نویسنده
تاریخ انتشار
۶ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3730 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش شغلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) انگیزش شغلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعاریف انگیزش شغلی، تعریف مفهومی انگیزش شغلی، بررسی عوامل انگیزش شغلی، انگیزش شغلی و عوامل موثر بر آن، اثر انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی، نظریه انگیزش شغلی، مدیریت انگیزش شغلی، تعریف شغل، تعریف انگیزه و انگیزش، مفهوم انگیزش، انواع انگیزه، انگیزش اولیه در مقابل انگیزش ثانویه، انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی، نظریه سلسله مراتب نیازها، نظریه هدف گذاری، سیکل عملکرد بالا، تئوری کامروایی نیاز، نظریه هالند، نظریه ارزش، نظریه بریل، نظریه ویژگی های شغل، تاثیر انگیزش شغلی بر بهره وری سازمانی، ویژگی های اصلی شغل از دیدگاه هاکمن و اولدهام، نظریه انگیزشی پیشرفت، نظریه جاذبه-وسیله-انتظارVIE، نظریه هرزبرگ، تئوری بودن، وابستگی و رشد(ERG)،، نقش میانجی گری انگیزش شغلی و در ادامه…

انگیزش شغلی چیست؟، نقش انگیزش شغلی و اهمال‌کاری شغلی در پیش‌بینی فرسودگی شغلی، بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان، نقش انگیزش شغلی در یادگیری سازمانی، انگیزش اجتماعی، انگیزه پیشرفت، انگیزش پیچیده، انگیزه های هوشیار در مقابل انگیزه های ناهوشیار، نشانه های بی انگیزه بودن افراد، راهکارهای ایجاد انگیزش کاری، برخی از نظریه های موجود در خصوص انگیزش شغلی، نظریه کینزبرگ، نظریه هرزبرگ، نظریه نیازها، عوامل موثر بر افزایش و کاهش انگیزش شغلی، اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی، سوابق پژوهشی مرتبط با انگیزش شغلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 56
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Angizesh_Shoqli

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش شغلی

انگیزه شغلی در واقع همان نگرش کلی فرد نسبت به شغل خود است. یک نوع احساس مثبت نسبت به شغل است که با عواملی مثل شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغلی، روابط حاکم بر محیط کارو تاثیر عوامل فرهنگی است. به حالتی که ما را به انجام رفتار و عملی خاص متمایل می سازد، انگیزش می گویند. فردریک هرزبرگ، انگیزه شغلی مجموعه ای از دلایل انرژی زا است که فرد را به شغلش متمایل می کند. انگیزه زمانی به وجود می آید که در شغلمان احساس امنیت و ثبات، مشارکت و نقش موثر در امور همچنین شادابی و نشاط وجود داشته باشد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش شغلی).

کینزبرگ به دو نوع انگیزش درونی و انگیزش بیرونی اشاره می کند: 1). انگیزش درونی که خود از دو منبع حاصل می شود، الف). احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می شود. ب). لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت یا انجام برخی از مسئولیت های اجتماعی به ظهور رساندن توانایی های فرد به انسان دست می دهد. 2). انگیزش بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد. عوامل انگیزش بیرونی شامل: محیط کار، میزان دست مزد و پاداش و روابط موجود بین کارگر و کارفرما می باشند (افکاری، 1395).

پالایش و توسعه نظریه هدف گذاری نقش عوامل شناختی را گسترش می دهد و روابط میان انگیزه شغلی را تشریح می نماید، و به نظریه سیکل عملکرد بالا معروف است و این الگو از نظریه هدف گذاری مفهوما پیچیده تر می باشد. نظریه ویژگی های شغل توسط ریچارد هاکمن و الدهام (1980و 1976)، ارائه گردید. تحقیقی که روی میزان های عینی ویژگی های شغل که با رضایت و توجه کارکنان همبسته بود. (یوسف زاده و همکاران، 1394).

پیشینه تحقیق (پژوهش) انگیزش شغلی

پترسون (2016) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی در محیط های آموزشی را متأثر از رهبر موفق دانسته و ارتباط مؤثر با دیگران، گوش دادن به نظرات دیگران از طرف رهبر، مشخص بودن شرح وظایف، خوب فهمیدن شرایط و نظرات دیگران، تصمیمات منطقی بر اساس درک موقعیت، سبک رهبری مناسب، ظاهر تمیز و آراسته خود و همکاران، صلاحیت علمی و اخلاقی و مهارت مافوق، قابل اعتماد بودن، اعتماد به زیردستان، روابط اجتماعی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط با دیگران) خوب با همکاران، درک موقعیت و شرایط از طرف مافوق، تعلق خاطر و دوستی بین همکاران را از شاخص های انگیزشی معرفی کرده است.

احمدی و سجادی محمدآبادی (1380) در طی پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه شغلی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهر اصفهان از دیدگاه دانشجو معلمان، معلمان و مدیران، پس از تجزیه و تحلیل‌های آماری‌ نشان دادند که: 1). تمام عوامل مورد نظر در افزایش انگیزش معلمان، به میزان زیاد مؤثر بوده است. 2). در ارتباط با اولویت‌بندی به ترتیب تسهیلات فیزیک در مدرسه، توسعه و رضایت شغلی (مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی) معلمان، ایجاد جو سازمانی مناسب، تأمین امکانات رفاهی و ارزشیابی صحیح و مناسب از نحوهء عملکرد معلمان، از نظر پاسخگویان در افزایش معلمان مؤثر بوده است.

3). بین دیدگاه های سه گروه در خصوص امکانات رفاهی، جو سازمانی، تسهیلات‌ فیزیکی و ارزشیابی صحیح تفاوت وجود داشته، بدین صورت که مدیران بیش از معلمان و دانشجو معلمان امکانات رفاهی، جو سازمانی مناسب، تسهیلات فیزیکی و ارزشیابی صحیح را موجب افزایش انگیزش شغلی دانسته‌اند. 4). از نظر مدیران و معلمان، فراهم نمودن تسهیلات فیزیکی در مدرسه و از نظر دانشجو معلمان، توسعه و غنای شغلی مهمترین عامل انگیزشی به شمار آمده است.

منابع فارسی و غیر فارسی

عابدی، محمد رضا ، میر شاه جعفری، ابراهیم؛ ؛ دریکوندی، هدایت الله (1381). شادمانی و عوامل. مؤثر بر آن. ماهنامه علوم شناختی
کلدی، علیرضا؛ سلحشوری، پروانه (1393). بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم.
مسعود نیا، ابراهیم(1390). رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان. نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه تهران(نشریه پرستاری ایران).
نشاط، رویا (1395). پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس نگرش به نقش جنسیتی و حمایت اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
هاشمیان، نفیسه(1394). بررسی رابطه ساده و چندگانه حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای با سلامت روان در دانشجویان دانشکده ادبیات شهیدباهنر کرمان.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش شغلی).

HUNLER,o,s. &Genc,O Z,T,I.(2015).The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction. Contemporary family therapy.
Khoshdel Mosa(2009). Relationship between social support and self respect in students of Tabriz
O’Dea, Thomas F;Yinger J.MILTON(1999).five Dilemmas in the institutionalization of religion, journal for the scientific study of religion, VOL.1,no.1.
Roberts,K,A,(1992). A sociological overview: mental health implication of religion-c,New York,Guilford,108-141.
Schaffer MA(2014).Social support.In: Peterson sj,Bredow TS:Middle Range Theories. Philadelphia: Lippincott;179-202.
Streeter CL, Franklin C(1992). Defining and measuring social support: Guidelines for Social Work Practitioners. Research on Social Work Practice.
Trief PM, Ploutz-Snyder R, Britton KD and Weinstock RS(2014). The relationship between marital quality and adherence to the diabetes care regimen. Ann Behav Med.
Yang,Ke-ping, mao,Xiu-ying,2007,Astudy of nurses spiritual intelligence: Across-sectional questionnairs survey, I nternational journal of Nursing studies.
.Yinger,J.Milton,(1996).A structural examination of religion, journal for the scientific study of religion,VOL.8,pp.88-990

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش شغلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *