نویسنده
تاریخ انتشار
۱۵ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3214 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرزندگی تحصیلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) سرزندگی تحصیلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تاریخچه سرزندگی، تعریف مفهومی سرزندگی تحصیلی، تعریف عملیاتی سرزندگی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی دانش آموزان، سرزندگی تحصیلی دانشجویان، سرزندگی آموزشی و تعریف آن، سیر تکاملی سرزندگی آموزشی، اهمیت سرزندگی تحصیلی، ابعاد سرزندگی تحصیلی، نظریه های سرزندگی تحصیلی، دیدگاه های سرزندگی تحصیلی، مولفه های سرزندگی تحصیلی، پیش بینی سرزندگی تحصیلی، نظریه جبرانی، نظریه چالش، نظریه محافظتی یا مدل مصونیت در مقابل آسیب پذیری، مدل زیستی روانی معنوی در سرزندگی، اثربخشی خود مهارگری هیجانی بر سرزندگی تحصیلی، عوامل موثر بر سرزندگی تحصیلی، رابطه سرزندگی تحصیلی و عملکرد دانش آموزان، تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس خشنودی، بررسی رابطه سرزندگی تحصیلی و سبک‌های مدیریت کلاس، اثربخشی طرحواره‌ درمانی بر سرزندگی تحصیلی، رابطه علّی هوش فرهنگی و سرزندگی تحصیلی و در ادامه…

پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی، پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس درگیری شناختی، پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی، اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر موفقیت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی، بررسی نقش سرزندگی تحصیلی و شادکامی در پیش‌بینی خلاقیت، سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده، مقایسه‌ اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی، پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک شایستگی، رابطه خوش‏بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی، سوابق پژوهشی مرتبط با سرزندگی تحصیلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 37
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

SarZendegi_Tahsili

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرزندگی تحصیلی

سرزندگی تحصیلی یکی از مؤلفه های بهزیستی روانشناختی است که تاب آوری تحصیلی را در چارچوب روانشناسی مثبت تبیین می کند. در واقع سرزندگی تحصیلی، پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش ها و موانع وضع موجود و مداوم تحصیل است. ( بالیکیس و کارمن، 2017) سرزندگی تحصیلی به معنای توانایی موفقیت آمیز دانش آموز یا دانشجو در مواجهه با موانع و چالش های تحصیلی و غلبه بر آنها است. بنابراین سرزندگی تحصیلی یکی از شاخص های مهمی است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیت آمیز فرد تأثیر می گذارد و در آنجا لیاقت ها و توانایی ها به بار می نشیند و پیشرفت های علمی حاصل می شود. (باتیسون و همکاران، 2016)

سرزندگی تحصیلی، تاب‌آوری تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری) را در چارچوب زمینه روانشناسی مثبت منعکس می­ کند. سرزندگی تحصیلی به صورت توانایی دانش‌آموز برای موفقیت در برخورد با موانع و چالش‌های تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول قرار دارند، تعریف شده است. همچنین سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش‌ها و موانعی که در عرصه مداوم و جاری تحصیلی تجربه می ­شوند، اشاره دارد. بی‌علاقگی، خستگی و فرسودگی تحصیلی (به عنوان نقطه مقابل سرزندگی تحصیلی) رابطه معکوسی باعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دارد. (رافعی، حسن دوست، 1396)

کارتل و همکاران به تعدادی از محققان برجسته اولیه مانند ریجینال کلارک، جیمز کومر، ادموند گوردن، لیندا ویندفلد، میشل واتر اشاره کرده اند که اقدام به طراحی و تحقیق روش هایی کردند که سرزندگی آموزشی را در میان دانش آموزان و دانشجویان در معرض خطر را بهبود می بخشد. تحقیقات از نگرش در معرض خطر به سمت فرایندها و یا عوامل حمایتی که به افزایش سرزندگی آموزشی کمک می کند حرکت کردند (الوند و همکاران، 1393). (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرزندگی تحصیلی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) سرزندگی تحصیلی

در پژوهش عسگری و شهدی و همکاران (1396) با عنوان ارتباط سرزندگی، استرس و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‏آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین آمده است: این پژوهش با هدف تعیین ارتباط سرزندگی، استرس و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی) بالا و پایین انجام شد و یک مطالعه همبستگی بود. آزمودنی‌های پژوهش 120 نفر بودند که از میان دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین دبیرستان‌های دخترانه به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از مقیاس‌های سرزندگی، استرس، خودکارآمدی و رضایت از زندگی استفاده شد.

نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که سرزندگی، خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا در مقایسه با دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین به طور معناداری بیشتر و استرس آنها کمتر است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که متغیرهای سرزندگی و استرس مثبت در دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین و سرزندگی در دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده رضایت از زندگی بودند. این یافته‌ها تلویحات ضمنی مهمی درباره آموزش و خدمات مشاوره‌ای برای دانش آموزان دارد.

در پژوهش مارتین و مارش (2016) تحت عنوان سرزندگی تحصیلی و همبستگی های آموزشی و روانشناختی با بررسی دانش آموزان مقطع متوسطه نشان دادند که میزان سرزندگی در کاهش یا افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان نقش مهمی دارد. در پژوهش مارتین (2015) با مطالعه دانش  آموزان متوسطه نشان داد که عامل های خودکارآمدی، کنترل، برنامه ریزی، اضطراب پایین و پشتکار و تلاش به عنوان پیش بینی کننده های مهم سرزندگی تحصیلی دانش ‏آموزان هستند. همچنین لذت از مدرسه، مشارکت در کلاس و عزت نفس (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس) به عنوان پیش بینی کننده های موفقیت تحصیلی دانش آموزان بودند.

منابع فارسی و غیر فارسی

کریمی، یوسف (1396). اختلالات یادگیری. چاپ دوازدهم، تهران : نشر ساوالان .
ماسن، پ؛ کیگان، ج؛ هوستون، آ و ویکانجر، ج (1395). رشد و شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی. چاپ سوم تهران: نشر مرکز.
نیرومند، حسین؛ صبری، مصطفی ؛ رنجبر، مهدی؛ صبری، طاهره و پو، حمزه (1396) ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺗﺎب آوری و شادی در داﻧﺶ آﻣﻮزان. دومین همایش ملی روانشناسی.
مقیمیان، مریم، کریمی، طیبه. (1397). ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری، نشریه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران.
فتاحیان، پروین؛ حاتمی، حمیدرضا و تقوی بهبهانی، آزاده. (1394). ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی با ﺗﺎب آوری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور مهاباد، خرداد 1395.
کریمی قرطمانی، ملیحه (1395). بررسی رابطه بین پایستگی تحصیلی با ادراک خود و فراشناختی در دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرزندگی تحصیلی).

Resinck B. The relationship between resilience and motivation.In Rensick, B, Gwyther, L. PX Roberto, K. A (Eds), Resilience in a ging: concpt,research and outcomes. NEW yourk: sprringer.2013.
Richardson E, Glenn. The Metatheory of resilience and resiliency, journal of clinical psychology. 2012.
Salami SO, Ogundokun MO. Emotional intelligence and self-efficacy as predictors of academic performance. Perspectives in Education. 2014.
Schwartz M, Stein T, Wald E, Sha N, Sonty N. Risk and resilience in chronic pain: anxiety and self-efficacy as mediators in the relationship between pain intensity and disability”. 2011.
Shaver PR, Schachner DA, &Mikulinser M. Attachment style, excessive reassurance seeking, relationship processes, and depression. Personalityand social Psychology Bulletin. 2015.
Barntt P. High school students academic buoyancy: Longitadinal changes in motivation, cognitive engagement, and affect in English and math. Dissertation submitted in partial ful fillment of the reguiremenets for the degree of doctor for Philosophy in the graduate school. 2012.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرزندگی تحصیلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *