نویسنده
تاریخ انتشار
۲ اسفند ۱۳۹۹
تعداد بازدید
5478 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 4 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تاریخچه مفهوم تاب‌آوری، تعریف تاب‌آوری، عوامل تأثیرگذار بر تاب‌آوری، ویژگی افراد تاب آور، سبک‌های مقابله، انواع سبک‌های مقابله و مادران کودکان ناتوان، تاب‌آوری و سبک‌های مقابله، مدل‌های تاب آوری، مدل‌های گارمزی و همکاران، چارچوب تاب آوری کامپفر، مدل‌های مفهومی تاب آوری، مدل‌های متمرکز بر متغیر، مدل جبرانی، مدل چالش، مدل محافظتی یا مدل مصون سازی در مقابل آسیب پذیری، فرایند تحولی مفهوم تاب آوری، مفهوم تاب آوری و ابعاد آن، نظریه‌های تاب آوری، نظریه ی بلاک، نظریه ی ورنر و اسمیت، خود تاب آوری و در ادامه …

نقش فرهنگ در تاب آوری، راه‌های ارتقای تاب آوری، آیا تاب آوری فرایند است یا برونداد؟، راه های به دست آوردن تاب آوری، عوامل تعیین کننده تاب آوری، تاثیر خانواده مدرسه و جامعه بر تاب آوری، بررسی ارتباط تاب آوری با سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی، اثربخشی آموزش تاب آوری بر فشار روانی، نقش خودکارآمدی و تاب آوری روان شناختی، فراتحلیل رابطه ی بین تاب آوری و سلامت روان، طراحی مدل تاب آوری، سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری، تعیین استراتژی های تاب آوری و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 127
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری

مفهوم تاب آوری ابتدا توسط ورنر در روان شناسی رشد مطرح شد ولی به تدریج به حوزه های دیگر مانند روان شناسی اجتماعی و روانشناسی بالینی وارد شد کانر و دیویدسون که تاب آوری را در حوزه های اجتماعی مورد مطالعه قرار داده اند معتقدند؛ تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب ها نمی باشد بلکه شرکت فعال و سازنده فرد در محیط است کلمه تاب آوری از علم فیزیک گرفته شده است و معنای اصلی کلمه «به عقب جهیدن» است افراد تاب آور قادر هستند زمانی که با واقعیت های سخت زندگی مواجه می شوند به عقب بجهند و این توضیح روشنی از ویژگی های افراد تاب آور است (خزائلی پارسا، 1389).

در این میان تاب آوری جایگاه ویژه ای در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این سازه افزوده می شود رویکرد روانشناسی مثبت گرا، تمرکز اصیلش، روی استعداد ها و توانمندی های انسان است این رویکرد، هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند (سامانی، جوکار، صحراگرد، 1386).

مفهوم تاب آوری به صورت های مختلف تعریف می شود راتر در سال 1987 به نقل از هالی (2000) بیان می کند که تاب آوری به تفاوت افراد در پاسخگویی به خطر بر می گردد ورنر (1989) به نقل از هالی (2000) این واژه را به صورت سازگاری با مقابله موفقیت آمیز در برابر یا مواجهه با حوادث فشارزای زندگی تعریف می کند جرمی مفهوم تاب آوری را به معنای کنترل یا اقدام علیه عوامل فشار قبل از این که به فرد آسیب برساند، به کار می برد (فیتزپاتریک، کوئرنر، 2004).

 

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی تاب آوری

در پژوهشی که توسط علی کلدوی احمد برجعلی محمدرضا فلسفی نژاد فرامرز سهرابی به عنوان بررسیی اثر مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی انجام شد نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت به اعتیاد و انگیزش معتادان مؤثر است.

در پژوهش که توسط دکتر حسینی کاویانی, ندا حاتمی و دکتر عبدالله شفیع آباد با هدف بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر افزایش کیفیت زندگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی) در افراد افسرده غیر بیمار انجام شد نتایج این پژوهش نشان می دهد آموزش ذهن آگاهی کیفیت زندگی را افزایش و افسردگی این افراد را کاهش می دهد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری).

در پژوهشی که توسط دکتر حسینی کاویانی, فروزان جواهری, دکتر هادی بحیرانی به عنوان اثر بخشی درمان مبتنی ذهن آگاهی در کاهش افکار خود آیند منفی, نگرش کار آمد, افسردگی و اضطراب نشان داد که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی, اضطراب, نگرش ناکار آمد و افکار منفی مؤثر است یافته ها در این زمینه نشان می دهد که احتمالا تغییر در پیشگیری از عود دخیل باشد( سگال و همکاران (2002).

برینتون, بوتزین, کازینز و همکاران در پژوهشی نشان دادن که ذهن آگاهی می تواند آثار مثبت خود را در بهبود وضعیت خواب ناکافی و بی کیفیت از مهمترین عوامل افزایش عود است اعمال کند گارتند, باتیگر, گایرلد, ویست, چانون, و هاوارد در پژوهشی نشان دادن که ذهن آگاهی با کنترل تووجه و تنظیم هیجانی مرتبط است و از این رو می توان با افزایش کنترل بر سر نخ های دیداری مصرف الکل و مواد, در درمان این اختلالات مؤثر واقع شود.

رفرنس فارسی و انگیسی

برهنی، گ (1390). بررسی کیفیت زندگی آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سردشت. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی.
بشارت، محمدعلی (1388). رابطه تاب آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران. مجله روان شناسی معاصر، دوره سوم، 2، 49- 38.
جوادی، رحم خدا. آقا بخشی، حبیب. رفیعی، حسن. عسگری، علی. بیان معمار، احمد و عبدی زرین، سهراب (1390). رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پرخطر. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی. 11، 41.
حیدری، علیرضا و جعفری، فرزانه (1388). مقایسه کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی افراد آلوده به ویروس ایدز با افراد عادی شهر اهواز. یافته های نو در روانشناسی. 60- 47. (ادبیات و پیشینه تحقیق تاب آوری)
رفیعی، مرسده (1388). اثربخشی مهارت های ارتباطی و تنش زدایی تدریجی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی زنان نابارور.

Alivisato S,B., Petrides, M., (1997), Functional activation of the human brain during mental rotation. Neuropsychologia 35, 111-118.
-Allen, J. J. B., Coan, J.A. and Nazarian, M. (20011) Issues and assump- tions on the road From raw signals to metrics of Frontal EEG asymmetry in emotion. Biological Psychology 67, 183- 218.
-Burbaud, P., Camus, O., Guehle, J. –M., Allard, M., (2000). Influence of ncognitive strategies on the Pattern of cortical activation during mental subtraction. NA Functional imaging study in human Subjrcts. Neuroscience letters 287,76-80.
-Breslin, F.C., Zack, M., & M C Main, S. (2002). An in Formation Processing analysis of mindfulness: Implication for relapse Prevention in the treatment of substance abuse. Clin Psychol Sci Pract, 9, 275- 299.
-Breslin, Fcm, Zack, M., & M C Main, S. (2002) An infoimation Processing analysis of mindfulness: Implications For relapse Prevention in the treatment of Substunce abuse. Climical Psycology: Scierice and practice. 9(3)

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

2 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری

 1. مازیار عمارلویی

  سلام وقت بخیر.
  خواستم به سهم خودم تشکر کنم از سایت خوبتون، ۴ تا ادبیات پیشینه و تحقیق با منابع و پیشینه تحقیق های متفاوت واقعا کارمنو راه انداخت و تونستم به تنهایی فصل دوم پایان نامه مو تکمیل کنیم….واقعا ازتون ممنون ♥️🙏

  • Knightمدیر سایت

   درود.
   سپاس از دیدگاه انرژی بخش شما؛ موفق و پیروز باشید.

 2. سیده مارال نجمی

  سلام.
  واقعا ازتون ممنونم خیلی جامع و کامل بود.

  • Knightمدیر سایت

   مارال عزیز سلام.
   خوشحالیم از اینکه این فایل مورد توجه شما قرار گرفته، موفق و سربلند باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *