نویسنده
تاریخ انتشار
۸ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3148 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تاریخچه گروه درمانی، تعریف گروه درمانی، بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر چیست، عوامل موثر بر گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، اهمیت گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، نظریه های گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، دیدگاه های گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، مولفه های گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، ابعاد گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، پیش بینی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، مدل گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، مراحل 5 گانه مدل گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، تعریف مفهومی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، تعریف عملیاتی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، پروتکل درمانی فرانظریه یا گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و در ادامه…

اهمیت و ضرورت گروه درمانی چیست؟، تأثیر گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و ذهن آگاهی، گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در افراد وابسته به مواد، نقش گروه درمانی مبتنی بر فرآیند تغییر در توان بخشی افراد معتاد، اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین، اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در پیشگیری از عود در معتادان، سوابق پژوهشی مرتبط با گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در داخل و خارج کشور،بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 55
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

GoruhDarmani_Taghier

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر

انواع مختلفی از روش های گروه درمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی) در کار با مراجعین سوء مصرف کننده مواد وجود دارد. جستجو و پیدا کردن درمان های غیردارویی جدید و نوین برای وابستگان به مواد مخدر از اولویت های مهم تحقیق بالینی است. بعضی معتقدند گروه‌ درمانی بهترین روش برای درمان معتادان می‌باشد. زیرا امکان صحبت در مورد مشکلات، شناخت دامنه اثر مواد بر زندگی فرد، درک و فهم بهتر احساسات و رفتارهای خود و دیگران، بررسی و بحث و تبادل نظر در مورد مشکلات مربوط به فرایند درمان و بررسی تعهدات رفتاری ویژه‌ای که از عود بیماری جلوگیری می‌کند را فراهم می آورد (عجمیان، 1393).

یکی از شایع ترین و موفق ترین درمان ها برای اختلالات مرتبط با اعتیاد در زمینه های مصرف الکل، کوکائین، مواد مخدر و دیگر اختلالات روانپزشکی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر است. غالباً در شیوه گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، درمانگر یک مسئله را ابراز می دارد و در ادامه سایر اعضای گروه به بحث و تبادل نظر در مورد مسئله مطرح شده می پردازند. ناگفته نماند که هدایت و مدیریت افراد موجود در گروه، بر عهده گروه درمانگر قرار دارد. (جان. تراورز، 2014).

افرادی که به مشکلات سوءمصرف مواد دچارند، به جهت سال های متمادی مصرف مواد، غالبا با تصویرهایی مخدوشی از خود و جهان به درمان روی می آورند. سال ها مصرف مواد همچنان با نقصان در مهارت های اجتماعی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی) همراه بوده است. آنها غالبا روابط سالم و احتمالی خود را به علت گرفتار بودنشان به مواد، از دست داده اند. رویکرد فرانظریه ای بر کارگیری واکنش های مقابله ای، به منظور افزایش کارآمدی فردی، تقویت مثبت و احساس شدید خودکنترلی در فرد تاکید می نماید. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر).

پیشینه تحقیق (پژوهش) گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر

مدیسون و همکاران (2015) تاثیر درمان مبتنی بر مراحل تغییر را به شیوه گروهی را بر باورهای غیرمنطقی و اضطراب افراد وابسته به سوء مصرف مواد را مورد پژوهش قرار دادند. نتایج نشان داد که باورهای غیرمنطقی افراد و میزان اضظراب افراد مبتلا به مصرف مواد پس از اجرای 14 جلسه مداخله درمانی بهبود قابل ملاحظه ای داشته و بطور معناداری کاهش یافته است و در نتیجه مشخص شد که درمان مبتنی بر مراحل تغییر به شیوه گروهی بر کاهش باورهای غیرمنطقی و اضطراب افراد وابسته به سوءمصرف مواد تاثیر دارد.

شارلوت (2014) در پژوهشی به اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر باورهای فراشناختی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای فراشناختی) افراد وابسته به مواد افیونی پرداخت. نمونه تحقیق شامل 30 تن بود. پروتکل درمانی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در طی 14 جلسه برگزار شد. نتایج نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر باعث باور مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیری، اطمینان شناختی کم، نیاز به کنترل افکار و وقوف شناختی افراد وابسته به مواد افیونی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل می گردد و گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر کاهش باورهای فراشناختی افراد وابسته به مواد افیونی تاثیر زیادی دارد.

صفرخانی و اوحدی (1393) تأثیر دو روش آموزش به شیوه سخنرانی و مشاوره گروهی را بر تغییر نگرش معتادان نسبت به مواد مخدر (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و مواد مخدر) مورد مقایسه قرار داد. گروه نمونه را در این پژوهش 30 نفر معتادان مرد تشکیل می داد که به طور تصادفی از بین 182 نفر از معتادانی انتخاب شده بودند که در مرکز بازپرسی شهر اصفهان تحت درمان بودند. نتایج نشان داد که روش مشاوره گروهی بر خلاف روش سخنرانی توانسته است تغییرات معنی داری در نگرش معتادان نسبت به مواد مخدر ایجاد نماید.

منابع فارسی و لاتین

ساعتچی، محمود. (1389). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: نشر ویرایش
مهریار، امیرهوشنگ و جزایری، مجتبی. (1390). اعتیاد، پیشگیری و درمان. تبریز: نشر روان.
باوی، ساسان. (1392). اعتیاد، انواع مواد، سبب شناسی، پیشگیری، درمان. جلد دوم، اهواز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
ذاکر، بیتا. (1393). تاثیر گروه درمانی مراحل تغییر بر وسوسه در افراد معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات تبریز.
هافتن، کیت. کرک، پال. سالکووسکیس، کیسی و کلارک، دیوید (2007). رفتار درمانی شناختی. ترجمه حبیب الله قاسم زاده. (1394). تهران: انتشارات ارجمند.
ساراسون، ایرون.جی و ساراسون، باربارا  (1990). روانشناسی مرضی. ترجمه بهمن نجاریان، محمد علی اصغری مقدم و محسن دهقانی. (1387). چاپ هشتم. تهران: انتشارات رشد.
صالح پور، فریبا؛ غلامی، لاله و مرادی، کاظم. (1395). رابطه استرس وسوسه مصرف مواد با انعطاف پذیری کنشی معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد. مجله اعتیاد پژوهی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر).

Yilmaz, E.A. Gencoze, T, Wells, A. (2014). The causal role of meta cognitions in the development of anxiety, stress and depression:prospective study. Paper presented at the World Congress of Cognitive and Behavior Therapy, Barcelona, Spain.
Youn, P. (2012). Relationship Between meta cognitive beliefs With tendency of abusing in drug abuser. Personality and individual pifferences.
Patric, P.. (2011). The effect of theoretical model group therapy on the stress and obsessive rumination of abusing in drug abuser. Drug and Alcohol, Dependnce.
Rasel, H. (2013). The effect of trans theoretical model group therapy on the meta cognitive beliefs of abusing in drug abuser. journal of Applied Psychology.
Scragg, P. (2015). Metacognitive therapy Developed by Adrian Wells. Trauma clinic LTD & university collage, London.
Stive, W. (2013). Resilience and organizational citizenship behavior intentions: pair rewards fair treatment.
Lemey, R. & Ghazal, H. (2011). Resilience and positive psychology: Finding hope child and family.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *