نویسنده
تاریخ انتشار
۱۲ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4006 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) استرس شغلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی استرس شغلی، تاریخچه استرس شغلی، عوامل موثر بر استرس شغلی، مولفه های استرس شغلی، پیش بینی استرس شغلی، تعریف استرس، استرس سازنده (مفید و خوش خیم)، استرس مخرب (مضر و بد خیم)، تعریف استرس شغلی، منابع اصلی استرس، ناکامی، تعارض، تغییر و فشار، استرس و شغل، علائم استرس شغلی، پیامد های استرس شغلی، انواع استرس شغلی، عوامل استرس زا، عوامل استرس زای روانی ـ اجتماعی، عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس، محیط فیزیکی، کنترل نداشتن بر قسمت هایی از کار، روابط میان فردی ضعیف، ارتقا و تایید ناکافی، از دست دادن شغل، تعارض، خوشایند/خوشایند، ناخوشایند/ناخوشایند، خوشایند/ناخوشایند، خوشایند، ناخوشایند و چندگانه، اثرات استرس در محیط کار، عامل های استرس شغلی در محیط کار، نیازها یا انتظارات مربوط به ایفای نقش، نیازهای شغلی و ویژگی های کاری، ویژگی ها و شرایط سازمانی، نیازها و شرایط بیرونی سازمان، استرس شغلی در پرستاران، رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی و در ادامه…

تعریف عملیاتی استرس شغلی، تعریف نظری استرس شغلی، نظریه هایی در رابطه با استرس شغلی، نظریه های ازدحام، مدل اضافه بار، مدل تداخل، مدل کنترل، مدل تنظیم حریم، تورم، اهمیت زمینه، اهمیت ادراک ها، مدل احساس محور استرس حرفه ای، نظریه احساس کانن ـ بارد، نظریه برانگیختگی شناختی اریکسون و یورسین، نظریه خودکار آمدی بندورا، عوامل استرس شغلی در محیط کار، بررسی ارتباط بین استرس های شغلی و رضایت مندی شغلی، بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی، بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران، رابطه استرس شغلی کیفیت زندگی کاری، سوابق پژوهشی مرتبط با استرس شغلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 71
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Strees_Shoghly

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل های استرس زا (مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس) آن گونه وضعیت های مرتبط با شغل دانست یا بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند. یکی از وضعیت های پر استرس و مرتبط با شغل این است که از یک سو کارمند یا کارگر در معرض خواسته ها یا فشارهای زیادی در محیط کار قرار بگیرد و از سوی دیگر برای برآوردن این خواست ها وقت محدودی در اختیار داشته باشد و طبیعی است که چون نمی تواند از عهده انجام آنها برآید با ایرادگیری های پی در پی روبرو می شود (مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی).

تقریباً همه مردم، زمانی به استرسی که با شغل آنان مرتبط است، دچار می شوند. بعضی افراد خود را ملزم به انجام دادن کارهای سخت و طولانی مدت می بینند، به دلیل آن که یا به پول آن نیاز دارند یا آن که تصور می کنند رئیس شان از آنان راضی نخواهد بود. نتایج پژوهش ها نشان داده که حجم زیاد کار با تعداد حوادث و مشکلات بهداشتی مرتبط است. بعضی از کارها بیش از فعالیت های دیگر استرس زا هستند. برای مثال، کارهای تکراری که از توانایی های کارگر در آن ها استفاده نمی شوند، موجب استرس می شوند (شریفیان و همکاران، 1394).

استرس ناشی از شغل، استرسی است که افراد معینی بر سر شغل معینی دستخوش آن می شوند. استرس شغلی را می‌توان روی هم جمع شدن عامل های استرس‌زا و وضعیت های مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. همچنین استرس شغلی را می‌توان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل به گونه‌ای که خواسته های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید تعریف کرد (ویلیامز، 2014).

پیشینه (پژوهش) تحقیق استرس شغلی

دیمریوتی، باکار ، راچ رینر و اسکاوفلی (2011) در پژوهش خود در رابطه با فرسودگی هیجانی و استرس شغلی به این نتیجه دست یافتند. که بر اساس الگوی منابع ـ تقاضاهای شغلی نیز در زمان تناسب میان منابع فرد با تقاضاهای شغلی وی، تجربه فشار و در صورت تداوم فرسودگی هیجانی کاهش می یابد. مزلچ (2009) طی پژوهشی در رابطه با تعهد سازمانی و فرسودگی هیجانی به این نتایج دست یافت فرسودگی هیجانی با متغیرهای تعهد عاطفی و تعهد مستمر و تعهد هنجاری همبستگی معکوس و معناداری دارد. ماسلش و جکسون (2013) در پژوهش خود تحت عنوان فرسودگی هیجانی کارکنان به این نتیجه دست یافتند کارکنانی که ارتباط چهره به چهره با ارباب رجوع دارند و به همان اندازه، ابراز هیجانات خود را برای دوره های طولانی مدیریت می کنند، بیشتر مستعد فرسودگی هیجانی در کار هستند.

ساروقی (1395) در پژوهش خود تحت عنوان رابطه فرسودگی هیجانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی) استرس شغلی و تعهد سازمانی به این نتایج دست یافت: فردی که به شدت به سازمان متعهد است هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد. فردی که از عضویت خود در سازمان لذت می برد استرس شغلی کمتری خواهد داشت و کمتر دچار فرسودگی هیجانی می شود.

دوکویت و همکاران (2013) در مطالعات خود در رابطه با استرس شغلی و تعهد سازمانی دریافتند که بین ابهام نقش ناشی از استرس شغلی و فرسودگی هیجانی همبستگی بالایی وجود دارد. آرچس (1991) در تحقیق خود در رابطه با فرسودگی هیجانی و تعهد به این نتیجه رسید که احساس خود مختاری و استقلال در کار و مشکلات کارکنان در تصمیم گیری ها از یک طرف، باعث بالا رفتن تعهد سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی) کارکنان می شود.

منابع فارسی و غیر فارسی

مقیمی،سید محمد، 1390 «سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی»،انتشارات: ترمه
مشبکی، اصغر(1386). فشار شغلی و تنبیدگی روحی، مجله مدیریت دولتی، شماره38.
مقیمی، سید محمد نقی (1392). کتاب سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش: تهران: نشر ترجمه.
خدادادی، مهدی. دولتیار باستانی، رضا. 1390، «استرس شغلی راه های پیشگیری و مقابله»، انتشارات: مدبّر
اسمعیل طلایی، فریبا (1389) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تعهدکار، پایان نامه (کارشناسی ارشد)، تهران: دانشگاه الزهرا.
علوی، امین ا… ،1392، «فشارهای عصبی و روانی در سازمان،(استرس)»،فصلنامه مدیریت دولتی شماره 20، انتشارات : مرکز مدیریت دولتی.
دارابی، ف. 1393. بررسی فراوانی خطاهای پرستاری، مامایی در پرونده های ارجاعی به سازمان نظام پزشکی و بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه. مجله بهبود.
مومنی، خ. احمدی، ا. بررسی فرسودگی ناشی از کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان با توجه به متغیرهای شخصی. خلاصه مقالات چهارمین کنگره سراسری استرس، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، (مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی).

Ugoji,E.I.,& Isele ,G.(2009).Stress management & corporate governance in Nigerian organizations.European Journal of Scientific Research,27(3),472-478.
Mulki,J.P.,F.Jaramillo and W.B. Locander (2006), Emotional Exhaustion and Organizational Deviance:Can the Right Job and a Leader’s Style Make a Difference?, Journal of Business Research,59:1222-1230.
Miller k.2010.Malpractice:nurse practitioners and cLaims reported to the national practitioner data bank.The Journal of Nurse practitioners,24:229-237.
Lewin ,J.E.& Salger,J.K.(2009).Aninvestigation of The influence .Industrial Marketing Management,38(7):798-805.
Lambert,E.G.,Hogan,N.L.,&Griffin,M.L(2007). Impact of distributive and procedural justice on Correctional staff job Stress,job satis faction,and organizational commitment.Journal of crimintal justice,35(6):644-656.
Gronroos,C.(1990),Service Management and Marketing-Managing the Moments of Truth in Service Competition,Massachusetts:Maxwell MacMillan.
Halbesleben,J.R.B.and M.R.Buckley(2004),” Burnout in Organizational Life,”Journal of Management,30(6):859-879.
Fevre,M.L.,Matheny,J.,& Kolt,G.S.(2003).Eustress,distress and interpretation in occupational stress.Journal of Managerial Psychology,18(7),726-744.Filding J.A comparison of hospital and community based mental health nurses perceptions of their work environment and psychological state.JAd Nurs 1994:19:1198-1204.
Wright,T.A.and R.Cropanzano(1998),”Emotional Exhaustion as a Predictor of Job Performance and Voluntary Turnover,”Journal of Applied Psychology,83(3):486-493.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی

 1. سحر جلیلوند ( خریدار محصول )

  سلام من ۲ روز پیش مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس شغلی خریداری کردم، سهوا این فایل از لپتابم پاک شده؛ امکانش هست دوباره به ایمیلم ارسال کنید یا باید هزینه پرداخت کنم؟ شماره سفارشم Bn_659

  • ShahreFileمدیر سایت

   درود. نیازی به خریداری مجدد نیست، ایمیل تون را به شماره پشتیبانی ارسال کنید، انجام وظیفه میشه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *