نویسنده
تاریخ انتشار
۹ آذر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4908 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) رضایت شغلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تاریخچه رضایت شغلی، ماهیت شغل، تعریف مفهومی رضایت شغلی، تعریف عملیاتی رضایت شغلی، ابعاد رضایت شغلی، تعیین رضایت شغلی، فاکتور های رضایت شغلی در ایران، نگرش و رضایت شغلی، کاربرد رضایت شغلی، انواع رضایت شغلی، عوامل موثر بر رضایت شغلی، پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی، ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف شغلی (JDI)، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)، تکنیک وقایع حساس، مصاحبه، رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی، بررسی رابطه فرسودگی شغلی با رضایت شغلی، رضایت شغلی و بهره وری، رابطه ی بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی، رابطه ی رضایت شغلی با خودکارآمدی، ماهیت رضایت شغلی، مولفه های رضایت شغلی و در ادامه…

تعریف رضایت شغلی چیست؟، رضایت شغلی و تعهد سازمانی، متغیرهای رضایت شغلی، نقش عدالت سازمانی در رضایت شغلی، اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی، نظریه های رضایت شغلی، دیدگاه های رضایت شغلی، تئوری آلدرفر (ERG)، مدل اقتضائی هرزبرگ، تئوری بهداشت – انگیزش، نظریه سلسله مراتب نیازها، تئوری کامروایی نیاز، نظریه انتظار وورم، نظریه انگیزش پورتر ولاولر، نظریات رضایت شغلی از دیدگاه بروفی، رضایت شغلی از نظر جنیفر، نظریه کورمن، نظریه پارسون، روش های افزایش رضایت شغلی، رضایت شغلی و عملکرد سازمان، رضایت شغلی و میزان جابجایی کارکنان، رضایت شغلی و سلامت جسمی روانی، رضایت شغلی و غیبت، مدل های رضایت شغلی و در ادامه…

پیش بینی رضایت شغلی، فواید بررسی رضایت شغلی، رضایت شغلی و تاخیر در کار، رضایت شغلی و ترک خدمت، رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس، رضایت شغلی و تشویش، تئوری های محتوایی، تئوری دو جنبه ای انسان، تئوری دو عاملی انگیزش، تئوری سه نیاز مک کلند، تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد، تئوریهای فرآیندی، تئوری انتظار و احتمال، تئوری برابری، تئوری اسناد، رابطه انگیزش با رضایت شغلی، سوابق پژوهشی مرتبط با رضایت شغلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 94
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق (پژوهش) رضایت شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی

مطالعه رسمی ‌رضایت شغلی با مطالعات هاثورن در اوایل دهه 1930 شروع شد و از دهه 1930 رضایت شغلی بطور گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. رضایت شغلی به نگرش ها و نظرات کارکنان نسبت به شغل شان یا محیط مربوطه و واکنش هیجانی کلی آن ها در مقابل نقش های شغلی مربوط می شود و یکی از اثربخش ترین و موثرترین شاخص های خشنودی حرفه ای یا شغلی است. (دیزگاه و مهرابیان، 1396). رضایت شغلی می تواند به عنوان یک وضعیت احساسی و عاطفی مطلوب ناشی از ارزیابی و تخمین شغل شخص برای دست یابی یا تسهیل رسیدن به موفقیت و ارزش های شغلی دیده شود. (کریمی و ماهوش، 1397).

مازلو و طرفداران بعدی وی رضایت شغلی را بر اسااس نیازهای سلسله مراتبی پنج گانه (نیازهای جسمانی، جنسی، ایمنی، احتارام و خود شکوفایی) استوار ساخنه بود؛ استدلال نطریه انگیزش – بهداشت هرزبرگ این است که یک شغل پرمایه به خشنودی می انجامد. زیرا شخص را برانگیخته می سازد تا خوب کار کند و به حصول خشنودی نائل آید. از سوی دیگر یک شغل کم مایه تنها می تواند در بهترین صورت خود، به فقدان ناخشنودی منجر شود. در نتیجه نمی توان به عنوان یک انگیزه برای عملکرد بکار رود. در نظریه امید و انتظار، انتظارات فرد در تعیین نوع و میزان رضایت شغلی موثر است. (ری تالین و تامشفر، 2018).

رضایت شغلی باعث می‌شود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند و با سوانح شغلی کمتری روبرو شود. به اختصار رضایت از شغل نتایج مثبت گوناگون از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد درباره سازمان و علایق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می‌کند.

پیشینه تحقیق (پژوهش) رضایت شغلی

فراهانی و حسینوند و همکاران (1396)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی) ارتباط معنی دار مستقیمی مشاهده شد. با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی کم و متوسط و ارتباط مستقیمی که بین آنها وجود داشت. و از آنجا یی که رضایت شغلی بر تعهد کارکنان می افزاید، از این رو ضروریست مدیران به مؤلفه های مؤثر بر رضایت شغلی، بیشتر توجه نمایند.

مارتین و شارلوت (2017)، در تحقیقی تحت عنوان «بررسی ارتباط بین رهبری، فرهنگ سازمانی و رضایت مندی شغلی» در سازمان های کانادایی انجام دادند. این تحقیق در 69 سازمان کانادا به اجرا در آمد و نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت بودند که اختلاف معنی داری به لحاظ فرهنگ سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی) بین آن دسته از سازمان هایی که براساس رهبری انتقالی بالا هدایت می شوند با آن دسته از سازمان هایی که براساس رهبری انتقالی پائین هدایت می شوند وجود دارد. همچنین اختلاف معنی داری به لحاظ سطوح رضایت شغلی کارکنان در آن دسته از سازمان هایی که توسط رهبری انتقالی بالا هدایت می شوند و آنهایی که توسط رهبری انتقالی پائین هدایت می شوند وجود ندارد.

محمدخانی و همکاران (1397) طی تحقیق خود با عنوان «بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان با سلامت روانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی) خانواده در یک واحد نظامی» نشان دادند که بین رضایت شغلی کارکنان و سلامت روانی خانواده (همسرو فرزندان) رابطه مثبت وجود دارد. این رابطه در همسران بین خرده مقیاس های ناکنش وری اجتماعی و افسردگی در معنی دار است. با افزایش رضایت از شغل کارکنان، افزایش سطح سلامت روانی خانواده قابل پیش بینی است.

منابع فارسی و لاتین

بجانی و رضایی (1396)، فرا تحلیل مطالعات رضایت شغلی کارکنان ناجا. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی.
محمدی، باقری، صفریان، علوی برازجانی (1395)، “تبین نقش پارتی بازی در رضایت و عملکرد شغلی کارکنان” پژوهش های مدیریت منابع انسانی.
بهاری، صالحی و بذله (1397)، تاثیر تعهدات مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل داری مطالعات اجتماعی گردشگری.
جعفری، شمس و ضابط (1396)، فراتحلیل پژوهش های مرتبط با رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتبانی.
سجودی، عادل (1390). بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشاط، رویا (1391). پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس نگرش به نقش جنسیتی و حمایت اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی).

Yang,Ke-ping, mao,Xiu-ying,2007,Astudy of nurses spiritual intelligence: Across-sectional questionnairs survey,I nternational journal of Nursing studies .
HUNLER,o,s. &Genc,O Z,T,I.(2005).The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction. Contemporary family therapy.
Ram، P. (2106). Relationship between job satisfaction and job performance in the public sector: A case study from India. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences.
Cretu,R . Burcas,S, “Self efficacy: a moderator of the relation between Emotional Dissonance and Counterproductive Work Behavior”, Social and Behavioral Sciences, 2014.
Cho, Y.N., Rutherford, B.N & Park, J.K, “The impact of emotional labor in a retail environment”, Journal of Business Research, 2013.
Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM and Martin M (2012). Validation of the United States’ version of the world health organization quality of life (WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی

 1. هاجر یونسی

  سلام
  دیروز پیش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی را خریداری و دانلود کردم متاسفانه الان در لپتاب و ایمیلم پیداش نمیکنم؛ امکانش هست دوباره برام بفرستید یا باید مجدداً خریداری کنم..؟!

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   نیازی به خریداری مجدد فایل نیست، به شماره پشتبانی یک پیام ارسال کنید تا فایل خدمت شما ارسال شود؛ موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *