مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تاریخچه هوش هیجانی، هوش هیجانی چیست؟، هوش هیجانی دانیل گلمن، انواع هیجان های اصلی، فواید هیجان، زیان های هیجان، نقش هیجان ها در هوش، هوشبهر و هوش هیجانی، مؤلفه های هوش هیجانی، چارچوب هوش هیجانی، هوش هیجانی و موفقیت شغلی، هوش هیجانی و سلامت، چه کسی به هوش هیجانی (EQ) نیاز دارد؟، کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار، هوش هیجانی‌-رهبری-‌فضا و عملکرد سازمانی، تنظیم و کنترل هیجان، بهره برداری از هیجان، ادراک-ارزیابی و بیان هیجان، رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی و در ادامه…

نظریه هایی هوش و هوش هیجانی، نظریه هوش چندگانه گاردنر، نظریه سه وجهی اشترنبرگ، نظریه زیست بوم شناختی سوسی، دیدگاه توانایی(پردازش اطلاعات)، مدل های هوش هیجانی، مدل توانایی هوش هیجانی سالووی و مایر، هوش هیجانی از نقطه نظر گلمن، ملاک های هوش هیجانی از نظر گلمن، مدل مختلط هوش هیجانی بار– ان، مدل ترکیبی هوش هیجانی، اهمیت هوش هیجانی در زندگی، پیشینه ی هوش هیجانی، عوامل مولفه درون فردی، عوامل مولفه میان فردی، عوامل مولفه سازگاری، عوامل مولفه کنترل تنش ها، عوامل مولفه خلق و خوی عمومی، آگاهی هیجانی، کنترل هیجانی، تشخیص هیجانات در دیگران و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 116 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 116
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی (هوش عاطفی)

در دیدگاه سنتی روانشناسی ، مفاهیم «هوش» و «هیجان» دو مفهوم نا مربوط نسبت به هم بوده و حتی در مقابل هم قرار می گرفتند از دیدگاه سنتی «هوش» عمدتا به عنوان یک مفهوم تک بعدی و به معنی توانایی تفکر انتزاعی و توانایی های شناختی تعریف شده است و هیجان ها هم یک سری پاسخ های سازمان یافته و آشفته به محرک ها می باشند (سالوی و همکاران،1990) اما تحولات عظیمی در حوزه های هوش و هیجان روی داد و دیدگاه های سنتی را زیر سوال برد و بر ارتباط نزدیک هوش و هیجان تاکید کرد از جمله می توان به ایده های (وکسلر به نقل از گلمن، 1995 ) اشاره کرد.

وکسلر (طبقه بندی هوش وکلسر) درباره هوش می نویسد: “کوشیده ام نشان دهم که علاوه بر عوامل هوشی، عوامل غیر هوشی ویژه ای نیز وجود دارد که می تواند رفتار هوشمندانه را مشخص کند”. وکسلر تنها پژوهشگری نیست که جنبه های غیر شناختی هوش را برای انطباق و پیشرفت مهم می داند ثورندایک مثال بارز دیگری از این دسته است که در اواخر دهه 30 درباره هوش اجتماعی مقاله می نوشت (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی).

برای سازگار شدن از نظر ثورندایک باید به عواملی مانند سطح دشواری نسبی مطالبی که باید حل شود، گستردگی و تنوع مسائلی که فرد می تواند حل کند و ریتم یا سرعت سازگاری یا سرعت حل مسئله توجه کرد. وی در طرح خود هوش را به سه دسته: هوش اجتماعی( توانایی درک اشخاص و ایجاد رابطه با آنها) ، هوش عینی( توانایی درک اشیا و کارکردن با آنها) و هوش انتزاعی( توانایی در نشانه های کلامی و ریاضی و کارکردن با آنها) تقسیم کرد، او اعتقاد داشت هوش اجتماعی آداب و سنن و قوانین حقوق جزایی را زیر پوشش خود قرار می دهد( هومن، 1380).

ادبیات و پیشینه تحقیق هوش هیجانی  (هوش احساسی)

اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به کار برند و معتقدند هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است به عبارتی عاملی است که به هنگام شکست، در شخص ایجاد انگیزه می کند و به واسطه داشتن مهارت های اجتماعی بالا منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می شود، هوش هیجانی است ( سالوی و همکاران،1990).

یکی دیگر از چهره های معروف این حوزه در میان عموم مردم گلمن می باشد، او درباره تاریخچه هوش هیجانی می گوید: گاردنر در زنده کردن تئوری هوش هیجانی نقش اساسی داشت و مدل هوش چندگانه او در برگیرنده دو جنبه گوناگونه هوش جمعی، هوش میان فردی و هوش درون فردی است ( گلمن، 1996)، گلمن در تبین هوش هیجانی کوشش زیادی به خرج می دهد وی اساس کار خود را بر کارهای میر و سالوی نهاد ولی متغیرهای زیادی را برای روشن ساختن اجزا هوش هیجانی به آن اضافه کرده است او ویژگی های شخصیتی از جمله خوش بینی، پشتکار و توانایی به تعویق انداختن لذت را نیز در این مورد مهم می بیند( گلمن، 2000).

در سال 1988 گلمن چارچوب هوش هیجانی را از این نظر بررسی کرد که چگونه توانایی بالقوه فرد برای اداره مهارت های مربوط به خودآگاهی، خود نظم دهی، آگاهی اجتماعی و مدیریت در روابط می تواند به پیشرفت در شغل بیانجامد وی اجزا هوش هیجانی را در خودآگاهی ، خود نظم دهی، انگیزه ، همدلی و مهارت های اجتماعی در شغل می بیند، منظور از خودشناسی، توانایی تشخیص و درک هیجانات و انگیزش های فرد و اثرات آن بر دیگران است.

پیشینه داخلی  و خارجی هوش هیجانی

حیدری (1389)در پژوهشی تحت عنوان “رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی )در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان رشتخوار” به این نتیجه رسید که بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین پنج عامل هوش هیجانی و رضایت از زندگی نیز رابطه معناداری وجود دارد.

سلیمی شکراب(1389) در پژوهش خود با عنوان “بررسی نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تیز هوش و عادی دبیرستان های شهرستان اردبیل” به این نتایج دست یافت که هوش هیجانی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی اثر مستقیم دارد. اما این فرضیه که هوش هیجانی با واسطه هوش معنوی براضطراب امتحان دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی اثرغیرمستقیم دارد، تأیید نشد.

ساموئل و سالامی (2010) در پژوهشی “رابطه بین هوش هیجانی، سودمندی، بهزیستی روانی و رفتارهای دانش آموزان و موضوعات مربوط به آموزش کیفیت” را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای هر متغیر وابسته نشان داد که هوش هیجانی، سودمندی، خوشبختی، و رضایت از زندگی می توانند رفتار و نگرش های دانشجویان را پیش بینی نمایند.

این تحقیق نشان می دهد که تأکید مثبت روانی برای بهبود عناصر مثبت در دانشجویان مؤثرتر از سعی در حل مسایلی است که به بهبود کیفیت آموزش های سطح بالاتر می انجامد، کرک و همکاران (2008) تحقیقی با عنوان “تفاوت های جنسیتی در رضایت از زندگی در میان زنان و مردان” نشان دادند که مردان نسبت به زنان سطح بالاتری از رضایت مندی را نشان می دهند. یوسی آمرام و دی کریستوفر درایر (2007)تحقیقی را با عنوان “توسعه و اعتبار اولیه مقیاس جامع هوش معنوی(ISIS) انجام دادند.

منابع فارسی و لاتین

1. ابراهیمی، بهمن.(1384). هوش هیجانی و ضرورت آن در فرزندپروری. وب سایت هوش هیجانی.
2. اخوان حجازی، زهرا سادات(1391). بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان و هوش معنوی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه کاشان
3. اسلامی، محمد علی(1390). رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی- جسمانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
4. بهمیی،سمیه(1389). رابطه ی هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
5. بدری گرگری، رحیم؛ مصرآبادی، جواد؛ پلنگی، مریم و فتحی، رحیمه (1391). ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در دانش آموزان متوسطه. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی)
6. براری، رضا(1392). تأثئر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی معلمان ابتدائی شهر بابل با میانجیگری خودکارآمدی شغلی.

1. Ahola, K & Hakanen, J (2007). Job strain, burnout, and depressive symptoms: A prospective study among dentists. Journal of Affective Disorders, 104, 103–110.
2. Austin, E. J., Saklofske, D. H., Haung, S. H & McKenney, D (2004). Measurement of trai emotional intelligence: Testing and cross-validating a modified version of suchutte et al. Personality and Individual Differences, 38, 555-562.
3. Bandura,A. (1986). Self-efficacy. In V.s Rama chaudram (Ed) , Encychopediabehavior, Vol.(1).71-81.
4. Bar-on, R.(1997). A measure of Emotional and social intelligence(302-3,8): Chicago.
5. Bar-on, R (2000). The emotional quotient Inventory (EQ-I) Measure of Emotional Intelligence. (2nd) Toronto, Canada: Multi health system.
6. Buffard-B، Parent، & Laviree, S (2002). Self –Regulation on a concept – Formation Taskamong Average and Gifted students, Excermental child psychology. V 56, I ssue 1.p.115. 134.
7. Butler، D. Ly & Winner (1995). Feedback and Self-regulated Leaning: A theoretical synthsis.Review of Educational Research.No,6.pp.245-281.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
28,900 تومان
تعداد بازدید: 1547
5 فروش 1547 بازدید