مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی

مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی دارای کلید واژه های تاکیدی: صمیمیت زناشویی، مفهوم خانواده، کیفیت روابط زناشویی، عوامل موثر بر کیفیت روابط زناشویی، روابط قبل از ازدواج، رویکردهای نظری کیفیت روابط زناشویی، دیدگاه اسپاینر و لوئیس، نظریه مبادله اجتماعی، دیدگاههای نظری مشکلات زناشویی، بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین باگذشت، کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی، افزایش کیفیت روابط زناشویی، روش های افزایش کیفیت روابط زناشویی، بررسی کیفیت روابط زناشویی با نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی و …. دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی در 37 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 37
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی

پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی

ازدواج ارتباطی است که دارای ویژگی های بی نظیر و گسترده ای می باشد. ازدواج ارتباطی که دارای ابعاد زیستی، عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، همزیستی زوجین در درون خانواده، موجب چنان ارتباط عمیق و همه جانبه ای می شود که بی هیچ شک و تردیدی قابل مقایسه با هیچ یک از دیگر ارتباطات انسانی نمی باشد به نحوی که قرارداد ناشی از آن دارای نوعی تقدس است(دژکام، 1388).

کارلسون ازدواج را چنین تعریف می کند: «ازدواج فرایندی است از کنش متقابل بین یک مرد و یک زن که با تحقق بخشیدن به برخی شرایط قانونی و بر پا داشتن مراسمی برگزاری زناشویی انجام می گیرد(دژکام، 1388). کلودی استروس، ازدواج را برخوردی دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی می داند(دژکام، 1388).

کیفیت روابط زناشویی

ارتباط نقش مرکزی در ازدواج ایفا می‌کند (بورلسون و دنتون ، 1997).به گونه‌ای که از لحاظ ویژگی‌های زناشویی مشخّص شده‌ است‌ که‌ ارتباط مؤثر و کارآمد(کیفیت روابط زنـاشویی) میان شـوهر وهـمسر مهم‌ترین جنبه خانواده‌های‌ دارای‌ عملکرد مطلوب می‌باشد(گریف و مـایهرب ، 2000). بک و جـونز(1972) به نقل از ساپینگتون(2001،ترجمه حسین شاهی،1382) متوجه شدند که رایج‌ترین‌ مشکل‌ درازدواج‌های‌ ناآرام و پردردسر همانا کیفیت روابط زناشویی ضعیف است. به عـبارت دیـگر مـوضوعات ارتباطی‌ ممکن‌ است‌ نگرانی‌ها و دل‌مشغولی‌های اولیه برخی زوج‌های مراجعه‌کننده برای درمـان باشد(کار ، 2000). رویکردهای ارتباطی اغلب با سه‌ فرض‌ اساسی‌ به بررسی ازدواج و روابط زناشویی می‌پردازند

1. تعارض‌های زناشویی غیر قابل اجتنابند، هدف درمان‌های ارتباطی حـذف کـامل‌ ایـن تعارض‌ها‌ نیست بلکه تلاش می‌کنند تا به آن‌ها جهت دهند و آن‌ها را در‌ مـسیرهایی‌ سـازنده‌ به کار اندازند وکیفیت روابط را بالا ببرد 2. ارتباط در دو سطح کلامی و غیر‌ کلامی‌ روی می‌دهد و یکی از دلایل اصلی بروز اخـتلاف‌های زنـاشویی، ناهماهنگی پیـام‌هایی است که به‌ طور‌ هم‌زمان‌ توسط این دو سطح منتقل می‌شوند که منجر بـه کـیفیت روابـط زناشویی ضعیف می‌شود 3. همسران در شیوه‌های‌ برقراری‌ ارتباط وکیفیت زناشویی با یکدیگر تفاوت دارند(سهرابی،1382). در کل، یک فـرض عـمومی ایـن بوده‌ است‌ که علّت‌ بسیاری از مشکلات ارتباطی زناشویی، مهارت‌های ارتباطی ناکارآمد از طرف همسران می‌باشد و مطابق با ایـن دیـدگاه‌ آموزش‌ ارتباط‌ و افزایش کیفیت روابط زناشویی به عنوان کوششی جهت ترمیم رابطه مسئله‌دار، مولّفه‌ای مـهم‌ در‌ بـسیاری از رویـکردهای درمان زناشویی است.(بورلسون و دنتون،1997).

عوامل موثر بر کیفیت روابط زناشویی

از عوامل موثر در کیفیت زناشویی می‌توان به عوامل فردی، عوامل ارتباطی و عوامل خارجی اشـاره کـرد. اول عـوامل فردی عبارتند از: 1. جنسیت: بین دیدگاه مردان و زنان نسبت به کیفیت زناشویی چند تـفاوت نـسیتی‌ مشاهده شده است. مثلاً لاکسلی‌ (1980) گزارش کرده است که خانمها نارضایتی و ناکامی بیشتری را در قبال رابطه گزارش می‌کنند، و معتقدند کـه بـیش از هـمسرانشان مورد سوء‌ تفاهم‌ واقع می‌شوند (الیس ،2004) هیتون‌او بلیک‌ (1999) معتقدند که از آنجایی که مردان و زنان از نقشهای مـتفاوت بـرخوردارند و دیـد متفاوتی نسبت به ابعاد گوناگون رابطه(از قبیل تقسیم وظایف، فرزندپروری و جمعیت جنسی) دارند به شکل‌ تفاوتی به‌ ارزیـابی‌ رابـطه مـی‌پردازند.

آنها همچنین معتقدند که ارزیابی زنان از رابطه دقیقتر از مردان است چون آنها بر رابطه تـأکید بـیشتری می‌ورزند. این تفاوتها برخی از پژوهشگران را‌ بر‌ آن داشته است تا بیان‌ کنند‌ که به الگـوهای رضـایت زنـاشویی مجزا برای‌ مردان و زنان به دلیل تفاوت در دیدگاهشان نسبت به رابطه نیاز می‌باشد. 2. سلامتی: ممکن است نقصان در سـلامتی بـا‌ کاهش‌ کیفیت زناشویی رابطه داشته‌ باشد‌ که‌ تحت تأثیر عواملی همچون کاهش درآمد، تغییر در بـازار کـار، فعالیتهای مـشترک‌ اندک یا رفتار مشکل‌زا قرار می‌گیرد(بوث‌و جانسون‌،1994؛ به نقل از الیس، 2004).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی

پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی + بخشی از منابع فارسی

شارف، ر، اس.(بی تا). نظریه‌هی روان‌درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروزبخت(1390).تهران:رسا.
کلینکه، کریس، ال.(1383).مهارت‌های زندگی.ترجمه‌ شهرام محمدخانی(1392)، تهران:اسپند‌ هنر
گلادینگ، ساموئل.(بی تا).خانواده‌درمانی. ترجمه فرشاد بهاری، بدری السادات بهرامی، سوسن سیف و مصطفی تبریزی (1390)، تـهران: تزکیه.
گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت. (2000). خانواده درمانی. ترجمه حسین شاهی برواتی و سیامک نقش بندی(1392). چاپ سیزدهم، تهران: نشر روان.
نظری، علی محمد. (1393). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. چاپ سی یکم، تهران: علم.
الیس، آ، سـیجل، جـی، ال،‌ پیجر،‌ ر، جی، دای‌باتیا، وی،‌ جی‌ و گیزپ، آر، دای.( بی تا). زوج درمانی. ترجمه جواد، صالحی‌فدردی و امیر امین یزدی(1375). تهران: میثاق.
یوسفی، ناصر. (1391). بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر (FAD). اندازه گیری تربیتی، دوره 3، شماره7: 112-83

بخشی از منابع لاتین

Epstein, N. B., Chen, F., Beyder-Kamjou, I. (2005). Relationship standards and marital satisfaction in Chinese and American couples. J Marital Fam Ther.;31(1):59-74.

Ayles, C. (2004). Biographical determinants of martal quality.www.onepluson.org.uk.
Haekins, D.N., Booth, A (2005), Unhappily ever after :Effects of long- term, quality marriage on well-being. Journal of Social Forces, 84,1,451–471.

Belt, W. & Abidin, R. R. (1996)The relation of childhood abuse and early parenting experiences to current marital quality in a nonclinical sample, Child Abuse and Neglect, 20 (11), 19191030
Bradbury, T.N., Fincham, F.D.& Beach, S.R.H.(2000) Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and the Family, 62, 964980
Larson, J. H. & Holman, T. B. (1994) Premarital predictors of marital quality and stability. Family Relations, 43,228-237

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1229
2 فروش 1229 بازدید