نویسنده
تاریخ انتشار
۱۸ دی ۱۳۹۹
تعداد بازدید
4885 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
5/5 - (1 امتیاز)

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق شادکامی و شادمانی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات پیشینه پژوهش شادکامی و شادمانی دارای کلید واژه های تاکیدی:

تعاریف شادکامی، شادمانی از بعد‌ جنسی، شادمانی از بعد هیجانی(عاطفی)، شادمانی از بعد شناختی(ذهنی)، مولفه های شادکامی، رویکرد های نظری شادکامی، رویکرد لذت گرایان، نظریه شناختی شادی، نظریه شادکامی آرگیل، شاخص ها و علائم هیجان نشاط، نظریه شادکامی اینگلهارت، نظریه شادکامی دینر، نظریه شادکامی سلیگمن، عـوامل مـؤثر بـر شادکامی، رابطه برونگرایی با نـشاط و جـسارت، مبانی نظری شادکامی، ابعاد شادی، بعدعاطفی شادی، بعد شناختی شادی، عوامل مؤثر بر شادکامی، شخصیت، عزت نفس، سرمایه اجتماعی، اعتقادات مذهبی، فعالیت های اوقات فراغت، وضعیت اقتصادی، شادکامی و مثبت اندیشی، شخصیت برون گرا و شادکامی، تاثیر شادی و شاد زیستن در پیشبرد اهداف زندگی، چیستی و ماهیت شادمانی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه شادکامی و شادمانی در 62 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

?نوع فایل : Doc (دارای 2 فایل پیشینه و تحقیق با محتوا و منابع متفاوت)
?تعداد صفحات : 62
? گارانتی بازگشت وجه دارد.
? رفرنس دهی استاندارد دارد.
? منابع فارسی و انگلیسی دارد.
? ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
? شماره تماس پشتیبانی: 0937-150-0937

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق شادکامی و شادمانی

شادکامی و نشاط‌ از جـمله پدیـده‌های روان شناختی است که تحقیقات، مطالعات و بررسی‌های مختلفی را معطوف خود ساخته است. روان شناسان نظریه پرداز،‌ نشاط‌ را‌ نوعی «هیجان مثبت» می‌دانند که تأثیر ژرفی برساز‌ و کارهای جسمانی، شناختی و روانی در مکانیزم دارد و عملکرد آدمی را درزمـینه‌های مـختلف بـهبود می‌بخشد (گلدبرگ ، 1997؛ آندروز ، 1989). شادمانی، از جمله موضوعاتی‌ است که از دیرباز اندیشمندانی نظیر ارسطو، زنون و اپیکور به آن‌ پرداخته‌اند. ارسطو، دست‌کم به سه نوع شادمانی معتقد است؛ در پایین‌ترین سطح، عقیده‌ی مردم‌ عادی است که شـادمانی را معادل موفقیت و کامیابی می‌دانند و در‌ سطح‌ بالاتر از آن، شادمانی مورد نظر ارسطو یا شادمانی ناشی از معنویت قرار می‌گیرد. روان‌شناسان، در سالهای‌ آخر قرن بیستم توجه به احساسات مثبت را آغاز کرده‌اند و روزبه‌روز به این توجه افزوده‌اند (آرگیل‌، 2001).

در این فـرایند، سه‌ جـهت‌گیری‌ قابل تشخیص وجود دارد که به‌ سنجش میزان شادمانی، بررسی عوامل موثر بر شادمانی و شیوه‌های افزایش شادمانی مربوط می‌شود (کشاورزافشار، وخوش کنش، 1387). از آنجا کـه شـادی‌ یـکی‌ از هیجانات اساسی بشر است، لذا هر کس به فراخور خود آن را تجربه‌ می‌نماید. اما‌ تـعریف‌ شـادی بـه سادگی تجربه آن نیست. افلاطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان‌ اشاره‌ می‌کند که عـبارتند از:

قـوه عـقل یا استدلال، احساسات و امیال‌. افلاطون شادی را حالتی از انسان می‌داند که بین این سه عـنصر تـعادل و هماهنگی‌ وجود‌ داشته‌ باشد(دیکی،1999). ارسطو شادی را زندگی معنوی می‌داند. جان لاک و جرمی‌ بنتام مـعتقدند کـه شـادی مبتنی بر تعداد وقایع لذتبخش است. آرگیل و همکاران(1995) شادی‌ را ترکیبی از وجود عاطفه مـثبت، فقدان عـاطفه منفی و رضایت‌ از‌ زندگی می‌دانند (به نقل از شاه جعفری، عابدی،دریکوندی، ادبیات پیشینه تحقیق درمورد شادکامی 1381).

 مولفه های شادکامی + شخصیت برون گرا و شادکامی

بر اساس تحقیقات روان شناسان، مغز انسان های برون گرا و اجتماعی و خوش مشرب، یعنی کسانی که شخصیتی متعادل و نسبتاً سالمی دارند، به عوامل مثبتی مانند یک چهره شاد و خوش حال، واکنش بیشتری نشان می دهد. این، دلیل روشنی برای وجود ارتباط مستقیم، میان شادکامی و شخصیت و موفّقیت است. برخی روان شناسان، معتقدند که شادکامی، همان برون گرایی یا ثبات» در نظریه ایزنک است و برون گرایی، قوی ترین زمینه ساز شادکامی ( بویژه در بخش اجتماعی) است (منتظری و همکاران، 1390). چان و جوزف ، در تحقیقی تحت عنوان ابعاد شخصیت، ابعاد امید و آرزو و سطح بهزیستی افراد»، بدین نتیجه رسیدند که برون گرایی و احساس جامعه پذیری، با شادکامی، همبستگی مثبت دارد. (علی پور و نوربالا، مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق درمورد شادکامی 1378).

شادکامی بـه چگونگی ارزیابی مردم از زندگی خود اشاره دارد و شامل متغیرهایی‌ از‌ قبیل رضایت از زنـدگی، رضـایت از وضعیت زناشویی، رضایت از کار، فقدان‌ افسردگی و اضطراب و وجود عواطف و خلقیّات مثبت می‌شود. ارزیابی شخص از خود ممکن‌ اسـت‌ بـه‌ شـکل شناختی باشد؛ مثلاً هنگامی که شخص به طور کلی در مورد‌ رضایت‌ از زنـدگی خـود یـا جنبه‌هایی از زندگی، مانند تفریحات، به قضاوت آگاهانه می‌نشیند. ارزیابی شخص ممکن‌ است‌ عاطفی نـیز بـاشد بنابراین، گفته می‌شود اگر‌ شـخص‌ رضـایت‌ از زندگی و غالباً خوشی را تجربه‌ کند‌ و فقط گاه‌گاهی هیجاناتی مثل غمگینی و خشم را تجربه نـماید، دارای شـادمانی‌ بـالا‌ خواهد بود و، برعکس، اگر‌ از‌ زندگی خود‌ ناراضی‌ باشد‌ و خوشی و علاقه‌ی اندکی را‌ تجربه‌ نماید و هـیجانات پیـوسته منفی، مثل خشم و اضطراب را احساس کند،‌ دارای‌ SWB پایینی است.(مظفری و هادیان فرد، 1383).

ادبیات پیشینه تحقیق شادکامی و شادمانی

شادکامی و نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده ای که در مجموعه زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. شادکامی ناشی از قضاوت و داوری انسان درباره چگونگی گذراندن زندگی است. این نوع داوری از بیرون به فرد تحمیل نمی شود، بلکه حالتی است درونی که از هیجان های مثبت تأثیر می پذیرد (مایرز و دینر ،1995).  بر این اساس، شادکامی برنگرش و ادراکات شخصی مبتنی است و برحالتی دلالت می کند که مطبوع و دلپذیراست و از تجربه ی هیجانهای مثبت و خشنودی از زندگی نشأت می گیرد (هیلز و آرگیل،2001) انسان از دیرباز به دنبال این بود که چگونه می تواند بهتر زندگی کند و چه چیزی موجبات رضایتش را فراهم می سازد و با چه ساز و کارهایی می تواند از زندگی در این دنیا لذت ببرد (دیکی ،1999).

بی شک همه ما به طور فطری، در جستجوی حالات مطلوب و خوشایند هستیم. این حالات ریشه در احساسات ما دارد. روانشناسی مثبت نگر به عنوان رویکرد تازه ای است که در اواخر سده ی بیستم میلادی پا به عرصه ی وجود نهاده وافق تازه ای را پیش روی روانشناسان و پژوهشگران گشوده است، که این رویکرد در فهم و تشریح شادی و بهزیستی ذهنی و همچنین پیش بینی دقیق عواملی که بر آنها مؤثرند، تمرکز دارد. در این نوع روانشناسی، به جای تأکید بر شناسایی و مطالعه کمبودهای روانی و کاستیهای رفتاری و ترمیم یا درمان آنها، به شناخت و ارتقای وجوه مثبت و نقاط قوت انسان توجه و تکیه می شود. مفهوم شادی از دیرباز مورد توجه دانشمندان مختلف بوده است و سعی در شناختن آن داشته اند ابن سینا معتقد است که عقل می داند که شادکامی در چیزهای فانی یافت نمی شود. (دیویس ،2003).

منابع فارسی و لاتین

اینگلهارت، رونالد. (1994). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر (1392). تهران: کویر.
پروین، لورنس ای.؛ و جان، اولیور پی. (2001). شخصیت(نظریه و پژوهش). مترجمان: دکتر محمد جوادی و پروین کدیور (1396).چاپ هشتم، انتشارات آییژ.
پسندیده، عباس. (1390). نظریه توحید در شادکامی. مجله روانشناسی و دین. مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق شادکامی و شادمانی شماره 15، 30-5.

خانزاده، حسین؛ علی، عباس ؛ صفی خانی، لیلی. (1384). بررسی رابطه بین شخصیت و شادکامی. مجله اصلاح و تربیت، شماره 46: 24-21.
شاه جعفری، ابراهیم؛ عابدی، محمد رضا؛ دریکوندی،هدایت الله. (1381). شادمانی و عوامل مؤثر بر آن. مجله تازه های علوم شناختی، شماره 15: 58-50.
فرانکن، رابرت. (2005). انگیزش و هیجان. مترجمان: حسن شمس اسفند آباد، غلامرضا، محمودی، سوزان امامی پور (1389).تهران: نشر نی.
کشاورز افشار، حسین؛ وخوش کنش، ابوالقاسم. (1387). رابطه ی شادکامی و سلامت روانی دانشجویان. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، شماره 7: 52-41.

Andrews, F.M (1989). Social indicators of Well –being. NewYork; Plenum.
Argyle, M (2001). The Psychology of Happiness. New York. Routledge.
Argyle, M and Lu, L (1995). Testing For Nappiness. Washington DC; Taylor and Francis.
Clavk, A.E (1996). “Satis faction and Comparison in Come.” Journal of Public ecomomic, 619, 359-381.
Compbell, L. etal (1996). Happiness and Social Relationships. London: Plenum.
Costa, P.T. and Mc Gvae, R.R (1981). “Personal adjustment to aging” Journal of Gerohtalog” 36, 78-85.
Diener, E., Diener, M., “Factors predicting the subjective well–being of nations”, Journal of Personality and Social Psychology, v 69, 1995, p 851– 864.
Diener, E; R, Biswas-Diener (2008). Happiness: unlocking the mysteries of psychological wealth, Blackwell Publishing.
Emmsns, R. A (1999). The Psychology of Ultimate concerns. New York; GuilFord Press.)
Goldberg, D (1997). The Detection of Psychiatric illness by Questionnaire. London; Oxford University Press.
Hackman, J.R.etal (1998). Motivation and Happiness. London:Plenum.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق شادکامی و شادمانی

 1. راحله آوندی

  چرا فایل مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق شادکامی در ایمیلم موجود نیست..؟! البته بعد از خرید دانلود شد اما خب نیاز دارم تو ایمیلمم موجود باشه..!!!

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   گاهاً ربات ارسال فایل ایمیل مقصد را شناسایی نمی کنه یا بدلیل اشتباه وارد شدن یکی از حروف ایمیل بک میخوره؛ مضاف بر اینکه لازمه برای اطمینان بیشتر پوشه Spam هم چک شود؛ فایل به ایمیل شما ارسال شد، موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *