نویسنده
تاریخ انتشار
۲۴ بهمن ۱۳۹۹
تعداد بازدید
4318 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت ارتباطی فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است چارچوب مبانی نظری و پیشینه مهارت ارتباطی به همراه پیشینه پژوهش داخلی و خارجی مهارت ارتباطی بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه مهارت ارتباطی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مهارت ارتباطی، انواع مهارت های ارتباطی، مهارت های ارتباطی تفکر هفتم، اثرات مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی، مهارت های ارتباط با دیگران، اهمیت مهارت های ارتباطی بین فردی، ارتباط کلامی، ارتباط غیرکلامی، خاستگاه نشانه های غیرکلامی، اجزای مهارت های ارتباطی بین فردی، نظریه های مربوط به مهارت های ارتباطی، عوامل مؤثر در برقراری مهارت ارتباط، آموزش مهارت های ارتباطی، فواید آموزش مهارت های ارتباطی، ارتباط، موانع در ارتباطات، موانع در پیام، موانع مربوط به مجاری ارتباطی، موانع مربوط به بازخورد، موانع مربوط به زمینه یا محیط، موانع مربوط به اعتبار فرستنده، موانع مربوط به گیرنده، مفاهیم اساسی مهارت های ارتباطی بین فردی، هدف فرد از برقراری ارتباط با دیگران، انواع ارتباطات غیرکلامی و تأثیر آن بر ارتباطات سازمانی و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 62
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت ارتباطی

مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت ارتباطی

مهارت های ارتباطی به منزله آن دسته از مهارت هایی هستند که به واسطه آنها افراد می توانند درگیر تعامل های بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که افراد در طی آن، اطلاعات، افکار و احساس های خود را از طریق مبادله پیام های کلامی و غیرکلامی با یکدیگر در میان می گذارند (بروکس و هیث ، 1993 نقل از هاریجه و دیکسون، 2004). این مهارت ها مشتمل بر مهارت های فرعی با خرده مهارت های مربوط به “درک پیامهای کلامی و غیر کلامی “، ” نظم دهی به هیجان ها “، “گوش دادن ” ، “بینش نسبت به فرایند ارتباط ” و ” در ارتباط ” است که اساس مهارت های ارتباطی را تشکیل می دهند( حسین چاری و فداکار، 1384).

این مهارت ها از چنان اهمیتی برخوردارند که نارسایی آنها می تواند با احساس تنهایی(مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی)، اضطراب اجتماعی، افسردگی، حرمت خود پایین، و عدم موفقیت های شغلی و تحصیلی همراه باشد ( بیجسترا، بوسما، و جکسون، 1994؛ ویلیامز وزادیرو، 2001؛ سگرین، 1998؛ اسپیتزبرگ، 2003) این مهارت ها مشتمل بر مهارت های فرعی یا خرده مهارت های مربوط به درک پیام های کلامی و غیرکلامی ، نظم دهی به هیجان ها ، گوش دادن ، بینش نسبت به فرایند ارتباطی و قاطعیت در ارتباط است که اساس مهارت های ارتباطی را تشکیل می دهند.( حسین چاری و فداکار، 1384)

بر طبق تعریفی که محققان از مفهوم مهارت در ارتباطات میان فردی ارائه داده اند می توان گفت: “مهارت های ارتباطی” عبارت است از رابطه برقرار کردن با دیگران به شکلی کارآمد و مناسب ، به معنای دست یافتن به اهداف موردنظر( یوسفی،1385 مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت ارتباطی) شیومی، ماتسوشیما و کوهلمان (2000)، معتقدند که مهارت های اجتماعی و ارتباطی در زندگی روزمره، دارای بیشترین پیوند با رفتارهای میان فردی هستند.

فصل دوم پایان نامه مهارت ارتباطی

استقرار مهارت ارتباط مؤثر نیاز به آن دارد که فرستنده با بعضی نکات و مهارت هائی که استقرار ارتباط مؤثر را تسهیل میکند، آشنا باشد. قسمتی از این مهارت ها از طریق آموزش و تجربه قابل تحصیل است و بقیه ناشی از خصوصیات شخصی فرد است بعضی از افراد قادر نیستند مقاصد، نیات و نظرات خود را به صورت شفاهی بیان کنند، اما می توانند پیام هایی خلاصه و روشن بنویسند، بعضی دیگر گویندۀ خوبی هستند ولی شنوندۀ خوبی نیستند، بعضی به کندی می خوانند و فهم آنچه خوانده اند برایشان دشوار است، با انجام برخی روش ها می توان مهارت های ارتباطی را درسازمان ها افزایش داد. (همیلتون و پارکر،1386).

فردی که نقش فرستندۀ اطلاعات را دارد (مدیر) باید همواره سعی کند زبانی را به کار گیرد که روشن، موجز، و متناسب با موقعیت باشد همچنین فرستنده (مدیر) باید برای خود اعتبار کسب کند پیام می بایست هم درک شود و هم به باور آید یک راه عملی آن است که مطمئن شویم آنچه می گوئیم واقعا معتبر یا قابل اجرا باشد از به کار بردن برچسب ها و طبقه بندی غیر ضروری باید پرهیز کرد و اجازه داد گیرندۀ اطلاعات تا حد امکان به اطلاعات واقعی دست یابد برای افزایش کارآیی ارتباط سازمانی نیز سیستم هایی برای بازخورد ارائه دهد مدیر می تواند دربارۀ اطلاعات دریافت شده، فرد دریافت کننده، و نوع اقدام انجام شده کسب اطلاع کند(همیلتون و پارکر،1386).

کوکلان(1358) معتقد است، مدیر باید بداند درچه شرایطی ارتباط یک جنبه و تحت چه اوضاع و احوالی ارتباط دو جانبه می تواند نافذ و مؤثر باشد ایجاد یک سیستم ارتباط دوجانبه با موانع متعدد سازمانی، روانی و فرهنگی روبرو است که می باید ابتدا شناخته و سپس از پیش راه برداشته شود(کوکلان،فصل دوم پایان نامه مهارت ارتباطی ،1358).

منابع فارسی و لاتین پیشینه پژوهش مهارت ارتباطی

احتشام زاده، پروین؛ مکوندی، بهنام و باقری، اشرف. (1390). رابطه بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی (مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت زناشویی) در جانبازان و همسران آنها. فصلنامه روانشناسی اجتماعی. د.ره چهارم، شماره 12:صص 123-136.
اعتمادی، عذرا؛ نوابی نژاد، شکوه و احمدی، سید احمد و فرزاد، ولی الله. (1385). اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. مجله مطالعات روانشناختی. د.ره دوم، شماره اول:صص 69-87.

امانی، احمد و لطافتی بریس، رامین. (1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین . دوفصلنامه مشاوره کاربردی. سال سوم، شماره دوم: صص 17-36.
امینی، محمد؛ امینی، یوسف و حسینیان، سیمین. (1392). اثربخشی آموزش گروهی ارتباط متقابل (TA) برای زوجین بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین شهر ارومیه. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. سال سوم، شماره 3 : صص 377-400.

Bagarozzi, D.A. (2001). Enhancing intimacy in marriage: A clinicians handbook. Brunner-Routledge.
Bagarozzi, D.A. (2001). Enhancing intimacy in marriage. Branner-Rouledye. New York: USA. 56-69.
Briditt KS., Brown E, Orbuch TL & Mcllvane JM.(2013). Marital Conflict Behaviors and Implications for Divorce over 16 Years. HHS Public Access, 75(5):1188-1204.
EM, Faircloth WB, Mitchel PM. (2008). Evaluating a Brief Prevention program for Improving Marital Conflict in Community Families. Journal of Family Psychology.22:193-202.
Crawford, M., & Unger, R. (2004). Women and Gender: A Feminist Psychology. 4th edition. New York, NY, USA: McGraw-Hill.
Diana, R. Garland. (1981). Training Married Couples in Listening Skills, . www. links. jstor. org.
Goodman C.(1999). Intimacy and Autonomy in Long-Term Marriage. Journal of Gerontological Soc Work;32(1):83-97.Hansson, K., & Lund Bland, a. (2014). Couple therapy .effecteveness of treatment and long term follow up. Jounal of family therapy, 32,3

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

2 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت ارتباطی

 1. طاهره

  سلام
  پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی مربوط به چه سالی هست..؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود وقت بخیر.
   تا سال ۲۰۱۷ رو شامل میشه.
   موفق باشید.

 2. موسوی

  سلام
  بخش نظریه های مهارت های ارتباطی شامل نظریه های چه کسانی است ؟ نظریه یادگیری اجتماعی بندورا را نیز شامل میشود یا خیر؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   دورد وقت بخیر.
   شامل نظریه اجتماعی بندروا + نظریه های مطرح این حوزه؛

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *