نویسنده
تاریخ انتشار
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3135 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضیلت سازمانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) فضیلت سازمانی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعاریف و مفاهیم فضیلت سازمانی، تعریف مفهومی فضیلت سازمانی، تعریف عملیاتی فضیلت سازمانی، مولفه های فضیلت سازمانی، عوامل موثر بر فضیلت سازمانی، پیش بینی فضیلت سازمانی، اهمیت فضیلت سازمانی در سازمان، ساختار عاملی فضیلت سازمانی، مدل یابی تاٌثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی، رابطه فضیلت سازمانی و کیفیت زندگی کاری، بررسی نقش تعدیل‌کنننده فضیلت سازمانی، تفسیر محققان مختلف از مفهوم فضیلت سازمانی، دیدگاه ها و تئوری های مرتبط فضیلت سازمانی، نظریه های فضیلت سازمانی، ابعاد فضیلت سازمانی، خوش بینی سازمانی، بخشش سازمانی، اعتماد سازمانی، شفقت سازمانی، صداقت سازمانی، تدوین مدل اندازه‌گیری فضیلت سازمانی، طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی، طراحی و اعتبارسنجی مدل فضیلت سازمانی و در ادامه…

فضیلت سازمانی چیست؟، رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، نقش فضیلت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان، بررسی رابطه سلامت سازمانی و فضیلت سازمانی، بررسی نقش فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، تبیین نقش فضیلت سازمانی در ارتقای اعتماد سازمانی در سازمان، تأثیر فضیلت سازمانی بر هویت ‌یابی سازمانی، نقش شایستگی اخلاقی مدیران در فضیلت سازمانی، روانشناسی مثبت گرا و فضیلت سازمانی، مقیاس فضیلت سازمانی کامرون و همکاران، سوابق پژوهشی مرتبط با فضیلت سازمانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 50
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Fazilat_Sazemani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضیلت سازمانی

فضیلت سازمانی Organizational virtuousness به رفتار ارتقاء یافته و متعالی سازمان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی) در سطح فردی و گروهی اشاره دارد. فضلیت در سازمان‌ها به معنی ایجاد، ترویج، حمایت و پرورش رفتارها، عادات، اعمال و تمایلات رفیع و متعالی مانند انسانیت، صداقت، بخشایندگی؛ اعتماد و وفاداری در سطح فردی و گروهی در سازمان است. بنابراین هرگونه فعالیت های فردی و گروهی، ویژگی‌های فرهنگی یا هر فرایندی که سبب ترویج و تداوم فضیلت در سازمان شود، ممکن است سبب ایجاد فضیلت سازمانی شود. (قبادی و همکاران، 1396).

هر نوع عملیات سازمانی بر علایق ارزش ها و احساسات افراد تأثیر می گذارد. امروزه سازمان ها، کارمندان به طور فزاینده در موقعیت های متضاد اخلاقی تصمیم گیری قرار می گیرند که این امر به افزایش عدم قطعیت و استرس منجر می شود که مشکلات اخلاقی به عواقب جدی برای افراد و هزینه های هنگفت برای سازمان ها منتهی می شود. از این رو فضیلت سازمانی در پی مطرح شدن مسائل اخلاقی در سازمان ها و به تبع آن، از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها، مطرح شد. سازمان ها گرایش بیشتری به سمت فضائل اخلاقی و انسانی پیدا کرده اند و با تأکید بر فضائل کوشیده اند تا خلأهای اخلاقی و عاطفی کارکنان را مرتفع کنند.(فرانسیس و همکاران، 2017).

امروزه سازمان ها و مؤسسات با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که راه حل برون رفت از این مشکلات، توجه به فضائل سازمانی و مسئولیت پذیری افراد در سازمان ها است. سازمانی که در آن فضیلت در جریان است، بطور مطلوبی در برابر چالش ها و فراز و نشیب ها پیروز خواهد شد. درک بالا از فضیلت سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی) می تواند انتظارات افراد و سازمان را در جهت انتظارات مثبت سوق دهد. (سعادتمندو همکاران، 1395).(مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضیلت سازمانی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) فضیلت سازمانی

دارن مستر و همکاران (2017) تحقیقی تحت عنوان «وفاداری سازمانی و بی عدالتی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار» انجام دادند. نتایج نشان داد که رعایت عدالت در سازمان باعث کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار می شود. فشار بی عدالتی تعاملی و بی عدالتی رویه ای و بی عدالتی توزیعی باعش افزایش رفتارهای انحرافی در محیط کار توسط کارکنان می شود. وفاداری سازمانی به عنوان یک متغیر میانجی را در رابطه با عدالت در سازمان و رفتارهای انحرافی در محیط کار ایفا می کند.

رابرت و تیلور (2016) در تحقیقی با عنوان «عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق فضیلت سازمانی، مورد مطالعه: بانکداری دولتی شهر هوچای مینه ویتنام» نتیجه گرفتند که سطوح بالاتر فضیلت با سطوح بالاتر وفاداری سازمانی همبستگی دارد. با استفاده از تحلیل مسیر مشخص شد که وفاداری بیشتر مستلزم دستیابی به فضیلت سازمانی بیشتر می باشد.

الیزابت و همکاران (2014) تحقیقی با عنوان «تأثیر فضیلت سازمانی بر وفاداری کارکنان، سرمایه اجتماعی، اعتماد و عملکرد» انجام دادند. یک مطالعه تجربی که در آن رابطه بین فضیلت و وفاداری، سرمایه اجتماعی، اعتماد و عملکرد در 18 سازمان تجربی مورد بررسی قرار گرفته است، شرح داده شده است. ارتباط معنی داری بین فضیلت و وفاداری کارکنان، سرمایه اجتماعی، اعتماد و عملکرد یافت شده است.

روزنبرگ و همکاران (2012) تحقیقی تحت عنوان «فضیلت در مدیریت و کسب و کار و تأثیر آن بر وفاداری و تعلق نسبت به سازمان» انجام دادند. نتایج نشان داد فروپاشی مالی (اقتصادی) و اخلاقی در سال های اخیر، جامعه اقتصادی و مطبوعات عمومی دنیا را به سمت درک مجدد ارزش و اهمیت فضیلت سازمانی سوق داده است. هر چه سطح خوش بینی و اعتماد در سازمان بالاتر باشد، وفاداری و تعلق کارکنان به سازمان نیز افزایش می یابد.

منابع فارسی و لاتین

مشبکی، رضایی 1396. بررسی تأثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت.
هادیزاده و رضائیان 1393. ارائه مدل مدیریت رفتارهای کاری نابهنجار براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده. فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی.
میرغفوری ح. عطائی قراچه م. گنجی اشکذری م. عالی آ. 1396. بررسی رابطه میان بهروزی روانشناختی و وفاداری کارکنان با تأکید بر نقش فضیلت سازمانی.
نجف، بیگی، موسی خانی. دانشفرد 1397. طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان های دولتی ایران. پژوهش های مدیریت عمومی.
محمدیان قوچیان ف. ذبیحی ر. عرفانیان ح. 1395. بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و وفاداری سازمانی. کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت.
موغلی، هاشمی 1394. بررسی رابطه بین بی عدالتی سازمانی ادراک شده، حمایت سازمانی و وفاداری سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان شهید فقیهی شیراز. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضیلت سازمانی).

Camp, S. D. 2016. Assessing the effects of the organizational virtue in deviant behavior of educational staff. The Prison Journal.
Mangione. T. & Quinn, R. 2013. Job satisfaction, counterproductive behavior, and drug use at work. Journal of Applied Psychology.
Ugwu, F. 2012. Are Good Morals Often Reciprocated? Perception of Organizational Virtuousness and Optimism as Predictors of Work Engagement. Asian Journal of Social Science and Humanities.
Victor, B. Cullen, JB. 1988. The organizational bases of ethical work climates. Administrative Science Quarterly.
Wright, T., & Goodstein, J. 2010. Character is not dead in management research: A Review of individual character and organizational-level virtue. Journal of Management, 33(6), 928-958.
Zamahani, M. Ahmadi, A. Sarlak, M. Shekari, H. 2013.Virtous Organization: A Structural Equation Modeling Approach. Management Science Letters.
Xia, L. Weizheng, C. 2013. The Concept and Realization of Organizational Virtuousness. Orient Academic Forum, Management School of Southwest University of Nationalities, Chengdu.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضیلت سازمانی

 1. مهرداد اکبری

  من مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضیلت سازمانی را دانلود کردم؛ فایلی مرتبط با تحول سازمانی دارید..؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   از سرچ باکس بالای سایت عنوان فایل مد نظرتون را جستجو بفرمایید در صورت عدم موجودی با پشتیبانی تماس بگیرید؛ راهنمایی تون می کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *