مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی دارای کلید واژه های تاکیدی:

معنویت درمانی، معنویت از چه راه هایی موجب سالمت می شود؟، معنویت و دین، تعریف معنویت ومعنویت گرایی، نقش امید در درمان بیماری ها، فاکتورهای موثر در امید به زندگی،نسبت معنویت و روان شنا ســی، نظریه امید اسنایدر، نقش امید در سالمت روان افراد، امید به زندگی از نظر مفهومی، تعاریف رضایت از زندگی، فاکتور های سهیم در رضایت از زندگی، رضایت از زندگی از بعد جامعه شناسی، رضایت از زندگی از بعد دین، رضایت از زندگی از بعد فرهنگی، اثربخشی معنویت درمانی اسلامی بر احساس تنهایی و اضطراب، اثر بخشی معنویت درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی، اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان، معنویت درمانی گروهی بر بهبود امید به زندگی و سبک زندگی بیماران، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع … دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی، در 56 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات :56
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی : 0937 150 0937
** تفاوت قیمت فایل های وبسایت شهرفایل و سایت های دیگر در جامع و کامل بودن آن است **

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی

معنا درمانی یکى از مهمترین رویکردهای روان درمانی وجودی یا انسانگراست، که برجنبه معنوی انسان و معنای وجود انسان تأکید دارد و به مضامین و موضوعات مهم زندگی مانند معنای رنج، خال وجودی، مرگ و زندگی، آزادی و مسؤولیت پذیری در قبال خود و دیگران، معنایابی و کنار آمدن با بی معنایی می پردازد.. این رویکرد انسانها را وا می دارد، آن سوی مشکالت و وقایع زندگی روزمره را ببینند.

سلامت مذهبی به رضایت ناشی از ارتباط با یک قدرت برتر و سالمت وجودی به تلاش برای درک معنا و هدف در زندگی اطالق می شود به طور کل اعمال مذهبی و معنوی اگرچه باعث درمان بیمار نمی شود، اما به وی کمک می کند تا با بیماری کنار آمده و از وجود مشکالت احتمالی پیشگیری کند. امید و سالمت معنوی عوامل معنا دار در زندگی هستند که به افراد کمک می کند تا با بیماری سازگار شوند، تنش روانی خود را کاهش داده و کیفیت زندگی و سالمت روانی اجتماعی خود را ارتقا دهند. از آنجا که انسان ها موجوداتی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی هستند،مطالعات مختلف نشان دهنده تأثیرات مثبت عبادات، نماز و دعا را بر میل به زندگی، احساس خوب بودن و شادی، کاهش اضطراب و تنش، اثر بخشی روان درمانی و تقویت سایر فرآیندهای درمانی. (مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی)

معنویت درمانی به معنای در نظر گرفتن باورهای فرهنگی، مذهبی مردم در فرآیند درمانگری و در نظر گرفتن بعد متعالی مراجعان می باشد که آنها را به سوی منبع متعالی رهبری می کند.طی این ارزیابی درمانگر متکی به توصیف و درک مراجع از خود است و اینکه مراجعه کننده در هر یک از نظام های زندگی اش چگونه عملکردی دارد. سپس با توجه به اطلاعات بدست آمده از این ارزیابی، درمانگر به مرحله عمیقتر ارزیابی میپردازد که از نظر درمانی و بالینی مهمتر است. (غالمی 1393 ).

معنویت از چه راه هایی موجب سالمت می شود ؟

اینکه معنویت چگونه در تأمین سلامت کمک می کند نظریات زیادی مطرح شده است .اما شایع ترین تبیین ها به این شرح است :

معنویت موجب دادن هادی در تصمیم گیری ها و فشارها می گردد، به داشتن پاسخ برای پرسش های بزرگ و فلسفه جهان کمک می کند، برای معتقدین خود حمایت اجتماعی درجنبه های انسانی و الهی تأمین می کند، مثبت نگری و خوش بینی ایجاد کرده، معنا و هدفداری در زندگی ایجاد می کند، امیدواری و انگیزش در افراد و پیروان خود ایجاد می کند، توانمندی فردی را افزایش داده، احساس تسلط داشتن، الگوی پذیرش و تحمل رنج و نیز سازگاری با استرس ها و مشکالت را می افزاید .همه اینها که از پیامد دینداری و گرایش به زندگی معنوی است نیاز همه بیماران است و عواملی است که پژوهش ها نشان داده است مؤثر در بهبودی، بهزیستی، و ارتقای سالمت در ابعاد بیوفیزیولوژیک، ایمونولوژیک، و روانی اجتماعی است. ( بولهری 1389).

تحقیقات مختلف بیانگر این واقعیت است که باورهای معنوی و داشتن یک زندگی هدفمند و معنی دار نقش موثری در بهبود بیماری های جسمانی، کاهش دوره ی نقاهت و تحمل بیماری های صعب العالج دارد. کسانی که به آینده می اندیشند، هدفی در آینده دارند، و در جست و جوی یافتن معنا هستند، می توانند شرایط سخت محیطی را راحت تر تحمل نمایند. جستجو برای یافتن معنا در زندگی، اساس سالمت روانی و پادزهر خودکشی است. ( فرانکل، ترجمه میالنی و صالحیان1394).

معنویت درمانی بر افزایش معناداری در زندگی مبتنی است که مشغولیت و معنا هم باعث برطرف شدن مشکالت هیجانی میشود و هم زندگی را شادتر و غنیتر می سازد. با استفاده از روشهای معنوی و مذهبی و نیز مثبت نگری، انسان میتواند به حد نهایی قابلیت و استعدادهایش دست یابد و این بسیار ارزشمند است. ( فولاد چنگ 1394).

نسبت معنویت و روان شناســی

روانشناسی دو رویکرد مهم به دین و معنویت داشته است:

نخست در رویکرد بیرونی یا اجتماعی، دین مجموعه های از اعتقادات و شعایری است که اثر عمیقی بر رفتارهای فردی، اجتماعی و فرهنگی دارد و با متغیرهای روانی قابل سنجش در ارتباط است. میتوان این رویکرد را رفتارگرایی نامید.

دوم رویکرد درونی، رویکردی است که به کشف ماهیت و تجربه دینی و نیز فعالیتهای ذهنی انسان – که این تجربه ها را پدید می آورد – می پردازد و از اعتقادات مربوط به این تجربه ها حمایت میکند. این رویکرد دیدگاهی همانند نسبت به دین دارد و می توان آن را رویکرد انسان گرایی نیز نامید.

از نشانه های جنبش های نو پدید دینی استفاده از روانشناسی است، هیالس می گوید: از نشانه های گفتمان معنویت گرایی جدید، اصرار بر ترکیب زبان دین و زبان روانشناسی است. استفاده از ابزار و مفاهیم روانشناسی، مانند تصورات، تصدیق ها و مثبت اندیشی به عنوان ابزار شفایابی و درمان معنوی مورد توجه است. شفایابی با درمان معنوی و رسیدن به سطوح و مراتب بالاتر آگاهی، موتور محرکه ی بهداشت جسمانی و تحول اجتماعی قلمداد می شود. (مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی)

روش های درمان به ترتیب از روان به ذهن و از ذهن به جسم و از جسم به مسایل اجتماعی کشیده می شود. برای نمونه، بدبینی در این گفتمان امری روانی تصور می شود که فرد با پذیرفتن نتیجه این بدبینی، آنرا به امری ذهنی تبدیل میکند. درگیری ذهنی فرد با این امر به تدریج اعصابش را می فرساید که این فرسودگی اعصاب امری جسمی است و با گذشت زمان، این فرسودگی اعصاب منجر می شود که آستانه تحمل فرد کم شده و دعوا کند با این تحلیل، گفتمان معنویت گرایی می گوید برای درمان امر اجتماعی دعوا، باید به سیستم عصبی، ذهن و روان افراد توجه کرد (عبداله زاده، لطفی، باقرزاده، وبوژمهرانی،1389).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی

 پیشینه تحقیق معنویت درمانی + بخشی ار رفرنس فارسی

استونز، راب، متفکران بزرگ جامعه شناسی،ترجمه مهرداد میردامادی، )1393(، تهران ، نشر مرکز

جاللی فر، طاهره )1382(، درباره نخاع و آسیب نخاعی بیشتر بدانیم، مجله پویش نوین )انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران(، تابستان 82، شماره 13

مگیارموئه، جینیا ال، )2009(، فنون روانشناسی مثبتگرا، ترجمه فرید براتیسده، )1391(، چاپ اول، تهران: انتشارات رشد.

سلیگمن، مارتین.ای.پی، )2011(، شادمانی درونی : روانشناسی مثبت گرادرخدمت خشنودی پایدار،مترجم، تبریزی،مصطفی ورامین کریمی ،))1397، نشر دانژه

چلبی، مسعود، سیدمحسن موسوی ،))1387 بررسی جامعهشناسی عوامل مؤثر بر شادکامی در سطح خرد و کالن مجله جامعه شناسی

خسروی، زهره و فرزانه ناهیدپور ،))1391، بررسی رضایت از زندگی، باور به عادالنه بودن دنیا و حمایت های اجتماعی در دانشجویان ایرانی و هندی، فصلنامه جامعه شناسی زنان، شماره دوم،ص 1-15

رفیعی نمین، شمسی،))1387 تبیین رضایت از زندگی در میان سه قشر اجتماعی کارگر،کارمند و کاسب، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ی جامعه شناسی دانشکده ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

رفیعی بهابادی، مهدی، مهدی حاجیانی، )1392(، بررسی رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن، مجله ی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره  (مبانی نظری پیشینه تحقیق معنویت درمانی)3

کوزر، لوئیس آلفرد، )1394(، زندگی و اندیشه ی بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثالثی،تهران ، انتشارات علمی

غفاری، سمیه ، فضل اهلل احمدی، سید مسعود نبوی، ربابه معماریان،))1387، بررسی تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضالنی بر افسردگی، اضطراب واسترس بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس، مجله پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،دوره 32 ، شماره 1، بهار، ص 45 تا 53

خوارزمی، شهیندخت، )1389(، کیفیت زندگی و شاخص خوش بختی، تهران، شرکت تبلیغات هفت تبلیغ.

دینر، اد و سویونکوک) 1389 (، فرهنگ و بهزیستی درونی، مترجمان فیرزه غضنفری و ژانت هاشمی آذر، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

رستگار، عباسعلی )1389( معنویت در سازمان با رویکرد روانشناختی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

بخشی از رفرنس لاتین

Bhattacharjee, A., & Chhetri, K. (2014). Self-Esteem of disabled and Abled: A

comparative Analysis. Voice of Research, 3(2): 165-172.

Diener E, Oishi S, Lucas RE. Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual review of psychology. 2003; 54(1): 403-25.

Snyder, C.R. (1996). Conceptualizing, measuring, and nurturing hope. Journal of counseling and Development, 73(3), 355-360.

Snyder C. R. Handbook of hope: Theory, measures, and applications. San Diego,

CA: Academic Press;1 edition (May 8, 2000).

Snyder, C.R.Y., Lopez, S.J. (2001). Handbook of Positive Psychology US: Oxford University Press.

Snyder C.R. (2002). Hope Theory: Rainbows in the Mind. Psychological Inquiry, 2002. 13(4), 249-275.

Snyder, C.R., Harris, C., Irving, L.M., (1991). The will and the ways: development and alidation of an individual differences measure of hope. Journal of personality and social psychology, 60, 570.

Snyder, C.R., Lapointe, A.B., crowson, J.J & Early, S. (1998). Preferences of high

–and low hope people for self-refrential input. Cognition and Emotion, 22:807-823.

Liu C-W, Attar KH, Gall A, Shah J, Craggs M. The relationship between bladder management and health related quality of life in patients with spinal cord injury in the UK. Spinal Cord 2010; 48(1): 319–24.

Mueller PS, Plevak DJ, Rummans TA. Religious involvement, spirituality, and medicine: implications for clinical practice. Mayo Clin Proc. 2001 Dec; 76(12): 1225-35.

Baily, T.C. and Snyder, C.R. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychological Record, 57, 2, 233-240.

Fontana, David (2003) Psychology, Religion and Spirituality

14,900 تومان
تعداد بازدید: 970
1 فروش 970 بازدید