نویسنده
تاریخ انتشار
۹ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3033 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت تجارب یادگیری منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) کیفیت تجارب یادگیری دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی کیفیت تجارب یادگیری، ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم‌دهی، رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی، اصول کلی انتخاب تجارب و فعالیت های یادگیری، روندهایی برای گسترش فعالیت های یادگیری، جهت گیری های اخیر در گسترش فعالیت های یادگیری، عوامل موثر بر کیفیت تجارب یادگیری، مولفه های کیفیت تجارب یادگیری، نظریه ها و دیدگاه های کیفیت تجارب یادگیری، تاثیر کیفیت تجارب یادگیری و شایستگی تحصیلی، رابطه ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی، نظریه های کیفیت تجارب یادگیری، دیدگاه های کیفیت تجارب یادگیری، واکاوی رابطه کیفیت تجارب یادگیری و خلاقیت و در ادامه…

تعریف عملیاتی کیفیت تجارب یادگیری، ابعاد کیفیت تجارب یادگیری، اهمیت کیفیت تجارب یادگیری، ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم دهی، رابطه‌ی بین کیفیت تجارب یادگیری و بی‌انگیزگی تحصیلی، رابطه کیفیت تجارب یادگیری و کیفیت زندگی کلاسی، کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان، کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان، رابطه جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی و کیفیت تجارب یادگیری، باورهای معرفت شناختی و کیفیت تجارب یادگیری در اهمال کاریتحصیلی، سوابق پژوهشی مرتبط با کیفیت تجارب یادگیری در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 39
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Keyfiat_Tajarob_Yadgiri

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت تجارب یادگیری

در عصری حاضر مفاهیم درسی به سرعت کهنه شده و نوآوری دائما تجربه می شود اهداف نهایی و کلی تعلیم و تربیت و در راس انها برنامه های درسی باید تغییر یاید. با توجه به مبانی فلسفی، روانشناسی، جامعه شناسی و علمی برنامه های درسی به شکل های مختلف طراحی و برای اجرا در نظام آموزشی تدوین شده و دارای رویکرد های مختلفی می باشند. یکی از رویکرد های مهم در این خصوص، برنامه درسی به عنوان رشد فراگیر است که هدف آن تلفیق احساسات و عواطف (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کنترل عواطف) دانش آموزان با قابلیت های شناختی و ذهنی شان در جهت پرورش آنها است. (یوسفی و حسینی خواه، 1395).

ابعاد تجارب یادگیری دانش آموزان از برنامه درسی را می توان شامل هدف، محتوا، روش های تدرس و تکالیف شده و ارزشیابی دانست. اصطلاح کیفیت تجارب یادگیری را برای اولین بار نیومن (1990) مطرح کرده است. کیفیت تجارب یادگیری به ادراک دانشجویان از درون دادهای مستقیم و غیرمستقیم گفته می شود که از دانشکد و کالج خود کسب می کنند.از جمله مواردی که دانشجویان با آن مواجه هستند، می توان به محتوای آموزشی، منابع و انعطاف پذیری برنامه های درسی اشاره کرد. (تام. سالیوان، 2015).

ضرورت بهبود کیفیت تجارب یادگیری در سیستم آموزشی باید توسط مؤسسات آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش کیفیت تجارب یادگیری و در نهایت به اثربخشی فرآیند آموزش منجر خواهد داشت. تجارب یادگیرى یا فعالیت‌هاى آموزشى فعالیت‌هایى هستند که فراگیران در راه دستیابى به اهداف آموزشى انجام مى‌دهند. تعیین تجارب یادگیری، گروه‌هاى تدریس و یادگیرى و شیوه‌ هاى تدریس قطعاً بایستى با توجه به اهداف، بخصوص اهداف رفتارى صورت گیرد. فعالیت‌هاى معلمان در این گروه قرار نگرفته بلکه مى‌توان آنها را تحت عنوان روش‌ها، الگوها و شیوه هاى تدریس مورد توجه قرار داد. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت تجارب یادگیری).

پیشینه تحقیق (پژوهش) کیفیت تجارب یادگیری

کوسترلیوگلو و همکاران (2015) در مطالعه اثرات برداشت دانش آموزان دوره متوسطه از کیفیت تجارب یادگیری کلاس به سطوح انگیزه تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی) و خرده مقیاس های آن اکتشاف، خودشکوفایی و کاربرد داده ها را پیش بینی می کند. قدرتمند ترین درصد متغییرها و کیفیت زندگی کلاس به اثرات منفی نسبت به مدرسه و معلملن اختصاص یافت و حداقل متغیر موثر فعالیت اجتماعی بود. گوگلر کورگران و تاستان (2015) پژوهشی با عنوان مطالعه اثر کیفیت زندگی کلاسی بر حس شادی انجام داده اند. نتایج نشان داد که شادکامی در یادگیرندگان مستقل، حاصل کیفیت زندگی کلاسی بود.

جبارنژاد و همکاران (1394) طی پژوهشی با عنوان مدل نقش کیفیت تجارب زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک محیط کلاس) بر نگرش نسبت به مدرسه نشان داد که مولفه های کیفیت تجارب زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس بر نگرش نسبت به مدرسه رابطه معناداری وجود دارد. صفرخانی و تحویلداری (1396) طی پژوهشی رابطه کیفیت تجارب یادگیری با بی انگیزگی تحصیلی یادگیرندگان پرداخته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه معنادار منفی بین حیطه های کیفیت تجارب یادگیری و منابع محتوا، انعطاف پذیری و رابطه استاد- دانشجو با ابعاد بی انگیزگی تحصیلی ( باورهای توانایی، باورهای تلاش، ارزشمندی تکالیف تحصیلی و ویژگی های تحصلی وجود دارد.

لینگ و چن (2015)، طی پژوهشی نگرش به مهارت های یادگری، رضایت از برنامه درسی، خود پنداره حرفه ای دانش آموزان متوسط از برنامه آموزش حرفه ای به این نتیجه رسیدند که بسیاری از دانش آموزان از برنامه های آموزش فنی، از برنامه درسی رضایت داشتند. برنامه آموزش فنی باعث بالا سطح خوپنداره در دانش آموزان شده بود، در نهایت نگرش به مهارت یادگری و رضایت از برنامه درسی به طور قابل توجهی خودپنداره حرفه ای را پیش بینی می کرد.

منابع فارسی و لاتین

کینگ و اندرسون (1386) نوآوری و تغییر در سازمانها، نجف بیگی، مترجم، تهران: انتشارات ترمه.
تایلر، رالف وینفرد (1388). اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی (ترجمه علی تقی پورظهیر). تهران: نشر آگه.
نیاز آذری، مرضیه (1391). تعیین مولفه های آینده پژوهی جهت طراحی مدل در آموزش عالی، فصلنامه پژوهش های مدیریت.
کنار کوهی، هوشنگ. (1394) آینده شناسی مدیران و رابطه آن با پیشرفت عملکرد سازمان در شهرداری شهرستان دیلم در سال بیست و نه، فصلنامه مدیریت شهری.
مرزوقی، رحمت الله، حیدری، الهام، حیدری، معصومه. (1395) بررسی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان، مجله گام های توسعه در آموزش، پزشکی.
کلاتی سیفری، قاسمی، (1395) تدوین مدل تاثیر توانمندی های آینده پژوهی در رابطه مهارت های فردی مدیریت زمان و ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان در اصحاب رسانه شبکه رادیو ورزش ایران، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت تجارب یادگیری).

Masini EB. (2011). How to Teach Futures Studies: Some Experiences. J Futures Stud, 15(4): 111 –20.
Ruth Ji, Robin K and Frank T. (2017). Predicting the future of additive manufacturing: A Delphi study on economic and societal implications of 3D printing for 2030, Technological Forecasting and Social Change, 117, 84-97.
Sardar Z. (2010). The Namesake: Futures; futures studies; futurology; futuristic; foresight—What’s in a name? Futures, 42(3): 177-84.
Sarah A & Keri F. (2017). Introduction to ‘Learning the Future Otherwise: Emerging Approaches to Critical Anticipation in Education, Futures, Available online 4 October 2017, In Press.
Shu-Ying Lina, Chak-Keung Simon Wong. (2014). The creativity level of Taiwan hospitality undergraduate students , Social and Behavioral Sciences.
Tolon K. (2011). (dissertation). The American futures studies movement (1965-1975); its roots, motivations, and influences. Ames: Iowa State University.
Torrance.E.P.(1990). Creativity. What Research Says To The Teacher. Series no 28. National education association. Washingtion DC.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت تجارب یادگیری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *