفاوت از لذت حاصل از چالش های آزمون باشد. (پکران، 2006).

امروزه در روانشناسی هیجان، ارزیابی های مرتبط با فرد و موقعیت، تعیین کننده های حیاتی هیجان های انسانی تلقی می شوند (شلرز و راجرد، 2011؛ به نقل از هاشمی، 1394). از نظر تربیتی، این ارزیابی ها مهم هستند زیرا می توانند رابط عوامل موقعیتی فرض شوند و در پرورش هیجان ها، نقشی مثبت و مؤثر ایفا کنند. هیجان ها همان طور که می توانند برای دست یابی به اهداف تحصیلی و بهزیستی مفید باشند می توانند کاملا مخرب نیز باشند. تنظیم هیجان را می توان برای بهبود نقشی که هیجان های فرد بازی می کند، به کار برد. تنظیم هیجان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنظیم هیجانی) معمولا در جهت افزایش هیجان های مثبت و کاهش هیجان های منفی صورت می گیرد (میل هارد و همکاران، 2014).

هیجانات دانش آموزان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی یا عاطفی) به دلیل تأثیری که بر انگیزش، یادگیری و موفقیت آنها دارد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا طی تحقیقات آزمایشی مشخص شده است که حالات و هیجانات بر دامنه ی وسیعی از فرایندهای ادراکی، از جمله دقت و توجه، حافظه و بازیابی، قضاوت اجتماعی، تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر خلاقانه اثر می گذارند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان پیشرفت).

منابع فارسی و لاتین

شریعتی محسن و صادق نیا مهراب (1392)، محورهای امید در ادیان ابراهیمی. فصلنامه علمی- ترویجی انتظار موعود.
مصلحی جویباری، میترا و شریفی نسترن.(1395). سهم امیدواری و غرور ملی در تبیین شادکامی. نشریه پژوهش های روانشناختی.
کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی ا… کاوسیان، جواد؛ نیکدل، فریبرز. (1388). روانسازی پرسشنامه هیجان های پیشرفت. فصلنامه نوآوری های آموزشی.
واحدی، شهرام؛ قره آغاجی، سعید. (1393). آزمون مدل راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در درس ریاضی بر اساس عوامل انگیزش و واسطه گری هیجان های پیشرفت. فناوری آموزش و یادگیری.
نیکدل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی ا…؛ عربزاده، مهدی؛ کاوسیان، جواد (1396). رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجان پیشرفت مثبت و منفی با یادگیری خودگردان. فصلنامه روانشناسی کاربردی.
هاشمی، اکرم السادات (1394). اثربخشی آموزش راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر رضایمندی و هیجان پیشرفت دانش آموزان دختر دبیرستانی یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه یزد. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان پیشرفت).

Pekrun، R.، Hall، N. C.، Goetz، T.، & Perry، R. (2014). Boredom and academic achievement: Testing a model of reciprocal causation. Journal of Educational Psychology. 106(3)، 696-710.
Pekrun، R.،Goetz، T.، Daniels، L.، Stupnisky، R. H.، & Perry، R. P. (2010). Boredom in achievement settings: Exploring control-value antecedants and performance outcomes of a neglected emotion. Journal of Educational Psychology،102 (3)، 531-549.
Vestemean, I. (2013). Achievement Emotions and Self- regulated learning. Dynamics and Effects on8?? Graders Performance. Doctoral Thesis.
Goetz، T.، & Frenzel، A. C. (2006). Phanomenologie schulischer Langeweile [Phenomenology of academic boredom]. Zeitschrift fur Entwicklungs psychologie und Padagogische Psychologie، 38، 149-153.
Howell A, Buro K. Relations among mindfulness, achievement-related self-regulation, and achievement emotions. J Happiness Stud. 2011; 12(6):1007- 022.
Brackett, M.A., Reyes, M. R., Rivers, S. E., Elbertson, N. A., & Salovey, P. (2011). Classroom emotional climate, teacher affiliation, and student conduct. Journal of Classroom Interaction, 46(1), 27-36.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان پیشرفت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *