مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی

مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی دارای کلید واژه های تاکیدی:

بهزیستی روان شناختی، تعریف بهزیستی روان شناختی، عوامل مؤثر بر بهزیستی روانشناختی، بهزیستی روان شناختی و اهداف، بهزیستی روان شناختی و شادکامی، بهزیستی روان شناختی و امید، الگوی بهزیستی روان شناختی ریف، مؤلفه های بهزیستی روان شناختی، رفتار سازمانی مثبت گرا، روان شناسی مثبت، تبیین بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه های ذهن آگاهی، مقاله درباره بهزیستی روانشناختی، بررسی بهزیستی روان شناختی و شادکامی زناشویی، بررسی مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی، پیش‌بینی کیفیت زندگی بر مبنای بهزیستی روان‌شناختی، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع … دانلود مبانی نظری پیشینه پژووهش بهزیستی روانشناختی، در 78 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : DOC
💠تعداد صفحات : 78
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی

مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی

بهزیستی روانی دارای چندین مولفه عاطفی شناختی است. افراد با احساس بهزیستی بالا هیجانات مثبت را تجربه می کنند و از حوادث و وقایع زندگی شان ارزیابی مثبتی دارند. در حالی که افراد با بهزیستی روانی پایین حوادث و وقایع زندگی شان را نامطلوب ارزیابی نموده و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می کنند (عبدی رزین ، سجادیان ، شهیاد و همکاران ، 1389).

ریف (1989) بهزیستی را بر مبنای زندگی آرمانی و به معنای شکوفاسازی توانمندی های انسانی مفهوم سازی کرده و خاطر نشان کرد که این دیدگاه در بردارنده ملاک های مشابه و مکمل سلامت روان شناختی مثبت هستند (سرمدیان ، 1390).اساس روانشناسی مثبت بر پذیرش انسان در جایگاه موجودی توانمند و شایسته است که می تواند تواناییهای خود را شکوفا سازد ؛ بنابراین هدف رویکرد اخیر ، مطالعه نیرومندیها و شادمانی انسانها و توجه به نقاط قوت ، تقویت داشته ها و بنا نهادن ویژگی های مثبت است روان شناسان مثبت نگر ، سلامت روانی را معادل کارکرد مثبت روان شناختی تلقی و آن را در قالب اصطلاح بهزیستی روان شناختی مفهوم سازی کرده است.

از این منظر بهزیستی روان شناختی به معنای کارکرد روان شناختی بهینه است به بیانی دیگر ، بهزیستی روانشناختی را می توان واکنش های عاطفی و شناختی به ادراک ویژگی ها و توانمندی های شخصی ، پیشرفت بسنده ، تعامل کارآمد و موثر با جهان ، پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت در طول زمان تعریف کرد. این حالت می تواند مولفه هایی مانند رضایت از زندگی ، انرژی و خلق مثبت را نیز دربر گیرد (میکائیلی منیع ، 1386).

تعریف بهزیستی روانشناختی

از نظر مایرز و دینر (1995) بهزیستی روان شناختی عبارتست از احساس مثبت و احساس رضایتمندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه های مختلف خانواده ، شغل و … می شود. از نظر کیس ، ریف و اشموتکین بهزیستی روانی می تواند از طریق ارزیابی های ذهنی افراد از تجارب خودشان سنجیده شود مانند ادراکاتی از عاطفه و بهزیستی معنوی و اندازه گیری های عینی نظیر راهنمایی های سلامت جسمانی نظریه های مرتبط با بهزیستی روان شناختی می باشد (احمدپور ، 1389). (مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی)

بهزیستی نه صرفا نبود بیماری فراهم ساخته ، ولی کافی نیست. البته الگوهای جدید سلامت نیز به طور عمده بر ویژگی های منفی تاکید دارند و در آنها ابزارهای اندازه گیری سلامت اغلب با مشکلات بدنی (تحریک ، درد ، خستگی و اختلالات خواب) مشکلات روانی (افسردگی ، اضطراب ، نگرانی) و مشکلات اجتماعی (ناتوانی در ایفای نقش اجتماعی ، مشکلات زناشویی) سروکار دارد. بهزیستی روانی ، بهداشت روانی ، سلامت روانی گرچه دارای معانی متفاوتی هستند ولی در مواردی به جای هم به کار می روند (هرشن سن و پاور ، 1998 ؛ نقل از احمدپور ، 1389).

ریف بر پایه مرور دقیق ادبیات پزوهش و انسجام نظریه های رشدی ، سلامت روانی ، بالینی و طول عمر خاطر نشان ساخت که این دیدگاهها در بردارنده ملاک های مشابه و مکمل سلامت روان شناختی مثبت هستند. ابعاد نظری سلامت روان شناختی مثبت در دیدگاه اخیر شامل ، استقلال ، تسلط محیطی ، رشد فردی ، روابط مثبت با دیگران ، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود است.. الگوی مزبور در سراسر جهان به طور گسترده و وسیعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است (شکری ، دستجردی ، دانشورپور ، 1385).

بهزیستی روانشناختی و شادکامی

یکی دیگر از عواملی که مستقیماً بر روی بهزیستی روانشناختی افراد تأثیر می گذارد شادکامی آنها می باشد. به نظر وینهون 1988، شادکامی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت زندگی اطلاق می شود به عبارت دیگر شادکامی به این معناست که فرد چه قدر از زندگی خود لذت می برد (کاظمیان مقدم و محرابی زاده و هنرمند، 1388).

به نظر (آرگایل، 1995؛ نقل از نشاط دوست و همکاران، 1388) سه جزء اساسی شادکامی عبارتند از هیجان مثبت ، رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب . او معتقد است که روابط مثبت با دیگران هدفمند بودن در زندگی ، رشد شخصی ، دوست داشتن دیگران ، و طبعیت نیز از اجزاء شادکامی هستند .

طبق نشریه (دنیر،2000؛ نقل از دهقانی نیشابوری، 1391) شادکامی ارزشیابی هایی است که افراد از خود و زندگیشان به عمل می آورند . این ارزشیابی ها می تواند جنبه شناختی داشته باشد ، مانند قضاوت هایی که در مورد رضایت از زندگی صورت می گیرد و یا جنبه عاطفی کعه شامل خلق و هیجانات است که در واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر می شود . مکاتب فکری مختلف به بررسی موضوع شادکامی بشر پرداخته اند اما دو دیدگاه شناختی و لذت عنایت بیشتری به این افراد داشته اند.(مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی)

نظریه پردازان شناختی شادکامی را احساسی می دانند که به واسطه پیشرفت منطقی ر جهت رسیدن به هدف ایجاد می شود . در این دیدگاه شادکامی به درون دادههای حسی و ادراکات حاصل از آن محدود نمی شود بلکه هر چه فرد گام هایی در راه رسیدن به هدف خویش بر می دارد ، احساس شادکامی در او تقویت می شود (فرنکن، نقل از ایرانیان بهرآباد، 1391).

مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی

پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی + بخشی از منابع فارسی

– الوانی، سید مهدی.( 1385 ). مدیریت عمومی. تهران. نشر نی.

– باباییان، علی و سید نقوی، میر علی و علیزاده، حسین و پور غلامی، محمد رضا .( 1391 ). تأثیر سرمایه روان شناختی بر رضایت شغلی افسران مرد ناجا (مورد مطالعه : فا .ا.قزوین )، فصلنامه پژوهشهای مدیریت انتظامی، سال 7، شماره 3، صص  369-346

– بوژمهرانی، سمیه و حامیلری، ندا.( 1388 ). بررسی امید به زندگی در فرزندان یتیم و غیر یتیم در شهرستان گرگان، پایان نامه تحصیلی کارشناسی(چاپ نشده) رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام

نور بهشهر. (مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی)

– بهادری خسروشاهی، جعفر و هاشمی نصرت آبادی، تورج و بیرامی، منصور.( 1391 ). رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانههای عمومی شهر تبریز،

مجله پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی، سال 17 ، شماره 6، صص  318-312

– حضوری، محمدجواد و صالحی، علی.( 1391 ). ارتقای تعهد سازمانی و رضای ت شغلی کارکنان سازمانهای دولتی ایران: بررسی و تبیین نقش اجزای سرمایه روانشناختی، مجله پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 2، شماره 2، صص 22- 1

– رجبی، حسن.( 1393 ). تأثیر سرمایه روان شناختی بر رضایت شغلی کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه آزاد واحد گرگان.

-علیپور، احمد و صفاری نیا، مجید و صرافی فروشانی،غلامرضا و آقاعلیخانی، علی محمد و نیلا، آخوندی .( 1392 ). بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روان شناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی ، کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل. فصلنامه علمی تخصصی طب کار، دوره 5.شماره 3 صص 41-30 .(پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی)

بخشی از منابع لاتین

Avey JB, ReichardRJ, Luthans F, Mhatre KH.(2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human resource development quarterly; 22(2): 127-52.

– Avey, B. e tal. (2006); “The implications of positive psychological capital on employee absenteeism”, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(2), 50-110.

– Bandura A.(2007).Cultivate self-efficacy for personal and organization In E.A. Locke (Ed.), The Blackwell Handbook of Principles in Organization Behavior. London: Blackwell Publishing: 120-36.(پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی)

– Brandt T, Gomes J, Boyanova, D.(2011). Personality and psychological

capital as European countries.Finnish. Journal of Business Economics; 3(11):263-89.

– Bitmiş, M. G. and A. Ergeneli, (2013). The role of psychological capital and trust in individual performance and job satisfaction relationship: A test of multiple mediation model. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 99: 173- 179.

– Jensen, S. M., Luthans F. (2006); “Relationship between entrepreneurs’ psychological capital and their authentic leadership”, Journal of Managerial Issues, 18 (2).

– Chang, C. -M., L. -S. Chen, H. -Y. Lin, and H. -C. Huang (2013). The relationship between psychological capital and job satisfaction of university

physical education teachers in Taiwan: Job stress and job burnout as mediators.

Energy Education Science and Technology Part B. Social and Educational

1 دیدگاه برای مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی

 1. مریم حق نژاد

  سلام.
  واقعا در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق سایت شما بی نظیره……فوق العاده جامع و کامل بود..

  • Wish & Me

   مریم عزیز سلام.
   ممنون از کامنت انرژی بخش شما…موفق و پیروز باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 872
1 فروش 872 بازدید