نویسنده
تاریخ انتشار
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
تعداد بازدید
3505 بازدید
26,900 تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

ابعاد عملکرد شغلی، تعریف عملکرد شغلی، عملکرد شغلی چیست، اهمیت عملکرد شغلی، عملکرد شغلی کارکنان، عوامل موثر بر عملکرد شغلی، مولفه‌های عملکرد شغلی، بررسی عملکرد شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان، تبیین نقش عملکرد شغلی کارکنان در سازمان، تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان، رابطه اخلاق کاری با عملکرد شغلی کارکنان بررسی تأثیر کامیابی در کار بر عملکرد شغلی و سلامت روانی، عملکرد شغلی پاترسون، چارچوب های عملکرد شغلی، ارتباط عملکرد شغلی با متغیرهای دیگر، توانائی و عملکرد شغلی، انگیزش و عملکرد شغلی، ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی، پنج ویژگی عمده و عملکرد شغلی، جایگاه مهار و عملکرد شغلی، سن و عملکرد شغلی، شرایط محیط و عملکرد شغلی، ویژگی های شغل و عملکرد شغلی، سیستم های تشویقی و عملکرد شغلی، متغیرهای موثر بر رفتار و عملکرد، جنسیت و عملکرد و در ادامه …

انگیزش، نظریه اسنادی، نظریه ناهماهنگی شناختی، نظریات هماهنگی، نظریه تقارن، نظریه ناهمخوانی ازگود، نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر، شکل‌گیری ناهماهنگی شناختی، نظریه ناهماهنگی و فرایند تصمیم‌گیری، راه‌های کاهش ناهماهنگی، انگیزه پیشرفت، ویژگیهای افراد دارای انگیزه پیشرفت، پایداری در افراد با انگیزش پیشرفت بالا، زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت زمینه اجتماعی، نظریه انتظار، نظریه انگیزش_نگهداری ( دو عاملی ) هرزبرگ، نظریۀ خود کارآمدی، الگوی روانی_اجتماعی مبتنی بر نظریۀ آستین، نظریه سقف شیشه‌ای، نظریه‌های قبض و زن_مرد یکسانی، نظریه فرسایش، نظریه کارکرد گرایان، عوامل موثر در پر رنگ تر شدن نقش زنان در سازمان، پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و توانمندسازی، پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و سرمایه های روان شناختی و به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 73 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 73
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

عملکرد شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی

محیط شغلی به صورت های مختلف می‌تواند عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار دهد محیط می‌تواند اثر مثبت یا منفی بر انگیزش کارکنان داشته باشد، که این مسأله به افزایش یا کاهش تلاش کارکنان منجر می‌گردد همچنین محیط می‌تواند به نحوی ساختارمند شود که عملکرد را تسهیل کند و این تسهیل از طریق فراهم نمودن زمینه برای سهولت انجام عملکرد تحقق پیدا کند، یا می‌تواند موانعی ایجاد کند که با عملکرد تداخل پیدا کند. یک مطالعه نشان می‌دهد که بعضی از چیزهای ساده مانند اجازه دادن به کارکنان به گوش دادن به موسیقی، عملکرد شغلی را بهبود می بخشد چون موسیقی تنش را کاهش می‌دهد (الدهام، کامینگز، میچل، اشمیت و زوا، 1995؛ به نقل از نواصر، 1397) .

یکی از مؤثرترین تئوری هایی که ویژگی های شغلی را به عملکرد مرتبط می سازد، تئوری ویژگی های شغلی هاکمن و الداهام است ( هاکمن و الداهام ، 1980، 1976) این تئوری بر اساس این پیش فرض استوار است که مردم به وسیله ماهیت ذاتی تکالیف شغل برانگیخته می‌شوند وقتی که شغل جذاب و مورد علاقه باشد، مردم به کارشان علاقه پیدا می‌کنند، انگیزش بالاتری پیدا می‌کنند و در نتیجه در سطح مطلوب عمل می‌کنند (شکرکن و همکاران، 1390) .

یک راه ممکن برای افزایش عملکرد شغلی حداقل از لحاظ کیفی، سیستم های تشویقی است که کارکنان برای انجام هر واحد شغلی مورد پاداش قرار می‌گیرند چنین سیستمی برای فروشندگانی که کمیسیون دریافت می‌کنند یا برای کارکنان کارخانه ها که بر اساس سیستم نظام کارمزدی کار می‌کنند، به کار می رود سیستم های تشویقی از طریق تشویق کارکنان به انجام فعالیت های مفید برای سازمان انگیزش لازم را ایجاد می‌کنند بیشتر این سیستم ها عملکرد شغلی را مورد تشویق قرار می‌دهند .

پیشینه تحقیق عملکرد شغلی و توانمندسازی

چاوشی و هاشمی (1397) در پژوهشی دریافتند که اثرات رفتار شهروندی سازمانی در افزایش عملکرد کارکنان سازمان تأثیر دارد و می‌توان برای بهره گیری از مزایای رفتارهای فرانقش در سازمان و متعاقباً عملکرد کارکنان به تقویت میانگین رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان پرداخت یافته های پژوهش قیتانی و حبیبی پور (1397) نشان داد که سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی، تعهد به کیفیت خدمات، عملکرد شغلی تأثیر مثبت و معنا داری دارد؛ در حالیکه تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی، منفی و بسیار ضعیف بوده است همچنین این پژوهش نشان داد که عملکرد شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معنا داری داشته است.

سلطانی و همکاران(1398) توسط معادلات رگرسیون ، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری نشان دادند که حمایت سازمانی ادراک شده و توانمند سازی، به تنهایی بر عملکرد شغلی تأثیر نمی گذارند لیکن رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی موثر بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمند سازی روانشناختی (مبانی نظری پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی) با عملکرد شغلی است.

کاپاگودا و همکاران (2018) در پژوهشی که بر روی نمونه ای متشکل از 176 مدیر و 357 کارمند ساده (غیر مدیر) در بخش بانکی سریلانکا، نشان دادند که سرمایه های روانشناختی (مبانی نظری پیشینه تحقیق سرمایه های روانشناختی) به طور معنی دار و مثبتی با عملکرد شغلی کارمندان ارتباط برقرار نموده است و توصیه نمودند که با تقویت سرمایه های روان شناختی در سازمانها، می‌توان عملکرد شغلی کارکنان را افزایش داد. تاندویی و تاندویی (2016) طی پژوهشی تجربی که با نمونه گیری تصادفی بر روی 429 زن تاجر در تانزانیا انجام دادند، دریافتند که با آموزش مدیریت تجارت به افراد نمونه باعث ارتقاء سرمایه‌های روان شناختی آنها شده‌اند که نهایتا باعث رشد عملکرد آنها در شغلشان بوده است.

منابع فارسی و لاتین

حسین پور ، داوود ؛ آذر ، مهدی ( 1394 ) . بررسی سرمایه فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی از نظر مدیران و کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ، شماره 7 ( 19 تا 29 ).
حقیقی، محمد؛ قارلقی، ابراهیم؛ میراسدی، سمانه و نیکبخت، فاطمه (1397). بررسی رابطه میان ویژگی‌های بیانیه مأموریت سازمان و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در صنعت غذایی تهران). پژوهشنامه مدیریت تحول. سال دوم، شماره 4، 166-186.
حقیقی، محمد علی و میرزاده، لیلا (1396). جایگاه عدالت در اسلام و نقش آن در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی . نشریه علمی پژوهشی مشکوه . شماره 108 صص 80-58.
حیدری ثانی، محمد؛ واحدی، مجید؛ رحیمی، غلامرضا و رحیمی، بهلول(1395). بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پژشکی ارومیه. مجله پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. دوره یازدهم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی).

Burn, Shawn Meghan (2005) “Women Across Cultures: A Global Perspective”, United States of America: McGraw Hill
Byrne. Z S., Stoner. J., Thompson K R. & Hochwarter.W.(2005). The interactive effects of conscientiousness, work effort, and psychological climate on job performance. Journal of Vocational Behavior, 66(2)
Carly Webster ( 2006 ) . An empirical analysis of the relationships between the interactive use of performance measurement systems , creativity and performance : the intervening role of psychological empowerment . Monash University . EAA and AFAANZ conferences for their comments . P72
Chan D , Schmitt N. (2002). Situational judgment and job performance. Human Performance, 15
Chuang, C. H., & Liao, H. (2010). Strategic human resource management in service context:Taking care of business by taking care of employees and customers. Personnel Psychology, 63(1)
Chuang Chih-Hsun , Shyh-jer Chen b, Ching-Wen Chuang(2013).Human resource management practices and organizational social capital

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با 09371500937 تماس بگیرید.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی

 1. راحیل نجفی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی رو‌ دانلود کردم؛ دو تا مبانی نظری و پیشنه تحقیق با رفرنس های متفاوت واقعا بکارم اومد؛ ممنونم ازتون

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *