نویسنده
تاریخ انتشار
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
تعداد بازدید
3021 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گشتالت درمانی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد تهیه و گردآوری شده است این فایل پیشینه پژوهش داخلی و خارجی گشتالت درمانی و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق گشتالت درمانی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

گشتالت و گشتالت درمانی چیست؟، گشتالت درمانی و روان تحلیل گری، گشتالت درمانی و وجودگرایی، مفاهیم اساسی گشتالت‌درمانی، فرآیند روان درمانی گشتالتی، دفاع ها در گشتالت درمانی، تکنیک هایی بکار رفته در گشتالت درمانی، شش قانون برای هدایت درمانگران گشتالتی، قواعد گشتالتی، طرح‌های رفتاری در گشتالت در مانی، اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی، تأثیر گشتالت درمانی بر کیفیت زندگی، فنون گشتالت درمانی، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اثربخشی گشتالت درمانی بر شادکامی، مفاهیم اساسی گشتالت درمانی، ریشه های فلسفی و تجربی گشتالت درمانی، گشتالت درمانی یا گشتالت تراپی، پروتکل گشتالت درمانی و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 81
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گشتالت درمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گشتالت درمانی

روانشناسی گشتالت اصولاً بر این دیدگاه مبتنی است که پدیده های روانشناسی یک کلیت هستند نه مجموعه از اجزا در روانشناسی گشتالت، میدان بر مبنای شکل و زمینه قابل بررسی است و شکل می تواند برجسته و زمینه در حاشیه باشد با این حال دو مفهوم شکل و زمینه نقش مهمی در منطق نظری گشتالت درمانی دارند وقتی شکل ها ناقص یا مبهم هستند به حاشیه رانده می شوند و حواس شخص را پرت می کنند برای نمونه، پسری که از مار می ترسد نمی‌تواند مفهوم مار را به طور کامل وارد ذهن خویش کند یا از آن یک شکل کامل بسازد وقتی این پسر بتواند مارها را لمس کند و از آنها نترسد، شکل کامل می شود (شارف ، 2000).

بنیانگذار نظریه میدانی ، کورت لوین ، کارهایش در جهت گشتالت بود. در نظریه میدانی نیز مثل روانشناسی گشتالت، هر رویداد جزیی از یک میدان است. موضوع مطالعه این نظریه نیز بررسی رابطه اجزا با یکدیگر و کل می باشد. نظریه میدانی یک رویکرد پدیدارشناختی است که در آن، میدان با مشاهده کننده رابطه دارد. برای درک هر واقعه باید نگرش مشاهده کننده نسبت به آن واقعه را بشناسیم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق گشتالت درمانی)

براساس نظریه میدانی، فعالیت های روانی در نوعی زمینه به نام فضای زندگی روی میدهد، فضای زندگی تمام رویدادهای گذشته، حال و آینده را در بر می گیرد. هر کدام از این رویدادها در یک موقعیت مشخص رفتار را تعیین می کنند. فضای زندگی مربوط به نیازهای فرد است. درمانگران گشتالتی نیز به آنچه در مرز بین انسان و محیط است توجه می کنند. درمان گشتالتی بر این اصل استوار است که هر چیزی ارتباطی در تغییر دائمی و بهم پیوسته و در جریان است(مک کانویل ، 2003).

پیشینه تحقیق (پژوهش) گشتالت درمانی

بهرامی، سودانی و مهرابی زاده هنرمند(1389) در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس (مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره عزت نفس)، افسردگی و احساس تنهایی زنان مطلقه به این نتیجه رسیدند که گشتالت درمانی به شیوه گروهی باعث کاهش افسردگی، احساس تنهایی و نیز افزایش عزت نفس زنان مطلقه گروه آزمایشی، در مقایسه با گروه کنترل شده است خیاط، پاشا و سودانی(1388) در پژوهشی با عنوان اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه گشتالت بر کاهش اضطراب مردان مراجعه کننده به مرکز مشاوهر نفت اهواز به این نتیجه رسیدند که مشاوره گروهی به شیوه گشتالت بر کاهش اضطراب مردان مراجعه کننده به مرکز مشاوره نفت گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل موثر بوده است.

زهراکار(1390) در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی گشتالت درمانی به شیوه زناشویی درمانی گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی به این نتیجه رسید که گشتالت درمانی بر سازگاری زناشویی و مولفه های آن اثر بخش بوده است همینگ (1994) طی پژوهشی اثر بخشی گشتالت درمانی را در کار با زوج ها مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که این درمان در کاهش مشکلات زوج ها موثر است (مبانی نظری و پیشینه تحقیق گشتالت درمانی).

گلاسر (2000) طی پژوهشی به این نتیجه رسید که تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن، خودمحوری، اختلاف درخواسته ها، طرحواره های رفتاری و رفتار غیرمسؤولانه نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است اولیریو و پیج(2000)، به منظور بررسی تاثیر آموزش های گشتالتی بر خشم، مسئولیت پذیری و عزت نفس، 14 نفر آزمودنی را که در زمینه های یاد شده دارای مشکل بودند در دو گروه قرار داند؛ هفت نفر در گروه آزمایش، که به مدت شش هفته تحت درمان به شیوه گشتالتی قرار گرفتند و هفت نفر در گروه کنترل، که هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند.

 منابع فارسی و لاتین

زهراکار، کیانوش.(1390). بررسی اثربخشی گشتالت درمانی به شیوه زناشویی درمانی گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی.مجله پژوه شهای مشاوره.شماره 40.ص59-72.
شفیع‌آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا(1392). نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ 13، ص 182
کوری، جرالد. (1388) نظریه ها وتمرینهای مشاوره گروهی انسانگرا. ترجمه کتایون دانشوریان. تهران: نشر پرشکوه.
شیلینگ،‌ لوئیس(1388). نظریه های مشاوره. ترجمه: آرین، خدیجه. تهران: انتشارات اطلاعات.
صادقی، سپیده، قادری، زهرا و جاهدی، سهیلا. (1390). اثربخشی گشتالت درمانی و شناخت درمانی بر بهبود کیفیت زندگی جانبازان. ارمغان دانش، (مبانی نظری و پیشینه تحقیق گشتالت درمانی)
حیدری، حسن. ثنایی ذاکر،باقر. نوابی نژاد، شکوه و دلاور، علی. (1390). اثربخشی گفتگوی موثر بر کاهش تعارضات زناشویی. فصلنامه اندیشه ورفتار. دوره چهارم(14)، 15-24
خیاط، ابراهیم. پاشا، غلامرضا . سودانی، منصور.(1388). اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه گشتالت بر کاهش اضطراب مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره نفت اهواز. اولین همایش ملی یافته های نوین در روانشناسی.

Barnett, R. C., Steptoe, A., & Gareis, K. C. (2005). Marital-role quality and stress-related psychobiological indicators. Annals of Behavioral Medicine, 30, 36–43. doi:10.1207/s15324796abm3001_5.
Bernd Bocian (2010). Fritz Perls in Berlin 1893 – 1933. Expressionism – Psychoanalysis – Judaism. EHP Verlag Andreas Kohlhage, Bergisch Gladbach
Brownell, P. (2010) Gestalt Therapy: A Guide to Contemporary Practice. New York, NY: Springer Publishing. p. 174.

Brownell, P., ed.(2008) Handbook for Theory, Research, and Practice in Gestalt Therapy, Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Campbell, J. C. (2002). Health consequences of intimate partner violence. Lancet, 359, 1331–1336. doi:10.1016/S0140-6736(02)08336-8
Claire M. K. D & Miles G. Taylor. (2011). Trajectories of Marital Conflict Across the Life Course: Predictors and Interactions With Marital Happiness Trajectories. Journal of Family Issues 33(3)341– 368.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق گشتالت درمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *