نویسنده
تاریخ انتشار
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4898 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی و سبک های دلبستگی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) سبک های دلبستگی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعریف نظری دلبستگی، تعریف مفهومی و عملیاتی دلبستگی، دلبستگی و احساس ایمنی، الگوی دلبستگی کودک-والد، سبک و الگوی دلبستگی، ثبات الگوهای دلبستگی در طول زندگی، انتقال دلبستگی از کودکی به نوجوانی و بزرگسالی، تأثیر دلبستگی بر رفتار بزرگسالی کودک، الگوهای دلبستگی، دلبستگی ایمن، ناایمن-اجتنابی، ناایمن دوسوگرا، ابعاد دلبستگی، بعد شناختی ـ عاطفی، بعد رفتاری، دلبسته ایمن، دلبسته نا ایمن (اجتنابی)، دلبسته نا ایمن (دوسو گرا)، مشخصات افراد ایمن، مشخصه افراد نا ایمن دوسو گرا (مضطرب)، مشخصه افراد نا ایمن اجتنابی، نظریه های مختلف در مورد دلبستگی، نظریه تحلیل روانی، نظریه آنافررید، نظریه ماهلر، نظریه وینی کات، نظریه یادگیری، نظریه کردار شناسی، نظریه کلاین، مدل سیبرنتیک، الگوی وینترباتوم، مراحل تحول دلبستگی و اجتماعی شدن، مرحله پیش دلبستگی، مرحله شکل گیری دلبستگی، مرحله دلبستگی آشکار، دیدگاه دلبستگی در نوجوانان و در ادامه…

سبک های دلبستگی چیست، تعریف سبک های دلبستگی، انواع سبک های دلبستگی، سبک های دلبستگی زوجین، سبک های دلبستگی بالبی، نظریه های سبک های دلبستگی، عوامل موثر بر سبک های دلبستگی، اهمیت و ضرورت سبک های دلبستگی، رابطه سبک دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان، رابطه سبک های دلبستگی، رابطه سبک های دلبستگی و کمال گرایی، رابطه بین ادراک دلبستگی کودکی و دلبستگی نوجوانی، رابطه مشکلات دلبستگی دختران با سبک دلبستگی مادران، پیامدهای دلبستگی ایمن و ناایمن مادر و کودک، رابطه سبک های دلبستگی با رشد اجتماعی دانش آموزان، تعیین سهم سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی میزان شادکامی، نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی، رابطه سبک‌های سه‌گانه دلبستگی با افسردگی و اضطراب، سوابق پژوهشی مرتبط با دلبستگی و سبک های دلبستگی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 86
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Sabkhaye_Delbastegi

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی و سبک های دلبستگی

مفهوم دلبستگی و تعلق را نخستین بار جان بالبی مطرح کرد. از نظر او دلبستگی ارتباط بین دو نفر است نه صفتی که مادر به کودک اعطا کرده باشد. او دلبستگی را چنین تعریف کرده است ” ارتباط روانی پایدار بین دو انسان “. به نظر وی پیوندهای اولیه بین کودک و پرستارش، تاثیر فوق العاده ای دارد و در طول زندگی ادامه می یابد و دلبستگی باعث نزدیک نگاه داشتن فرزند به مادر می شود و بدین ترتیب، احتمال بقای کودک را افزایش می دهد. محور اصلی نظریه دلبستگی این است که مادرانی که در دسترس فرزندان بوده و نیاز های کودکانشان را برآورده می کنند، نوعی احساس امنیت را در او به وجود می آورند (رزاقی و همکاران، 1396).

دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می کنیم، به گونه ای که تعامل با آنان به احساس نشاط و شعف می انجامد و هنگام استرس از این که آن ها را در کنار خود داریم احساس آرامش می کنیم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی و سبک های دلبستگی).

سبک دلبستگی الگوهای عملیاتی است که از مراقبین به فرزندان منتقل شده و نوع روابط کودک ـ مادر تحت تأثیر این الگوها قرار دارد. اینسورث سه سبک عمده دلبستگی را توصیف کرد: دلبستگی مطمئن، دلبستگی دوسویه نامطمئن و دلبستگی اجتنابی نامطمئن. پس از آن دو پژوهشگر دیگر به نام های مِین و سولومن، بر پایه پژوهش های خود، سبک چهارمی را نیز به نام دلبستگی سازمان نیافته نامطمئن بر سه سبک قبلی افزودند. مطالعات و پژوهش هایی که از آن تاریخ تا کنون صورت گرفته، سبک های دلبستگی اینسورث را تأیید کرده و مشخص نموده اند که سبک های دلبستگی بر روی رفتارهای بعدی در زندگی تأثیرگذارند (رابرت، دیوید، 2016).

پیشینه تحقیق (پژوهش) دلبستگی و سبک های دلبستگی

موریرا و همکاران (2014) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که سبک دلبستگی اضطرابی / دوسوگرا و اجتنابی با روان رنجوری رابطه مستقیم، سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با برون گرایی رابطه معکوس و هم چنین سبک دلبستگی ایمن با برون گرایی رابطه مستقیم دارد. بانک (1997) در پژوهش خود نشان داد که روان رنجوری با دلبستگی اضطرابی و اجتنابی رابطه مثبت و با دلبستگی ایمن رابطه منفی دارد.

در تحقیقی که توسط شیور و برنان (2011) با عنوان سبک های دلبستگی و پنج ویژگی بزرگ شخصیتی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت + ویژگی های شخصیت) ارتباط آنها با یکدیگر و با پیامدهای رابطه رمانتیک (عاشقانه) انجام گرفت این نتیجه به دست آمد که سبک های دلبستگی از طریق راه های نظری قابل پیش بینی با ابعاد پنج ویژگی بزرگ شخصیت بوده و به خصوص با بعضی از مقیاس های فرعی جانبی آن مرتبط بودند. دلبستگی ایمن با برون گرایی و توافق پذیری رابطه مثبت و با روان رنجوری رابطه منفی معنادار داشت. هم چنین بین دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) با روان رنجوری رابطه مثبت و با برون گرایی رابطه منفی معنادار وجود داشت. بین دلبستگی دوسوگرا و وظیفه شناسی رابطه منفی و بین دلبستگی اجتنابی با توافق پذیری رابطه منفی معنادار برقرار بود.

افخم ابراهیمی، بیرشک و مکنون (1397) پژوهشی را با عنوان شیوه های دلبستگی و ارتباط آن با مدل های خود و دیگران و صفات شخصیتی دانشجویان دانشکده های مختلف علوم پزشکی انجام دادند. نتایج پژوهش بیانگر غلبه ی شیوه دلبستگی امن در مقایسه با سه شیوه دیگر دلبستگی در جامعه پژوهش بود. دختران و پسران تفاوتی در شیوه های دلبستگی نداشتند. بین شیوه های دلبستگی امن و بی اعتنا با صفات تیره شخصیت همبستگی معناداری وجود نداشت.

منابع فارسی و غیر فارسی

موسن، پازل، اچ (1993). رشد روانی کودک، ترجمه وهاب زاده، علی (1382)، مشهد، انتشارات زوار.
منصور، محمود و دادستان، پریرخ. (1391). روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری. تهران: سمت.
ماسن، پاول؛ کیگان، بروم؛ رول، هوستون (1998). رشد و شخصیت کودک، ترجمه یاسایی، مهشید (1394) تهران، انتشارات مرکز.
یانگ، جفری (1999) ترجمه صاحبی، علی؛ حمید پور، حسن (1393). شناخت درمانی اختلالات شخصیت با رویکرد طرح‎واره محور.
یوسفی، فریده (1396)، ارتباط سبک فرزندپروری والدین با مهارت های اجتماعی و جنبه هایی از خودپنداره دانش آموزان دبیرستانی- دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال چهاردهم.
اکبری، مهدی (1390). رابطه بین سبک های دلبستگی و شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با گرایش به مواد مخدر در معتادان مرد مراجعه کننده به مراکز درمان سؤ مصرف مواد شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی و سبک های دلبستگی).

Torres (2012).Early Maladaptive Schemas and Cognitive Distortions in psychopath and Narcissism. Available in sprints. Snu.edu.
Young، J .E. (2016). Cognitive therapy for depression. Clinical handbook of psychological disorders (3rd ed., pp.264-308) New York: Guilford press.
Turner & Rose & Cooper (2015). Parental bonding and disorder symptoms in adolescents: The meditating role of core beliefs. Eating Behaviors 6. 113-118 Wright & et al (2009). Childhood Emotional Maltreatment and Later Psychological-Waters, E. (1978). The liability and stability of individual differences in infant-mother attachment. Child Development.
Griffith (2003). Combining Schema-Focused Cognitive Therapy and Psychodrama: A Model for Treating Clients with Personality Disorders. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama, & Sociometry. 55, 4, 128- 140
Gunty, Buri (2008). Parental Practices and the Development of Early Maladaptive Schemas online Submission, paper presented at the annual Meeting of the Midwestern Psychological Association (Chicago, IL, May 2008)

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی و سبک های دلبستگی

 1. مریم ( خریدار محصول )

  فارغ از محتوای خوب، یک حسن بزرگ این سایت امنیتشه، از سایت های دیگه خرید میکنی نه لینکی بعد خرید میده نه فایلی…!! فقط کاش متغیرهای بیشتری رو تو سایتتون پوشش می دادین خیلی از کلیدواژه های روانشناسی رو شامل نمیشه.

  • ShahreFileمدیر سایت

   درود. ممنون از دیدگاه انرژی بخش تون، محتوای سایت به مرور کامل میشه و متغیرهای بیشتر رو در بر میگیره.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *