مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی)

مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی)

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی دارای کلید واژه های تاکیدی:

جهت گیری زندگی، خوش بینی و بدبینی، مفهوم خوش بینی، خوش بینی مولفه های شناختی، تبیین رویداد های بد، تبیین رویداد های خوب، فراگیر بودن، شخصی سازی، مولفه زیست شناختی خوش بینی، خوش بینی و امید، خوش بینی و سلامتی، بدبینی و افسردگی، ایجاد خوش بینی، تفکر خوش بینانه، اقدام به عمل، جمع آوری منابع حمایت کننده، مقابله با بدبینی، خوش بینی و عزت نفس، بررسی رابطۀ جهت‌‏گیری زندگی و اهداف پیشرفت، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه ابعاد جهت گیری زندگی، فایل مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی در  23 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل :  Doc
💠تعداد صفحات : 23
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی

مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی

آیا خوش بینی و بد بینی دو قطب یک پیوستارند؟ اگر هستند، پس دلیلی ندارد که ارزیابی های جداگانه ایاز این دو سازه به عمل آوریم. پژوهش های اخیر نشان می دهد که این دو قطب های یک پیوستار نیستند (مارشال و همکاران، 1992). به نظر می رسد بد بینی با حالت نورتیک (روان نژدی) و عاطفه منفی مرتبط است، در حالی که خوش بینی با برون گرایی و عاطفه مثبت و کیفیت زندگی مرتبط است. به عبارت دیگر در حالی که خوش بین ها تمایل دارند پذیرای تجارب یا محرک های جدید باشند، افراد بدبین تمایل دارند تعاملاتشان را با دنیای خارج هرچه می توانند کاهش دهند.

شی یر و کارور (1985) خوش بینی را به این صورت تعریف کرده اند: خوش بینی انتظاری تعمیم یافته برای رخ دادن پیامدهای خوب به هنگام برخورد با مشکلات مهم زندگی است. شی یر و کارور با استفاده از مقیاس جهت گیری زندگی توانستند رابطه ای مثبت بین خوش بینی، سلامتی و بهبودی بعد از عمل جراحی پیدا کنند (شی یر و کارور، 1989) (مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی).

عموم مردم خوش بینی را به صورت در نظر گرفتن نیمه پر لیوان، یا دیدن لایه ای براق در هر پدیده، یا عادت به انتظار پایانی خوش داشتن برای هر دررد سر واقعی، در نظر می گیرند. زاویه «تفکر مثبت» از مثبت اندیشی و خوش بینی ، بیانگر آن است که خوش بینی مستلزم تکرار عبارت هایی تقویت کننده با خود است، مانند اینکه «من هر روز به انحاء مختلف دارم پیشرفت می کنم» یا تجسم آنکه همه کارها با موفقیت انجام می پذیرد. در تمامی این موارد، تجلیلاتی از خوش بینی و مثبت اندیشی وجود دارد، اما با این حال خوش بینی عمیق تر از اینهاست(سلیگمن، ترجمه داورپناه، 1388)

مولفه زیست شناختی خوش بینی

لیونل تایگر (1979) دیدگاهی تعاملی در مورد خوش بینی ارائه می دهد. او معتقد است یکی از سازوکارهایی که باعث رشد خوش بینی می شود مربوط به آندروفین هاست. وقتی فرد صدمه می بیند، بدنش آندروفین آزاد می کند. آندروفین ها حداقل دو ویژگی مهم دارند: خاصیت بی حس کنندگی (کاهش درد)؛ و احساس شعف. تایگر ادعا می کند که نیاکان شکارچی ما وقتی آسیب می دیدند، هیجان مثبتی را تجربه می کردند و این هیجان تمایل آشکار را در آینده در آنها تقویت می کرد. به نظر او اگر نیاکان ما دست از شکار می کشیدند، فاجعه آمیز بود. تایگر بر سودمندی حس خوش بینی تاکید دارد. وقتی کارها غلط از آب در می آید مم است که تسلیم نشویم. او اشاره می کند که خوش بینی نه تنها هیجان مثبت بلکه فعال نیز هست.(فرانکن،1939؛ ترجمه اسفند آباد و همکاران،1384).

اگر مردم اهداف مطلوب را در دسترس ببینند تلاش می کنند به آن اهداف برسند؛ البته وقتی هم اهداف را دسترس ناپذیر بیابند دست از تلاش می کشند و در نهایت تسلیم می شوند(شیر و کارور، 1988).به بیان دیگر انتظار نتیجه، نقش مهمی در تعیین تدوام تلاش یا تسلیم ایفا می کند. افراد خوش بین و امیدوار همه پیامدهای و هدف های مطلوب را قابل دست یابی می بینند.

بعضی از افراد خیلی غیر واقع گرا هستند(آلوی و آبرامسون ، 1979) یا در دنیایی توهم گونه زندگی می کنند (تایلور، 1986)، زیرا نمی توانند بپذیرند که کارها خوب پیش نمی رود. آنها قبول نمی کنند که بهترین شاخص پیش بینی آینده ان است که کارها در حال حاضر درست انجام شود(فرانکن،1939؛ ترجمه اسفند آباد، محمودی و امامی پور،1384) (مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی).

خوش بینی و سلامتی

مطالعات بی شماری نشان می دهد که افراد خوش بین، نسبت به افراد بدبین، سالم ترند. برای مثال پترسون (1988) سلامتی 150 دانشجو را در طی یک سال بررسی کرد. او دریافت که در مقایسه با خوش بین ها، بدبین ها دوبرابر بیش تر مبتلا به بیماریهای عفونی شدند و دو برابر بیشتر به پزشک رفتند. همچنین شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه افراد خوش بین مبتلا به سرطان بیشتر از افراد بدبین مبتلا عمر می کنند(سلیگمن، 1990؛ به نقل از فرانکن،1939؛ ترجمه اسفند آباد و همکاران،1384).

مفاهیم بدبینی و افسردگی رابطه نزدیکی با هم دارند. بررسی افراد افسرده نشان می دهد که اکثر آنها از سبک توضیحی بد بینانه ای استفاده می کنند. شواهد نشان می دهد که احتمال اضطراب و افسردگی افرادی که از سبک توضیحی بد بینانه استفاده می کنند زیاد است (سلیگمن، 1991؛ به نقل از فرانکن،1939؛ ترجمه اسفند آباد و همکاران،1384).

بین افراد بدبین و افسرده تفاوت وجود دارد. در حالی که افراد افسرده با نداشتن انگیزه (علاقه به غذا، رابطه جنسی، کار، روابط اجتماعی، پیشرفت و غیره) و نداشتن علاقه به زندگی شناسایی می شوند، اما افراد بدبین، به رغم تمایل محدودشان به تماس با دنیای بیرون، عموما با انگیزه باقی می مانند (فرانکن،1939؛ ترجمه اسفند آباد و همکاران،1384)(مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی).

پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی + منابع فارسی

افراد خوش بین حتی وقتی هم که با موقعیت های سخت روبه رو می شوند، احساس توانمندی می کنند. تنها کلید طلایی خوش بینی، مباردت به انجام عمل است. اگر دست به انجام عملی بزنید، چون این احتمال به وجود می آورید که کارها بهتر شوند، پس بیشتر احساس امیدواری می کنید. بنابراین، در همان لحظه ای که احساس می کنید در حال غلتیدن در دامن بدبینی هستید، کاری انجام دهید. به این شکل می توانید در برابر مشکلی که عواطف شما را تحریک کرده، ایستادگی و مقاوت کنید (کویلیام؛ ترجمه براتی سده و صادقی، 1386).

تنهای رشوانلو، فرهاد؛ کرامتی، راضیه؛ و سعادتی شامیر، ابوطالب. (1391). خوش بینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبک های هویت. فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال 6، شماره 2 (22): 90-73.
جوکار، بهرام و رحیمی، مهدی. (1386). تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر شادی در گروهی از دانش آموزان (پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی).
جوکار، بهرام و لطیفیان ، مرتضی. (1385). رابطه ابعاد هویت و جهت گیری هدف. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 25 (4).
حجازی، الهه و فرتاش، سهیلا. (1385). بررسی رابطه سبک های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی. مجله پژوهش زنان، 4 (3): 76-61.

حسن شاهی، محمد مهدی. (1381) بررسی ارتباط میان خوش بینی و راهبرد های مقابه ای در دانشجویان دانشگاه. اصول بهداشت روانی، سال چهارم، شماره (15 و 16): ص 98-86.
حسینی، فریده سادات؛ مزیدی، محمد؛ و حسین چاری، مسعود. (1389). پیش بینی سبک های هویت براساس جهت گیری های مذهبی «در میان دانشجویان دانشگاه شیراز». اندیشه های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 6، شماره1: 71-53.
خدایاری فرد، محمد. (1380). کاربرد تفکر مثبت در روان درمانی با رویکرد اسلامی. روان شناسی و آموزش، 5 (1)؛ 140-69.

منابع لاتین

Adams, G.R., Marshall, S.A. (1996), “A developmental social psychology of identity: understanding the person –in –context”, Journal of Adolescence, 19,429-442.
Aghaei, A., Khayyamnekouei, Z., & Yousefy, A. (2013). General Health Prediction Based on Life Orientation, Quality of Life, Life Satisfaction and Age. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 9: 569–573.
Archer, S. L. (1989). “Gender differences in identity development: Issues of process, domain and timing”. Journal of Adolescence.12, 117-138.
Baumeister, R.F., Muraven, M. (1996), “Identity as adaptation to social, cultural, and historical context”, Journal of Adolescence, 19,405-416.

Bayrami, M., Hashemi Nosrat Abad, T., Alizadeh Ghoradel, J., Daneshfar, S., Heshmati., R., & Moslemifar, M. (2012). The Role of Positive and Negative Affectivity, Optimism, Pessimism, and Information Processing Styles in Student Psychological Adjustment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46: 306–310.
Berman, A. M, Schwartz, S. J., & Kurtines, W. (2001). The process of exploration in identity Formation: The role of style and competence. Journal of Adolescence.24, 513-528.
Berzonsky, M. D., & Ferrari, J. R. (1996). Identity orientation and decisional strategies. Personality and Individual Differences, 20: 597–606.

Berzonsky, M. D & Kuk, L,(2000). Identity status and identity processing style, and the transition to university. Journal of Adolescent Research, 15, 81-98.
Berzonsky, M. D. (1990). Self-construction over the lifespan: A processperspective on identity formation. In G. J., Nieimeyer & R. A., Neimeyer (Eds.). Advances in Personal Construct Psychology (vol. 1, pp. 155-186). Greenwich CT: JAI (پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی).
Berzonsky, M. D. (1994). Self-identity: The relati-onship between process and content. J Res Personal; 28: 453-60.

1 دیدگاه برای مبانی نظری پیشینه تحقیق ابعاد جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی)

 1. فاطمه ارجمندی

  سلام.
  زمان زیادی برای انجام پروژه تحقیم نداشتم کارمو راه انداخت مخصوصا منابع به روزی داره ممنونم ازتون ❤️

  • Knight

   درود فاطمه جان.
   ممنون از کامنت پر مهرتون، موفق و سربلند باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1195
4 فروش 1195 بازدید