مبانی نظری پیشینه تحقیق تعاریف مفاهیم ویژگی های شخصیتی

مبانی نظری پیشینه تحقیق تعاریف مفاهیم ویژگی های شخصیتی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق تعاریف مفاهیم ویژگی های شخصیتی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق تعاریف مفاهیم ویژگی های شخصیتی دارای کلید واژه های تاکیدی: تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی، ماهیت شخصیت، کارکردهای روان شناختی، دیدگاه های موجود درباره شخصیت، التقاط گرایی خیرخواهانه، طرفداری متعصبانه، ساختار و اندازه گیری شخصیت، نظریه ها و رویکردهای شخصیتی، رویکرد روان تحلیل گری، رویکرد شناختی، رویکرد یادگیری، رویکرد زیستی، رویکرد صفات، رویکرد یونگ، رویکرد انسان گرایی، نظریه آیزنگ، الگوی پنج عاملی شخصیت، عوامل پنج گانه شخصیت و …. مبانی نظری پیشینه تحقیق تعاریف مفاهیم ویژگی های شخصیتی در 71 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 71
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق تعاریف مفاهیم ویژگی های شخصیتی

پیشینه تحقیق تعاریف مفاهیم ویژگی های شخصیتی

صاحب نظران حوزه شخصیت و روان شناسی از کلمه شخصیت، تعریف های گوناگونی ارائه داده اند. از نظر ریشه ای، گفته شده است که کلمه شخصیت معادل کلمه” Personality” است. درحقیقت از ریشه لاتین پرسونا گرفته شده که به معنای نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم باستان، بازیگران تئاتر بر چهره می گذاشتند. این تعبیر تلویحاً اشاره بر این مطلب دارد که شخصیت هر فرد، ماسکی است که او بر چهره خود می زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد. شخصیت از بنیادی ترین مفهوم روان شناسی است. روان شناسی شخصیت حوزه ای است که به بررسی ویژگی های فردی اعم از هیجانی و رفتاری می پردازد که معمولاً ثابت و قابل پیش بینی اند و در زندگی روز مره قابل پیگری هستند (کاپلان و سادوک، 2003).

شخصیت، متغیر دیگری است که در رهبری اثربخش موثر است. در معادلات رفتار سازمانی یکی ازمتغیرهای روانی، شخصیت فرد است. انسان موجودی است پیچیده که ویژگی های او نه تنها منحصر به فرد است، بلکه ویژگی های فردی ثابتی نیز ندارد، به این معنا که در مقابل پدیده های مشابه رفتار یکسانی از او سر نمی زند و به این ترتیب کمتر می توان واکنش های رفتاری را به طور دقیق پیش بینی کرد. به نظر اتکینسون و هیلگارد شخصیت عبارت است از الگوهای رفتار و شیوه های تفکر که سازگاری فرد با محیط را تعیین می کند. شلدون نیز معتقد است شخصیت سازمان پویای جنبه های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی آدمی است. پرون بر این عقیده است که شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های فرد است که الگوهای ثابت رفتاری را نشان می دهد (براهنی و دیگران،1385).

نظریه­ ها و رویکردهای شخصیتی

در رویکرد روان تحلیل گری شخصیت، کوشش می شود که تفاوت های فردی با بررسی چگونگی اثر متقابل نیروهای روانی ناهشیار با افکار، احساس ها و رفتار تبیین شود. زیگموند فروید پدر نظریه روانکاوی است که اندیشه های او را درباره شخصیت به اختصار بررسی خواهیم کرد (شولتز و شولتز ، 1998؛ نقل از سید محمدی،1389). فروید کارکرد انسان را با اصطلاح های فیزیولوژیکی تفسیر می کرد. او براساس آموزش پزشکی اش می دانست که بدن انسان از طریق ایجاد و صرف نوعی انرژی جسمانی عمل می کند. غذا در بدن به شکلی از انرژی تبدیل می شود و برای تأمین کارکردهایی همچون نفس کشیدن، گردش خون و فعالیت عضلانی و غددی به کار می رود. ذهن نیز دارای کارکردهایی است.

ذهن دنیای خارج را ادراک می کند؛ فکر می کند، تصور می نماید و به یاد می آورد. در تمثیلی با بدن، فروید چنین انگاشت که ذهن نیز کارکردهایش را با استفاده از انرژی روانی به انجام می رساند که این انرژی در شکل و نه نوع با انرژی جسمانی بدن تفاوت دارد. علاوه بر این، وی بر پایه اصل بقای انرژی فرض کرد که انرژی بدن می تواند به انرژی روانی تبدیل شود و برعکس. بنابراین انرژی بدن بر ذهن اثر می گذارد. پیوند میان این دو شکل انرژی مرز میان روان و تندر مفهوم غریزه نهفته است. (شولتز و شولتز، 1998؛ نقل از سید محمدی،1389).

الگوی پنج عاملی شخصیت

نظریه های کتل و آیزنک موضوع پژوهش های بسیاری قرار گرفته است و برخی از نظریه پردازان عقیده دارند که کتل بر روی تعداد زیادی صفات، تمرکز کرده است و آیزنک بر روی تعداد کمی. در نتیجه، یک نظریه جدید ویژگی های شخصیت به نام نظریه پنج عاملی شکل گرفت. این مدل پنج عامل شخصیت نشانگر پنج ویژگی اصلی است که در تعامل با یکدیگر، شخصیت انسان را شکل می دهند (وطن خواه و ابوالقاسمی، 1388).

مک کری و کاستا در ادامه تحقیقات خود حضور مدل پنج عاملی را در پرسشنامه شخصیت آیزنگ، فرم تحقیق شخصیت جکسون و 16 عاملی کتل به اثبات رسانیده اند. تعداد زیادی از محققان در عوامل پنج گانه شخصیت، اصطلاحات گوناگونی برای هر بعد به کار برده اند که این تنوع صرفاً محدود به اصطلاحات است نه مفاهیم پایه ای هر بعد .اما، عناوین اصلی که معمولاً در تحقیقات مختلف به کار می رود بدین صورت است….

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق تعاریف مفاهیم ویژگی های شخصیتی

بخشی از منابع فارسی

ابراهیمی قیری، ا. (1392). مقایسه انگیزش تحصیلی و امید تحصیلی د انش آموزان تیزهوش و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
ابوت، پ؛ و والاس ،ک. (2010). درآمدی بر جامعه‏شناسی نگرش‏های فمینیستی، ترجمه مریم خراسانی و حمید احمدی، تهران: دنیای مادر.
اتکینسون، ر؛ اتکینسون، ر؛ اسمیت، ا؛ بس، د؛ و هوکسما، س. (2000). زمینه ی روانشناسی هیلگارد، ترجمه براهنی،محمد تقی; بیرشک،بهروز; بیک،مهرداد; زمانی،رضا; شهر آرای، مهرناز; کریمی، یوسف ;گاهان، نیسان; محی الدین، مهدی; هاشمیان، ( 1385 ). چاپ نهم. تهران: رشد. اتکینسون ، هیلگارد ، ا. (2006 ). زمینه روانشناسی، ترجمه رفیعی، ح ؛ ارجمند ،م ؛ حمیدپور ،ح . (1391 ) .تهران: ارجمند .

احمدی پور، ط. ( 1387). اثر بخشی آموزش دو جانبه بر یاد گیری خود تنظیم دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان سقز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
احمدی، م ; کرمی، م; حسینی المدنی، س.ع. (1393). مقایسه خودتنظیمی و هوش هیجانی دانش آموزان پسر سال ا ول متوسطه تیزهوش و عادی. مجله پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی،1 ،62-69.
استوار،ن. (1380). مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر بهبود عملکرد در تکالیف علوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

بخشی از منابع لاتین

Aksan,N. (2009). A descriptive study: epistemological beliefs and self regulated Learning. journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 896-90
Asch, M. (2004). Motivation and Learning. Ivy Publishing House.
Bahattin .g ;muge ,a .(2010) . Are There Association Among Big Five Personality Factors ,Perceived Family Environmet and Hopelesssness ?. Social and Behavioral Science ,
Bembeutty, H. (2008). Self- Regulation of learning and Academic Delay of Gratification, Gender and Ethnic Differences among college students, Journal of Advanced Academics.

Bufford –Bouchard. (2002). therese, parent, sophie and laviree. Self-regulation on a concept–formation task among average and gited student, excremental child psychology, 56(1),115-134.
Bugarts, M.(1999).Self Regulation Learning : Where We Are Today.Internatinal Journal Of Education Reserch,31.
Cazan, A .M .(2012 ).Teaching Self Regulated Learning Strategies for Psychology Students. Social and Behavioral Sciences, 78 , 743 – 747.
Charlotte, D, Gerhard. B, & Hans- P. L. (2008). How can primary school students learn self – regulated strategies most effectively ? A meta- analysis on self – regulation training programmers, Educational Research Review, In Press, C orrected Proof.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق تعاریف مفاهیم ویژگی های شخصیتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 3991
10 فروش 3991 بازدید