نویسنده
تاریخ انتشار
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
تعداد بازدید
5131 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت در آموزش و پرورش منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت در آموزش و پرورش دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

هدف های نظام تضمین کیفیت، چگونگی ایجاد یک نظام تعیین کیفیت، رویکردهای عمده در تضمین کیفیت، مشکلات آموزش و پرورش و راهکارهای آن، مهمترین مشکلات آموزش و پرورش، مشکلات ساختاری آموزش و پرورش، کیفیت آموزشی در مدارس، ویژگی های مشترک نظام های تعیین کیفیت از بعد ساختاری، نظام تعیین کیفییت با استفاده از آموزش ضمن خدمت، ضرورت و چگونگی ایجاد نظام تضمین کیفیت در آموزش و پرورش، بررسی کیفیت آموزش و پرورش و ارایه راهکارهایی جهت ارتقای آن، مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش و پرورش، شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس، ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، ارائه مدل مناسب برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش، سوابق پژوهشی مرتبط با کیفیت در آموزش و پرورش در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 30
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق کیفیت در آموزش و پرورش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت در آموزش و پرورش

پدید آوری و راه اندازی نظامی موفق در راستای تضمین کیفیت و ارتقای آن، مستلزم برداشتن گام های دقیقی است و لازم است که با شناسایی مسائل و مشکلات اجرایی کار و نیز اهداف مورد نظر به ایجاد این نظام در این راه اقدام کرد. بدیهی است که انجام این امر، مستلزم برپایی کمیته ای تخصصی از صاحب نظران و استفاده از نظرات آنان به منظور تدوین اساسنامه ای منسجم ومدون است شاید یکی از اقدامات ضروری در راستای طراحی نظام فوق الذکر، استفاده از تجارب سایر کشورها و تدوین آنها به شکلی است که کلیه نکات برجسته این تجارب و نیز ناکامی ها و عدم موفقیت های آنها را در برداشته باشد.

نکته مهم دیگر در ایجاد این نظام، توجه به فرهنگ مدیریتی کشور است برپایی یک نظام تضمین کیفیت وقتی موفق خواهد بود که اولا هدف از انجام این نظام برای مسئولان کاملا مشخص باشد و این افراد به تبع اطلاعات پژوهشی به دست آمده از نظام آموزشی در جریان نیازها و خواسته های جامعه خود قرار گیرند به علاوه، توجه به وجود امکانات مورد نظر، تخصص های ضروری و نیز مدیریت کارآمد برای اجرای این برنامه ها ضروری است (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت در آموزش و پرورش).

ضروری است که راه اندازی و ایجاد نظام تضمین کیفیت از طریق طرح در برنامه های توسعه و تصویب در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک سیاست گذاری ملی با هدف بهبود استانداردهای آموزشی و با توجه به پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان و نیز کارفرمایان، شکل قانونی به خود بگیرد شورای عالی آموزش و پرورش و وزراتخانه نیز وظیفه راه اندازی نظام تضمین کیفیت و سازوکارهای لازم برای ایجاد و تداوم تشکیلاتی را به این منظور به عهده بگیرند (منفرد، 1369).

پیشینه تحقیق (پژوهش) کیفیت در آموزش و پرورش

به دلیل ناکافی بودن کنترل های قبلی، لازم است تضمین های روشن تری درباره کیفیت آموزش و جهانی شدن آموزش و پرورش ارئه شود بنابراین، امروزه سوال اکثر کشورها این نیست که آیا به اشکال جدیدی از تضمین کیفیت نیاز هست یا نه، بلکه مساله این است که رویکرد موثرتر در تضمین کیفیت کدام است در مورد استفاده از رویکردهای مختلف در کیفیت، تفاوت عمده ای بین کشورها موجود است. در بعضی از این کشورها، دولت ها، گام های اولیه در جهت تقویت کیفیت را با وضع مقرارت جدید درباره گزارش موسسات آموزشی یا سایر ساز و کارهای کنترل مدیریتی برداشته اند (آرژانتین، هند ومالزی).

در رومانی، شورای ملی اعتبار بخش وارزشیابی علمی ایجاد شده است تا از کیفیت آموزش و ارتقای آن حمایت کند.عده ای از کشورها نیز با ایجاد یک نظام ارزشیابی و وضع قوانین جدید در حمایت مالی از مراکز آموزش بهتر به این مهم اقدام کرده اند. در پاره ای از کشورها نیز سازمان های مستقلی برای تضمین کیفیت ایجاد شده است، که به صورت واحد و یا درون چندین تشکیلات (باتوجه به مناطق یا اهداف) به ارتقای کیفیت می پردازند. (جوادی، 1391)

مضامین مورد توجه در کیفیت نیز از کشوری به کشور دیگر متفوت است چنانکه در انگلیس و اسکاتلند به کارآمدی تدریس (آموزش) توجه می شود در هنگ کنگ، فرآیند کیفی مدیریت مورد نظر قرار دارد و گاهی نیز به انجام تحقیق در این راستا پاداش داده می شود. تضمین کیفیت همچنین می تواند در بر گیرنده کل فعالیت های آموزش مدرسه ای باشد، یا اینکه هر درس یا هر رشته به طور جداگانه مورد توجه قرارگیرد دانمارک، هلند و پرتقال در دسته دوم قرار دارند و فرانسه در گروه اول (پیشینه تحقیق کیفیت در آموزش و پرورش).

منابع فارسی و لاتین

زمردیان – اصغر، مدیریت کیفیت جامع، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش ۱۳۷۳
لامعی – ابوالفتح، مبانی مدیریت کیفیت کمیته کشوری ارتقا کیفیت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، چاپ دوم، آذر ۱۳۷۸
ونوس، داور- صفاریان، میترا (1383)، “روش های کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانک های ایرانی”، تهران: انتشارات نگاه دانش.
لاولاک، کریستوفر) 1382(، “اصول بازاریابی و خدمات”،) ترجمه ابوالفضل تاج زاده نمین(، تهران: انتشارات سمت.
کاتلر. فیلیپ) 1382(، “مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنام هریزی، اجرا و کنترل”، ترجمه بهمن فروزنده، تهران: انتشارات آتروپات.
دیواندری، علی- دلخواه، جلیل ) 1384 (، “تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان بانک ملت براساس آن” فصلنامه پژوهش های بازرگانی، (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت در آموزش و پرورش)
صالح نیا.منیره-زارعی محمود آبادی.زهرا .بررسی وضعیت کیفیت خدمات بانکی در ایران .ماهنامه بانک و اقتصاد

Brooks, R.F., Lings, I.N. and Botschen, M.A. (1999), Internal Marketing and customer driven wavefronts , Service Industries Journal, No.p11
Parasuraman, A.V.A. Zeithaml and L.L. Berry (1985),A Conceptual model of service quality and its implication for future research, Journal of Marketing, No.49, PP.41-50
Gabbie,O. and O’Neill,M.A.(1996), Servqual and the northern hotel sector:A competetive analysis-part1 , Managing Service Quality , Vol.6,No.6,PP.25-33
Babakus, E., & Mangold, W. G. (1992). Adapting the SERVQUAL scale to hospital services: an empirical investigation. Health ServicesResearch, 26(6), 767}786.
Zifko-Baliga and Robert Kampf, “Managing Perceptions of Hospital Quality: Negative Emotional Evaluations can undermine even the best clinical quality. Marketing Health Services, Spring 1997 ,VOL 17,NO.1,P28.
Fuchs c , Wilcock A and Aung M, (2004) , Application Of Gap Analysis to Education A Case Study of the Food Safety and Quality Assurance Program at the University of Guelph , Journal OF Food Science Education , vol.3 , PP:33-40

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت در آموزش و پرورش

 1. مهسا نجفی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت در آموزش و پرورش رو دانلود کردم؛ نیاز به یک مبانی در روش های نوین اموزش و پرورش دارم؛ چطور می تونم باهاتون در تماس باشم.

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   با شماره پشتیبانی شهر فایل تماس بگیرید، با تشکر.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *