نویسنده
تاریخ انتشار
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید
6179 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
5/5 - (1 امتیاز)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعریف مفهومی سازگاری زناشویی، تعریف عملیاتی سازگاری زناشویی، عوامل موثر بر سازگاری زناشویی، دیدگاه های نظری در رابطه با سازگاری زناشویی، دیدگاه شناختی، نظریه روان پویایی و ارتباط شئ، نظریه‌های رفتاری، نظریه‌های سیستمی، نظریه‌های بین نسلی، نظریه دلبستگی، مدل‌های ارزیـابی آسیب‌شناسی زندگی زناشویی، مدل مـک مـستر، مدل فرآیند کارکرد خانواده، مدل بـرادبوری، طرح سه محوری تسنگ‌ و مک درموت، مدل السون، مدل بیورز، مولفه های سازگاری زناشویی، مفهوم ازدواج، مفهوم خانواده، تصمیم گیری در مسایل مشترک زناشویی، تعیین ابعاد سازگاری زناشویی، بررسی سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج، پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی، مثلث سازی مینوچین، پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی و در ادامه…

تعریف سازگاری، خصوصیات سازگاری، راه های سازش یا سازگاری، روش ها یا اشکال سازگاری، خصوصیات انسان سازگار، تعارضات در زندگی زناشویی، علل تعارض های زناشویی، عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازد، عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی، راه های مقابله با اختلالات زناشویی، رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی، لازمه ی حفظ روابط زناشویی، تعهد در زندگی زناشویی، چالش های زندگی مشترک، تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال، علل خانواده ی نابسامان، عوارض خانواده ی نابسامان، سازگاری و ناسازگاری زناشویی، پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس انتظارات زناشویی، نقش ابعاد سبک زندگی زوجی در پیش بینی سازگاری زناشویی، رابطه‌ی باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشویی، پژوهش‌های مرتبط با سازگاری زناشویی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 78
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Sazegari_Zanashoie

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی

سازگارى زناشویى شیوه‌اى است که‌ افراد‌ متأهل، به‌طور فردى با یکدیگر، براى متأهل مـاندن سـازگار مـى‌شوند سازگاری زناشویی فرآیندی است که در طی آن هر دو عضو زوج به صورت انفردای و یا با همکاری یکدیگر الگوهای رفتاریشان را برای رسیدن به حداکثر رضایت زناشویی در رابطه شان، تغییر و اصلاح می نمایند (بالی، دهینگرا و بارو ، 2010). اسپانیر و کول (1976) سازگارى زناشویى را فرایندى‌ تعریف‌ مى‌کند‌ که پیامدهاى آن با میزان اخـتلافات مشکل‌ آفرین زوج‌ها، تنش‌هاى بین فردى، اضطراب‌ فردى‌، رضایت‌ زوج‌ها از یکدیگر، انسجام و به هم‌پیوستگى آنها و همفکرى دربارۀ مسائل مـهم زنـاشویى مـشخص مى‌شود‌ (گانگ، 2000).

اسپانیر و کولى (1976) با مرور مطالعات سازگارى زناشویى از دهۀ 1920 تا‌ دهـۀ‌ 1970 دریافـتند که این پدیده فرایندى پویاست که ممکن است در هر نقطه‌اى‌ از‌ زمان‌ روى یک پیوستار از کاملا سازگار تا ناسازگار ارزیابى شود. به این تـرتیب سـازگارى‌ زنـاشویى‌ مفهومى چند بعدى است که نسبت به رضایت زناشویى از ویژگى‌هاى عینى‌ترى برخوردار‌ اسـت‌ (بـرومن‌ ،2005).

بـراساس بررسى‌هاى بعمل آمده، سازگارى زناشویى داراى چهار مؤلفه اصلى رضایت دوتایى، توافق دوتایى، همبستگى‌ دوتـایی و بـیان مـحبت‌ آمیز است. توافق دو نفرى، میزان موافقتى است که زوج‌ها در‌ مورد‌ موضوعات‌ مهمى نظیر اداره کردن امور مالى خانواده و اتـخاذ تـصمیمات مهم دارند. همبستگى دو نفرى، به‌ این‌ موضوع‌ اشاره دارد که چند وقت یکبار یک زوج همراه هـم درگـیر فـعالیت‌هاى‌ مشترک‌ مى‌شوند و ابراز محبت نیز مربوط به این است که چند وقت یکبار زوج‌ها به یکدیگـر ابـراز‌ عشق‌ و علاقه مى‌کنند و سرانجام، رضایت دو نفرى، میزان شادمانى در روابط و همچنین فراوانى‌ تعارضات‌ تـجربه شـده در رابـطه را پوشش مى‌دهد‌ (هاستون و ملز، 2004).

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی سازگاری زناشویی

یک بررسی روی زوج های متأهل، نشان داد که پاسخ دهندگان، زمانی که همسرانشان احساس نارضایتی خود را به شیوه ای محتاطانه و با استفاده از عبارتی مانند زیر بیان می کند، احتمال پاسخ منفی و خصمانه از جانب آن ها، بیشتر است. شما من را ناراحت می کنید؛ شما من را مأیوس می کنید؛ شما من را عصبانی می کنید؛ شما من را اذیت می کنید. پاسخ دهندگان، گزارش کردند، اگر همسرانشان احساس نارضایتی خود را، به شیوه ای جرأتمندانه و با استفاده از عبارات زیر بیان کنند، احتمال همدلی و برخورد آشتی جویانه از جانب آن ها، بیشتر است.

گاتمن (1976) دریافت زوج های ناراضی در اهداف پیامی نسبت به اثرات پیامی بیشتر منفی هستند در حالی که برای زوج های راضی تفاوتی بین اهداف پیامی و اثرات پیامی وجود ندارد. این تفاوت امکان دارد ناشی از این باشد که رمز خوانی پیام ها توسط زوج های ناراضی، تحت تاثیر نوعی از تحریف منفی قرار می گیرد و همچنین پیام ها صرف نظر از این که واقعاً چگونه فرستاده شده اند، بیشتر منفی تفسیر می شوند(گاتمن، ترجمه قراچه داغی، 1396).

ازدواج پیوندی برای زندگی مشترک است، این شرکت در لذت و الم و غم و شادی، باید برای زن و شوهر برابر باشد. روابط جنسی هنگامی کامل و بر اصول مذکور منطبق است که برای زن و شوهر هر دو لذت بخش باشد. همین لذت متقابل و رعایت آن از طرف زن و شوهر موجب می شود میان یک عمل غریزی محض و یک فعالیت نشاط بخش انسانی، تمایز فاحشی نموادر گردد. در درون رابطه فعال جنسی است که منبع مهمی از رضایت خاطر می تواند اتفاق بیفتد رضایت خاطر از روابط جنسی، ارتباط عمده ای با رضامندی زناشویی دارد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی).

منابع فارسی و لاتین

شارف، ر، اس.(بی تا). نظریه‌هی روان‌درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروزبخت(1390).تهران:رسا.
شعاری نژاد، علی‌اکبر. (۱۳91). فرهنگ توصیفی علوم رفتاری/شناختی، تهران ، انتشارات امیرکبیر.
گاتمن، جان. (بی تا). انتخاب با شماست (ازدواج خوب، ازدواج بد). ترجمه مهدی قراچه داغی(1378). تهران: رایین.
گلادینگ، ساموئل.(بی تا).خانواده‌درمانی. ترجمه فر شاد بهاری، بدری السادات بهرامی، سوسن سیف و مصطفی تبریزی (1390)، تـهران: تزکیه.
گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت. (2000). خانواده درمانی. ترجمه حسین شاهی برواتی و سیامک نقش بندی(1392). چاپ سیزدهم، تهران: نشر روان.
مومن زاده، فرید ؛ مظاهری، محمد علی؛ حیدری، محمود. (1384). ارتباط تفکرات غیر منطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی، 1 (4): 318-277.
نظری، علی محمد. (1393). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. چاپ سی یکم، تهران: علم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی).
یوسفی، ناصر. (1391). بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر (FAD). اندازه گیری تربیتی، دوره 3، شماره7: 112-83.

Bali, A., Dhingra, R., & Baru, A. (2010). Marital adjustment of childless couples. Journal of Social Science, 24(1), 73-76
Epstein, N. B., Chen, F., Beyder-Kamjou, I. (2005). Relationship standards and marital satisfaction in Chinese and American couples. J Marital Fam Ther.;31(1):59-74.
Gong, M. (2000). Does status inconsistency matter for marital quality? Journal of Family Issues, 28(12), 152-161.
Greef, A. P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Psychology, 21, 948-963.
Halford, W.K., Lizzio, A., Wilson, K.L., & Occhipinti, S. (2007). Does working at your marriage help? Couple relationship, self-regulation and satisfaction in the first 4 years of marriage. Journal of Family Psychology, 21(2), 185-194.
Schumacher, J.A., Leonard,K,E.(2005). Husbands and wives marital adjustment verbal aggression and physical aggression as longitudinal predictor of physical aggression in early marriage. Journal of counseling and clinical psychology, 73(1), 28.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی

 1. مرسده توصیفیان

  سلام.
  من مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی از سایت شهر فایل، خریداری کردم، فایل دانلود شد اما به ایمیلم ارسال نشده، لطفا به ایمیلمم ارسال کنید.
  با تشکر🌷

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   سلام.
   لطفا پوشه Spam ایمیلتان را چک کنید، فایل ارسال شده
   موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *