مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد تهیه و گردآوری شده است این فایل پیشینه پژوهش داخلی و خارجی فرهنگ سازمانی و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

مفهوم شناسی فرهنگ سازمانی، مدیریت فرهنگ سازمانی، رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی، رابطه فرهنگ سازمانی با مولفه های مدیریت، مفهوم فرهنگ، ویژگی های فرهنگ، فرهنگ‌پذیرى، فرهنگ سازمانی و نظریات مرتبط، ویژگی های فرهنگ سازمانی، الگوی‌ هافستد و همکارانش، مدل کامرون و کویین، مدل کوئین و گارث، فرهنگ عقلایی، فرهنگ ایدئولوژیک، فرهنگ مشارکتی سازمان، فرهنگ سلسله مراتبی، الگــــوی ارتباط فـــرهنگ با محیط و استراتــژی سازمان، فرهنگ سازمانی مدل دنیسون، فواید فرهنگ سازمانی، مزایای فرهنگ سازمانی، عوامل شکل دهنده فرهنگ سازمانی، روش های تغییر فرهنگ سازمانی، مثال و مدل فرهنگ سازمانی در ایران و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 68 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 68
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی) الگویی از اندیشه ها و باورهای مشترک است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای آنها درسازمان دستورهایی فراهم می کند(مشبکی، 1377) بنابراین می توان آن را یک عامل سازمانی دانست ادگار شاین، فرهنگ سازمانی را الگوی فرض های بنیادینی می داند که گروهی خاص آن را با آموختن راه مقابله با مسایل انطباق بیرونی و انسجام درونی، اختراع، کشف کرده و یا پدید آورده اند (رضایی، 1385). نیز فرهنگ سازمانی را این‌گونه تعریف می‌کند: یک الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تکامل داخلی آن را یاد می‌گیرند و چنان خوب عمل می‌کند که معتبر شناخته شده، سپس به‌صورت یک روش صحیح برای درک، اندیشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته می‌شود (ادگاردشاین، 1985).

فرهنگ سازمانی پدیده ای ملموس نیست و به راحتی قابل شناسایی نیست کوه یخی است که تنها قله آن آشکار است و بخش عمده آن ناپیدا و پنهان است ولی در واقع نمایانگر شیوه زندگی واقعی اعضای سازمان است فرهنگ را روح سازمان و انرژی اجتماعی تعریف می کنند که می تواند سازمان را به جلو راند یا از حرکت باز دارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار و خلاقیت سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی) کارکنان دارد(ادگاردشاین، 1985).

جیمز پرسی معتقد است که افراد یک سازمان دارای ارزشهای مشترک، عقاید، معیارهای مناسب برای رفتار، زبان مخصوص، رمزها و سایر الگوی فکری و رفتاری هستند و به‌طور خلاصه، فرهنگ سازمان را الگویی از مقاصد مشترک افراد سازمان تعریف می‌کند با توجه به تعریف عنوان‌شده به این نتیجه می‌رسیم که تقریباً تمامی پژوهشگران از فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از ارزشها، باورها، عقاید، فرضیات و هنجارهای مشترک حاکم بر سازمان یاد می‌کنند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

ادبیات و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

 هافستد درباره نسبت و تعامل فرهنگ های ملی و فرهنگ های سازمانی مطالعاتی داشته است او مولف چندین کتاب از جمله دستاورد های فرهنگی و فرهنگ ها و سازمان ها، نرم‌افزار ذهن است مطالعات او نشان داده است که تجمع و اجتماع افراد در قالب الگوهای فرهنگی منطقه ای و ملی است که رفتار افراد را در جوامع و سازمان ها تحت تأثیر قرار می دهد و این امر درطول زمان ثابت می ماند هافستد ۵ بعد فرهنگی را در مطالعات خود از ارزش های فرهنگی در سطح ملی بازشناسی می کند که این ۵ بعد عبارتند از :« فاصله قدرت، ابهام گریزی یا احتیاط، فردگرایی در مقابل جمع گرایی، مردگرایی در برابر زن گرایی و سوگیری بلندمدت در برابر کوتاه مدت».

افراد کم قدرت نهادها و سازمان ها تاچه مقدار نابرابری توزیع قدرت را انتظار و قبول دارند. درفرهنگ های دارای فاصله قدرت کم مثل استرالیا، اتریش، دانمارک، ایرلند و نیوزیلند مردم روابط و مناسبات قدرت دموکراتیک و مشورتی یاشورایی را انتظار و قبول دارند. مردم بدون توجه به موقعیت های رسمی به شکل برابر بایکدیگر ارتباط برقرار می کنند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی).

در فرهنگ های دارای فاصله قدرت زیاد، مانند مالزی، افراد کم قدرت، به آسانی از مناسبات قدرت اقتدارگرایانه و پدرسالارانه تبعیت می کنند .افراد زیردست قدرت افراد دیگر را که بر موقعیت های رسمی و سلسله مراتبی استوارشده است، می پذیرند .بنابراین، معیار فاصله قدرت کم دربرابر زیاد نمی تواند واقع نمایی فرهنگ یا توزیع «واقعی» قدرت را مشخص کند، بلکه شیوه و حالتی که مردم تفاوت های قدرت رامی فهمند، تعیین کننده است این الگو بر مبنای تحقیقی که در مورد تفاوت فرهنگی ده سازمان در کشور دانمارک و هلند انجام شده ارائه شده است.

منابع فارسی و لاتین

اتکینسون وهمکاران (1379). زمینه روانشناسی هیلگارد (ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران تهران. انتشارات رشد.
احقر ، قدسی ، (1385) ، نقش فرهنگ سازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران ، تهران ، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 2 ، ص93ص123.
احمدی ، عباداله و انصاری مهر ، سمیرا. (1387)، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود مدارس از دیدگاه دبیران دبیرستان های ناحیه 1 شیراز ، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی سال دوم شماره 3 ، ص33 ص (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی) 48.
استانلی دیویس (مدیریت فرهنگ‌سازان) ترجمۀ ناصر میرسپاسی و پریچهر معتمد گرجی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مروارید، 1376.
استونر، جیمز و ادوارد، فریمن، (1375)، مدیریت، رهبری و کنترل، ج 3 چ 1، ترجمه سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان، مؤسسه ومطالعات پژوهشهای بازرگانی.
استیفن پی، رابینز، (1388)، مبانی رفتار سازمانی: ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی.دفتر پژوهشهای فرهنگی.

Allen NJ, Meyer JP (1996) Affective, continuance, and normative commitment to the organization: an examination of construct validity. J Vocation Behav 1996; 49(3): 252-76.
Bennett, N. & Anderson, L. (2003). Rethinking Educational Leadership. London: sage publication.
Bent, m. & et all (2002), Effect of connective behaving treatments to
Buckingham, H.A. (2006). A study of the relationship between headmasters’ independent schools as perceived by teachers, Souther connectica state university New Haven, CT.
Chen, X, and Hui, C, and Sego, D. J. (1998), the role of organizational citizenship behavior in turnover: Conceptualization and preliminary tests, Human Relation, 46(6), P 759-765.
Ergenli. Aziz, Saglam. Guler and Metin. Selin, (2007). “Psychologicalempowerment and its relationship to trust in immediate managers”, Journal of business research, Vol.60, PP 41-49.
Frese, M., & Fay, D. (2001). Personal initiative: An active performance concept for work in the 21st century. Research in Organizational Behavior, 23(1), 133–187.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
19,800 تومان
تعداد بازدید: 1281
2 فروش 1281 بازدید