مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت + ویژگی های شخصیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت + ویژگی های شخصیت

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. دانلود ادبیات و پیشینه پژوهش شخصیت به همراه پیشینه داخلی و پیشینه خارجی بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه شخصیت دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیت، ماهیت شخصیت، کارکردهای روانشناختی، تیپ های شخصیت، التقاط گرایی خیرخواهانه، طرفداری متعصبانه، ساختار و اندازه گیری شخصیت، نظریه ها و رویکردهای شخصیتی، رویکرد روان تحلیل گری، رویکرد رفتاری، رویکرد انسان گرایی، مدل پنج عاملی نئو، برونگرایی (E)، گشودگی یا انعطاف پذیری (O)، توافق گرایی دلپذیر بودن (A)، وجدان گرایی (C)، رویکرد شناختی، دیدگاه روان پویایی، دیدگاه یادگیری، رویکرد زیستی، رویکرد صفات، رویکرد یونگ، نظریه سه عاملی هانس آیزنک، نظریه گوردن آلپورت، نظریه کتل، الگوی پنج عاملی شخصیت، روان نژندی، برونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق پذیری، با وجدان بودن، توصیف ابعاد پنج گانه شخصیت، نظریه رابرت مک کری و پل کاستا مدل پنج عاملی، ثبات و تغییر در شخصیت، همبستگی‌های هیجانی- رفتاری، ثبات بین فرهنگی مدل پنج عاملی، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 94 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Word (3 عدد فایل)  
💠تعداد صفحات : 94
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت

ادبیات و پیشینه تحقیق شخصیت + ویژگی های شخصیتی

بی تردید شخصیت یکی از بحث های عمده و محوری روانشناسی و هدف نهایی همه بررسی های مربوط انسان است, چرا که شناخت انسان و نحوه تربیت وی را می توان جز مهمترین سوالات دانست که طی قرون؛ کلیه رشته های علوم انسانی به دنبال پاسخگویی به آن بوده اند و از لحاظ نظری شاید هیچ شاخه ای از روانشناسی برای دانشجویان گیج کننده تر از شخصیت نبوده است .(سیرز ,1950به نقل از کدیور وجوادی 1374) از دیدگاه فروید، روان یا شخصیت انسان به مثابه‌ی تکه یخ قطبی بسیار بزرگی است که تنها قسمت کوچکی از آن آشکار است؛ این قسمت، سطح آگاه را تشکیل می‌دهد.

بخش عمده دیگر آن زیر آب است که ناخودآگاه را تشکیل می‌دهد بخش ناخودآگاه، جهان گسترده‌ای از خواسته‌ها، تمایلات، انگیزه‌ها و عقاید سرکوب شده است که انسان از آن‌ها آگاهی ندارد در حقیقت، تعیین‌کننده اصلی رفتاره ای بشر، همین عوامل ناخودآگاه او هستند که از سه قسمت عمده تشکیل می‌شوند: نهاد، خود و فرا خود، این سه عنصر اساسی شخصیت همواره و به صورتی متقابل بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؛ اما از لحاظ ساختار، کنش، عناصر تشکیل‌دهنده و پویایی، به طرز مشخصی با یکدیگر تفاوت دارند.

از نظر فروید، رفتار یا روان یا شخصیت انسان، همیشه محصول ارتباط متقابل متداول و یا متعارض این سه عامل است (شاملو، مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت 1388) و هرانسان آمیزه ای از سه ویژگی نوعی ,فرهنگی و فردی را درخود دارد و مجموعا علیت منحصر به فردی راتشکیل می دهد که مورد توجه و امعان نظر روانشناسی شخصیت است و کلیت مفهوم و به لحاظ پیچیدگی آن موجب گردیده است که لفظ شخصیت به شیوه های مختلفی تعریف شود همچین آلپورت (1949) دراین باره به جمع آوری و ذکر پنجاه تعریف متفاوت پرداخته است (مای مالی,ترجمه ,منصور(13639).

فصل دوم پایان نامه شخصیت + نظریه­ ها و رویکردهای شخصیتی

آلپورت از محققین بزرگ در زمینه ی شخصیت سازمان یابی نظام های بدنی و روانی در فرد را بعنوان ویژگی های رفتاری و فکری شخصیت می نامد در این تعریف به یک عامل مهم یعنی سازمان یابی عوامل تشکیل دهنده ی شخصیت اشاره شده اما جنبه های رفتاری و فکری انسان از هم متمایز گردیده است در حالیکه این امر مغایر با مفهوم رفتار از نظر روانشناسی است (مای مالی ,ترجمه منصور 1369).

ارنست هیلگارد, در تعریف خود از کلیت شخصیت فاصله گرفته و نوعی برگشت به قوای ذهنی را در تعریف خود نشان داده است وآن را چنین تعریف می نماید: شخصیت الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوه ی سازگاری شخص را با محیط تعیین می کند (کریمی 1374) در نظام های تحولی نیز که فرایند تحول در آنها کاذب است ,مسائلی دیده می شود بعنوان مثال فروید-شخصیت را در مراحل اول, فاقد جنبه های روانی میداند و لذا تکمیل وت کامل آن را موکول به سالهای بعد می نماید, در حالیکه والن, بحران شخصیت را به سه سالگی تنزیل می دهد.

با این وجود می توان شخصیت را در قالب تحول نگریست و در نظام تحولی, از ابتدا تا انتها یک فرایند مطرح می باشد که, دراین صورت شخصیت, تمام مولفه های تحول را شامل خواهد شد و اگر تمام این مولفه ها را در خط سازش یافتن با محیط در نظر بگیریم, سازش در جنبه خاص و در موقعیت خاص, یک امر جزیی است اما اگر سازش کلی مطرح باشد, می تواند به مفهوم شخصیت باشد پس در این صورت می توان شخصیت را چنین تعریف نمود: شخصیت عبارت است از تمام ظرفیت های فراگیر در سازگاری بامحیط , (مای مالی , ترجمه منصور 1369) .

پیشینه پژوهش داخلی و خارجی ویژگی های شخصیت

قاعدی و همکاران (1386) مطالعه ای با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های مدل 5 عاملی شخصیت و بدکارکردی‌های جنسی در زنان و مردان انجام دادند در مطالعه حاضر، نمونه‌ای 63 نفری (30 زن و 33 مرد) به روش نمونه گیری در دسترس از میان افراد مبتلا به بدکارکردی‌ های جنسی مراجعه‌ کننده به کلینیک خانواده دانشگاه شاهد انتخاب شدند و برای بررسی ویژگی‌ های شخصیتی از پرسشنامه BFI و برای بررسی بدکارکردی‌های جنسی از مصاحبه ساختاریافته SDI (اسبراکو، ویزبرگ، و بارلو 1995) در فرم مردان و زنان استفاده گردید. از تحلیل رگرسیون برای بررسی داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که در زنان بدکارکردی‌های جنسی در حدود 27 درصد توسط ویژگی‌های شخصیتی پیش بینی می‌گردند که در این میان نوروزگرایی پیش بینی‌کننده قوی ‌تری برای بدکارکردی‌های جنسی در زنان بود (مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت).

مانجاک و استاپلز (1976،)، در مطالعه خود بر روی زنان متاهل با بازداری جنسی، به این نتیجه رسیدند که رابطه‌ معناداری بین ویژگی‌های شخصیتی و بدکارکردی جنسی گروه نمونه وجود ندارد و در مطالعه‌ای مشابه کوکوف ، فیل ،‌ رونستورف ، آلدنهوف و بسینگر (1980)، دریافتند که بین ویژگی‌های مختلف شخصیت و بدکاردی جنسی در مردان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. فارلی، نلسون، نایت و گارسیا کلبرگ (1977)، در مطالعه خود بیان‌کردن که هیچ نوع رابطه معنی داری بین ویژگی‌های شخصیت و نگرش‌های جنسی و همچنین بین ویژگی‌های شخصیت و فعالیت‌ جنسی وجود ندارد و محققانی از قبیل کوفر ، روزنبام و دیتر ِ(1977)، روزنهیم و نیومن (1981) و کلمنت و فافلین (1980)، در مطالعات بالینی خود و با استفاده از سایر پرسشنامه‌های شخصیت از قبیل NEO‌ دریافتندکه بین ویژگی‌های شخصیت و بدکارکردی‌های جنسی از جمله بدکارکردی نعوظ و انزال زودرس ارتباط معنی‌ داری وجود دارد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت + ویژگی های شخصیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
38,500 تومان 29,000 تومان
تعداد بازدید: 3991
12 فروش 3991 بازدید