نویسنده
تاریخ انتشار
۱۵ آبان ۱۴۰۰
تعداد بازدید
7527 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیت، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) ابعاد ویژگی های شخصیت دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعریف مفهمومی شخصیت، ابعاد شخصیت، شخصیت سازی، تفاوت رفتار و شخصیت، انواع شخصیت، نظریه‌های شخصیت، دیدگاه روان پویایی، دیدگاه رفتاری، دیدگاه شناختی، دیدگاه انسان گرا، دیدگاه‌های صفات، نظریه گوردن آلپورت، نظریه ریموند کتل، نظریه سه عاملی هانس آیزنک، صفات ابعاد شخصیت آیزنک، نظریه رابرت مک کری و پل کاستا مدل پنج عاملی، ابعاد پنج عامل شخصیت مک کری و پل کاستا، الگوی نظری فرضی برای پنج عامل اصلی، ثبات بین فرهنگی مدل پنج عاملی، ثبات و تغییر در شخصیت، کاربردهای این الگو، همبستگی‌های هیجانی- رفتاری، مدل پنج عاملی نئو، روان رنجور خویی (N)، برونگرایی (E)، گشودگی ( انعطاف پذیری ) (O)، توافق گرایی (دلپذیر بودن) (A)، وجدان گرایی (C) و در ادامه …

تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی، ماهیت شخصیت، کارکردهای روانشناختی، دیدگاه های موجود درباره شخصیت، ساختار و اندازه گیری شخصیت، نظریه ها و رویکردهای شخصیتی، رویکرد روان تحلیل گری، رویکرد شناختی، رویکرد یادگیری، رویکرد زیستی، رویکرد صفات، رویکرد یونگ، رویکرد انسان گرایی، نظریه آیزنگ، نظریه کتل، الگوی پنج عاملی شخصیت، ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ، مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، بررسی شخصیت و ویژگی های شخصیت سالم، نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیت، نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی سبک های هویت، سوابق پژوهشی مرتبط با ابعاد ویژگی های شخصیت در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 107
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Vizhegi_Shakhsiyati

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیت

روان شناسان، شخصیت یا Personality را یک کلیت روانشناختی می دانند که انسان خاصی را مشخص می سازد. بنابراین، روان شناسی در بحث شخصیت همواره تفاوت های فردی را در نظر دارد و هدف آن، تعریف هر چه صحیح تر از این تفاوت ها و تعیین آنهاست، از سوی دیگر، ثابت شده که همه انسان های سرشتی مشترک دارند که انسان بودن انسان به آن سرشت مشترک است مربوط است و او را از سایر گونه ها جدا می کند (بشیری، 1397).

در جامعه ی امروز به دلیل نقش و جایگاه صفات شخصیت، حتی روان شناسان حیطه یادگیری و آموزش نیز علاقه مندی خود را به ارزیابی تفاوت های شخصیتی فراگیران و تاثیرگذاری این تفاوت ها بر جریان آموزش نشان داده اند (مارتر و رکیج ،2016). صفات شخصیت، به عنوان ویژگی های پایداری هستند که در شرایط گوناگون تغیرات زیادی را متحمل نمی شوند. آنها گرایش های بادوام و باثبات پاسخ دهی به شیوه یکسان نسبت به محرک های متعدد هستند که قادر به پیش بینی رفتار فرد در شرایط و موقعیت های گوناگون می باشند. علاوه بر این، چنین ویژگی هایی می توانند شخص را در برابر برخی اختلالات، مستعد و آسیب پذیر سازند(حاج حسنی و همکاران، 1398).

نظریه بی اف اسکینر نیز، رویکرد رفتاری به شخصیت (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ های شخصیت) است که عقاید وی از سنت واتسون پیروی می کنند. اسکینر هر گونه نیرو یا فرایند های ادعا شده را نامربوط دانست وآن را رد کرد او فقط به رفتار آشکار و محرک های بیرونی که آن را شکل می دهند توجه داشت. اسکینر سعی داشت آنچه را که ما شخصیت می نامیم از طریق پژوهش آزمایشگاهی با موش ها و کبوترها به جای کار بالینی با بیماران بشناسد. (شولتز، شولتز،2013، ترجمه سید محمدی، 1394). (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیت).

پیشینه تحقیق (پژوهش) ابعاد ویژگی های شخصیت

تمنایی فر و همکاران (1393) نیز که با عنوان رابطه بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان مقطع متوسطه کاشان انجام شد، در این تحقیق 400 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. برای تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم زمان استفاده گردید. بین اعتیاد به اینترنت با روان رنجورخویی و برون گرایی با 95 درصد اطمینان رابطه ای معنادار وجود داشت. اما، بین با وجدان بودن با اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

رهنمای نهزمی، رضائی، جمهری، و احدی (1394) پژوهشی با هدف مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و استرس در بیماران مبتلا به ‌زخم‏معده (PUD) و افراد سالم با توجه به‌ تفاوت‌های جنسیتی آنها انجام دادند. طرح این‌ مطالعه مورد-شاهدی همسان شده ‏بود که در آن 60 بیمار مراجعه‌کننده به 8 درمانگاه خصوصی که‌ مبتنی‌بر نظر پزشک ‌معالج تشخیص یا سابقه قبلی از زخم‌معده (پپتیک اولسر) داشتند با 60 فرد سالم به‌عنوان گروه‌ کنترل از نظر ویژگی‌های شخصیتی و میزان استرس تجربه‌شده مقایسه‌ شد (پیشینه تحقیق شخصیت و ویژگی های شخصیت).

ستین کایا (2015) در پژوهشی تحت عنوان برنامه آموزش حل مساله خلاق بر روی مهارت تفکر خلاق برروی 42 دانش آموز تیزهوش در استانبول پس از اجرای پیش آزمون و پس آزمون دریافت که تفاوت معنا دار در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل وجود نداشت ولی در گروه آزمایش تفوت معنی دار بود یعنی آموزش حل مساله بر روی تفکر خلاق تیزهوشان موثر بود.

شی و همکاران (2013) درپژوهشی تحت عنوان رابطه انگیزه یادگیری آنلاین و رضایت یادگیری آنلاین با ویژگی شخصیتی دانش آموزان پایه سوم دریافتند که ویژگی های شخصیتی با رضایت یادگیری آنلاین رابطه دارد و از بین 5 عامل شخصیتی، برونگرایی و وجدانی بودن با رضایت یادگیری و انگیزه یادگیری آنلاین رابطه داشتند.

منابع فارسی و لاتین

سیاسی، علی اکبر. (1390). نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روان‌شناسی. چاپ چهاردهم، انتشارات دانشگاه تهران
موحد، مجید؛ حسین زاده کاسمانی، مرتضی. (1391). رابطه اختلال هویت جنسی با کیفیت زندگی. رفاه اجتماعی، دوره 12، شماره 44: 142-111.
غفاری، غلامرضا؛ کریمی، علی رضا؛ و نوذری، حمزه. (1391). روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، شماره3: 134-107.
رهنمای نهزمی، نقی؛ رضائی، سجاد؛ جمهری، فرهاد؛ و احدی، حسن. (1391). ویژگی های شخصیت و استرس در بیماران مبتلا به زخم معده و افراد سالم: مطالعه مقایسه ای با نگاه به تفاوت های جنسیتی. دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور پزشکی، دانشگاه شاهد، سال نوزدهم، شماره 99، ص ص 15-1.
احمدی، م ; کرمی، م; حسینی المدنی، س.ع. (1393). مقایسه خودتنظیمی و هوش هیجانی دانش آموزان پسر سال ا ول متوسطه تیزهوش و عادی. مجله پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت).

Hartley .M.T .(2013). Investigating the relationship of Resilience to Academic persistence in college students with mental health issues. Rehabilitation counseling Bulletin .
Gungor،F ;Kurt،H ;Ekicy، G .(2013 ).The relationship between personality types and self-efficacy perceptions of student teachers. Social and Behavioral Sciences, 116 , 786 – 790.
Demir ,k ., Kok,A. (2014) .Students Family and Family Values .Social and Behavioral Science ,4,7 .501-506 .
Dugun,R.F.&Andrade,H.L.(2015).Emploring The Construct Validity Of Academic Self Regulation Using a New Self Report Questionnaire.The Intenhation JurnalOf Education Psychological Assessment.7(1),45-63.
Crisp, C. C., Vaccaro, Ch, M., Pancholy, A., Kleeman, S., Fellner, A. N., Pauls, R. (2013). Is Female Sexual Dysfunction Related to Personality and Coping? An Exploratory Study. Sexual Medicine, 1, 2 : 69–75.
Reis, N., Kizilkaya Beji, N., & Coskun, A. (2010). Quality of life and sexual functioning in gynecological cancer patients: Results from quantitative and qualitative data. European Journal of Oncology Nursing, 14, 2: 137–146.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

3 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیت

 1. صوفیا ارجمندی

  سلام
  من مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیت را از سایت شهر فایل خریداری کرده ام، ارسال فایل از طریق واتساپ امکان پذیره..؟ ممنون میشم کمکم کنید

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود وقت بخیر.
   بله حتما انجام وظیفه میشه، لطفا به شماره پشتیبانی پیام ارسال کنید تا فایل در واتساپ ارسال شود.
   موفق و پیروز باشید 🙂

 2. سهیلا کاظمی

  سلام
  من مبانی نظری و پیشینه عملکرد شغلی و ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل رو میخوام ولی مهمتر اینکه منابع مطالب حتما از سال ۹۴ به بالا باشه میخواستم بدونم مطالب شما جدید و به روز هست؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   دورد وقت بخیر.
   لطفا توضیحات هر مبانی را مطالعه بفرمایید حتی الامکان سعی شده جهت خرید راحتر و مطمئن تر محتوای محصولات جامع و کامل باشه، محصولات شهر فایل بی شک در بین سایت های مشابه بروزتر و تخصصی تر هستند و هیچ ادعایی هم نیست، اما اگر انتظار شما از محتوای بروز ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ هستش قطعا همانطور که بهتر از اینجانب می دونید همچین فایلی قیمتش ۴۹ تومان نخواهد بود و هیچ نویسنده ای همچین فایلی بروزی را با این مبلغ بفروش نمی رساند، موفق باشید.

 3. سهیلا کاظمی

  سلام مجدد
  پس با توضیحات شما فقط نمونه مطالبی که گذاشتید ۹۴ به بالا و بروز هست

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود
   بله مطالب مبانی به روز هستش و به مرور آپدیت هم خواهد شد، از این بابت جای نگرانی وجود نداره، می توانید با خیال راحت خرید و استفاده کنید، هر مشکلی هم بود ما آنلاینیم می توانید از طریق کامنت، تیکت و یا شماره تماس پشتیبانی مطرح کنید، موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *