مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی

Rate this product

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است ادبیات و پیشینه پژوهش توانمندسازی روانشناختی به همراه پیشینه پژوهش داخلی و پیشینه خارجی توانمندسازی روانشناختی بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه توانمندسازی روانشناختی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

توانمندسازی روانشناختی چیست، تعریف توانمندسازی روانشناختی، توانمندسازی به‌عنوان یک سازه ارتباطی، توانمندسازی به‌عنوان یک سازه انگیزشی، رویکرد روان‌شناختی، عوامل روان‌شناختی توانمندسازی، حساس شایستگی، حساس داشتن حق انتخاب (خودمختاری)، احساس مؤثر بودن، احساس معنی‌دار بودن، احساس داشتن اعتماد به دیگران، تأثیر توانمندسازی بر نگرش کارکنان، هزینه‌های توانمندسازی، راهکارهای عملی برای توانمندسازی، دلایل توانمندسازی، مفهوم توانمندسازی روانشناختی، تحلیل توانمندسازی روانشناختی، نقش توانمندسازی روانشناختی در ارتقای تعهد سازمانی، رابطه‌ی توانمندسازی روانشناختی و عملکرد شغلی، رابطه توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت کارکنان، ابعاد توانمندسازی روانشناختی، مفروضه های اساسی توانمندی روانشناختی، عدم توانمندسازی (ناتوانمندی) کارکنان، پیامدهای توانمندسازی روانشناختی، توانمندسازی روانشناختی و عملکرد مدیریتی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه توانمندسازی روانشناختی و در ادامه…

مفهوم توانمندسازی روان‌شناختی و رابطه آن با سرمایه روان‌شناختی، تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش، توانمندسازی روانشناختی معلمان و کارکنان مدرسه، توانمند سازی معلمان، رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و رضایت شغلی معلمان، ارتقای توانمندسازی روان شناختی، تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر نوآوری سازمانی، بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت کارکنان، طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمند سازی، توانمندسازی ساختاری و روان شناختی، نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در تعالی سازمانی و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 124 صفحه با فرمت DOC و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 124
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

Tavanmandsazi_Ravanshenakhti

مبانی نظری پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی

توانمندسازی عبارت از فرایندی است که یک مدیر از طریق آن سعی در تقسیم قدرت خود در بین زیردستانش دارد از آنجا که قـدرت در سازمان‌ها، بیشتر در چارچوب اختیارات قانونی فرد متجلی می‌شود بنابراین، توانمندسازی به معنای تفویض اختیار است. کانگر و کاننگو، مدعی بودند چون تقسیم قدرت تنها راه توانمندسازی کارکنان نبوده و به‌طور خودکار نمی‌تواند منجر به توانمندسازی کارکنـان گردد از این‌ رو باید به توانمندسازی از زاویۀ مفهوم انگیزشی قدرت که مورد تأکید مک کللند بود، توجه کرد.

مککلند مدعی بود افراد به‌طور طبیعی میل به کسب قدرت و تحت کنترل درآوردن سایرین دارند انگیزه قدرت در افراد،زمانی ارضاء می‌گردد که آن‌ها فکر کنند دارای قدرت بوده و می‌توانند به هنگام رویارویی با حوادث، موقعیت‌ها یا افراد مختلف از خود واکنش نشان دهند از این جنبه، فعل توانمندسازی بـه معنای «توان‌ افزایی» است. توان‌ افزایی عبارت از ایجاد شرایط لازم برای ارتقا انگیزش افراد در انجام وظایفشان از طریق پرورش احساس شایستگی و یا کاهش احساس بی‌قدرتی در آن‌ها است. دو سال بعد، در سال، 1990 توماس و ولتهووس، بعد جدیدی از قدرت و توانمندسازی را مورد توجه قرار دادند به اعتقاد آن‌ها قدرت دارای معانی مختلفی اسـت در اصطلاح حقـوقی، قدرت به معنای اختیار است در قالب این اصطلاح، توانمندسازی به معنای اعطای اختیار می‌باشند (توماس و ولتهووس،1990).

به باور آن‌ها، به‌ کارگیری اصطلاح توانمندسازی به‌ عنوان پارادایم جدید انگیزش، زمانی گسترش یافت که رقابت‌های جهانی، ضرورت انجام پژوهشی‌های متعدد برای یافتن شکل‌های جدیـدی از مدیریت که افراد را تشویق به ریسک‌پذیری، تعهد و نوآوری می‌نماید، اجتناب‌ناپذیر ساخت. این روند، به‌ویژه در حوزه‌های رهبری و فرهنگ‌سازمانی، یعنی حوزه‌هایی که در آن‌ها تحقیقات نشان دادند چگونه رهبران فرهمند و تحول‌گرا می‌توانند از طریق القای آرمان‌گرایی، ایجاد ایمان قوی و اعمال کنترل‌های کلی در کارکنانشان نیرو به وجود آورند، از نمود بیشتری برخـوردار گردید(محمدی،1380).

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی توانمندسازی روانشناختی

سلطانی و همکاران (1396) در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی به تنهایی بر عملکرد شغلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی) تأثیر نمی گذارد  لیکن رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی موثر بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی است. برزگر و محمدی (1392) در پژوهش به این نتیجه دست یافتند که بین مولفه توانمندسازی و مولفه های عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.

همچنین دریافتند که متغیرهای پیش بین (مولفه های توانمندسازی) می‌توانند متغیر ملاک (عملکرد شغلی) را پیش بینی کنند با استفاده از آماره مجذور خی، کروسکال والیس و من ویتنی، معنا‌داری اثر هر کدام از عامل‌های جنسیت و پایه تحصیلی بر روی عملکرد دانش‌آموزان توسط رفیع پور و جوکار(1396) بررسی شد نتایج نشان داد که در مجموع عملکرد تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی) پسران بهتر از عملکرد تحصیلی دختران است.

لدن و همکاران(2000) خاطر نشان ساختند که توانمندسازی با عملکرد شغلی رابطه ای مثبتی دارد و افراد توانمند نسبت به افراد کمتر توانمند بهتر کار خواهند کرد این امر در این مسأله ریشه دارد که توانمندسازی هم شروع رفتارهای کاری و هم استمرار تلاش برای انجام این وظایف را افزایش می‌دهد به ویژه سطوح بالای توانمندسازی روانشناختی به تلاش بیشتر و انعطاف پذیری بیشتر منجر می‌گردد و همه ی این رفتارها منجر به افزایش عملکرد شغلی می‌گردد.

جاستون(1998) در تحقیقی که بر روی کارکنان شرکت مخابرات در تگزاس انجام شد، رابطه معنی داری میان ابعاد توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی به دست آوردند اسپریتزر (1995) در تحقیقی در زمینه توانمندسازی کارکنان بدین نتیجه دست یافت که اعتماد به نفس کارکنان، دسترسی به اطلاعات در مورد رسالت سازمان عملکرد کاری کارکنان و رفتارهای خلاق و نوآورانه با توانمندسازی روانشناختی ارتباط مثبت و معناداری دارد.

منابع فارسی و انگلیسی توانمندسازی روانشناختی

میری، عبدالرضا و سبزیکاران ، اسماعیل (1390) بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( منطقه تهران ) مجله مدیریت توسعه و تحول.
نادری، ناهید و جمشیدیان، عبدالرسول (1386) توانمندسازی زنان پیش بایست تکامل گرایی. مجموعه مقالات همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی. جلد اول (مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی).
نصری ، رضا ؛ رستم نیا ، امین ؛ مراد نژادی ، همایون ؛ جمشیدی ، فریبا (1391) بررسی وضعیت عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام) .
نواصر، ندا (1387). بررسی رابطۀ ساده و چندگانه سبک‌های رهبری تبدیلی و تبادلی با توانمندسازی روانشناختی و عملکرد شغلی در کارکنان پالایشگاه آبادان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارسنجان.

Carly Webster ( 2006 ) . An empirical analysis of the relationships between the interactive use of performance measurement systems , creativity and performance : the intervening role of psychological empowerment . Monash University . EAA and AFAANZ conferences for their comments . P72
Chan D , Schmitt N. (2002). Situational judgment and job performance. Human Performance
Chuang, C. H., & Liao, H. (2010). Strategic human resource management in service context:Taking care of business by taking care of employees and customers. Personnel Psychology, 63(1), 153–196Chuang Chih-Hsun , Shyh-jer Chen b, Ching-Wen Chuang(2013).Human resource management practices and organizational social capital: The role of
industrial characteristics. Journal of Business Research. 66.678-687Cohen, Aaron & Kol, Yardena (2004)“ professionalism and organizational citizenship behavior “ an empirical examination among Israeli nurses , journal of managerial psychology , Vol.19 No.4
Conger & kanungo,R.N.(1988).The Empowerment Process:integrating theory and practice . Academy of Management Review

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
26,900 تومان
تعداد بازدید: 1429
4 فروش 1429 بازدید