نویسنده
تاریخ انتشار
۲ آبان ۱۴۰۲
تعداد بازدید
3524 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) حمایت اجتماعی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تاریخچه حمایت اجتماعی، تعریف مفهومی حمایت اجتماعی، تعریف عملیاتی حمایت اجتماعی، عوامل موثر بر حمایت اجتماعی، دیدگاه های حمایت اجتماعی، ابعاد حمایت اجتماعی، فواید و اهمیت حمایت اجتماعی، حمایت اجتماعی در روانشناسی، حمایت اجتماعی یعنی چه، منابع حمایت اجتماعی، نظریه های حمایت اجتماعی، تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت جسمانی و روانی، انواع حمایت اجتماعی، حمایت اجتماعی عزتمند، حمایت اطلاعاتی، حمایت عاطفی، حمایت وسیله ای، حمایت اجتماعی مادی، حمایت اجتماعی دریافت شده، حمایت اجتماعی محسوس، حمایت عزت نفس، حمایت شبکه اجتماعی، حمایت هیجانی و در ادامه…

نقش حمایت اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی، رابطه حمایت اجتماعی با بروز اختلال افسردگی، رابطه حمایت اجتماعی با تاب آوری، راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رابطه حمایت اجتماعی و مقابله با بیماری، رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس، پیش بینی حمایت اجتماعی، تئوری ها و مدل های حمایت اجتماعی، مدل تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی، مدل تأثیر غیرمستقیم یا فرضیه ضربه گیر، مدل سلسله مراتبی- جبرانی، دیدگاه های نظری در مورد حمایت اجتماعی، دیدگاه روان پویشی، دیدگاه یادگیری اجتماعی– شناختی، دیدگاه پدیدار شناختی، دیدگاه شناختی، دیدگاه تحولی، منابع حمایت اجتماعی و در ادامه…

مولفه های حمایت اجتماعی، حمایت اجتماعی شربورن و استوارت، سیستم های حمایت اجتماعی، افزایش حرمت نفس، طبقه بندی حمایت اجتماعی، دلایل عدم احساس حمایت اجتماعی، سطح انتظارات بالا، مشکلات روانشناختی، مشکلات اقتصادی، نوع نگرش افراد، مقایسه موقعیت‌ها، سوابق پژوهشی مرتبط با حمایت اجتماعی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 110
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق (پژوهش) حمایت اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی

حمایت شدن بطور کلی به معنای تعلق داشتن، مورد توجه و پذیرش بودن، و همچنین مورد نیاز بودن است. وقتی از حمایت اجتماعی سخن به میان می آوریم در واقع از احساس آرامش و امنیتی سخن میگوییم که از طرف دیگران به ما القا شده و برای ما این معنا را دارد که جامعه، ما را بخشی از خود دانسته و برای ما ارزش قائل است. با چنین پشتوانه روحی این اطمینان در ما بوجود می آید که در صورت بروز مشکل یا خطر تنها نیستیم و افرادی هستنـد که در این مواقع به یاری ما شتافته و در حل مشکل ما پیشقدم شوند. (لی سئو پارک و همکاران، 2017).

منظور از حمایت اجتماعی اطلاع از این نکته است که دیگران فرد را دوست دارند و مواظبش هستند، برای او احترام و ارزش قائلند و او را جزئی از شبکۀ ارتباطات عاطفی و تعهدات اجتماعی می دانند. حمایت اجتماعی به انواع متفاوتی از حمایت ها از قبیل حمایت عاطفی، عملکردی و اطلاعاتی اطلاق می شود که از جانب دیگران دریافت می گردد. (سواری و همکاران، 1395). این نوع از حمایت، قابل پذیرش از طرف افراد دیگر، گروه ها و جامعه بزرگتر است.

حمایت اجتماعی یکی از عوامل بسیار مهم در سلامت روانی نیز هست. در طی بیست سال گذشته مجموعه ای از اطلاعات و داده ها پیوند حمایت اجتماعی نسبت به سلامتی را جمع آوری کرده اند. تحقیقات نشان می دهد که ارتباط قابل توجهی بین سطوح پایین حمایت اجتماعی و میزان بروز بیماری ها و مرگ و میر وجود دارد. پیوند مکانیزم های مطرح شده نسبت به سلامتی بر پایه روانشناختی است. یعنی اینکه حمایت اجتماعی ممکن است با بیشتر وضعیت های عاطفی مثبت احساس تعلق صمیمیت، خودارزشی، و افزایش حس کنترل در ارتباط باشد. (رستمی، موسوی و گلستانه، 1396).

پیشینه تحقیق (پژوهش) حمایت اجتماعی

باقر سلیمی و کریمی پرشکوه (1396)، در تحقیقی به بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی تحصیلی) در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بررسی کردند. نتایج حاصل یافته های پژوهش حاکی از رابطه معنادار منفی بین متغیرهای حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن و همچنین، همبستگی مثبت بین حمایت اجتماعی با عزت نفس بود. نتایح این پژوهش فرضیه های پژوهش را تایید کرد و نشان داد که متغییرهای حمایت اجتماعی و عزت نفس می تواند پیش بینی کننده فرسودگی تحصیلی در دانشجویان باشد.

پترسون و همکاران (2017)، در پژوهشی که در مورد تعدیل تأثیر حمایت اجتماعی روی رابطه بین استرس و فرسودگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس و نظریه های استرس) انجام داد به این نتیجه رسید که فرسودگی به طور مثبت با استرس و به طور منفی با حمایت اجتماعی در زندگی و کار همبستگی داشت. او دریافت که زنان، استرس و فرسودگی بیشتری را نسبت به مردان در زندگی تجربه کردند ولی هیچ تفاوتی بین جنسیت ها برای استرس در کار یافته نشد.

محمدخانی و فراهانی مقدس (1397)، در پژوهشی با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با درگیری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داده بین حمایت اجتماعی و درگیری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین خود کارآمدی و درگیی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی رابطه معنادار وجود دارد، میزان حمایت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر برابر است، میزان خودکارآمدی زنان بیشتر از مردان است و میزان درگیری تحصیلی زنان و مردان برابر است.

منابع فارسی و لاتین

فولاد چنگ، محبوبه، حسن نیا سمیه، (1394). روانشناسی تحولی.
هارون رشیدی، همایون و منصوری راد، واحد (1396)، رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری با درماندگی مادران کودکان استثنایی. تعلیم و تربیت استثنایی.
تمنایی فر، محمدرضا؛ سلامی محمدآبادی، فاطمه و دشتبان زاده، سمیه (1392)، بررسی رابطه بهزیستی روانی با حمایت اجتماعی و شادکامی. فصلنامه علوم رفتاری.
موذن، علی (1396)، نقش واسطه گری انگیزه تحصیلی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گواور. پایان نامه ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی).
بختیارپور، سعید و ساکی، مجید (1395). بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی).

Nikodijevi, A., An_elkovi L. J., & _okovi, A. (2012). Academic burnout among students at faculty of organizational sciences. Journal for Theory and Practice Management.
Weisskirch, R., & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution skills technology use in relationship dissolution. Computers in Human Behavior.
Moneta, G. B(2011). Need for achievement, burnout, and intention to leave: testing an accupational model in educational settings, Journal personality and Individual Differences.
Wolfe, T., & Ray, S. (2015). The role of event centrality, coping and social support in resilience and posttraumatic growth among women and men. International Journal of Mental Health Promotion.
Jenkins, J. K. (2016). The Relationship Between Resilience, Attachment, and Emotional Coping Styles.
Ginevra, M. C., Di Maggio, I., Santilli, S., Sgaramella, T. M., Nota, L., & Soresi, S. (2018). Career adaptability, resilience, and life satisfaction: A mediational analysis in a sample of parents of children with mild intellectual disability.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی

 1. حسینی

  سلام ، محتوای فایل شامل جدیدترین پیشینه داخلی و خارجی میشه؟؟

  و اینکه بازگشت وجه در چه صورتی هستش؟؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود
   یک مبانی نظری با پیشینه تحقیق به روز و جامع، توضیحات محصول را مطالعه بفرمایید، شهر فایل یک سیستم همکاری در فروش فایل می باشد در صورت عدم رضایت مشتری بازگشت وجه امکان پذیر است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *