نویسنده
تاریخ انتشار
۶ فروردین ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4617 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه + کامپیوتر منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

اضطراب، اضطراب و یادگیری، اضطراب رایانه، اجزای اضطراب رایانه، اطمینان کم فرد نسبت به توانایی خود در کار با رایانه، پاسخ های انفعالی منفی نسبت به آنها، برانگیخته شدن فرد هنگام کار یا فکر با رایانه، باورهای منفی درباره نقش رایانه در زندگی روزمره بشر، میزان اضطراب رایانه، افراد بهنجار عادی دربرابر رایانه، افراد مضطرب از رایانه، افراد رایانه هراس، بررسی میزان اضطراب رایانه، ارائه الگوی اضطراب رایانه، درآمدی بر اضطراب رایانه در ایران، تاثیر اضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی، آزﻣﻮن و اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، رابطه مدت زمان بازی های رایانه ای با اضطراب و افسردگی، مقیاس درجه بندی اضطراب کامپیوتر، اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگی های فردی، رابطه شخصیت و اضطراب رایانه در دانش آموزان، رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی، اضطراب رایانه ای هنسن و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 56
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Ezterab_Rayaneh

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه

اضطراب رایانه حالت هیجانی است که زمانی حادث می شود که فرد احتمال می دهد باید در عمل یا در تصور از رایانه استفاده کند، چرا که هر ناراحتی هیجانی به موقعیت نیاز دارد. هیجان های منفی و ناراحتی های روان شناختی شاخص های فردی هستند که با موقعیت در تعامل اند. برای مقابله با ناراحتی هیجانی دو راه بیشتر وجود ندارد راه اجتناب و کناره گیری از موقعیت و راه دوم تغییر درونی مانند تغییر انگیزه ها، باورها، نگرش ها (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه)

فرد با چنین رفتارهایی موقعیت عینی را تغییر می دهد و آن را برای خود پذیرفتنی می کند. دارنینا معتقد است در افرادی که برای اولین بار با رایانه روبرو می شوند اضطراب (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب + اختلال های اضطرابی) برانگیخته می شود، چرا که با امر نو مواجه شده و به ابزار جدید تسلط لازم را نیافته اند در این حالت درون سازی متوقف می شود و مکانیزم های دفاعی ذهن، انگیزه طرد کردن را شکل می دهد.

وی معتقد است که اضطراب رایانه در افراد به دلایل متفاوتی بروز می کند برای مثال فردی که می ترسد چیزی را خراب کند، احساس فرد از بی دانشی و ناکارآمدی، ترس فردی از ریاضیات و فناوری، ترس درباره سلامت جسمانی، ترس از هر چیز جدید و ناآشنا، حس تردید نسبت به ارزیابی های هوشی از خود، یا این احساس که رایانه به دلیل هوش برتر فرد را در حل مشکلات شکست می دهد و به او غلبه می کند، احساس نداشتن زمانی کافی یا “دلهره زمان” برای تسلط و آشنایی با رایانه و خلاصه آنکه رایانه مانند هر امر جدید اضطراب آور است. اصطلاح شناسی آن آشناست و فناوری آن مملو از اصطلاحات جدید است. (به نقل از قمی ، 1387).

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی اضطراب رایانه + کامپیوتر

رحیمی و یداللهی (1395) پژوهشی با عنوان “رابطه اضطراب رایانه دانش آموزان دوره متوسطه با رشته تحصیلی، جنسیت و پیشرفت درسی زبان انگلیسی” بر روی 2004 دانش آموز دختر و پسر از هشت استان کشور انجام دادند. یافته های این پژوهش نشان داد که بین اضطراب رایانه و رشته تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد؛ بدین ترتیب که میزان اضطراب رایانه دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک در مقایسه با دانش آموزان رشته های دیگر کمتر است نتایج در زمینه جنسیت نشان داد که بین اضطراب رایانه و جنسیت ارتباط معناداری وجود ندارد.

غلامعلی لواسانی (1392) در پژوهشی که به منظور بررسی روابط اضطراب رایانه با خود کارآمدی رایانه، تجربه رایانه، انگیزه پیشرفت، اضطراب خصیصه و جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان انجام داد، به این نتیجه رسید که انگیزه پیشرفت بیشترین روابط منفی و معنادار را با اضطراب رایانه دارد. ناملو (2003) در پژوهش خود تأثیر راهبردهای یادگیری بر اضطراب رایانه و پیشرفت تحصیلی 37 دانشجویی که کلاس برنامه ریزی رایانه ای را می گذراندند بررسی کرد نتایج نشان داد که آموزش سطح پیشرفته دانش رایانه باعث کاهش قابل ملاحظه اضطراب رایانه شده و برعکس پیشرفت تحصیلی افزایش یافته است (پیشینه تحقیق اضطراب رایانه).

وان بیک (1996؛ به نقل از قاسمی پیر بلوطی، 1374) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی با نمره های عزت نفس، میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی و نوع اسنادها در دانش آموزان دختر و پسر، به این نتیجه رسید که دانش آموزان کلاسی که انگیزه پیشرفت تحصیلی بالایی داشتند، در مقایسه با آنهایی که انگیزش متوسط داشتند، دارای نمره های اضطراب کمتری بودند عزت نفس (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس) بالاتری داشتند و موفقیت های خود را به توانایی و کوشش و شکست های خود را به مشکل بودن تکلیف نسبت می دادند.

منابع فارسی و انگیسی

شاه قلعه، صفی الله. (1390). بررسی راهکارهای افزایش کیفیت و گسترش آموزش های IT در بین دانش آموزان شهرستان کمیجان. آموزش و پرورش استان مرکزی.
شهرآرای، مهرناز. (1375). انگیزه پیشرفت در زنان: بررسی پژوهش¬ها در نیم قرن اخیر. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره یازدهم، شماره دوم.
شعاری نژاد، علی اکبر. (1362). روان شناسی یادگیری و کاربرد آن در آموزش (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه).
عاصمی، آرزو . (1388). مدارس هوشمند مدارس فردا. فصلنامه پژوهشی آموزشی اطلاع رسانی مدارس کارامد ، شماره 7.
عبادی، رحیم (1383). یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش، تهران : موسسه توسعه فن آوری مدارس هوشمند.
عبادی، رحیم. (1384). فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش. ویراستار احمد عابدینی. تهران : موسسه توسعه فن آوری مدارس هوشمند
غلامعلی لواسانی، مسعود. (1381). بررسی روابط متغیر های فردی با میزان اضطراب رایانه در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران. مجله روان شناسی و علوم تربیتی.

Boche.w.Mari and athers .(2007) . A longitudinal investigation of the effects of computer anxiety on performance in a computing – intensive environment. Jornal of information systems education.vol.18(4)
Harrison, A. w., & Rainer, R. k. (1992). Anexamination of the factor structures and concurrent validates for the computer attitude scale, the computer anxiety rating scale, and the computer self- efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 52, 735-744.
Heinssen, R. k., Glass, C. R., & Knight, L. (1987). Assessing computer anxiety: Development and validation of the computer anxiety rating scale. Computers in Human Behavior, 3, 49-59.
Meier, S T.(2006) “Computer aversion”, Computersin Human Behavior. 14(2).
Oliver, ron (2002). The role of (ict) higher education for the 21 century: ict as a change agent for education. In Hi conference.
Namlu, A, (2003). The effect of learning strategy on computer anxiety. Computers in human Behavior. 19. 565-578

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *