نویسنده
تاریخ انتشار
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4668 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی شناختی رفتاری منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) گروه درمانی شناختی رفتاری دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

گروه درمانی شناختی رفتاری چیست؟، تعریف گروه درمانی شناختی رفتاری، گروه درمانی، گروه درمانی مبتنی بر رویکرد های فردی، گروههای رفتاری، نقش درمانگر یا رهبر، گروه درمانی شناختی، نقش رهبر یا درمانگر، پویایی گروه، هنجارها، انسجام، عوامل شفا بخش گروه ها، درمان شناختی-رفتاری‌ (C.B.T)، درمان شناختی-رفتاری یا CBT چیست ؟، سه نـوع بینش در درمان شناختی-رفتاری، عوامل موثر بر گروه در مانی شناختی رفتاری، مولفه های گروه درمانی شناختی رفتاری، ابعاد گروه درمانی شناختی رفتاری و در ادامه…

اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر افسردگی، تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری به روش فرانظری، بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش پرخاشگری، اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر اضطراب مرگ و سلامت، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎری ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ، مقایسه اثربخشی گروه درمانی پذیرش و گروه درمانی شناختی-رفتاری، تأثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر علائم زودرس یائسگی، سوابق پژوهشی مرتبط با گروه درمانی شناختی رفتاری در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 39
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Group_Darmani_shenakhti_Raftari

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی شناختی رفتاری

گروه درمانی شناختی رفتاری، یک روش درمانی برمبنای صحبت کردن با بیمار است (جعفرخانی، 1393). در مرحله اول روان درمانگر تلاش در دریافت طرز تفکر بیمار نسبت به خود پیرامون اطراف و دیگران دارد. در مرحله دوم سعی می نماید مسائل ومشکلاتی که موجب تولید اختلالات روانی در فرد گردیده است را پیدا نماید. درمان شناختی-رفتاری به فرد کمک می کند تا به گونه دیگری اندیشیده و در نتیجه این طرز تفکر جدید شما می توانید با رفتارهای سالم تر و درست تری در برابر حوادث ناخواسته و ناگوار پیرامون برخورد نمایند (سلیمی بجستانی و همکاران، 1391).

برخلاف سایر روش های گفتار درمانی که روان درمانگر درپی شناسائی و ریشه یابی علل رفتارهای نامناسب مراجع خود در برابر ناملایمات وحوادث زندگی است تا به او کمک کند. در درمان شناختی رفتاری روان درمانگر فقط برمشکلات زمان حال ( اینجا و اکنون) و آنچه موجب ناراحتی و اضطراب درفرد بیمار گردیده است تکیه می کند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی شناختی رفتاری).

از عوامل دیگر در پیـدایش درمان شناختی-رفتاری (مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری) فرمول‌بندی جورج کلی (1955)‌ از‌ سازه‌های‌ شخصی است. اعتقاد اساسی کلی بر این اسـاس استوار است که هـر انـسان یک‌ دانشمند‌ است که در هر حال و همیشه در تلاش فهمیدن، درک کردن، فکر‌ کردن‌ تفسیر‌ کردن، کنترل کردن و پیش بینی نمودن دنیای خود به منظور سازگاری مؤثر با‌ آن‌ می‌باشد. و بالاخره ریچارد لازاروس (1884) بـرای نقش شناخت در تغییر عاطفی و رفتاری‌ اولویت‌ خاصی‌ را قائل شد. برخی دیگر از رفتارگرایان معاصر با مطالعات و تحقیقات تازه‌تر، رشد و پیشرفت‌ شناخت‌درمانی‌ را تحت تأثیر قرار داده اند. نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا و مفاهیم‌ انتظار‌ و تقویت، کـارایی خـود، تعامل بین شخصی و محیط، سرمشق‌گیری و یادگیری مشاهده‌ای به انتقال‌ رفتاردرمانی‌ به‌ قلمرو شناختی کمک کردند (امانی، 1395).

پیشینه تحقیق (پژوهش) گروه درمانی شناختی رفتاری

دورستاین، ماتیاس و دنسون (2014) در پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر مدیریت عوارض روانی بعد از ضایعه نخاعی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داده بود که درمان شناختی رفتاری بر مقابله، خودکار آمدی، افسردگی و کیفیت زندگی آزمودنی های گروه آزمایش قبل از مداخله با بعد از مداخله تفاوت معناداری ایجاد کرد. آنها پیشنهاد کردند که درمان شناختی رفتاری اثر کوتاه مدت معناداری را بر عوارض روانی بعد از ضایعه نخاعی دارد.

همتی ثابت، آشوری، همتی، امینی و احمد پناه (2014) پژوهشی تحت عنوان اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری، مدیریت استرس و درمان حساسیت زادیی از طریق حرکات چشم و باز پردازش مجدد بر افسردگی افراد مبتلا به ضایعه نخاعی پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که هر سه نوع درمان بر افسردگی افراد ضایعه نخاعی موثر بودند اما درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم دارای تاثیرات بالاتری نسبت به دو نوع دیگر درمان در کاهش افسردگی افراد ضایعه نخاعی بوده است.

مومنی، مشتاق، پورشهباز (1395) پژوهشی تحت عنوان اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی) معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام دادند. آنها درمان شناختی-رفتاری را طی 8 جلسه بر روی آزمودنی ها اجرا نمودند. نتایج نشان داد که مداخله گروهش شناختی رفتاری در بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی در کوتاه مدت اثر بخش بوده اما در طولانی مدت تاثیر چندانی در کیفیت زندگی نداشته است. دستجانی فراهانی، رحمانی، تیز دست، (1394) در پژوهشی روش گروه درمانی شناختی-رفتاری بر باورهای غیر منطقی و کیفیت زندگی افراد وابسته به آمفتامین اجرا کردند. نتایج حاکی از آن بود که گروه درمانی شناختی رفتاری برای مدیریت مولفه های باورهای غیر منطقی و کیفیت زندگی وابستگان به آمفتامین موثر است.

منابع فارسی و غیر فارسی

معظمی، داوود. (1391). مقدمات نوروسایکولوژی. تهران: 1391.
نازنجات، سحر. (1387). کیفیت زندگی و اندازه گیری آن. مجله تخصصی اپیدمولوژی ایران، دوره 4، شماره2: 62-57.
نظری، علی محمد و اسدی، مسعود. (1390). بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی بر کاهش افسردگی دانش آموزان. فصلنامه دانش و تندرستی، دوره6، شماره1: 48-44.
هالجین، ریچارد و ویتبورن، سوزان کراس. (1948). آسیب شناسی روانی: دیدگاههای بالینی درباره اختلال های روانی براساس DSM-IV-IR. ترجمه یحیی سید محمدی (1392). تهران: روان.
مومنی، فرشته؛ مشتاق، نهاله؛ پورشهباز،عباس. (1392). اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون.
مرادی، اعظم؛ ملک پور، مختار؛ امیری، شعله؛ مولوی، حسین؛ نوری، ابوالقاسم. (1389). مقایسه اثرات آموزش های عزت نفس، خود کار آمدی و انگیزش پیشرفت برکیفیت زندگی زنان مبتلا به ناتوانی جسمی – حرکتی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی شناختی رفتاری).

Mothersill, K., Baxter, C., & Wiebe, S. (2011).Group cognitive-behavioral therapy for patients with epilepsy and comorbid depression and anxiety. Epilepsy & Behavior, 20, 1: 83–88.
Mehta, S., Orenczuk, S., Hansen, K. T., Aubut, J-A. L., Hitzig, S. L., Legassic, M., Teasell, R. W. (2011). An Evidence-Based Review of the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy for Psychosocial Issues Post Spinal Cord Injury. Rehabil Psychol; 56(1): 15–25.
Moons, ph., et al (2005). Critique on the conceptualization of quality of life: A review and evaluation of different conceptual approaches. International journal of nursing studies.
Phillips, D. (2006). Quality of Life: Concept, Policy and Practice. London: Rutledge Publications.
Sirgy, M. J (2006). The Quality of Life Research Movement: Past, Present and Future. Social Indicators Research, No 76 : 343-466.
Wood, D.S. (1999). Assessing quality of life in clinical research from where have we come and where are we going. Journal of clinical epidemiology.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی شناختی رفتاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *