مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق خشم

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق خشم

توضیحات

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق خشم فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. ادبیات پیشینه پژوهش خشم به همراه پیشینه داخلی خشم و پیشینه خارجی خشم بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با خشم و پرخاشگری را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جامع ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه خشم و پرخاشگری دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف خشم، موضع گیری های نظری در خصوص خشم، عوامل خشم، ژنتیک و رفتارهای پرخاشگرانه، مطالعات دودمانی، تأثیرات کروموزومی، علل جنسیتی خشم، علل شخصیتی، تأثیر رفتار پرخاشگرانه، علل محیطی (اجتماعی– فرهنگی)، ادراک مقاصد دیگران و بروز رفتار پرخاشگرانه، الگو های رفتار پرخاشگرانه، ثبات خشم، چه زمانی خشم مشکل ساز می شود؟، پیامدها و دستاوردهای نهایی خشم و پرخاشگری، تقسیم بندی های متفاوت از خشم، خشم مستقیم و غیر مستقیم، خشم فیزیکی و ارتباطی، خشم فردی و گروهی، رویکرد های نظری به خشم، خشم به عنوان رفتار غریزی (نظریه روانکاوی و نظریه لورنز)، خشم به عنوان سائق آشکار شده، خشم به عنوان یک آسیب نورو آناتومیک، خشم در رویکرد زیست شناختی، خشم در رویکرد شناختی،خشم در نظریه واقعیت درمانی، خشم و خشونت در جانبازان، درمان خشم در جانبازان و … بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه خشم، در 62 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 62
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق خشم

ادبیات و پیشینه تحقیق درباره خشم

ارائه تعریف دقیق از خشم دشوار است. تاکنون بیش از 200 تعریف متفاوت از خشم ارائه شده است (لاورنس و برادبوری ، 2007). در زبان معمولی این اصطلاح با مفاهیم مختلف به کار رفته است. مفاهیمی که در عین حال ساختارهای خصومت، خشم و پرخاشگری را در بر می گیرد. علیرغم تفاوت های آدم ها این اصطلاحات اغلب به جای یکدیگر بکار می روند و رابطه بین آنها بطور ناکافی توصیف می شود. منظور از خشم بعنوان یک حالت هیجانی که دامنه گسترده ای از احساس آزردگی و رنج خفیف تا خشمی جنون آمیز را در بر می گیرد، خصومت به عنوان یک نگرش و ارزیابی منفی نسبت به دیگران و خشم به عنوان رفتار آشکار درگیر شدن و آسیب رساندن به دیگران می باشد (مارتین و همکاران، 2000، به نقل از خدایاری، 1382).

کوی و داج (1998، به نقل از لاورنس و برادبوری، 2007) می گویند تعریف خشم مشکل می باشد و مشخصه اصلی آن این است که شخص عملی را به قصد صدمه زدن به دیگری انجام می دهد. برطبق این تعریف، خشم تنها زمانی آغاز می شود که فرد بفهمد می تواند بوجود آورنده رنج در دیگری باشد. هاسین (2001) می گوید پرخاشگری رفتاری کلامی یا فیزیکی است که هدفش صدمه زدن به شخص دیگر یا موجود زنده می باشد و به همان اندازه خصوصیت انسانی است که ایثارگری می باشد.

توماس (2001) می گوید روانشناسان اجتماعی عمل پرخاشگری را رفتار آگاهانه ای تعریف می کنند که هدفش اعمال درد و رنج جسمانی یا روانی باشد. قربانی (1385) می گوید خشم یک نوع مکانیسم روانی است که در آن به طور ناخودآگاه فشارهای ناشی از محرومیت ها و ناکامی ها خود را به صورت واکنش های حمله، تجاوز،‌ رفتارهای کینه توزانه و پرخاشگرانه نشان می دهد.

چارچوب و مبانی نظری در مورد خشم

در مورد منشأ رفتارهای خشونت آمیز انسان تاکنون تبیین جامع و یگانه ای ارائه نشده است. بحث در مورد این که ماهیت نوع بشر پرخاشگر است ازدیرباز موضوع بحث بسیاری از فلاسفه بوده است. ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی قرن 18 شرارت و خباثت بشر را امری غیر فطری و محصول جامعه تلقی می کرد. به تعبیر وی، انسان شریف و پاک، گام به دنیا می نهد و این جامعه است که شرارت و کینه توزی را به وی می آموزد و او را خشن و بی رحم بار می آورد. اما بر خلاف روسو، توماس هابز، فیلسوف انگلیسی قرن 16 و 17 موانع و اجبارهای اجتماعی برای مهار و بازداشتن بشر از وحشی گری را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می دانست (شریعتی، 1380؛ به نقل از احمدی و صادقی، 1380).

از سوی دیگر نظریه پردازان مختلف هر کدام قسمتی از موضوع خشم را هدف قرار داده و باز نموده اند تا بتوانند کمکی بر حل این معمای پیچیده نمایند. عده ای خشم را یک اساس که در ماهیت انسان ریشه دارد و بطور غیر قابل اجتنابی بیان خواهد شد می دانند. این گروه گروهی است که باور دارند خشم علتی غریزی دارد. حامیان این دیدگاه شامل روانکاوان، کردارشناسان و جامعه شناسان زیستی هستند (مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق خشم).

در آن سوی این مقوله، تئوری پردازانی قرار دارند که دیدگاه های فرهنگی، هنجاری، یادگیری و اجتماعی شدن را در رفتار پرخاشگرانه مدنظر قرار می دهند و گروه سوم گروهی هستند که خشم را حاصل غریزه و محیط می دانند(هادجینز و لالوند، 1999). از مهم ترین نظریه های موجود در زمینه علت خشم می توان به نظریه های خشم غریزی فروید و لورنز، نظریه ناکامی خشم، نظریه زیستی خشم، نظریه رفتار اجتماعی – اکتسابی اشاره کرد.

پیشینه داخلی و پیشینه خارجی درباره خشم

بهرامی و آذریان (1387) می گویند عده‌ای دیگر در مقابل ذاتی بودن خشم اعتقاد دارند که فکر ذاتی بودن خشم برای انسان خطرناک و مخرب است زیرا داشتن چنین فکری سبب می‌شود که خشم مانند میل به غذا یک واکنش اجتناب ناپذیر تلقی شود، بنابراین انسان در کنترل یا کاهش آن نمی‌تواند نقش داشته باشد. همچنین این گروه دلایل فراوانی را مبتنی براینکه خشم منشاء غریزی و ذاتی نمی‌تواند داشته باشد ارائه داده‌اند. به همین دلیل از نظر اجتماعی هم قابل آموزش است، هم قابل پیشگیری و کنترل این گروه دلائل خود را در این باره این طور برمی شمرند:
۱: دشمنی ذاتی بین حیوانات وجود ندارد و آنچه ما در این مورد می‌بینیم آموزش‌هایی است که والدین این حیوانات به آنها داده‌اند.

۲: وجود کروموزوم اضافی را نمی‌توان دلیلی برذاتی بودن خشم دانست، کروموزم اضافی سبب افزایش و درشتی اندام می‌شود ولی چه بسا وجود اندام قوی و قد بلند از نظر اجتماعی خود یک امتیاز است و این گونه افراد را به عنوان مأمون، آدم کش که حالت‌های پرخاشگرانه را به وجود می‌آورند باشند حال می‌توان عده‌ای از پرخاشگران را یافت که فاقد کروموزم اضافی نیز هستند.

۳: تحریک الکتریکی هیپوتالاموس در مورد حیوان وقتی موجب رفتار پرخاشگرانه می‌شود که او در برابر حیوان ضعیف تر از خود قرار گرفته باشد اگر حیوان در مقابل او قویتر از وی باشد واکنش او فرار و ترس است نه خشم. در انسان نیز حالت هیجانی عصبانیت و خشم بر طبق نظریه تحریکی- شناختی ناشی از شناخت فرد از کلمات و مفاهیم به عنوان ابزار عصبانی کننده و توهین آمیز استفاده کرد به همین دلیل ممکن است از دو فرد یکی در برابر شنیدن کلمه‌ای عصبانی نشود و دیگری در برابر شنیدن همان کلمه عصبانی شود، حال آنکه اگر خشم ذاتی بود بایستی هر دو نفر عصبانی می‌شدند.

بخشی از منابع فارسی و لاتین ادبیات و پیشینه تحقیق خشم

1. آدلر، آلفرد (1998). معنی زندگی، ترجمه: شکیباپور، اسما (1384). تهران، شهریار بیتا.
2. آذریان، زهرا (1386). بررسی آموزش کنترل خشم به شیوه رفتاری شناختی بر خشونت زناشویی زوجین شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، گروه مشاور دانشگاه اصفهان (مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق خشم).
3. آزاد ، حسین (1378). آسیب شناسی روانی(1)، تهران، انتشارات بعثت.
4. آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا و پاژخ زاده، رضا (1381). مقایسه عوامل تنیدگی¬زا و مقابله با آن در دانش¬آموزان پرتنش و کم¬تنش. مجله روانشناسی بالینی، 4 (3)، 19-11.
5. احمدزاده، غلامحسین و ملکیان، آزاده (1383). مقایسه پرخاشگری، اضطراب و رشد اجتماعی در فرزندان نوجوان جانبازان PTSD و نوجوانان غیر فرزند جانباز شهرستان اصفهان. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 5 (19)، 34- 23.

1. Adelson, R. (2004). Hormones, stress and aggression vicious cycle. Journal Family Violence, 35 (10), 1-4.
2. Baker.L, Scarth.K. (2005), Cognitive behavioral therapy for conduct disorder. Edition six.U.S.A;
3. Balzarotti, S., John, O. P & Gross, J. J. (2010). An Italian Adaptation of the Emotion Regulation Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment. 26 (1), 61-67.
4. Berking M, Orth U, Wupperman P, Meier LL, Caspar F.(2009). Prospective effects of emotion-regulation skills on emotional adjustment. J Couns Psychol; (55): 485-494.
5. Botvin, G. J. (2000). Preventing drug abuse in schools: social and competence enhancement approaches targeting individual-level etiological factors. Addictive Behaviors, 25, 887 – 897.
6. Brabender V.A, Fallon A.E., Smolar I.A. (2004). Essential of Group Therapy, New Jersey, John Wiley & Sons.
7. Brhem, Sharon. kassin, Saul.M. (1996). Social psychology, Third, Edition, Houghton Miffilin company.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق خشم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

26,000 تومان
تعداد بازدید: 0
0 فروش 0 بازدید